Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Valstybinės kalbos teisinė informacija

 

Bendroji teisinė informacija

Lietuvos Respublikos Konstitucija
14 straipsnis. Valstybinė kalba – lietuvių kalba.
http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D3ED3792F52B/ZXSyxWXznK

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/OCQvcNCBEt

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (7 straipsnio 13 dalis)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/GDAmujogsL

Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymo tvarkos aprašas (Vilnius)
http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30205029

Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymas (5 straipsnis)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55B9E4E382B3/SRwCYfGMGe

Atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimą ir gautas lėšas tvarkos aprašas
http://vki.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/valstybines-kalbos-inspekcijos-virsininko-isakymai

Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir jų išlaikymą patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?actualEditionId=TAIS_341379&documentId=TAR.40D215C0C434

Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.224296/AmBdgdCkuC

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (497–503, 505, 507 straipsniai)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/EjwuXuHMlf

 


Įstatymų ir norminių teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus, elektroninės nuorodos

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0B0253BB424C/TAIS_170492

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas (5 straipsnis)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D790096B17EE/gMrcOVkhRj

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (34 straipsnis)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=478453

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.303FC0152D04/YMqoxzVbjT

Lietuvos Respublikos antspaudų apyvartos kontrolės įstatymas (3 straipsnis)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D16A5CA14164/TAIS_400523

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FA4C56B8D5/DLuLKPCpos

Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463426&p_tr2=2
https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=9f8e8430723411e3a1f1b21417c4c75e

Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijos
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.051C326E854A/TAIS_300743

Adresų formavimo taisyklės
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.160D325D97BB/TAIS_236100

Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklės
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=448086&p_query=&p_tr2=2

Dokumentų rengimo taisyklės (pridedama)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217/zBRUiIfluw

Dėl viešosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437442&p_query=&p_tr2=2
http://vlkk.lt/lit/101980

Išorinės reklamos įrengimo taisyklės
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454357&p_query=&p_tr2=2

Mažmeninės prekybos taisyklės
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=712337a0164711e4afafe56485a7e49a

Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=41265
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=233528
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=283839

Privalomosios skyrybos taisyklės
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=283837&p_query=&p_tr2=
http://www.vlkk.lt/lit/10118

Pasirenkamosios skyrybos taisyklės
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=283838
http://www.vlkk.lt/lit/10135

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2.40 straipsnis. Juridinio asmens pavadinimo sudarymas)
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.susije_l?p_id=107687&p_rys_id=15

Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklės
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403929

Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės
http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/juridiniu-asmenu-pavadinimai/simboliniu-pavadinimu-darymo-taisykles

Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo
http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-simboliniu-pavadinimu-linksniavimo

Dėl seniūnaitijų pavadinimų sudarymo ir rašymo
http://vlkk.lt/lit/100114

Dėl stotelių pavadinimų sudarymo ir rašymo
http://www.vlkk.lt/lit/98194

Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246869
http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/rasyba/gatviu-pavadinimai.html

Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/021ee490aaad11e38e1082d04585b3dd

Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/021ee490aaad11e38e1082d04585b3dd

Dėl maisto gaminių pavadinimų
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=230641
http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/rasyba/maisto-gaminiu-pavadinimai.html

Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=232834

Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C136AD7D0E61/TpqhqwspMP

Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.786E693B34CD

Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo pakeitimo
http://www.vlkk.lt/lit/105147

Didžiosios klaidos
http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/didziosios-klaidos

 


Kitos naudingos nuorodos:

Konsultacijų bankas
http://www.vlkk.lt/konsultacijos

Terminų bankas
http://terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.search

Leidinys „Kanceliarinės kalbos patarimai“
http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/

Bendrinės lietuvių kalbos žodynas
http://bkz.lki.lt

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
http://dz.lki.lt/

Lietuvių kalbos žodynas
http://www.lkz.lt/startas.htm

Vietovardžių žodynas
http://vietovardziai.lki.lt/

Mokslo žurnalas „Bendrinė kalba“
http://www.bendrinekalba.lt/

Europos Sąjungos institucijų vertimo į lietuvių kalbą vadovas
http://www.laraneda.lt/failai/interinstitutional_translation_guide_lt.pdf

Skolintų terminų ir jų atitikmenų žodynas
http://sta.lki.lt/

Leidinys „Gimtoji kalba“
http://www.melc.lt/lt.php/naujos-knygos/gimtoji-kalba

Ritos Miliūnaitės tvarkoma svetainė „Kalbos namai“
http://www.kalbosnamai.lt

Valstybinė lietuvių kalbos komisija
http://www.vlkk.lt/

Valstybinė kalbos inspekcija
http://vki.lrv.lt/

Lietuvių kalbos institutas
http://www.lki.lt

Juridinių asmenų registras
http://www.registrucentras.lt/jar/

Adresų registras
http://www.registrucentras.lt/adr/

Valstybinio patentų biuro prekių ženklų duomenų bazė
http://www.vpb.lt/index.php?l=lt&n=180

Bendrijos prekių ženklų registras
http://oami.europa.eu/eSearch/

Pasaulio vietovardžiai
http://pasaulio-vardai.vlkk.lt/

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Saugaus miesto departamento
Viešosios tvarkos skyriaus
Prevencijos ir teisenos poskyrio
vyriausioji kalbos tvarkytoja
Albina Šiupienienė