Planavimo dokumentai

 

Vilniaus miesto 2021-2030 metų strateginis plėtros planas

patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 14 d.

Strategic Development Plan of Vilnius City for 2021–2030


Strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašas,

patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 19 d. sprendimu Nr.1-1181

Priedai:

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas


Strateginio plėtros 2021-2030 m. plano ataskaita už 2021 m.


Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginio plėtros plano atnaujinimas

patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 25 d. sprendimu Nr.1-1204

Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginis plėtros planas,

patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr.1-1778

plano vykdymo 2020 m. ataskaita,
plano vykdymo 2019 m. ataskaita,
plano vykdymo 2018 m. ataskaita,
plano vykdymo 2017 m. ataskaita,
plano vykdymo 2016 m. ataskaita,
plano vykdymo 2015 m. ataskaita,
plano vykdymo 2013 m. ataskaita,
plano vykdymo 2012 m. ataskaita,
plano vykdymo 2011 m. ataskaita.

 


Savivaldybės strateginiai veiklos planai ir jų vykdymo ataskaitos »


Vilniaus miesto bendrasis planas »


Specialieji planai »


Vilniaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų planai »


Vilniaus miesto savivaldybės investicijų programa

2023 metų investicijų programa (nauja redakcija)
patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės mero 2023-07-11 potvarkiu Nr. 955-492/23 (Vilniaus miesto savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 28 d. potvarkio Nr. 955-987/23 redakcija)