Patvirtintas atnaujintas Vilniaus miesto šilumos ūkio specialusis planas

PATVIRTINTAS
Vilniaus m. savivaldybės tarybos
2018 m. gegužės 9 d.
sprendimu Nr. 1-1525

( Tarybos sprendimas atsisųsti)

 Aiškinamasis raštas (atsisiųsti 44,7MB)

Grafinė dalis:
 Atsisiųsti (6,28MB)