Vilniaus miesto savivaldybės
teritorijos bendrasis planas iki 2015 m.


Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018-10-18 sprendimas ir 2020-12-09 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Administracinė byla Nr. eA-806-822/2020, Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03720-2017-5 Procesinio sprendimo kategorijos: 4.2; 16.2.1 )
Su dokumentu galima susipažinti prisijungus prie LR Teritorijų planavimo dokumentų registro  http://internal.tpdr.lt
TPD pavadinimas: Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 metų.
TPD Nr.: T00056038.

Parengta informacija apie galimybes statyti aukštybinius pastatus Vilniaus mieste »

Pradėtas rengti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas »

Pasiūlymų keisti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą žemėlapis »


Patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybës tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519
Reg. Nr. 010011001881 Vilniaus miesto savivaldybës teritorijų planavimo dokumentų registre

Dokumentai atsisiųsti:

Leidinys „Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 metų“ (678.12 MB)

Pagrindinis brėžinys (9.23 MB)

Vilnius city master plan 2015 (647.07 MB)

 

Tarybos-2007-02-14 sprendimas Nr.1-1519,

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai:
Pagrindinis brėžinys M 1:25 000 ir BP pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė;

Nr. 1.  Išorės struktūra M 1:120 000;

Nr. 2.1  Plėtros prioritetai M 1: 50 000;

Nr. 3.1  Gyvenamosios teritorijos M 1:50 000;

Nr. 3.2  Darbo vietos M 1:50 000;

Nr. 4  Pramonės ir komunalinių įmonių teritorijos M 1:50 000;

Nr. 5.1  Gamtos vertybės, želdynai ir viešųjų erdvių sistema M 1:50 000;

Nr. 5.2  Gamtinio karkaso ir želdynų reglamentai probleminėse teritorijose M 1:50 000;

Nr. 5.3  Miesto ir apylinkių gamtinio karkaso schema M 1:50 000;

Nr. 6.1  Kultūros vertybės M 1:50 000;

Nr. 6.2  Kultūros vertybių apsauga. Esama būklė M 1:50 000;

Nr. 7.1  Švietimo ir sveikatos infrastruktūra M 1:50 000;

Nr. 7.2  Sostinės ir kultūros infrastruktūra M 1:50 000;

Nr. 9.1  Susisiekimo tinklo plėtra M 1:50 000;

Nr. 9.2  Susisiekimo tinklo kategorijos M 1:50 000;

Nr. 9.3 Keleivių maršrutinio transporto plėtra M 1:50 000;

Nr. 10.1  Buitinės nuotekynės schema M 1:50 000;

Nr. 10.2  Vandentiekio schema M 1:50 000;

Nr. 10.3  Lietaus nuotekynės schema M 1:50 000;

Nr. 10.4  Šilumos tiekimo schema M 1:50 000;

Nr. 10.5  Dujotiekio schema M 1:50 000;

Nr. 10.6  Elektros tiekimo schema M 1:50 000.

 


Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaitos