Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Atmintinė gatvės muzikantams


Vilniaus miesto savivaldybė

INFORMUOJAME

  • Vilniaus viešosiose vietose (gatvėse, aikštėse, parkuose, skveruose ir kt.) GALIMA dainuoti ir (ar) groti muzikos instrumentais, JEI TAI NETRIKDO VIEŠOSIOS RIMTIES.Draudžiama dainuoti ir (ar) groti muzikos instrumentais tik tuo atveju, jeigu tai trikdo viešąją rimtį, nes tokie veiksmai užtraukia administracinę atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnį. *
  • Dainuojantys ir (ar) grojantys muzikos instrumentais asmenys GALI rinkti aukas už muzikavimą ar kitokius pasirodymus viešosiose vietose, JEI AUKŲ RINKIMAS NĖRA AKTYVUS.Tokių aukų rinkimas neturi būti aktyvus, nes Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių 15.23 punktas nustato, kad draudžiama aktyviai (t. y. žodžiu ar kitais veiksmais priekabiaujant prie praeivių, garsiai šūkaujant ar vartojant necenzūrinius žodžius, prašant išmaldos priėjus prie praeivių, taip pat kitaip atliekant įžūlius veiksmus) rinkti aukas už muzikavimą ar kitokius pasirodymus gatvėse ir aikštėse.Tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų nesilaikymas užtraukia administracinę atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsnį. **

Iš Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso:

* 488 straipsnis. Viešosios rimties trikdymas

1. Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo 18 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 6 val.) metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą, užtraukia baudą nuo dvidešimt iki aštuoniasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt iki trijų šimtų eurų

**366 straipsnis. Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas

1. Savivaldybių tarybų patvirtintų tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.


Apie Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus ir viešosios rimties trikdymo atvejus galite pranešti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriui telefonu (8 5) 219 7948 arba el. paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt arba https://tvarkaumiesta.lt/