Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė


Valstybinės kalbos teisinė informacija »


2023 m. veiklos ataskaita (pridedama)


Informacinė ir šviečiamoji veikla

Atmintinė valgiaraščių rengėjams

Atmintinė reklaminės veiklos subjektams


Vilniaus miesto savivaldybės gatvių pavadinimai (sukirčiuoti)

Rekomenduojamų kirčiavimo variantų sąrašas (suvestinis abėcėlinis sąrašas)
http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/tartis-ir-kirciavimas/rekomenduojamu-kirciavimo-variantu-sarasas
Atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir realios vartosenos kirčiavimo polinkius, Valstybinė lietuvių kalbos komisija patikslino žodžių kirčiavimą – kai kurie žodžiai priskiriami ne vienam kirčiavimo tipui, tokiu atveju (tiek pagal VLKK, tiek pagal žodyną) vieno ar kito kirčiavimo varianto vartojimas nelaikomas klaida, tačiau nepriimtinas jų vartojimas pramaišiui.

Atmintinė dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų taikymo

ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS TIKRINIMO TAISYKLĖS
https://e-seimas.lrs.lt/portal/

Atmintinė dėl autentiškų asmenvardžių gramatinimo


Leidinys „Administracinės kalbos aktualijos“
http://administracinekalba.lki.lt/index.php?meniu=pradinis

„Administracinės kalbos ypatumai ir aktualijos“

„Dokumentus reiškiantys žodžiai administracinėje kalboje“ (dr. Rasuolė Vladarskienė)
http://www.bendrinekalba.lt/?88


Savivaldybių kalbos tvarkytojų susitikimas Vilniuje: pažinti ir įsikvėpti (Sigita Bertulienė)
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/savivaldybiu-kalbos-tvarkytoju-susitikimas-vilniuje-pazinti-ir-isikvepti

Maršrutas „Kalbos keliu. Lietuvių kalbos ženklai Vilniaus istorijoje“
https://neakivaizdinisvilnius.lt/studijos/kalbos-keliu/

Vilnius stato, Vilnius kuria
Pokalbis su žurnalo „Gimtoji kalba“ vyriausiąja redaktore Rita Urnėžiūte

Gedimino laiško, Vilniaus gimimo liudijimo, žanrinės ypatybės (Sigita Bertulienė)


Kalbos viktorinos

Pasitikrinkite savo žinias apie lietuvių kalbą

Ką žinote apie kalbos ir kultūros ženklus Vilniuje?

Lietuvių kalbos dienos, 2024


Prekių ženklai: teisės ir pareigos

Dvejopas adreso rašymas (būdai ir pavyzdžiai)

Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių, esančių Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, pavadinimai (sukirčiuoti)

Vilniaus miesto savivaldybės administruojamų kapinių pavadinimai (sukirčiuoti)

Seniūnijų pavadinimai (sukirčiuoti) ir jų adresai (2016 m.)

Vilniaus apskrities Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių pavadinimai, vietovių vardai (sukirčiuoti) ir pašto kodai, adresai

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų pavadinimai (sukirčiuoti)

Gyvenimo aprašymo forma

Vilniaus miesto savivaldybės viešojo transporto maršrutai (sukirčiuoti pavadinimai)

Šv. Kristoforas – Vilniaus globėjas


Kalbos patarimai »


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Paslaugų skyriaus
Dokumentų valdymo poskyris