Saugios aplinkos tyrimas

 

Siekdami kurti saugesnę gyvenamąją aplinką, 2022 metais atlikome tyrimą ir įvertinome subjektyvus saugumo jausmą Savivaldybės teritorijoje. Tyrimo rezultatas – rekomendacijos, kaip gerinti subjektyvų saugumo jausmą. Subjektyvusis saugumas – tai asmeninės žmonių patirtys, jausmai, nuomonės apie gyvenimą mieste, nulemiančios, ar miestu galima pasitikėti.

Tyrimas sudarė:

  1. Saugios aplinkos tyrimas, skirtas Savivaldybės administracijos, policijos, kitų suinteresuotųjų šalių turimai informacijai bei tyrimams apžvelgti.
  2. Reprezentatyvi Savivaldybės gyventojų apklausa, skirta įvertinti bendrą saugumo situaciją iš miestiečių perspektyvos. Ji leido įvertinti skirtingų seniūnijų situaciją visos Savivaldybės kontekste bei nusta­tyti priežastis, turinčias didžiausią įtaką̨ gyventojų poreikiams, lūkesčiams ir vertinimams, susijusiems su saugia gyvenamąja aplinka.
  3. Kūrybinės dirbtuvės, skirtos suinteresuotoms šalims įtraukti ir kokybiniams duo­menims surinkti, kad būtų galima pagilinti apklausos metu surinktų duomenų įžvalgas. Dirbtuvių metu aptarti sprendimo būdai opiausioms problemoms spręsti.

Su atliktu tyrimu, apklausa ir rekomendacijomis galima susipažinti čia (dokumentai atsisiųsti):

Subjektyvus saugumas_Tyrimas_ir _Apklausa

Subjektyvus saugumas_Rekomendacijos