Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos įgyvendinimo programa

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto tarybos
2006 m. balandžio 26 d.
sprendimu Nr. 1-1117

Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos įgyvendinimo programos
1 priedas
VILNIAUS MIESTO CENTRINĖS DALIES MEDINĖS ARCHITEKTŪROS PAVELDO APSAUGOS STRATEGIJOS SCHEMAAtsisiųsti
(1.8 Mb )

Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos įgyvendinimo programos
2 priedas
MEDINĖS ARCHITEKTŪROS PAVELDO APSAUGOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.
nr.
Priemonės pavadinimas Metai
1. Sąlygų, būtinų Vilniaus miesto medinės architektūros paveldo apsaugos metodų ir priemonių įgyvendinimui, sudarymas
1.1. Nuoseklus objektų ištyrimas, vertingų objektų juridinis įteisinimas (įrašymas į Kultūros vertybių registrą ir paskelbimas saugomais) 2006
1.2. Informacijos ir artefaktų apie medinės architektūros paveldą rinkimas (informacijos rinkimo mechanizmo ir metodikos sukūrimas, informacijos prieinamumo visuomenei užtikrinimas) tęstinė
1.3. Medinės architektūros paveldo atgaivinimo, tvarkybos (avarinės būklės likvidavimo, restauracijos, perkėlimo) ir naudojimo metodikų sukūrimas ir įteisinimas 2007
1.4. Medinės architektūros paveldo apsaugai palankių teisės aktų ir priemonių inicijavimas valstybės mastu tęstinė
2. Vilniaus miesto medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos įgyvendinimo koordinatoriaus – medžio kultūros centro (muziejaus) įsteigimas
2.1. Medžio kultūros centro (muziejaus) įsteigimo (juridinio subjekto apibrėžimas, steigimo proceso koordinavimas) galimybių studijos parengimas 2006
2.2. Medžio kultūros centro (muziejaus) vietos parinkimas ir įteisinimas 2006
2.3. Centro (muziejaus) dalinio – Šnipiškių medžio kultūros draustinio įsteigimas ir išvystymas 2006-2009
3. Medinės architektūros paveldo tvarkybos darbų plėtra
3.1. Kultūros paveldo objektų (medinių statinių ir jų kompleksų bei vietovių) atgaivinimas (avarinės būklės likvidavimas, restauracija ir perkėlimas) tęstinė
3.2. Kultūros paveldo objektų (medinių statinių ir jų grupių) priežiūra tęstinė
3.3. Gamybinių dirbtuvių, skirtų medinės architektūros paveldui atgaivinti, tvarkybai ir pažangiems restauravimo metodams įdiegti, įkūrimo ir veiklos inicijavimas 2006
4. Medinės architektūros paveldo apsaugos finansinių šaltinių ir finansų panaudojimo mechanizmo sukūrimas
4.1. Finansinių šaltinių paieškos, kooperavimo ir panaudojimo mechanizmai bei jų analizė 2006
4.2. Struktūrinių fondų ir viešos bei privačios partnerystės projektų fondų panaudojimo galimybės Vilniaus miesto medinės architektūros paveldo apsaugos programoje (galimybių studija) 2006
5. Aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų ir mokslo institutų įtraukimas į medinės architektūros paveldo išsaugojimo procesą
5.1. Informacijos ir artefaktų rinkimo bendri projektai tęstinė
5.2. Tarptautinių seminarų ciklas, skirtas medinės architektūros paveldo apsaugos problemoms tęstinė
5.3. Geriausių akademinių ir mokslinių darbų apie Vilniaus miesto medinės architektūros paveldą ir jo apsaugą konkursas tęstinė
6. Švietimo programa – medinės architektūros paveldo apsaugos populiarinimo vienkartiniai ir tęstiniai darbai
Internetinėje laikmenoje:
6.1. Medinės architektūros paveldo apsaugos strategijos kompiuterinė versija 2006
6.2. Internetinio puslapio, skirto medinei architektūrai populiarinti ir apsaugos programos aktualijoms, sukūrimas 2006
6.3. Organizacijų ir specialistų, dirbančių medinės architektūros paveldo tvarkybos srityje (kas yra kas), sąrašo sudarymas 2007 – tęstinė
Spaudoje ir žiniasklaidoje:
6.4. Dokumentinio filmo „Medinė Vilniaus architektūra“ sukūrimas ir demonstravimas per nacionalinę televiziją 2006
6.5. Leidinio „Vilniaus medinis kultūros paveldas“ parengimas ir platinimas 2007
Miesto bendruomenės švietimas ir dalyvavimo medinės architektūros paveldo apsaugoje inicijavimas:
6.7. Geriausiai tvarkomo, restauruoto bei atkuriamo objekto konkursas tęstinė
6.8. Iniciatyva „Išsaugokime senus langus“ tęstinė