Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis (NVŠ)


Kviečiame tapti Neformaliojo vaikų švietimo teikėjais

Žingsniai kuriuos turi atlikti švietimo paslaugų teikėjas norėdamas skirti mokiniams NVŠ krepšelį:

  • Užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). 
  • Užsiregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR).
  • Užpildyti NVŠ programos atitikties reikalavimams elektroninę paraišką tinklapyje www.nspr.smm.lt
  • Elektroninės paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus:
  • Iki birželio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki rugpjūčio 1 d. (23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku.)
  • Iki spalio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki gruodžio 1 d. (23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku.)
  • Užpildžius programos registravimo formą Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR), kurioje bus integruota ir paraiška, įregistravus programą, NVŠ teikėjas turės paspausti Pateikti akreditavimui. Tik tada savivaldybė matys pateiktas programas (su integruota paraiškos forma). Taip pat visus programos duomenis bus galimybė atsisiųsti PDF formatu.
  • Atitinkančios reikalavimus programos bus patvirtintos administracijos direktoriaus įsakymu ir programų vykdytojai bus kviečiami pasirašyti NVŠ finansavimo sutartis su Vilniaus miesto savivaldybe einamiesiems mokslo metams.

Detalią informaciją apie NVŠ 25 Eur krepšelį galite rasti www.neformalusugdymas.lt rubrikoje NVŠ krepšelis: https://www.neformalusugdymas.lt/nvs-krepselis

Konsultacijas teikia Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyriaus specialistai:

Vyriausias specialistas Artūras Sirajevas | Tel.: 852112673,  el.p. arturas.sirajevas@vilnius.lt
Vyresnioji specialistė Evelina Petrovskaja | Tel.: 8 699 58 328, el. p. evelina.petrovskaja@vilnius.lt
Vyresnioji specialistė Vilma Markevičė | Tel.: 8 664 52830, el. p. vilma.markevice@vilnius.lt


Informacija apie neformalaus vaikų švietimo veiklų vykdymą karantino ir ekstremalios situacijos metu

Neformalaus vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu NVŠ programa gali būtų įgyvendinama nuotoliniu būdu. Kitais atvejais NVŠ programa ar jos dalys gali būti įgyvendinamos nuotoliniu būdu, jei tai numatyta NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje.

Primename, kad NVŠ veiklos turi būti organizuojamos laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų „Dėl neformaliojo vaikų ir švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytų rekomendacijų (su visais pakeitimais) bei užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Šaltinis: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.