Medžių genėjimo ir šalinimo tvarka sostinėje

Miesto želdynais besirūpinantys specialistai primena, kad žalią ir tvarią aplinką kuriame kartu. Privačių sklypų savininkai kviečiami atsakingai prižiūrėti ir rūpintis jų teritorijoje augančiais medžiais.

Kirsti storesnius nei 20 cm diametro medžius galima tik gavus leidimą, o dėl jaunesnių medžių kirtimo prašoma informuoti Vilniaus miesto savivaldybę. Darbų atlikimu rūpinasi sklypo savininkas. Jis turi pateikti tinkamai užpildytą prašymą Vilniaus miesto savivaldybei leidimui gauti. Leidimas reikalingas kirtimui ir intensyviam genėjimui (intensyvus genėjimas –  tai 30 proc. ir daugiau medžio šakų šalinimas).

Kai medžių kirtimo ar genėjimo darbus norima atlikti savivaldybės žemėje, darbų eiga priklauso nuo jų sudėtingumo. Jeigu genėjimas neintensyvus, tokiems darbams atlikti sprendimas nereikalingas, reikia tik besikreipiančio asmens užsakymo juos atlikti. Suinteresuotajam pakanka užpildyti prašymą ir pateikti jį Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. Tačiau, jeigu reikia medį šalinti arba jį intensyviai genėti, darbus atliksime tik įvertinę prašymą ir priėmę sprendimą. Asmuo turės užpildyti minėtą prašymo formą ir sulaukti specialistų sprendimo.

Valstybinės žemės valdytojas savivaldybei turi pateikti užpildytą prašymo formą. Išnagrinėjus prašymą bus priimamas sprendimas dėl leidimo išdavimo. Jei iki jame nurodytos datos skundų nėra, išrašomas leidimas. Darbus atliks valstybinės žemės valdytojas.

Jeigu prašoma kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus želdinius privačiuose sklypuose (kuriuose nevykdomi statybų darbai), reikia pateikti žemės sklypo planą.

Jeigu prašoma kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti želdinius sklype, kuriame numatomi statybos darbai, turi būti pateikti privalomi devyni dokumentai.

Vadovaujantis Vilniaus savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis, tvarkant želdynus ir prižiūrint želdinius turi būti siekiama išsaugoti sveikus, gyvybingus, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingus, perspektyvius želdinius – dar nepasiekusius gamtinės brandos ar ją pasiekusius, tačiau nekeliančius nei fizinio, nei ligų ar kenkėjų židinių susidarymo pavojaus aplinkai.

Jeigu statybų metu želdynų ir želdinių išsaugoti nepavyksta, želdynus ir želdinius šalinti galima tik įsipareigojus kompensuoti ir atsodinus tokį jų kiekį, koks yra pašalinamas – atsodinamų medžių kamienų skersmenų suma turi atitikti pašalintų medžių kamienų skersmenų sumą.


Saugotini medžiai

Saugotinas medis

! kirsti negalima.
Ypatingais atvejais reikia gauti leidimą

Nesaugotinas medis

Prašome saugoti ir nekirsti, išskyrus būtinus atvejus. Tuomet informuoti savivaldybę.

Privatus sklypas mieste

gyvenamųjų pastatų teritorijoje


kamieno storis* daugiau nei
20 cm
ąžuolai, uosiai, klevai
guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai,
pušys
  • visos medžių rūšys
  • visi vaismedžiai, kaulavaisiai ir kitų rūšių medžiai, neįtraukti į saugotinas rūšis, nepriklausomai nuo jų kamieno diametro
  • invaziniai augalai

kamieno storis* mažiau nei
20 cm

Valstybinė, savivaldybės žemė mieste

gyvenamųjų pastatų teritorijoje


kamieno storis daugiau nei
12 cm
ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės
  • visos medžių rūšys
  • visų rūšių medžiai, neįtraukti į saugotinus rūšis, nepriklausomai nuo jų kamieno diametro
  • invaziniai augalai

kamieno storis* mažiau nei
12 cm

Valstybinė, savivaldybės žemė mieste

visuomeninės paskirties, rekreacinėse, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų teritorijose


kamieno storis* daugiau nei
12 cm
ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės ir paprastieji kadagiai didesni kaip 3 m.
  • visos kitos medžių rūšys
  • invaziniai augalai

kamieno storis* mažiau nei
12 cm
pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijose bei sodininkų bendrijų bendro naudojimo (žemės ūkio paskirties) teritorijoje

kamieno storis* daugiau nei
20 cm
didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės
  • visos kitos medžių rūšys
  • invaziniai augalai

kamieno storis* mažiau nei
20 cm
* Saugotinų medžių ir krūmų kamienas matuojamas 1,3 m aukštyje
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams“

 

 

 

 


Išduoti kirtimų leidimai »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miestovaizdžio skyrius