Planavimo dokumentai

patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 14 d.

Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginio plėtros plano atnaujinimas,
patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 25 d. sprendimu Nr.1-1204

Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginis plėtros planas,
patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr.1-1778

plano vykdymo 2020 m. ataskaita,
plano vykdymo 2019 m. ataskaita,
plano vykdymo 2018 m. ataskaita,
plano vykdymo 2017 m. ataskaita,
plano vykdymo 2016 m. ataskaita,
plano vykdymo 2015 m. ataskaita,
plano vykdymo 2013 m. ataskaita,
plano vykdymo 2012 m. ataskaita,
plano vykdymo 2011 m. ataskaita.

Strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašas,
patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 19 d. sprendimu Nr.1-1181

Priedai:

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas


Savivaldybės strateginiai veiklos planai ir jų vykdymo ataskaitos »


Vilniaus miesto bendrasis planas »


Specialieji planai »


Vilniaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų planai »


Vilniaus miesto savivaldybės investicijų programa

2021 metų investicijų programa,
patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-14 įsakymu Nr. 30-2737/21