Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialiojo plano koncepcija. Sprendinių schema

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-02-004

  PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2014 m. birželio 18 d.
sprendimu Nr. 1-1898

Atsisiųsti (7.9 MB)