Viešo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas

LT     EN     RU

 

2016 m. gruodžio mėn.

PASTABOS. 
Į elektroninius aukcionus registruojama ir jie vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/. Registracijos ir aukcionų vykdymo laiką žiūrėti prie kiekvieno objekto atskirai. 

Eil.
nr.
Nekilnojamasis turtas, trumpa charakteristika, adresas Pradinė
pardavimo
kaina 
eurais
Registracijos į aukcionus laikas
1 24/100 iš 46/100 dalių gyvenamojo namo 
(164,94 kv. m, 1 aukšto medinis 
gyvenamasis namas)   
A. Kojelavičiaus g. 104, Vilnius
Patalpų planas 
Vieta žemėlapyje
15.176   nuo 2016-12-12, 0.00 val.
iki  2016-12-14, 23.59 val.
2 Rūsio patalpos 
(44,60 kv. m, 3 aukštų mūrinio 
gyvenamojo namo rūsyje) 
Kalvarijų g. 128A–R1, Vilnius    
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
18.200  nuo 2016-12-12, 0.00 val.
iki  2016-12-14, 23.59 val.
3 Negyvenamosios patalpos
(129,80 kv. m, 3 aukštų mūrinio           
pastato 1 aukšte)
A. Rotundo g. 5, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
155.000  nuo 2016-12-12, 0.00 val.
iki  2016-12-14, 23.59 val. 
4 Knygyno patalpos
(269,8 kv. m, 5 aukštų mūrinio             
pastato rūsyje ir 1 aukšte)
Sėlių g. 39–42, Vilnius
Patalpų planas
Vieta žemėlapyje
300.000   nuo 2016-12-12, 0.00 val.
iki  2016-12-14, 23.59 val.
5 Butas
(15,83 kv. m, 1 aukšto mūrinio gyvenamojo namo pirmame aukšte)
Dzūkų g. 13A–1, Vilnius
Patalpų planas 
Vieta žemėlapyje
7.700  nuo 2016-12-12, 0.00 val. 
iki  2016-12-14, 23.59 val. 
6 Butas 
(24,61 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name)
Dzūkų g. 35–4, Vilnius
Patalpų planas 
Vieta žemėlapyje
9.500   nuo 2016-12-12, 0.00 val. 
iki  2016-12-14, 23.59 val. 
7 Butas
(36,84 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name)
Liepkalnio g. 52–2, Vilnius
Patalpų planas 
Vieta žemėlapyje 
17.000 nuo 2016-12-12, 0.00 val. 
iki  2016-12-14, 23.59 val.
8 Administracinis pastatas
(353,58 kv. m, 1 aukšto mūrinis) 

ir jam priskirtas bendrojo naudojimo
943/1596 (0,0943 ha)

žemės sklypas Sandėlis
(26,39 kv. m, 1 aukšto mūrinis pastatas)

ir jam priskirtas bendrojo naudojimo 
70/1596 (0,0070 ha) žemės sklypas
M. K. Čiurlionio g. 18, Vilnius
Patalpų planas 
Vieta žemėlapyje  
392.292 nuo 2016-12-12, 0.00 val. 
iki  2016-12-14, 23.59 val.
9 Butas
(25,23 kv. m su 3,95 kv. m bendrojo  
naudojimo patalpomis,
1 aukšto mediniame gyvenamajame name)
Pumpurų g. 1–3, Vilnius 
Patalpų planas 
Vieta žemėlapyje  
9.800 nuo 2016-12-12, 0.00 val. 
iki  2016-12-14, 23.59 val.
10 Butas
(33,60 kv. m su 11,31 kv. m bendrojo
naudojimo patalpomis
4 aukštų mūrinio gyvenamojo namo ketvirtame aukšte)
Sodų g. 17–11, Vilnius
Patalpų planas 
Vieta žemėlapyje 
35.700 nuo 2016-12-12, 0.00 val. 
iki  2016-12-14, 23.59 val.
11 Butas 
(54,58 kv. m, 3 aukštų mūrinio
gyvenamojo namo pirmame aukšte)
Vingrių g. 15–10, Vilnius
Patalpų planas  
Vieta žemėlapyje 
71.300 nuo 2016-12-12, 0.00 val. 
iki  2016-12-14, 23.59 val.
12 Butas 
(59,98 kv. m, 3 aukštų mūrinio 
gyvenamojo namo antrame aukšte)
Vingrių g. 15–12, Vilnius 
Patalpų planas 
Vieta žemėlapyje  
80.800 nuo 2016-12-12, 0.00 val. 
iki  2016-12-14, 23.59 val.
 13 Butas 
(23,83 kv. m, 1 aukšto mediniame gyvenamajame name)
Laurų g. 48–4, Vilnius
Patalpų planas 
Vieta žemėlapyje
6.300  nuo 2016-12-12, 0.00 val. 
iki  2016-12-14, 23.59 val. 

