Vilniaus Senųjų Rasų kapinių tvarkyba

Tvarkybos darbų ir jų etapų schema

Tvarkomų Senųjų Rasų kapinių  tvarkomų kapaviečių sąrašas

 

Vilniaus Senųjų Rasų kapinių tvarkybos 1-muoju etapu tvarkomos kapavietės, nurodytos Senųjų Rasų kapinių kapaviečių sąraše.

Prašome asmenis, besirūpinančiais šių kapaviečių priežiūra, susisiekti su

Rasų kapinių administracija, tel. 85 2656563 arba Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Komunalinio ūkio poskyrio specialistais, tel. 85 2112109; 85 2112138)

ir pareikšti pritarimą (arba nepritarimą) dėl numatomų vykdyti darbų, užpildant  prašymą

SUTIKIMAS

ZGODA

CONTENT

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Vyriausiojo miesto architekto skyriaus
Kultūros paveldo apsaugos poskyris