Vilniaus miesto teritorijų, kuriose bus formuojami perduodami neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai piliečiams nuosavybės teisėms į miesto žemę atkurti, sąrašas

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. balandžio 24 d.
įsakymu Nr. 30-898/20

Eil.
nr.
Teritorijos pavadinimas* Apytikslis
teritorijos plotas,
ha
1. Apie 0,18 ha teritorija ties Šiaurės g. 112 0,18
2. Apie 0,60 ha teritorija ties Puodžių gatve 0,60
3. Apie 0,86 ha teritorija Nr. 1 ties Antavilių g. 29 0,86
4. Apie 0,70 ha teritorija Nr. 2 ties Antavilių g. 29 0,70
5. Apie 0,20 ha teritorija ties Vaidilutės g. 39 0,20
6. Apie 0,44 ha teritorija ties Meškeriotojų gatve 0,44
7. Apie 0,13 ha teritorija ties Mildos gatve 0,13
8. Apie 0,47 ha teritorija ties K. Bradūno gatve 0,47
9. Apie 0,18 ha teritorija ties M. Marcinkevičiaus g. 98 0,18
10. Apie 0,05 ha teritorija ties M. Marcinkevičiaus g. 76 0,05
11. Apie 0,05 ha teritorija ties P. Vaičaičio g. 3 0,05
12. Apie 1,10 ha teritorija ties Molėtų pl. 25 1,10
13. Apie 0,23 ha teritorija ties Išilgine gatve 0,23
14. Apie 0,24 ha teritorija prie Baltupio ir Mokyklos gatvių 0,24
15. Apie 0,09 ha teritorija ties Ateities gatve 0,09
16. Apie 0,65 ha teritorija ties J. Ralio gatve 0,65
17. Apie 1,85 ha teritorija ties Jotvingių g. 24 1,85
18. Apie 0,12 ha teritorija ties Birbynių g. 28A 0,12
19. Apie 0,10 ha teritorija ties Birbynių g. 28 0,10
20. Apie 0,28 ha teritorija ties Visorių g. 80 0,28
21. Apie 0,27 ha teritorija ties Juodupio g. 23 0,27
22. Apie 1,60 ha teritorija ties Karelų gatve 1,60
23. Apie 0,51 ha teritorija ties Katalonų gatve 0,51
24. Apie 0,65 ha teritorija ties Germanų gatve 0,65
25. Apie 0,93 ha teritorija ties Keltų gatve 0,93
26. Apie 0,66 ha teritorija ties Ukrainiečių gatve 0,66
27. Apie 1,60 ha teritorija ties Senasalio gatve 1,60
28. Apie 1,20 ha teritorija ties Gotų gatve 1,20
29. Apie 0,44 ha teritorija ties Senasalio g. 47 0,44
30. Apie 0,37 ha teritorija ties Senasalio ir Gotų gatvėmis 0,37
31. Apie 0,18 ha teritorija ties Ulėnų g. 31 0,18
32. Apie 0,14 ha teritorija ties Juoduoju kel. 77 0,14
33. Apie 0,29 ha teritorija ties A. Šapokos gatve 0,29
34. Apie 0,53 ha teritorija ties K. Bizausko gatve 0,53
35. Apie 0,43 ha teritorija ties Grigaičių g. 15 0,43
36. Apie 2,70 ha teritorija ties Grigaičių g. 11 2,70
37. Apie 3,02 ha teritorija ties Brolių Mozerių gatve 3,02
38. Apie 0,23 ha teritorija ties Gerviškių gatve 0,23
39. Apie 0,37 ha teritorija ties Gerviškių g. 53 0,37
40. Apie 0,17 ha teritorija ties Gerviškių g. 43 0,17
41. Apie 0,56 ha teritorija ties Gerviškių g. 20 0,56
42. Apie 0,21 ha teritorija ties Gerviškių g. 16 0,21
43. Apie 5,70 ha teritorija ties Nendrių gatve 5,70
44. Apie 1,73 ha teritorija ties Arimų g. 20 1,73
45. Apie 0,13 ha teritorija ties Palydovo g. 124 0,13
46. Apie 0,23ha teritorija ties Kalno g. 40 0,23
Teritorijų plotas apie 33,37

* Teritorijų schemos pridedamos