Kompensavimo už kertamus želdinius tvarka

Kiekvienas miesto medis – turtas. Nukirstas medis kompensuojamas tokia tvarka:

  • Atsodinamų medžių sodinukų kamienų skersmenų suma turi atitikti pašalintų medžių kamienų skersmenų sumą.
  • Atsodinimas turi būti planuojamas sklype. Dalį (ne daugiau kaip pusę kertamų medžių kamienų sumos) galima kompensuoti krūmų masyvais, kai 2 kv. m krūmų masyvo ploto (jei sodinami 40–60 cm aukščio krūmų sodinukai, 2–4 vnt. / kv. m tankiu priklausomai nuo rūšies) prilyginama 1 iškirsto medžio kamieno diametro centimetrui.

Garantinių raštų formos:

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miestovaizdžio skyrius