Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui


Leidinys atsisiųsti

Krašto apsaugos ministerija
Vilnius, 2014

Įžanginis žodis

 1. Valstybė taikos ir karo metu
 2. Civilinė sauga taikos ir karo metu
 3. Pokyčiai valstybėje mobilizacijos ir karo metu
 4. Piliečių vaidmuo ginant šalį
 5. Praktiniai patarimai gyventojams: kaip elgtis nellaimių ir karo atveju

Redaktoriaus baigiamasis žodis


Redaktoriaus baigiamasis žodis

Lietuvos piliečių domėjimasis saugumo ir gynybos klausimais bei jų informuotumas apie elgesį karo ar kitokios grėsmės valstybei atveju neabejotinai yra vieni svarbiausių valstybės saugumo veiksnių.

Akivaizdu, kad šalies piliečiai neabejingi Lietuvos saugumui. Siekėme, kad šiame leidinyje jie gautų visapusiškos informacijos apie valstybės ir galimus savo veiksmus ištikus nelaimėms ar prasidėjus karui. Stengėmės pateikti visą būtiną informaciją, tačiau suprantame, kad galėjo likti klausimų, kuriems reikėtų dar papildomų atsakymų ir paaiškinimų.

Tiems, kurie norėtų plačiau pasidomėti išgyvenimo karo sąlygomis būdais, rekomenduojame paskaityti Pilietinio pasipriešinimo rengimo centro 2002 metais parengtą leidinį Pilietinis pasipriešinimas – ypač tas dalis, kur aprašomas savanorio išgyvenimas karo metu ir pasipriešinimo dalyvių bei amunicijos slėptuvės. Su šios knygos turiniu galima susipažinti ir Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje
http://www.kam.lt/lt/naujienos_874/leidiniai/leidiniai_876.html
.

Norime atkreipti dėmesį ir į Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės, Lietuvos šaulių sąjungos, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos leidžiamus leidinius, kuriuose taip pat rašoma apie įvairius įdomius krašto apsaugos sistemos aspektus.

Besidomintiesiems galimybėmis prisidėti prie Lietuvos saugumo ir gynybos stiprinimo siūlome plačiau susipažinti su Krašto apsaugos savanorių pajėgų ir Lietuvos šaulių sąjungos veikla, taip pat su būsimų Lietuvos karininkų – kariūnų – kasdienės veiklos ypatybėmis („Savanoris“, „Trimitas“, „Kariūnas“ ir kiti leidiniai, kuriuose apie tai rašoma, publikuojami Krašto apsaugos ministerijos svetainėje
http://www.kam.lt/lt/naujienos_874/karine_ziniasklaida_655.html).

Piliečių informavimą aktualiais saugumo ir gynybos politikos klausimais visuomet laikėme ypatingos svarbos prioritetu. Tam dar didesnį dėmesį skyrėme Rusijos agresijos Ukrainos atžvilgiu fone. Šiuos darbus tęsime ir toliau. Visgi tikimės, kad šis leidinys netaps tik paprasta instrukcija, kurioje nurodoma ir patariama, kaip piliečiams elgtis nelaimių ir karo atveju, bet ir paakins plačiau kalbėtis apie Lietuvos saugumo ir gynybos problemas, o tai leis mums dar veiksmingiau stiprinti savo šalies saugumą ir gynybą.

