Vidaus vandens kelio Neries upe nuo Verkių regioninio parko iki Lazdynų tilto

PATVIRTINTA Vilniaus miesto tarybos 2007 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. 1-1495

Vidaus vandens kelio Neries upe nuo Verkių
regioninio parko iki Lazdynų tilto
1 priedas

VIDAUS VANDENS KELIO MARŠRUTŲ, PRIEPLAUKOS IR TERITORIJOS DP RENGTI SCHEMA

Atsisųsti (2.2 Mb )

Vidaus vandens kelio Neries upe nuo Verkių
regioninio parko iki Lazdynų tilto
2 priedas

VIDAUS VANDENS KELIO INFRASTRUKTŪROS IR PAKRANČIŲ TVARKYMO SCHEMA

Atsisiųsti (1.9 Mb)

ES LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

1. Projekto pavadinimas “Turistinis vandens kelias Neries upe Vilniaus mieste”
2. Projekto vadovas (vardas, pavardė, pareigos) Rūta Matonienė, Investicinių projektų skyriaus vedėja
3. Programa (priemonė), pagal kurią finansuojamas projektas Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 3 prioriteto 2 priemonę „Verslo aplinkos gerinimas“ ir 4 priemonę „Viešoji turizmo infrastruktura ir paslaugos“
4. Bendra projekto vertė, Lt 1 345 166,00 Lt
5. Savivaldybės indelis, Lt 177 000,00 Lt
6. Ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išlaidos: 5124,40 Lt
6.1 Paramos lėšos, Lt 4450,15 Lt
6.2. Savivaldybės biudžeto lešos, Lt 674,25 Lt
7. Per ataskaitinį laikotarpį atliktos veiklos (išvardinti visus per ataskaitinį laikotarpį atliktus darbus) Paruošti pranešimai žiniasklaidai, projektas pristatytas VMSA departamentams bei Vidaus vandens kelių direkcijos, Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos ir LR Susisiekimo m-jos atstovams.
Sudaryta Projekto priežiuros grupė. Aptartas veiksmų planas ir ruošiami dokumentai projekto įgyvendinimo darbo grupei sudaryti. Paruoštas teikimas Vilniaus miesto savivaldybės tarybai „Dėl pritarimo vidaus vandens kelio Neries upe nuo Verkių regioninio parko iki Lazdynų tilto projektiniams pasiūlymams“.
Paruoštos sąlygos techninei užduočiai audito paslaugų pirkimui, upės galimybių studijai.
8. Igyvendintos viešinimo priemonės 2006-12-14, 2006-12-28 dienraštis „Lietuvos rytas“ (priedas „Sostine“); 2007-02-01 Savivaldybių žinios.
2006-12-19 (18:18 val.) Televizija „5 kanalas“ (Žinios)
2006-12-28 (06.00 val.) Lietuvos nacionalinė televizija
laida „Labas rytas“;
2006-12-19 www.vilnius.lt ;
2007-01-29 Lietuvos savivaldybių portalas, www.alfa.lt,
www.zebra.lt
9. Projekto igyvendinimo metu iškilusios problemos ir jų sprendimo būdai Užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros, dokumentų forminimo formalumai.