Kalbiškai apie atostogas

Leisti atostogų ar suteikti atostogas?

Apibendrintai norminiuose teisės aktuose vartojamos sąvokos: atostogų suteikimas, suteikti atostogas ir pan., o Savivaldybės administracijos darbuotojų prašymuose ir vadovų įsakymuose dėl kasmetinių (dalinių kasmetinių, nemokamų ir kt.) atostogų vartotinos sąvokos: leisti atostogų, leidžiu atostogų ir pan.

Įsimintina:

1. Kai einama visų kasmetinių atostogų pagal patvirtintą darbuotojų atostogų grafiką, prašymo atskirai rašyti nereikia.

2. Kai einama visų kasmetinių atostogų ne pagal grafiką, prireikus prašyme kalendorinių dienų skaičius nusakomas kilmininku, pvz.:

  • Prašom (prašyčiau/prašau) leisti mane 28 kalendorinių dienų kasmetinių atostogų už 2008-05-30–2009-05-29 darbo metus nuo 2009 m. liepos 7 iki rugpjūčio 3 d. įskaitytinai.
  • Prašom (prašyčiau/prašau) leisti mane 31 kalendorinės dienos kasmetinių atostogų už 2008-05-30–2009-05-29 darbo metus nuo 2009 m. liepos 7 iki rugpjūčio 6 d. įskaitytinai.

3. Kai einama dalinių kasmetinių atostogų, taip pat nemokamų atostogų ir kt., tų atostogų trukmei apibrėžti vartojamas laiko galininkas/naudininkas. Tarkime, turintis teisę į 28 kalendorinių dienų kasmetines atostogas darbuotojas eina dalinių atostogų – nurodoma tam tikra dalis iš įstatymų nustatyto bendro kasmetinių atostogų kalendorinių dienų skaičiaus (dalinių atostogų trukmė). Pvz.:

  • Prašom (prašyčiau/prašau) leisti mane 25 kalendorines dienas kasmetinių atostogų už 2008-05-30–2009-05-29 darbo metus nuo 2009 m. liepos 7 iki liepos 31 d. įskaitytinai.arba
  • Prašom (prašyčiau/prašau) leisti mane kasmetinių atostogų 25 kalendorinėms dienoms už 2008-05-30–2009-05-29 darbo metus nuo 2009 m. liepos 7 iki liepos 31 d. įskaitytinai.
  • Dėl asmeninių priežasčių prašom (prašyčiau/prašau) leisti mane 7 kalendorines dienas nemokamų atostogų nuo 2009 m. liepos 7 iki liepos 13 d. įskaitytinai. arba
  • Dėl šeimyninių aplinkybių prašom (prašyčiau/prašau) leisti mane nemokamų atostogų 7 kalendorinėms dienoms nuo 2009 m. liepos 7 iki liepos 13 d. įskaitytinai.
  • Prašom (prašyčiau/prašau) leisti mane 38 kalendorines dienas kasmetinių atostogų (nepanaudotas 3 papildomas dienas už nepertraukiamą darbo stažą 2007-01-14–2008-01-13, 12 papildomų dienų už nepertraukiamą darbo stažą 2008-01-14–2009-01-13 ir 23 dienas už 2008-01-14–2009-01-13 darbo metus) nuo 2009 m. vasario 2 iki kovo 13 d. įskaitytinai. arba
  • Prašom (prašyčiau/prašau) leisti mane kasmetinių atostogų 38 kalendorinėms dienoms (nepanaudotoms 3 papildomoms dienoms už nepertraukiamą darbo stažą 2007-01-14–2008-01-13, 12 papildomų dienų už nepertraukiamą darbo stažą 2008-01-14–2009-01-13 ir 23 dienoms už 2008-01-14–2009-01-13 darbo metus) nuo 2009 m. vasario 2 iki kovo 13 d. įskaitytinai.

Pastaba. Kurį laiką ne visai tinkamu laikytas ir todėl taisytas vietininkas atostogose dabar pripažįstamas bendrinės kalbos norma (http://www.vlkk.lt/lit/5533).

Konsultavo habil. dr. Nijolė Sližienė

Parengė
Albina Šiupienienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento
Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji kalbos tvarkytoja