 

Išsamesnė informacija teikiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Nekilnojamojo turto  skyriuje Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 214 kab., tel.: (8 5) 211 2711, 211 2705.

 

 ↑

Auctions in December 2016

No. Object Initial sale 
price
EUR
The time of the registration in the auction
1 24/100 parts from 46/100 parts of  residential home (164.94 m², one story wooden residential building) ) with an assigned plot of land 375/1528 (0,0375 ha); A. Kojelavičiaus St. 104, Vilnius 15,176   from 12/12/2016
0:00 AM
until 12/14/2016
11:59 PM
2 Basement room (44.60 m², in the 3-story brick residential building); Kalvarijų St. 128A–R1, Vilnius 18,200   from 12/12/2016
0:00 AM
until 12/14/2016
11:59 PM
3 Non-residential premises (129.8 m², on the 1st floor of a three story brick building); A. Rotundo St. 5, Vilnius 155,000 from 12/12/2016
0:00 AM
until 12/14/2016
11:59 PM
4 Bookstore premises (269.8 m², basement and 1st floor of a 5-story brick building); Sėlių St. 39–42, Vilnius 300,000 from 12/12/2016
0:00 AM
until 12/14/2016
11:59 PM
5 Apartment (15.83 m², on the first floor of a 1-story brick residential building);  Dzūkų St. 13A–1, Vilnius 7.700 from 12/12/2016
0:00 AM 
until 12/14/2016
11:59 PM
6 Apartment (24.61 m², in 1-story wooden residential building);  Dzūkų St. 35–4, Vilnius 9.500 from 12/12/2016
0:00 AM 
until 12/14/2016
11:59 PM
7 Apartment (36.84 m², in 1-story wooden residential building); Liepkalnio St. 52–2, Vilnius 17.000 from 12/12/2016
0:00 AM 
until 12/14/2016
11:59 PM
8 Administrative building and warehouse (353.58 m² and 26.39 m², one story brick buildings) with assigned to them common use plots of land 943/1596 (0,0943 ha) and 70/1596 (0,0070 ha); M. K. Čiurlionio St. 18, Vilnius 392.292 from 12/12/2016
0:00 AM 
until 12/14/2016
11:59 PM
9 Apartment (25.23 m² with 3,95 m² premises of common use, in 1-story wooden residential building);  Pumpurų g. 1–3, Vilnius 9.800 from 12/12/2016
0:00 AM 
until 12/14/2016
11:59 PM
10 Apartment (33,60 m² with 11,31 m² premises of common use, on the fourth floor of a 4-story brick building); Sodų St. 17–11, Vilnius 35.700 from 12/12/2016
0:00 AM 
until 12/14/2016
11:59 PM
11 Apartment (54.58 m², on the first floor of a 3-story brick residential building); Vingrių St. 15–10, Vilnius 71.300 from 12/12/2016
0:00 AM 
until 12/14/2016
11:59 PM
12 Apartment (59.98 m², on the second floor of a 3-story brick residential building); Vingrių St. 15–12, Vilnius 80.800 from 12/12/2016
0:00 AM 
until 12/14/2016
11:59 PM
13 Apartment (23.83 m², in 1-story wooden residential building); Laurų St. 48–4, Vilnius 6.300 from 12/12/2016
0:00 AM 
until 12/14/2016
11:59 PM

 

NOTE. In December the Auctions list may be expanded.

