Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. rugsėjo 19 d. įsakymu
Nr. 30-3040/18(2.1.1E-TD2)

 

Eil. nr. Kapinių pavadinimas
ir kapinių vieta,
seniūnijos pavadinimas,
adresas ar su kapinėmis
besiribojančios
gatvės pavadinimas
(jeigu nėra kapinių adreso)
Kapinių statusas ir
sprendimo dėl
kapinių statuso
suteikimo priėmimo
subjektas,
data ir numeris
Kapinių
plotas,
ha
Žyma apie
kapinių žemės sklypo
registraciją
Nekilnojamojo
turto registre
(įregistruotas/
neįregistruotas).
Jeigu
įregistruotas, –
registracijos
data ir unikalus
numeris
Žyma apie
kapinių
registraciją
Kultūros
vertybių
registre
(registruotos/
neregistruotos).
Jeigu
registruotos, –
unikalus
kodas
Kapinių prižiūrėtojo
vardas, pavardė,
telefono numeris
(jeigu prižiūrėtojas –
fizinis asmuo)
arba pavadinimas,
buveinė,
darbuotojų, į kuriuos
galima kreiptis
informacijos,
vardai ir tel. numeriai
(jeigu prižiūrėtojas
juridinis asmuo ar
kita organizacija)
1. Antãkalnio kãpinės veikiančios 15,69 2016-12-01,
4400-4275-0667
32194 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112109
2. Antavilių̃ kapinės veikiančios 1,66 2006-10-03,
4400-0951-5542
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
3. Bãniškių kapinės riboto laidojimo 0,51 2006-10-30,
4400-0969-8100
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
4. Bernardìnų kapinės riboto laidojimo 3,50 2011-04-27,
4400-2156-4570
10660 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112109
5. Bevar̃dės kapinės neveikiančios 0,65 2008-10-30,
4400-1741-8510
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
6. Bróliškosios kapinės neveikiančios 0,71 2012-05-16,
4400-2362-0235
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
7. Bùivydiškių kapinės veikiančios 0,74 2008-08-29,
4400-1638-6399
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112109
8. Bukčių̃ kapinės neveikiančios 0,25 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112109
9. Danìliškių kapinės veikiančios 1,84 2007-03-28,
4400-0087-2175
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112109
10. Dėdẽliškių kapinės veikiančios 4,63 2003-09-11,
4400-0087-2175
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
11. Grigáičių kapinės neveikiančios 0,89 37468 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
12. Gulbinų̃ kapinės neveikiančios 0,13 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112109
13. Gurẽlių kapinės veikiančios 0,51 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
14. Gurių̃ kapinės riboto laidojimo 0,89 2011-03-28,
4400-2151-2549
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
15. Kairė́nų kapinės veikiančios 8,86 2008-08-29,
4400-1645-0112
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
16. Karaìmų ir totõrių kapinės veikiančios 0,42 2009-05-07,
4400-1854-4288
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
17. Karių̃ kapinės neveikiančios 0,07 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
18. Karvẽliškių kapinės veikiančios 77,74 2003-04-25,
4110-0400-0089
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112109
19. Kryžiõkų kapinės neveikiančios 2,86 2004-09-03,
4400-0530-9511
29530 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112109
20. Leñtvario kapinės riboto laidojimo 0,39 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
21. Liepỹnės kapinės veikiančios 49,14 2003-09-11,
4400-0096-9822
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
22. Liudvinãvo kapinės veikiančios 0,29 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
23. Naujãnerių kapinės neveikiančios 0,14 11365 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112109
24. Naujõsios Vìlnios kapinės riboto laidojimo 1,43 2006-02-21,
4400-0797-4981
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
25. Našláičių kapinės neveikiančios 0,75 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112109
26. Nerãvų kapinės veikiančios 1,20 2008-07-09,
4400-1611-1854
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
27. Panerių̃ kapinės riboto laidojimo 0,87 2007-12-04,
4400-1375-8491
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
28. Pãvilnio kapinės riboto laidojimo 0,44 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
29. Platìniškių kapinės veikiančios 0,40 2008-11-26,
4400-1781-0825
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112109
30. Pupìnės kapinės veikiančios 0,25 2009-03-20,
4400-1834-4139
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
31. Didžių̃jų Pupójų kapinės veikiančios 0,15 2008-07-17,
4400-1611-0562
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
32. Mažų̃jų Pupójų kapinės riboto laidojimo 1,14 VMS administracijos atsakingo specialisto tel. 2112138
33. Rasų̃ kapinės riboto laidojimo 10,64 2006-03-17,
4400-0811-85142006-03-06,
4400-0813-0646
10384 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112109
34. Rytų̃ kapinės neveikiančios 0,09 2006-04-06,
4400-0831-9424
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
35. Rõkantiškių kapinės veikiančios 39,47 2012-08-22,
4400-1859-4126
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
36. Naũjosios Saliniñkų kapinės veikiančios 3,25 2012-06-20,
4400-2381-8984
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
37. Sẽnosios Saliniñkų kapinės riboto laidojimo 0,30 2008-12-18,
4400-1794-8102
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
38. Saltõniškių kapinės riboto laidojimo 4,19 2008-04-14,
4400-2278-6052
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112109
39. Sáulės kapinės riboto laidojimo 4,58 2017-01-16,
4400-4189-1207
30394 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112109
40. Séntikių kapinės veikiančios 2,760,80 2011-05-02,
4400-2165-05022005-01-03,
4400-0096-4258
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
41. Stačiãtikių kapinės veikiančios 8,654,41 2016-03-17,
4400-4049-75362005-01-03,
4400-0096-4258
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
42. Strelčiùkų kapinės riboto laidojimo 0,23 2008-10-07,
4400-1676-8660
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
43. Sudervė̃s kapinės riboto laidojimo 11,39 2012-03-16,
4400-2321-4890
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112109
44. Sudervė̃s žỹdų kapinės veikiančios 10,00 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112109
45. Užupio žỹdų kapinės neveikiančios 9,65 2014-04-30,
4400-2788-33612014-05-02,
4400-2781-01732013-12-11,
4400-2782-0948
12567 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112109
46. Sẽnosios Vaidotų̃ kapinės neveikiančios 0,37 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
47. Var̃nės kapinės veikiančios 0,42 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112109
48. Verbų̃ kapinės veikiančios 0,37 2005-12-21,
4400-0757-2194
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
49. Vérkių kapinės riboto laidojimo 3,61 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112109
50. Veržuvõs kapinės riboto laidojimo 0,34 2008-12-10,
4400-1788-3957
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
51. Vir̃šupių kapinės riboto laidojimo 0,23 2008-08-29,
4400-1646-3266
VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112138
52. Viršùliškių kapinės neveikiančios 0,03 VMS administracijos atsakingo darbuotojo tel. 2112109

 

______________________________