Atmintinė žmonėms su negalia:
automobilių statymo tvarka ir sąlygos Vilniaus mieste

 

Atmintinė atsisiųsti


 • Kelio ženklais pažymėtose neįgalių asmenų automobilių stovėjimo vietose leidžiama stovėti automobiliams, kurie pažymėti skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele.

  Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė

  Skiriamasis ženklas „Neįgalusis“
 • Transporto priemonės, kurią vairuoja teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turintys neįgalieji arba juos vežantys asmenys, priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais mėlynais skiriamaisiais ženklais „Neįgalusis“ su baltu apvadu ir baltu kelio ženklo „Neįgalieji“ simboliu.
 • Naudojantis neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, ji turi būti padėta automobilio viduje už priekinio stiklo ant prietaisų skydelio keleivio pusėje iš lauko gerai matomoje vietoje ta puse, kurioje atspausdintas kortelės numeris ir galiojimo data.

 

Asmenys, turintys teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“

 1. Fiziniai asmenys, kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius ir kuriems nustatytas 0-30 procentų darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, arba turi neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę;
 2. Fiziniai asmenys, vežantys asmenis, kuriems yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis ar didelių specialiųjų poreikių lygis, ar sunkus neįgalumo lygis;
 3. Socialinės globos įstaigos, kai joms priklausančiomis priemonėmis (lengvaisiais automobiliais, mikroautobusais ir autobusais) vežami neįgalieji;
 4. Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jo teritorinių skyrių darbuotojai, kai šiam centrui priklausančiomis transporto priemonėmis yra teikiamos techninės pagalbos priemonių pristatymo paslaugos neįgaliesiems.
 5. Neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, kai jų teisėtai valdomomis transporto priemonėmis (lengvaisiais automobiliais, mikroautobusais ir autobusais) vežami neįgalieji.

 

Neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortelės išdavimas

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę gauti teisę turi:

 1. Darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;
 2. Darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius, ir dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi techninėmis judėjimo pagalbos priemonėmis: neįgaliojo vežimėliu ar vaikščiojimo priemonėmis (lazdele, ramentais, vaikštyne);
 3. Senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas 30 procentų darbingumo lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
 4. Senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 5. Asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir kurie dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi neįgaliųjų vežimėliu;
 6. Asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir kurie dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi vaikščiojimo priemonėmis (lazdele, ramentais, vaikštyne) ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius;
 7. Asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba specialusis nuolatinės pirmo lygio priežiūros (pagalbos) poreikis;
 8. Asmenys, kuriems nustatytas ir galioja (arba nustatytas neterminuotai) specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius;
 9. Asmenys, kuriems iki 2019 m. sausio 1 d. buvo nustatytas ir galioja (arba nustatytas neterminuotai) specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius.

 

Žmonių su negalia stovėjimo tvarka rinkliava apmokestintose stovėjimo vietose

 • Automobilius, kurie pažymėti neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, galima nemokamai statyti visose Vilniaus miesto savivaldybės rinkliava apmokestintose automobilių stovėjimo vietose.
 • Asmenys, kuriems išduota neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė, norėdami pasinaudoti Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta išimtimi dėl rinkliavos netaikymo automobiliams, pažymėtiems neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, turi teisę (gali) savanoriškai registruotis Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ administruojamame savitarnos portale  ar  Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ klientų aptarnavimo centruose.
 • Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė suteikia teisę negalią turintiems asmenims sustoti (stovėti) neįgaliesiems skirtose vietose arba vietose, kuriose jiems sustoti (stovėti) nedraudžia Kelių eismo taisyklės (toliau – KET), toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje jie tuo metu yra.

 • Žmonių su negalia parkavimo vietų žemėlapis

  Vilniaus miesto Centrinėje dalyje ir kitose Savivaldybės rinkliava apmokestintose automobilių stovėjimo vietose yra paženklintos 172 neįgaliųjų stovėjimo vietos. Šiomis vietomis gali naudotis visi neįgalieji, kurių transporto priemonė pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalieji“ ar neįgalių asmenų statymo kortele. Šios vietos pažymėtos prie gydymo, viešojo administravimo įstaigų, poilsio vietų, tokių kaip parkai ir pan., atsižvelgiant į įstaigų, įmonių ar žmonių su negalia prašymus. Vietos parenkamos, kad būtų patogios žmonėms su negalia ir kiek įmanoma arčiau patekimo į pastatą ar teritoriją (nuoroda į mokamoje miesto teritorijoje pažymėtas neįgaliųjų vietas
  https://judu.lt/vairuotojams/eismo-zemelapiai/automobiliu-stovejimo-vietos-neigaliesiems/.