 ↑


Аукционы, которые состоятся в декабре месяце 2016 года

№.
п. п.
Объект Начальная
цена 
продажи, 
евро
Время регистрации на аукционы
1 24/100 из 46/100 частей жилого дома (164,94 кв. м, 1-этажный деревянный жилой дом) и отнесенный к нему 375/1528 (0,0375 га) земельный участок; ул. А. Коелавичюса (A. Kojelavičiaus g. 104), Вильнюс 15.176  от 12.12.2016, 0.00 час. до 14.12.2016, 23.59 час.
2 Подвальное помещение (44,60 кв. м, в 3-этажном кирпичном жилом доме); ул. Калварию (Kalvarijų g. 128A–R1), Вильнюс 18.200  от 12.12.2016, 0.00 час. до 14.12.2016, 23.59 час.
3 Нежилые помещения (129,80 кв. м, на первом этаже 3-х этажного кирпичного здания); ул. А. Ротундо 5  (A. Rotundo g. 5), Вильнюс 155.000 от 12.12.2016, 0.00 час. до 14.12.2016, 23.59 час.
4 Помещения книжного магазина (269,80 кв. м, в подвале и на первом этаже 5-ти этажного кирпичного здания); ул. Селю 39–42 (Sėlių g. 39–42), Вильнюс 300.000 от 12.12.2016, 0.00 час. до 14.12.2016, 23.59 час.
5 Квартира (15,83 кв. м, на первом этаже одноэтажного кирпичного жилого дома); ул. Дзуку 13A–1 (Dzūkų g. 13A–1), Вильнюс 7.700 от 12.12.2016, 0.00 час. до 14.12.2016, 23.59 час.
6 Квартира (24,61 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме); ул. Дзуку 35–4 (Dzūkų g. 35–4), Вильнюс 9.500 от 12.12.2016, 0.00 час. до 14.12.2016, 23.59 час.
7 Квартира  (36,84 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме); ул. Лепкалнё 52–2 (Liepkalnio g. 52–2), Вильнюс 17.000 от 12.12.2016, 0.00 час. до 14.12.2016, 23.59 час.
8 Административное здание и склад (353,58 кв. м и 26,39 кв. м, одноэтажные здания); ул. М. К. Чюрлёнё 18 (M. K. Čiurlionio g. 18), Вильнюс 392.292 от 12.12.2016, 0.00 час. до 14.12.2016, 23.59 час.
9 Квартира (25,23 кв. м с 3,95 кв. м помещениями общего пользования, в одноэтажном деревянном жилом доме); ул. Пумпуру 1–3 (Pumpurų g. 1–3), Вильнюс 9.800 от 12.12.2016, 0.00 час. до 14.12.2016, 23.59 час.
10 Квартира (33,60 кв. М, c 11,31 кв. м помещениями общего пользования, на 4 этаже,  4 этажного кирпичного здания) ул. Сoду 17–11 (Sodų g. 17-11), Вильнюс 35.700 от 12.12.2016, 0.00 час. до 14.12.2016, 23.59 час.
11 Квартира  (54,58 кв. м, на первом этаже трёхэтажного кирпичного жилого дома); ул. Вингрю 15–10 (Vingrių g. 15–10), Вильнюс 71.300 от 12.12.2016, 0.00 час. до 14.12.2016, 23.59 час.
12 Квартира  (59,98 кв. м, на втором этаже трёхэтажного кирпичного жилого дома); ул. Вингрю 15–12 (Vingrių g. 15–12), Вильнюс 80.800 от 12.12.2016, 0.00 час. до 14.12.2016, 23.59 час.
13 Квартира  (23,83 кв. м, в одноэтажном деревянном жилом доме); ул. Лауру 48–4 (Laurų g. 48–4), Вильнюс 6.300 от 12.12.2016, 0.00 час. до 14.12.2016, 23.59 час.


 ПРИМЕЧАНИЕ. В декабре список аукционов может быть пополнен.

 ↑