Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis (NVŠ)


Dažniausiai užduodamų klausimų atsakymus rasite čia: DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ IR MOKINIŲ TĖVŲ SUTARČIŲ SUDARYMO

 

NVŠ programų akreditavimo 2021-2023 mokslo metams tvarkaraštis:

 • Naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas nuo 2021 m. gegužės 3 d. iki gegužės 28 d. 15.00 val.
 • Akredituotų programų sąrašas skelbiamas http://www.neformalusugdymas.lt ir www.vilnius.lt 2021 m. rugpjūčio 15 d.
 • Akredituotų programų teikėjai 2021 m. spalio mėnesį kviečiami pasirašyti sutartį su savivaldybe 2021-2022 mokslo metams.
 • Programų finansavimo laikotarpis: nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. / iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. jeigu bus pratęstas finansavimas 2022 metams.

Detalią informaciją apie NVŠ 15 Eur krepšelį galite rasti www.neformalusugdymas.lt rubrikoje NVŠ krepšelis: https://www.neformalusugdymas.lt/nvs-krepselis

Neformaliojo vaikų švietimo programų akreditacija 2021-2023 metams. Susitikimo pristatymo skaidrės.

Registravimas švietimo ir mokslo institucijų registre. Susitikimo pristatymo skaidrės.

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjams informacija apie duomenų tvarkymą Mokinių registre. Susitikimo pristatymo skaidrės.

Akreditaciją vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius.

2019-2021-2020-2022 m.m. akredituotų NVŠ programų sąrašas, kuriose galima pasinaudoti NVŠ 15 Eur krepšeliu. Siūlome atkreipti dėmesį dėl 2019-2021 m. akredituotų programų sąrašo – programos akredituotos 2 metų laikotarpiui. 2019-2021 m. ir 2020-2022 m. akredituotų programų sąrašai yra aktualūs 2020 mokslo metams.

Informaciją apie neformaliojo vaikų švietimo krepšelį (15 Eur) galite rasti nuorodoje: https://www.neformalusugdymas.lt/nvs-krepselis 

Kviečiame tapti Jaunimo programų ir Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo ekspertais

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius, skatindamas kokybišką jaunimo politikos, neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo plėtrą, inicijuoja 2 ekspertų grupių – Jaunimo programų (toliau – JP) ir Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) sąrašo atnaujinimą ir kviečia teikti kandidatūras tapti programų ekspertais.  Už ekspertinį darbą apmokama viešųjų pirkimų įstatyme numatyta tvarka.

Ekspertinio vertinimo pretendentas į JP grupę, turi:

 1. turėti specialiųjų žinių, įgūdžių, kompetencijų ir ne mažesnę, kaip 2 metų profesinės, mokslinės (moksliniai tyrimai, straipsniai) veiklos, darbo ar paraiškų ekspertinio vertinimo patirtį keletoje iš jaunimo politikos, pilietinio ugdymo, verslumo, jaunimo užimtumo skatinimo, savanorystės, nevyriausybinių organizacijų, neformalaus švietimo, visuomeninės veiklos sričių;
 2. turėti aukštąjį universitetinį, jam prilygintą išsilavinimą;
 3. būti susipažinus su Jaunimo programų konkurso nuostatais;
 4. būti nepriekaištingos reputacijos.

Ekspertinio vertinimo pretendentas į NVŠ programų grupę, turi:

 1. turėti specialiųjų žinių, įgūdžių, kompetencijų ir ne mažesnę, kaip 2 metų profesinės, mokslinės (moksliniai tyrimai, straipsniai) veiklos, darbo ar paraiškų ekspertinio vertinimo patirtį keletoje iš neformalaus švietimo, darbo su jaunimu, pilietinio ugdymo,  kūrybiškumo ir visuomeniškumo skatinimo sričių;
 2. turėti aukštąjį universitetinį, jam prilygintą išsilavinimą;
 3. būti susipažinus su NVŠ krepšeliu;
 4. būti nepriekaištingos reputacijos.

Ekspertais negali būti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Jaunimo reikalų tarybos prie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nariai ir/ar Savivaldybės administracijos Jaunimo sk. pavaldžių įstaigų, jaunimo organizacijas administruojančių įstaigų nariai. Prieš pradedant darbą pasirašoma sutartis ir konfidencialumo pasižadėjimas.

Dokumentus, patvirtinančius pretendento patirtį siųskite Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo sk. vyr. specialistei Eglei Virbalaitei el. paštu egle.virbalaite@vilnius.lt iki š.mbalandžio 21 d. 13 valandos įskaitytinai. Laiško temoje nurodant grupę, į kurią pretenduojama (Neformalus vaikų švietimas arba Jaunimo programos). Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Kilus klausimams rašykite Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo sk. vyr. specialistei Eglei Virbalaitei egle.virbalaite@vilnius.lt


 

2020 m. rugpjūčio 25-26 dienomis vykusių NVŠ teikėjų mokymų medžiaga – NVŠ-teikėjų-susitikimas (2020 m. rugpjūtis)


Vilniaus m. savivaldybės administracija šią (2020 m.) vasarą skyrė papildomą 100 tūkst. Eur finansavimą 15 eurų krepšeliui (NVŠ) gauti. Plačiau skaitykite.

Kilus klausimamsprašome teirautis:

Vyriausiasis specialistas Artūras Sirajevas | Tel. (8 5) 211 2673, el. p. arturas.sirajevas@vilnius.lt
Specialistas Vidmantas Mitkus | Tel. (8 5) 211 2567, el. p. vidmantas.mitkus@vilnius.lt

 


Informacija apie neformalaus vaikų švietimo veiklų vykdymą karantino ir ekstremalios situacijos metu

Neformalaus vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu NVŠ programa gali būtų įgyvendinama nuotoliniu būdu. Kitais atvejais NVŠ programa ar jos dalys gali būti įgyvendinamos nuotoliniu būdu, jei tai numatyta NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje.

Primename, kad NVŠ veiklos turi būti organizuojamos laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-05-14 sprendimu Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų ir švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytų rekomendacijų (su visais pakeitimais) bei užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Šaltinis: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.


Apie vaikų vasaros stovyklas daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas (tel. 8 694 65 313, el. p. marius.labanauskas@vilnius.lt).

Taip pat – skaitykite.