Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Bendrojo plano pakartotinai pristatomų patikslintų sprendinių KONSULTACIJŲ GRAFIKAS

Pratęsus Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Bendrojo plano viešinimą, pakartotinai pristatomi patikslinti sprendiniai

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių pristatymo viešo susirinkimo protokolai:
2018-07-24; 2018-05-31.

Bendrojo plano sprendinių, patikslintų įvertinant viešinimo metu gautus pasiūlymus ir pastabas, Pagrindinis brėžinys ir galiojančio Bendrojo plano Pagrindinis brėžinys (lyginamoji interaktyvi versija) »

 

Parengti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai

 

Visuomenės informavimas apie Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimą


Pradėtas rengti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas »

Pasiūlymų keisti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą žemėlapis »

Bendrojo plano keitimas. Esama būklė »

Gyventojų apklausa »

Parengta informacija apie galimybes statyti aukštybinius pastatus Vilniaus mieste »

Parengta Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita »

Pritarta Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitai »


Bendras planas iki 2015 m. »

Parengti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai