NVO taryba

Nevyriausybinių organizacijų taryba prie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

NVO tarybos sudėtis »


NVO Tarybos posėdžiai yra atviri.

Norintys dalyvauti NVO tarybos posėdyje, pasisakyti ar užduoti klausimus, susisiekite el. paštu nvo.taryba@vilnius.lt


Artimiausio posėdžio data: 2024 m. kovo 18 d. 16 val.

Darbotvarkė:

  1. 2024 metų veiklos planavimas.
  2. NVOT narės M. Miškinienės siūlymas dėl viešojo transporto lengvatos.
  3. Kiti klausimai.

Įstatai

Vilniaus miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis patvirtinta 2019 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimu Nr. 1-238

NVO tarybos 2021/2022 m. veiklos ataskaita

NVO veiklos planas 2021 m.

2024-01-24 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl tarybos 2023-03-08 sprendimo Nr. 1-1799 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo“, Nr. 1-366

https://aktai.vilnius.lt/document/30404266

2023-03-08 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“, Nr. 1-1799

https://aktai.vilnius.lt/document/30389261

2020 m. gruodžio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimas Nr. 1-769
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO

2020 m. spalio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimas Nr. 1-692
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2020 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos spendimas Nr. 1-604
DĖL VILNIAUS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO


Vilniaus meras

Vilniaus istorija – tai visų mūsų istorija. Todėl negalime pamiršti puoselėti tos vienybės ir laisvės dvasios, kuri priklauso mums visiems. Naująjį sostinės puslapį kviečiu rašyti dar plačiau atveriant miesto vartus tiems, kas vadina ir nori vadinti jį namais. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams