Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

2017 m. finansinė informacija apie Savivaldybės valdomų įmonių veiklą

I ketvirtis I pusmetis III ketvirtis metinis
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ I ketv. I pusm. III ketv. metinis
audito išvada
audito ataskaita
fin. atask. rinkinys
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos
administratorius“
I ketv. I pusm. III ketv. aiškin. raštas
balansas
kapitalo atask.
pelno atask.
pinigų sr. atask.
SĮ „Vilniaus planas“ I ketv. I pusm. pelno atask.
balansas
pin. sraut.
SĮ „Vilniaus miesto būstas“ I ketv.
aiškin.
atskaitomybė
I pusm. III ketv. metinis
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ I ketv. I pusm. III ketv. metinis
Fin. ataskaita.
UAB „Start Vilnius“ I pusm. pelno atask.
balansas
metinis
UAB Vilniaus vystymo kompanija fin. būklės atask.
pelno atask.
pelno atask.
balansas
pin. sraut.
pelno atask.
balansas
pin. sraut.
metinis
UAB „Grinda“ I ketv. I pusm. III ketv. metinis
UAB „Vilniaus apšvietimas“ balansas
kapitalo atask.
pelno atask.
pinigų sr. atask.
pelno atask.
balansas
pin. sraut.
balansas
kapitalo atask.
pelno atask.
pinigų sr. atask.
balansas
kapitalo atask.
pelno atask.
pinigų sr. atask.
išvada ir fin. atask.
UAB „Vilniaus viešasis transportas“ I ketv. I pusm. III ketv. metinis
balansas
UAB „Vilniaus vandenys“ I ketv. I pusm. III ketv. metinis
Fin. atsk.
UAB „VAATC“ I ketv. I pusm. III ketv. metinis
fin. atask. rinkinys
I ketvirtis I pusmetis III ketvirtis metinis

 


« 2016 m.

2018 m. »