Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Projektų finansavimo galimybės


Vyksta paraiškų priėmimas 2020 m. Vilniaus jaunimo ir su jaunimo dirbančių organizacijų iniciatyvų skatinimo paprogramei

Vilniaus miesto savivaldybė kviečia jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalaus jaunimo grupės teikti paraiškas jaunimo programų konkursui. Paraiškos priimamos nuo kovo 1 d. iki 2020 m. spalio 1 d.


Konkurso tikslai:

  • skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje;
  • stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas;
  • skatinti priemones, kuriomis siekiama mažinti jaunų žmonių nedarbą Vilniaus mieste.


Konkurso uždaviniai:

  • skatinti jaunimo aktyvumą ir pilietinį ugdymąsi bei neformalių jaunimo grupių kūrimąsi;
  • užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas jaunoms šeimoms tobulinant esamą paslaugų ir informavimo jaunoms šeimos sistemą;
  • padėti jauniems žmonėms integruotis į darbo rinką (darbas nevyriausybinėse organizacijose, stažuotės verslo įmonėse ir t. t.);
  • skatinti jaunimo verslumą ir kūrybiškumą;
  • stiprinti Vilniaus miesto mokyklų mokinių savivaldas;
  • skatinti savanorystę;
  • skatinti įvairių kultūrų pažinimą ir toleranciją, įtraukti tautinių mažumų jaunimą į programų įgyvendinimą.

Vilniaus miesto savivaldybė 2019 m. jaunimo programų paraiškų finansinei paramai gauti skyrė 40 tūkst. Eur. Šiomis lėšomis teikdami paraiškas pasinaudojo iš viso 20 jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančios organizacijos ir dvi neformalios grupės.

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti Vilniaus mieste veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės.  Daugiau apie tai skaitykite: Jaunimo programų nuostatai.

Turint klausimų dėl konkurso prašome kreiptis į Jaunimo skyriaus vedėją Gitą Kondrotaitę: gita.kondrotaite@vilnius.lt,  (8 5) 211 2673.

 

Skelbiama neformaliojo vaikų ir jaunimo švietimo (NVŠ) programų akreditacija 2020-2022 mokslo metams

Informaciją apie vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo krepšelį (15 Eur) rasite nuorodoje: https://www.neformalusugdymas.lt/nvs-krepselis

Akreditavimas organizuojamas NVŠ programų vykdytojams, ketinantiems pretenduoti į NVŠ programų dalinį finansavimą (15 Eur NVŠ krepšelis mokiniui per mėn.).

Naujų (atnaujintų) NVŠ programų paraiškų teikimas akreditavimui 2020-2022 mokslo metams šiemet vykdomas nuo 2020 m. gegužės 4 iki 2020 m. gegužės 29 d.

Daugiau informacijos: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/jaunimas/neformalus-ugdymas/neformaliojo-svietimo-krepselis/

 

 

Aktualūs kvietimai teikti paraiškas ir gauti projektinį finansavimą

Informacijos ieškokite: http://www.gaukfinansavima.lt

Tinklalapiui „gaukfinansavima.lt“ medžiaga renkama iš daugiau kaip 100 įvairių programų ir fondų Lietuvoje bei pasaulyje. Duomenų bazėje skelbiami Lietuvos valstybinių institucijų, savivaldybių ir fondų konkursai, Europos Komisijos direktoratų ir Europos Sąjungos Tarybos konkursai, Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) konkursai ir daugelis kitų.

Daugiau informacijos: info@gaukfinansavima.lt

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Jaunimo skyrius
Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius
El. p. jaunimas@vilnius.lt