Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų patvirtinimas ir išdavimas Vilniaus mieste

Informacija apie Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų patvirtinimą ir išdavimą yra internetinėse svetainėse

Kultūros paveldo departamentas   http://kpd.lt/

Kultūros vertybių registras    http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search,

Kultūros paveldo centras http://www.kpc.lt/

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2020-01-15 įsakymu Nr. Į-13 bei 2020-01-23 įsakymu Nr. Į-27, pavedė Kultūros paveldo departamento teritoriniams skyriams užtikrinti Nekilnojamojo Kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektų tekstinių dalių parengimą ir jų pateikimą svarstyti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboms.

Vadovaujantis individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014-12-18 įsakymu Nr. ĮV-974 „Dėl kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punktu, apie paskelbtus individualius apsaugos reglamentus yra  skelbiama savivaldybės svetainėje.

 

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Kultūros paveldo apsaugos skyrius