Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Projektų finansavimo galimybės

Aktualiausių kvietimų teikti paraiškas ir gauti projektinį finansavimą ieškok čia: http://www.gaukfinansavima.lt

Informacija tinklapiui „Gaukfinansavima.lt“ renkama iš daugiau kaip 100 įvairių programų ir fondų Lietuvoje bei pasaulyje. Duomenų bazėje skelbiami Lietuvos valstybinių institucijų, savivaldybių ir fondų konkursai; Europos Komisijos direktoratų ir Europos Sąjungos Tarybos konkursai; Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) konkursai ir t.t.

Daugiau informacijos: info@gaukfinansavima.lt

„GaukFinansavima.lt“ duomenų bazė buvo sukurta projekto „Jaunimas mieste — jaunimas miestui“ rėmuose. Projektas iš dalies finansuojama iš 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“ projekto „Jaunimas mieste — jaunimas miestui“.