Piliečių chartija ir paslaugų kokybės standartas

Siekiant Vilniaus, kaip sklandaus, patogaus ir laimingo miesto strategijos įgyvendinimo, reikalinga vieninga, nuosekli ir koordinuota sistema, kuri sudarytų sąlygas tiksliai vertinti, efektyviai reaguoti ir strategiškai koreguoti sąlygas bei kurti vieningą kokybės standartą. 

Vilnius miesto savivaldybė patvirtino Piliečių chartiją ir paslaugų kokybės standartą, su kuriuo galima susipažinti čia 

 

Teikiant administracines ir viešąsias paslaugas, Vilniaus miesto savivaldybė ir jai pavaldžios įstaigos bei įmonės vadovaujasi bendraisiais paslaugų teikimo principais: 

  • Paslaugų teikimas laikantis įstatymų; 
  • Orientacija į klientus – Vilniaus miesto gyventojų ir svečių – poreikius; 
  • Dėmesys profesionaliam, mandagiam ir atviram bendravimui su  klientais; 
  • Paslaugų teikimas naudojant šiuolaikinių informacinių technologijų galimybes; 
  • Paslaugos teikimas neviršijant teisės aktais nustatytų terminų, stengiantis jas suteikti per greičiausią laiką, t. y. greičiau, nei per teisės aktuose  numatytą terminą; 
  • Klientams aktualios, savalaikės ir išsamios informacijos teikimas apie administracines ir  viešąsias paslaugas jiems patogiais kanalais; 
  • Klientų skatinimas pateikti grįžtamąjį ryšį apie gautas administracines ir viešąsias paslaugas; 
  • Nuolatinio paslaugų kokybės tobulinimo vykdymas. 

 

Veikla yra iš dalies Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus miesto savivaldybėje pagal Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ dalis. 

Plačiau apie projektą »