Dr. Karolis Aleksa


Literatūros ir šaltinių sąrašas

 1. BANIULIENĖ, Renata; ir kt. Civilinė sauga. Mokymo priemonė profesinio mokymo įstaigoms. Kaunas, 2014. 256 p. ISBN 978-9955-772-56-9.
 2. BANIULIENĖ, Renata; KRULIKAUSKAS, Valdas. Protection of the population and environment in Georgia. Family mobilisation before any disaster. Tbilisi, 2013. 98 p.
 3. MANKEVIČIUS, Vytautas; DAUGIRDAS, Albertas. Pilietinis pasipriešinimas. Vilnius, 2002. 187 p.
 4. MINIOTAITĖ, Gražina. Pilietinis pasipriešinimas Lietuvos saugumo ir gynybos sistemoje: raida ir perspektyvos. Iš Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2003. Vilnius, 2004, p. 195–209.
 5. MINIOTAITĖ, Gražina. Pilietinis pasipriešinimas Lietuvos saugumo ir gynybos sistemoje: raida ir perspektyvos. Iš Vietoje išvadų: straipsnių rinktinė. Vilnius, 2014, p. 43–62.
 6. PAŠKEVIČIŪTĖ, Alina; ir kt. Civilinė sauga mažiems ir dideliems. Vilnius, 2007. 248 p. ISBN 978-9955-611-11-0.
 7. SHARPAS, Gene. Pilietinė gynyba. Postmilitarinių ginklų sistema. Vilnius: Mintis, 1992. 161 p. ISBN 5-417-00629-7.
 8. SHARPAS, Gene. Savarankiška gynyba be bankroto ir karo. Vilnius, 1992. 77 p.
 9. Dešimt praktinių patarimų, kaip išgyventi prasidėjus karui . S. l.: portalas 15min.lt, 2014-03-18 {žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.}. Prieiga per internetą:
  <http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/karo-zona/desimt-praktiniu-patarimu-kaip-isgyventi-prasidejus-karui-784-412730>.
 10. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas . {žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.}. Prieiga per internetą:
  <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=471480>.
 11. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas . {žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.}. Prieiga per internetą:
  <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=465456&p_tr2=2>.
 12. Lietuvos Respublikos ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymas . {žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.}. Prieiga per internetą:
  <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=373781&p_tr2=2>.
 13. Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymas . {žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.}. Prieiga per internetą:
  <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435575&p_tr2=2>.
 14. Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas . {žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.}. Prieiga per internetą:
  <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403776&p_tr2=2>.
 15. Lietuvos Respublikos Konstitucija . {žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.}. Prieiga per internetą:
  <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=465070&p_tr2=2>.
 16. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas . {žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.}. Prieiga per internetą:
  <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=476622&p_tr2=2>.
 17. Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymas . {žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.}. Prieiga per internetą:
  <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442322&p_tr2=2>.
 18. Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas . {žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.}. Prieiga per internetą:
  <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442449&p_tr2=2>.
 19. Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymas . {žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.}. Prieiga per internetą:
  <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435626&p_tr2=2>.
 20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 529 „Dėl Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ . {žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.}. Prieiga per internetą:
  <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372297&p_tr2=2>.
 21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 1502 „Dėl gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos patvirtinimo“ . {žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.}. Prieiga per internetą:
  <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=384075&p_tr2=2>.
 22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 631 „Dėl gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų sąrašo patvirtinimo“ . {žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.}. Prieiga per internetą:
  <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=426220&p_tr2=2>
 23. 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų papildomas protokolas „Dėl tarptautinių ginkluotų konfliktų aukų apsaugos (I protokolas)“ . {žiūrėta 2014 m. lapkričio 30 d.}.  Prieiga per internetą:
  <https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.04EB951D68F0>.

UDK 355.58(474.5)
Ka-16

KĄ TURIME ŽINOTI APIE PASIRENGIMĄ
EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS IR KARO METUI

Atsakingasis redaktorius dr. Karolis Aleksa
Kalbos redaktorės Renata Alauskaitė-Mikalainienė, Žydrė Švobienė
Maketavo Violeta Pikčiūnaitė

2014 12 19. Tiražas 5000 egz. Užsakymas Nr. GL-475
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija,
Totorių g. 25, 01121 Vilnius, www.kam.lt
Maketavo Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamento
Leidybos skyrius, Totorių g. 25, 01121 Vilnius
Spausdino Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras,
Muitinės g. 4, Domeikava, 54359 Kauno r.

ISBN 978-609-412-071-8