Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis (NVŠ)


Kviečiame tapti Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo ekspertais

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyrius, skatindamas kokybišką neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo plėtrą, inicijuoja ekspertų grupės – Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) sąrašo atnaujinimą ir kviečia teikti kandidatūras tapti programų ekspertais.  Už ekspertinį darbą apmokama viešųjų pirkimų įstatyme numatyta tvarka.

Ekspertinio vertinimo pretendentas į NVŠ programų grupę, turi:

 1. turėti specialiųjų žinių, įgūdžių, kompetencijų ir ne mažesnę, kaip 2 metų profesinės, mokslinės (moksliniai tyrimai, straipsniai) veiklos, darbo ar paraiškų ekspertinio vertinimo patirtį keletoje iš neformalaus švietimo, darbo su jaunimu, pilietinio ugdymo,  kūrybiškumo ir visuomeniškumo skatinimo sričių;
 2. turėti aukštąjį universitetinį, jam prilygintą išsilavinimą;
 3. būti susipažinus su NVŠ krepšeliu;
 4. būti nepriekaištingos reputacijos.

Ekspertais negali būti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Jaunimo reikalų tarybos prie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nariai ir/ar Savivaldybės administracijos Jaunimo sk. pavaldžių įstaigų, jaunimo organizacijas administruojančių įstaigų nariai. Prieš pradedant darbą pasirašoma sutartis ir konfidencialumo pasižadėjimas.

Dokumentus, patvirtinančius pretendento patirtį siųskite Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo sk. vyr. specialistei Eglei Virbalaitei el. paštu [email protected] iki š. m. gegužės 4 d. 13 valandos įskaitytinai. Laiško temoje nurodant – Neformalus vaikų švietimas. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Kilus klausimams rašykite Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo sk. vyr. specialistei Eglei Virbalaitei [email protected].

 

Žingsniai kuriuos turi atlikti švietimo paslaugų teikėjas norėdamas skirti mokiniams NVŠ krepšelį:

 • Užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). 
 • Užsiregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR).
 • Užpildyti NVŠ programos atitikties reikalavimams elektroninę paraišką tinklapyje www.nspr.smm.lt
 • Elektroninės paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus:
 • Iki birželio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki rugpjūčio 1 d. (23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku.)
 • Iki spalio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki gruodžio 1 d. (23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku.)
 • Užpildžius programos registravimo formą Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR), kurioje bus integruota ir paraiška, įregistravus programą, NVŠ teikėjas turės paspausti Pateikti akreditavimui. Tik tada savivaldybė matys pateiktas programas (su integruota paraiškos forma). Taip pat visus programos duomenis bus galimybė atsisiųsti PDF formatu.
 • Atitinkančios reikalavimus programos bus patvirtintos administracijos direktoriaus įsakymu ir programų vykdytojai bus kviečiami pasirašyti NVŠ finansavimo sutartis su Vilniaus miesto savivaldybe einamiesiems mokslo metams.

Detalią informaciją apie NVŠ 20 Eur krepšelį galite rasti www.neformalusugdymas.lt rubrikoje NVŠ krepšelis: https://www.neformalusugdymas.lt/nvs-krepselis

Konsultacijas teikia Jaunimo skyriaus specialistai:

Vyriausias specialistas Artūras Sirajevas | Tel.: 852112673,  el.p. [email protected]
Vyresnioji specialistė Evelina Petrovskaja | Tel.: 8 699 58 328, el. p. [email protected]
Vyresnioji specialistė Vilma Markevičė | Tel.: 8 664 52830, el. p. [email protected]


Informacija apie neformalaus vaikų švietimo veiklų vykdymą karantino ir ekstremalios situacijos metu

Neformalaus vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programos veiklos turi būti įgyvendinamos ne mažiau kaip 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu NVŠ programa gali būtų įgyvendinama nuotoliniu būdu. Kitais atvejais NVŠ programa ar jos dalys gali būti įgyvendinamos nuotoliniu būdu, jei tai numatyta NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje.

Primename, kad NVŠ veiklos turi būti organizuojamos laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų „Dėl neformaliojo vaikų ir švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytų rekomendacijų (su visais pakeitimais) bei užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Šaltinis: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.


Apie vaikų vasaros stovyklas daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Labanauskas (tel. 8 694 65 313, el. p. [email protected]).

Taip pat – skaitykite.