Laisvos (neužstatytos bei detaliai nesuplanuotos) teritorijos

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatomis, atsižvelgdamas į vykstantį žemės reformos procesą, teritorijų planavimą bei numatomos infrastruktūros plėtrą, nustatė patikslintus kartografinius duomenis apie laisvą (neužstatytą) žemę, kuri pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13 punktus ir pagal 13 straipsnį nepriskirta valstybės išperkamai žemei, bei duomenis apie detaliai nesuplanuotas miesto teritorijas. Šie duomenys parengti ir pateikti tokia forma, kokią pasiūlė Vilniaus apskrities viršininko administracijos specialistai. Vilniaus miesto savivaldybė tikisi, kad tiek skaitmenine, tiek analogine forma perduoti duomenys padės minėtai institucijai spartinti nuosavybės teisių atkūrimo ir žemės grąžinimo procesą.

Vilniaus miesto savivaldybė, siekdama žemės reformos efektyvumo, skaidrumo ir aiškumo nuolat perduoda atnaujintus geoinformacinius duomenis skaitmenine forma Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui. Tinkamai ir profesionaliai naudojami šie duomenys labai paspartintų ne tik nuosavybės teisių atkūrimo ir žemės grąžinimo, bet ir kitus žemės reformos procesus.

Daugiau informacijos – Vilniaus miesto savivaldybės adminsitracija Miesto plėtros departamentas, tel.: 211 2467, 211 2468.

Žemėlapį per visą ekraną galite peržiūrėti čia.