Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Projektų finansavimo galimybės

Aktualiausių kvietimų teikti paraiškas ir gauti projektinį finansavimą ieškok čia: http://www.gaukfinansavima.lt

Informacija tinklapiui „Gaukfinansavima.lt“ renkama iš daugiau kaip 100 įvairių programų ir fondų Lietuvoje bei pasaulyje. Duomenų bazėje skelbiami Lietuvos valstybinių institucijų, savivaldybių ir fondų konkursai; Europos Komisijos direktoratų ir Europos Sąjungos Tarybos konkursai; Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) konkursai ir t.t.

Daugiau informacijos: info@gaukfinansavima.lt

„GaukFinansavima.lt“ duomenų bazė buvo sukurta projekto „Jaunimas mieste — jaunimas miestui“ rėmuose. Projektas iš dalies finansuojama iš 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“ projekto „Jaunimas mieste — jaunimas miestui“.


Paraiškų priėmimas 2020 m. Vilniaus jaunimo programų konkursui vyksta »


Vyksta paraiškų priėmimas 2020 m. Vilniaus jaunimo ir su jaunimo dirbančių organizacijų iniciatyvų skatinimo paprogramei

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalaus jaunimo grupės teikti paraiškas jaunimo programų konkursui. Paraiškos priimamos iki 2020 m. spalio 1 d.

Konkurso tikslai:

  • skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje;
  • stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas;
  • skatinti priemones, kuriomis siekiama mažinti jaunų žmonių nedarbą Vilniaus mieste.

Konkurso uždaviniai:

  • skatinti jaunimo aktyvumą ir pilietinį ugdymąsi bei neformalių jaunimo grupių kūrimąsi;
  • užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas jaunoms šeimoms tobulinant esamą paslaugų ir informavimo jaunoms šeimos sistemą;
  • padėti jauniems žmonėms integruotis į darbo rinką (darbas nevyriausybinėse organizacijose, stažuotės verslo įmonėse ir t. t.);
  • skatinti jaunimo verslumą ir kūrybiškumą;
  • stiprinti Vilniaus miesto mokyklų mokinių savivaldas;
  • skatinti savanorystę;
  • skatinti įvairių kultūrų pažinimą ir toleranciją, įtraukti tautinių mažumų jaunimą į programų įgyvendinimą.

Vilniaus miesto savivaldybė 2019 m. jaunimo programų paraiškų finansinei paramai gauti skyrė 40 tūkst. Eur. Šiomis lėšomis teikdami paraiškas pasinaudojo iš viso 22 jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos ir dvi neformalios grupės.

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti Vilniaus mieste veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės.  Daugiau apie tai skaitykite: Jaunimo programų nuostatai . Paraiškos teikiamos per E.Paslaugų portalas.

Turint klausimų dėl konkurso, prašome kreiptis į Jaunimo skyriaus l. e. p. vedėją Viktoriją Vilimavičienę 8 5 211 2028.