Ar galima dirbti langelyje?

Pirma. Jei galima sėdėti prie langelio/langelyje, žiūrėti per/pro langelį, tai, žinoma, galima ką nors ir veikti jame.

Antra. Dirbti pagal vieno langelio principą įpareigoja Viešojo administravimo įstatymas.

Trečia. Langeliai yra laikytini, bet negali būti vadintini tiktai darbo vietomis. Šit vienų Savivaldybės tarnautojų darbo vieta yra kabinetuose, kitų neretai – mieste, trečių – langeliuose. Pvz., Birutė dirba pirmo aukšto 101 kabinete, Jonas – to paties aukšto 10 langelyje (o ne 10-oje darbo vietoje), inspektoriaus Kazio darbo vieta – mieste (nuolat tikrinant priskirtą viešąją sritį).

Pastaba. Langelis metaforiškai suprantamas kaip darbo vieta, todėl kalbiškai vertinant – nerašytini jokie kableliai.

Taigi, Vilniaus savivaldybėje interesantai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys) aptarnaujami vieno langelio principu – prašymas, skundas ar pranešimas priimamas ir atsakymas į juos pateikiamas vienoje Savivaldybės vietoje – langelyje.

Ar taisyklingas sakinys: „Reklamos projektus galite atsiimti prie 8 langelio pas darbuotoją Aldoną“?

Netaisyklingas. Prielinksnis pas nevartotinas veiksmo adresatui, šaltiniui, nesusijusiam su vieta, reikšti.

Rašytina ir sakytina: „Reklamos projektus galite atsiimti prie 8 langelio iš darbuotojos Aldonos.“ Daugiau žr. įrašą „pas„.

Parengė
Albina Šiupienienė
Vilniaus miesto savivaldybės Saugaus miesto departamento
Valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėja