Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos gairės

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-2419/20 buvo patvirtintos Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos gairės, parengtos, atsižvelgiant į tai, kad nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga yra viešasis interesas, ir siekiant išsaugoti bei perduoti ateities kartoms nekilnojamąjį kultūros paveldą, sudaryti sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis.

Nekilnojamųjų kultūros tvarkybos gairių tikslas – apibendrinti reikalavimus, keliamus nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybai ir apsaugai (tyrimai, darbų rūšys, projektavimo sąlygos, projektavimas, leidimai), bei taikomas skatinimo priemones.

Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų projektavimo schema (Nekilnojamųjų kultūros tvarkybos gairių priedas).Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Vyriausiojo miesto architekto skyriaus
Kultūros paveldo apsaugos poskyris