Kalbiškai apie VILNIAUS BRODĄ

Vilniaus brodas, radęsis a. a. Vytauto Kernagio jaunystėje, yra žargoninis tarybinių laikų Lenino prospekto pavadinimas.

„Brodas“ kilo iš „Brodvėjaus“.

Brodvėjus (angl. Broadway, Broad – platus, way – kelias) yra plati gatvė Niujorko mieste. Brodvėjumi gatvė buvo pavadinta XIX amžiaus pabaigoje (iki tol ji turėjo keletą pavadinimų). Brodvėjus yra gerai žinomas dėl gausybės jame įsikūrusių teatrų ir yra vadinamas Amerikos teatro pramonės centru.

Žiniasklaidoje (taip pat ir elektroninėje terpėje) rašoma įvairiai: Vilniaus Brodas, Vilniaus „brodas“.

Reikia ar nereikia kabučių?

Vilniaus brodo, kaip ir blusų turgaus, pavadinimas – metaforiškas, grindžiamas panašumu, paslėptu palyginimu. O metaforos niekada nerašomos su kabutėmis. Juk laikinai Gedimino prospektas tampa Vilniaus brodu (savitu hipių stileivų šurmulio centru).

Pagal lietuvių kalbos rašybos normas trumpinant pavadinimą (ypač sakinio viduryje) „brodą“ galima rašyti tiek iš mažosios, tiek iš didžiosios raidės (stilistiniais sumetimais). Pvz.: Gražu, kad atgyja Vilniaus brodas. Įdomu bus pamatyti daugelį sovietmečio brodo (Brodo) vaikų. Galbūt girdėsime juos atmenant maestro Vytautą Kernagį…

Pastaba. Rašybos dalykų (įvairiuose tekstuose, internete) nereikėtų painioti su grafiniu ženklu (Vilniaus Brodas Gyvas), naudojamu afišose, emblemose ar pan.