Saugotini medžiai

Saugotinas medis

! kirsti negalima.
Ypatingais atvejais reikia gauti leidimą

Nesaugotinas medis

Prašome saugoti ir nekirsti, išskyrus būtinus atvejus. Tuomet informuoti savivaldybę.

Privatus sklypas mieste

gyvenamųjų pastatų teritorijoje


kamieno storis* daugiau nei
20 cm
ąžuolai, uosiai, klevai
guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai,
pušys
  • visos medžių rūšys
  • visi vaismedžiai, kaulavaisiai ir kitų rūšių medžiai, neįtraukti į saugotinas rūšis, nepriklausomai nuo jų kamieno diametro
  • invaziniai augalai

kamieno storis* mažiau nei
20 cm

Valstybinė, savivaldybės žemė mieste

gyvenamųjų pastatų teritorijoje


kamieno storis daugiau nei
12 cm
ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės
  • visos medžių rūšys
  • visų rūšių medžiai, neįtraukti į saugotinus rūšis, nepriklausomai nuo jų kamieno diametro
  • invaziniai augalai

kamieno storis* mažiau nei
12 cm

Valstybinė, savivaldybės žemė mieste

visuomeninės paskirties, rekreacinėse, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų teritorijose


kamieno storis* daugiau nei
12 cm
ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės ir paprastieji kadagiai didesni kaip 3 m.
  • visos kitos medžių rūšys
  • invaziniai augalai

kamieno storis* mažiau nei
12 cm
pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijose bei sodininkų bendrijų bendro naudojimo (žemės ūkio paskirties) teritorijoje

kamieno storis* daugiau nei
20 cm
didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės
  • visos kitos medžių rūšys
  • invaziniai augalai

kamieno storis* mažiau nei
20 cm
* Saugotinų medžių ir krūmų kamienas matuojamas 1,3 m aukštyje
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams“