Vilniaus miesto teritorijų, kuriose bus formuojami perduodami neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai piliečiams nuosavybės teisėms į miesto žemę atkurti, sąrašas

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 3 d.
įsakymu Nr. 30-1728/20

Eil.
nr.
Teritorijos pavadinimas* Apytikslis
teritorijos plotas
(ha)
1. Apie 0,94 ha teritorija ties Tunelio gatve 0,94
2. Apie 0,23 ha teritorija ties Terasų gatve 0,23
3. Apie 0,30 ha teritorija Nr. 1 ties Riovonių gatve 0,30
4. Apie 0,41 ha teritorija Nr. 2 ties Riovonių gatve 0,41
5. Apie 0,15 ha teritorija Nr. 1 ties Birbynių gatve 0,15
6. Apie 0,05 ha teritorija Nr. 2 ties Birbynių gatve 0,05
7. Apie 0,15 ha teritorija ties Perlojos gatve 0,15
8. Apie 0,05 ha teritorija ties Merkinės ir Alytaus gatvėmis 0,05
9. Apie 3,30 ha teritorija Nr. 1 ties Sietyno gatve 3,30
10. Apie 0,61 ha teritorija Nr. 2 ties Sietyno gatve 0,61
11. Apie 0,09 ha teritorija ties A. Krutulio gatve 0,09
12. Apie 0,15 ha teritorija ties Kalvarijų gatve 0,15
13. Apie 3,60 ha teritorija ties Taboro gatve 3,60
14. Apie 0,63 ha teritorija Nr. 1 ties Meistrų gatve 0,63
15. Apie 1,28 ha teritorija Nr. 2 ties Meistrų gatve 1,28
16. Apie 0,58 ha teritorija ties Svirno gatve 0,58
17. Apie 1,10 ha teritorija ties Sulos gatve 1,10
18. Apie 1,12 ha teritorija ties Pripetės gatve 1,12
19. Apie 1,70 ha teritorija ties Sodybų gatve 1,70
20. Apie 0,62 ha teritorija ties Galšios gatve 0,62
21. Apie 1,55 ha teritorija ties Servečės gatve 1,55
22. Apie 0,15 ha teritorija ties Akmeniškių gatve 0,15
23. Apie 0,21 ha teritorija ties Katiliškių gatve 0,21
24. Apie 0,80 ha teritorija ties Ropėnų gatve 0,80
25. Apie 0,15 ha teritorija ties Talino g. 10A 0,15
26. Apie 0,56 ha teritorija Nr. 1 ties Riovonių g. 2A 0,56
27. Apie 0,68 ha teritorija Nr. 2 ties Riovonių g. 2A 0,68
28. Apie 0,09 ha teritorija ties Elniakampio g. 9 0,09
29. Apie 0,08 ha teritorija ties Žaliąja g. 10 0,08
30. Apie 0,07 ha teritorija ties Vilkų g. 6 0,07
Teritorijų plotas apie 21,40

* Teritorijų schemos pridedamos