Kultūros paveldo apsauga

Paveldotvarkos programa

Nuo 2024 m. sausio 1 d. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra priima gyventojų prašymus finansuoti kultūriškai vertingų pastatų išorės tvarkymą. Į dalinį finansavimą gali pretenduoti ne tik Senamiestyje, bet ir kituose rajonuose esančių istorinių pastatų savininkai.

Gyventojai gali gauti 60 proc. finansavimą pastatų išorės tvarkymui ir iki 80 proc. avarinės būklės balkonų bei kitų fasado elementų tvarkymui ar atkūrimui. Taip pat remiama ir medinės architektūros, medinių langų ir durų atnaujinimas ar neišlikusių atkūrimas.

2023 metais Vilniaus miesto Tarybos patvirtinta programa padeda gyventojams saugoti ir tvarkyti privačius kultūros paveldo objektus, kultūros paveldo vietovėse ir istoriniuose miesto rajonuose esančius kultūros paveldo statinius bei jų elementus: balkonus, lodžijas, karnizus, parapetus, langus, duris, kitus fasado elementus ir architektūrines detales.

Miestiečiai gali rinktis vieną iš 5 tvarkybos darbų finansavimo krypčių.

  • skatinti kultūros paveldo vietovėse ir istoriniuose Vilniaus rajonuose esančių kultūros paveldo objektų bei statinių (išskyrus pastatus, pastatytus pagal po Antrojo pasaulinio karo parengtus tipinius projektus) fasadų ir stogų tvarkybos darbus;
  • skatinti kultūros paveldo objektų ir istoriniuose Vilniaus rajonuose esančių kultūros paveldo statinių fasadų elementų galimai avarinės ir avarinės būklės šalinimo darbus;
  • skatinti Vilniuje esančių istorinių medinių pastatų tvarkybos darbus;
  • skatinti kultūros paveldo objektų ir statinių autentiškų medinių langų ir durų išsaugojimą, taip pat neišlikusiųjų atkūrimą, taip grąžinant statiniams vizualinį vientisumą ir istorinį vaizdą.

Norintys pretenduoti į finansavimą iki balandžio 30 d. turi pateikti prašymą dalyvauti programoje ir jame nurodytus dokumentus VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai el. p. info@vsaa.lt arba programos kontaktiniam asmeniui Kęstučiui Masaičiui, el. p. k.masaitis@vsaa.lt.

Priedas 1_Prašymas dalyvauti programoje

Prašymų atitikimas programoms nuostatoms įvertinamas per 15 darbo dienų, vėliau vyksta prašymų tikslinimas. Vertinimo komisija per du mėnesius išnagrinės prašymus ir sudarys siūlomų finansuoti projektų prioritetinę eilę. Pagal ją bus priimami sprendimai konkrečiai finansuoti projektus ir pasirašomos finansavimo sutartys.

Sutartis projektas 1-4 finansavimo kryptims

Sutarties projektas_5 krypčiai

Pinigai pastatų savininkus pasieks jau atlikus tvarkybos darbus.

Programos aprašas bei priedai prieinami čia
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/331aca20776511eeadbcc0bf53e6c339?jfwid=32wf58e9

Dokumentus taip pat galite atsisiųsti čia
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/posedziai/posedzio-klausimas/?id=388309


Susitikimai su gyventojais vyks sausio – vasario mėnesiais:

2024 m. sausio 17 d., 18 val. – Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje (Stiklių g. 4);

2024 m. sausio 24 d., 18 val. – Medinės miesto architektūros muziejuje (Polocko g. 52);

2024 m. sausio 31 d., 18 val. – Markučių dvaro muziejuje (Subačiaus g. 124);

2024 m. vasario 7 d., 18 val. – Vilniaus miesto savivaldybėje (Konstitucijos pr. 3, 215 salėje);

2024 m. vasario 20 d., 18 val. – Vilniaus Kunigaikščio Gedimino progimnazijoje (Blindžių g. 3);

2024 m. vasario 28 d., 18 val. – Vilniaus memorialinių muziejų direkcijoje (Pamėnkalnio g. 34).

2024 m. vasario 5 d., 18 val. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje specialistai pristatys gyventojams skirtas in-situ konsultacijas (vietoje, prie ketinamų renovuoti konkrečių gyventojų pastatų) bei registraciją į jas. Kviečiame dalyvauti!


Sostinės gyventojams suteikiama galimybė gauti istorinių pastatų priežiūros ekspertų konsultacijas, kurių metu specialistai įvertins pastatų būklę, nustatys kenksmingiausius pažeidimus bei padės suplanuoti žalos mažinimo ir tvarkybos darbus. Tvarkybos darbų metu patirtų išlaidų dalinis kompensavimas galimas pasinaudojus Vilniaus paveldotvarkos programa.

Konsultacijų tikslas – padėti gyventojams pasiruošti dalyvavimui Vilniaus paveldotvarkos programoje, tad pastatai bus atrenkami vertinant gyventojų motyvaciją vykdyti tvarkybos darbus. Pildant registracijos anketą kviečiame šiai skilčiai skirti ypatingą dėmesį. Pagrindinis prioritetas skiriamas Vilniaus senamiestyje esantiems pastatams, tačiau registruoti galima ir už senamiesčio ribų esančius pastatus.


Ką reikia žinoti norint gauti konsultacijas?

  1. Užpildykite registracijos anketą: https://forms.gle/GBan22GE1HmmjKZD8
  2. Pridėkite daugumos gyventojų sutikimus (pavyzdinę formą rasite anketoje) dalyvauti konsultacijose;
  3. Pasirūpinkite, kad specialistai galėtų patekti į bendrojo naudojimo patalpas: laiptines, nenaudojamas pastoges ir rūsius – taip Jūsų pastato būklės vertinimas bus išsamesnis, o rekomendacijos taiklesnės;

Istorinių pastatų priežiūros specialistų konsultacijos – dalis bandomojo projekto „Vizualinis Vilniaus senamiesčio pastatų būklės vertinimas, apžiūros bei konsultacijos“, kurio metu be pastatų būklės nustatymo in situ specialistai taip pat organizuos viešus pristatymus apie tinkamus ir netinkamus lietaus vandens nuvedimo sistemų įrengimo ir fasadų tvarkymo principus bei paruoš vandens surinkimo ir nuvedimo sistemų įrengimo rekomendacijas – gaires.

Sekite naujienas www.vilniauspaveldas.lt ir www.vsaa.lt bei sužinokite apie būsimus viešus pristatymus.


Programą įgyvendina VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (toliau – Agentūra), kontaktinis asmuo – Kęstutis Masaitis, el. p. k.masaitis@vsaa.lt, tel. +370 656 26 856.

 

DUK »


Informacinė schema kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose esančių kultūros paveldo statinių/ kultūros paveldo objektų valdytojams, norintiems atlikti paprastojo remonto/remonto darbus


Dėl Vilniaus Senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo proceso nutraukimo


Kultūros paveldo objektų stebėsena »

Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimas


KPD Kultūros paveldo tyrimų valdybos 2024 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas. Statiniai

KPD Kultūros paveldo tyrimų valdybos 2024 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas. Paminklai


Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų patvirtinimas ir išdavimas Vilniaus mieste »


Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžiai »


Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba »


Vilniaus Senųjų Rasų kapinių tvarkyba »


Informacinio dizaino objektų sąvadas »


Gairės ir rekomendacijos »

Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos gairės »

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra »

Parama daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Vilniaus senamiestyje ir jo apsaugos zonose, balkonų remontui »

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Vyriausiojo miesto architekto biuras
Kultūros paveldo apsaugos skyrius