 

Žmonių su negalia stovėjimo vietų žymėjimo tvarka

 • Vilniaus miesto gatvėse, bendro naudojimo gyvenamųjų namų kiemuose bei automobilių stovėjimo aikštelėse, Savivaldybė žmonių su negalia transporto priemonių stovėjimo vietas žymi gavusi žmonių su negalia ir (ar) įstaigų prašymus. Prie laisvos formos prašymo turi būti pateikta neįgaliojo pažymėjimo arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės kopija ir planelis ar nuotrauka, kurioje būtų pažymėta pageidaujama stovėjimo vieta.
  Daugiau informacijos dėl žmonių su negalia parkavimo vietų žymėjimo tvarkos galima gauti paskambinus tel. 8 5 211 2140. Prašymą su priedais galima siųsti bendruoju el. paštu savivaldybe@vilnius.lt, paštu – Konstitucijos pr. 3, ar atvykus į Savivaldybę.
 • Gavus prašymą su minėtais priedais ir vadovaujantis Statybos techniniais reglamentais: STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, priimamas sprendimas dėl neįgaliojo stovėjimo vietos pažymėjimo.
 • Privačiose (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais valdomose) stovėjimo aikštelėse, daugiabučių kiemuose ir pan. stovėjimo vietų tvarką nustato jų savininkai. Todėl dėl žmonių su negalia parkavimo vietų įrengimo privačiose teritorijose reikia kreiptis į teritorijos savininkus.
 • Jeigu žmonėms su negalia skirtose stovėjimo vietose automobilį pastato vairuotojai, neturintys teisės naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę, tuomet pažeidžiamos KET. Esant pažeidimams galima kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112. Už KET pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnio 2 dalį (Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal KET draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas) teisę skirti administracinę atsakomybę turi Savivaldybių paskirti padaliniai. Todėl esant stovėjimo tvarkos pažeidimams Vilniaus mieste galima kreiptis į Viešosios tvarkos skyrių elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt arba telefonu (8 5) 219 7948.

 

Neįgaliųjų transporto priemonių eismas

Primenama, kad pagal Kelių eismo taisykles:

 • vairuotojui, vairuojančiam transporto priemonę, kuri pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“, leidžiama įvažiuoti į zoną, pažymėtą kelio ženklais „Eismas draudžiamas“ ir „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“.

  Ženklas „Eismas draudžiamas“

  Ženklas „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“
 • vairuotojui, kurio transporto priemonė pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, leidžiama:
  – nepaisyti kelio ženklų „Stovėjimo ribotą laiką vieta“ ir „Stovėjimo nurodytu laiku vieta“ reikalavimų;


  Ženklas „Stovėjimo nurodytu laiku vieta“

  Ženklas „Stovėjimo ribotą laiką vieta“

  – sustoti ir stovėti kelio ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ galiojimo zonoje ir (arba) ties nubrėžtomis prie važiuojamosios dalies krašto 1.4 ar 1.9 horizontaliojo ženklinimo linijomis.


  Ženklas „Sustoti draudžiama“

  Ženklas „Stovėti draudžiama“

  1.4. Geltona ištisinė linija

  1.9.Geltona brūkšninė linija

Atkreipiamas dėmesys, kad minėtas reikalavimas netaikomas ten, kur tarp sustojusios transporto priemonės ir ištisinės horizontaliojo ženklinimo linijos (bortelio) mažesnis kaip 3 m atstumas ar ten, kur sustojusi transporto priemonė užstotų kitiems vairuotojams šviesoforo signalus ar kelio ženklus, trukdytų įvažiuoti (išvažiuoti) į (iš) stovėjimo aikštelę (-ės), stovėjimo vietą (-os), garažą (-o), kiemą (-o), teritoriją (-os), trukdytų įlipti į kitą transporto priemonę arba kitaip kliudytų transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui.

Atnaujinta 2023-12-11


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Infrastruktūros grupė