2022 m. finansinė informacija apie Savivaldybės valdomų įmonių veiklą

I ketvirtis I pusmetis III ketvirtis metinis
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ I ketv. I pusm. III ketv.
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos
administratorius“
I ketv. I pusm. III ketv. FBA (neaudit.)
PNA (neaudit.)
PSA (neaudit.)
UAB „Vilniaus planas“ I ketv. I pusm. III ketv.
SĮ „Vilniaus miesto būstas“ I ketv. I pusm. III ketv. Finans. atask. (neaudit.)
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ I ketv. I pusm. III ketv. Finans. atask. neaudit.)
UAB Vilniaus vystymo kompanija I ketv. (FBA)
I ketv. (PNA)
I pusm. (FBA)
I pusm. (PNA)
III ketv. (FBA)
III ketv. (PNA)
FBA (neaudit.)
PNA (neaudit.)
UAB „Grinda“ I ketv. I pusm. III ketv.
UAB „Vilniaus apšvietimas“ I ketv. I pusm. III ketv.
UAB „Vilniaus viešasis transportas“ I ketv. I pusm. III ketv. FBA (neaudit.)
PNA (neaudit.)
UAB „Vilniaus vandenys“ I ketv. I pusm. III ketv. Finans. atask. (neaudit.)
UAB „VAATC“ I ketv. I pusm. III ketv.
I ketvirtis I pusmetis III ketvirtis metinis