Informacija apie Savivaldybės valdomų įmonių veiklą ir rezultatus

vykdant LRV nutarimu nustatytas prievoles pagal VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūros“ patvirtintas formas

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2022 2021 2020 2019 2015–2018 Lūkesčių deklaracija
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ 2022 2021 2020 2019 2015–2018 Lūkesčių deklaracija
UAB „Vilniaus planas“ 2022 2021 2020 2019 2015–2018 Lūkesčių deklaracija
SĮ „Vilniaus miesto būstas“ 2022 2021 2020 2019 2017–2018 Lūkesčių deklaracija
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2022 2021 2020 2019 2015–2018 Lūkesčių deklaracija
UAB Vilniaus vystymo kompanija 2022 2021 2020 2019 2015–2018 Lūkesčių deklaracija
UAB „Grinda“ 2022 2021 2020 2019 2017–2018 Lūkesčių deklaracija
UAB „Vilniaus apšvietimas“ 2022 2021 2020 2019 2017–2018 Lūkesčių deklaracija
UAB „Vilniaus viešasis transportas“ 2022 2021 2020 2019 2015–2018 Lūkesčių deklaracija
UAB „Vilniaus vandenys“ 2022 2021 2020 2019 2015–2018 Lūkesčių deklaracija
UAB „VAATC“ 2022 2021 2020 2019 2015–2018 Lūkesčių deklaracija