2021 m. finansinė informacija apie Savivaldybės valdomų įmonių veiklą

I ketvirtis I pusmetis III ketvirtis metinis
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ I ketv. I pusm. III ketv. finans. atask. ir audito išvada
veiklos atask.
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos
administratorius“
I ketv. I pusm. III ketv. finans. atask. ir audito išvada
veiklos atask.
SĮ „Vilniaus planas“ I ketv. I pusm. III ketv. finans. atask. (neaudit.)
SĮ „Vilniaus miesto būstas“ I ketv. I pusm. III ketv. finans. atask. (neaudit.)
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ I ketv. I pusm. III ketv. finans. atask. (neaudit.)
UAB Vilniaus vystymo kompanija I ketv. I pusm.
UAB „Grinda“ I ketv. I pusm. III ketv. finans. atask., audito išvada, metinis pranešimas
UAB „Vilniaus apšvietimas“ I ketv. I pusm. III ketv. finans. atask. ir audito išvada
metinis pranešimas
UAB „Vilniaus viešasis transportas“ I ketv. I pusm. III ketv. finans. atask. 
audito išvada
metinis pranešimas
UAB „Vilniaus vandenys“ I ketv. I pusm. III ketv. finan. atask., audito išvada, metinis pranešimas
UAB „VAATC“ I ketv. I pusm. III ketv. finans. atask. ir audito išvada
metinis pranešimas
I ketvirtis I pusmetis III ketvirtis metinis

 


« 2020 m.