2022 m. finansinė informacija apie Savivaldybės valdomų įmonių veiklą

I ketvirtis I pusmetis III ketvirtis metinis
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ I ketv. I pusm. III ketv. finans. atask. ir audito išvada
veiklos ataskaita
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos
administratorius“
I ketv. I pusm. III ketv. finans. atask., veiklos atask., audito išvada
UAB „Vilniaus planas“ I ketv. I pusm. III ketv. finans. atask., audito išvada, metinis pranešimas
SĮ „Vilniaus miesto būstas“ I ketv. I pusm. III ketv. finans. atask.
veiklos ataskaita
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ I ketv. I pusm. III ketv. finans. atask., audito išvada, metinis pranešimas
UAB Vilniaus vystymo kompanija I ketv. (FBA)
I ketv. (PNA)
I pusm. (FBA)
I pusm. (PNA)
III ketv. (FBA)
III ketv. (PNA)
finans. atask., audito išvada, metinis pranešimas
UAB „Grinda“ I ketv. I pusm. III ketv. finans. atask. ir audito išvada
UAB „Vilniaus apšvietimas“ I ketv. I pusm. III ketv. finans. atask., audito išvada, metinis pranešimas
UAB „Vilniaus viešasis transportas“ I ketv. I pusm. III ketv. finans. atask., audito išvada, metinis pranešimas
UAB „Vilniaus vandenys“ I ketv. I pusm. III ketv. finans. atask., audito išvada, metinis pranešimas
UAB „VAATC“ I ketv. I pusm. III ketv. finans. atask. ir audito išvada 
metinis pranešimas
I ketvirtis I pusmetis III ketvirtis metinis