Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Valstybinės kalbos teisinė informacija


Bendroji teisinė informacija

Lietuvos Respublikos Konstitucija
14 straipsnis. Valstybinė kalba – lietuvių kalba.
http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cad5a783834211e89188e16a6495e98c/asr

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.83679/asr

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (7 straipsnio 13 dalis)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5884/asr

Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymo tvarkos aprašas (Vilnius)
http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30205029

Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymas (5 straipsnis)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.36/asr

Atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimą ir gautas lėšas tvarkos aprašas
http://vki.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/valstybines-kalbos-inspekcijos-virsininko-isakymai

Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir jų išlaikymą patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.224295/asr

Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.224296/asr

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (497–503, 505, 507 straipsniai)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/asr
https://www.lrvalstybe.lt/istatymai/administraciniu-nusizengimu-kodeksas

 


Įstatymų ir norminių teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus, elektroninės nuorodos

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.15211/asr

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas (5 straipsnis)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6020/asr

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (34 straipsnis)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E/asr

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106104/asr

Lietuvos Respublikos antspaudų apyvartos kontrolės įstatymas (3 straipsnis)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399640

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.433088/asr

Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463426/asr

Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijos
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.268633/asr

Adresų formavimo taisyklės
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.197831/asr

Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklės
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.448086

Dokumentų rengimo taisyklės
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403753/HTRzpowbFZ

Dėl viešosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo
http://vlkk.lt/lit/101980
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.437442

Išorinės reklamos įrengimo taisyklės
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454357/asr

Mažmeninės prekybos taisyklės
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3e3f6a70164711e4aa9bb36470fb9e6e

Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41265/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.233528
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.283839

Lietuvių kalbos skyrybos taisyklės
http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/nutarimo-del-lietuviu-kalbos-taisykliu-projektas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2.40 straipsnis. Juridinio asmens pavadinimo sudarymas)
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/asr

Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklės
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403929/asr

Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės
http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/juridiniu-asmenu-pavadinimai/simboliniu-pavadinimu-darymo-taisykles

Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo
http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-simboliniu-pavadinimu-linksniavimo

Dėl seniūnaitijų pavadinimų sudarymo ir rašymo
http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-rekomendacijos-del-seniunaitiju-pavadinimu-sudarymo-ir-rasymo

Dėl stotelių pavadinimų sudarymo ir rašymo
http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/del-rekomendacijos-del-stoteliu-pavadinimu-sudarymo-ir-rasymo

Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo
http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/rasyba/gatviu-pavadinimai.html

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.246869

Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.391601/asr

Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.391601/asr

Dėl maisto gaminių pavadinimų
http://www.vlkk.lt/lit/nutarimai/rasyba/maisto-gaminiu-pavadinimai.html

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.230641

Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232834

Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.204888

Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.112422/asr

Kalbos klaidų sąrašas
http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/didziosios-klaidos

 


Kitos naudingos nuorodos:

Konsultacijų bankas
http://www.vlkk.lt/konsultacijos

Terminų bankas
http://terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.search

Leidinys „Kanceliarinės kalbos patarimai“
http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/

Bendrinės lietuvių kalbos žodynas
http://bkz.lki.lt

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
http://lkiis.lki.lt/dabartinis

Vietovardžių žodynas
http://vietovardziai.lki.lt/

Mokslo žurnalas „Bendrinė kalba“
http://www.bendrinekalba.lt/

Europos Sąjungos institucijų vertimo į lietuvių kalbą vadovas
http://www.laraneda.lt/failai/interinstitutional_translation_guide_lt.pdf

Skolintų terminų ir jų atitikmenų žodynas
http://sta.lki.lt/

Leidinys „Gimtoji kalba“
https://www.melc.lt/gimtoji-kalba

Ritos Miliūnaitės tvarkoma svetainė „Kalbos namai“
http://www.kalbosnamai.lt

Valstybinė lietuvių kalbos komisija
http://www.vlkk.lt/

Valstybinė kalbos inspekcija
http://vki.lrv.lt/

Lietuvių kalbos institutas
http://www.lki.lt

Juridinių asmenų registras
http://www.registrucentras.lt/jar/

Adresų registras
http://www.registrucentras.lt/adr/

Valstybinio patentų biuro prekių ženklų duomenų bazė
https://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/prekiu-zenklai/prekiu-zenklu-paieska/lietuvos-respublikos-prekiu-zenklu-duomenu-baze

Bendrijos prekių ženklų registras
http://oami.europa.eu/eSearch/

Pasaulio vietovardžiai
http://pasaulio-vardai.vlkk.lt/

 


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Viešosios tvarkos skyriaus
Prevencijos ir teisenos poskyris