Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Nepriklausomi valdybų nariai

Eil. Vardas, pavardė Išsilavinimas Trumpas gyvenimo aprašymas Paskyrimo data Patirtis valdybose Bendrovė, kuriai atstovauja kaip nepriklausomas valdybos narys
1 Darius Indriūnas Aukštasis matematinis išsilavinimas (Sisteminė ekonomikos analizė) Ilgametė patirtis ekonominės ir finansinės analizės, projektų rengimo, valdymo, įmonių įsigyjimo ir paruošimo IPO sandoriams (biržoje) srityse.
UAB „Finvista“ direktorius ir partneris; Ūkio minsistro patarėjas; Vilniaus miesto savivaldybė, Mero patarėjas;
AB „Vievio paukštynas“; AB „Hansabankas“ filialo, skyriaus valdytojas; finansų maklerio įmonės „Baltijos Vertybiniai popieriai“ (Estijos Uhispank grupė) generalinis direktorius
2015.06.15

2016.01.07

VĮ „Valstybės turto fondas“;
UAB „INVEGA“;
AB „Hansabankas“;
AB „Vievio paukštynas“;
UAB „RIST“ (Restauracijos ir statybos trestas);
UAB „Viešbutis Domus Marija“;
UAB „Laidojimo paslaugų centras“
UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ (VAATC)

UAB VVT

 2 Ramūnas Peciulevičius Aukštasis ekonominis išsilavinimas Ilgametė patirtis įmonių valdymo, projektų valdymo, projektų analizės, bankininkystės srityse. UAB „Toksika“ generalinis direktorius;
UAB „Viringas“ direktorius; UAB AB Farmacija generalinis direktorius;
Uab „Balticbank“ konsultantas, Kredito ir investicijų departamento direktroius
2015.06.15 UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ (VAATC)
 3 Vygintas Bubnys Socialinių mokslų daktaro laipsnis Ilgametė patirtis finansinių institucijų valdymo srityje, konsultavimo srityse;
UAB FMĮ Balticum Management;
UAB Prime Investment
2015.08.06 Lietuvos taupomasis bankas;
Bankas DnB;
UAB Grinda;
Lietuvos filatelistų sąjunga;
VĮ Nacionalinės plėtros institutas
UAB „Grinda“
4 Rūta Svarinskaitė Socialinio darbo magistras; Socialinės politikos analizės tarptautinis magistras Jungtinių tautų vystymo programos Programų koordinatorė, lyčių lygybės specialistė; Programų analitikė, Resursų ir partnerysčių specialistė; UAB ,,Žinių studija“ Direktoriaus pavaduotoja plėtrai; Lietuvos pramoninkų konfederacija Partners 4 value verslo-universitetų konsorciumo koordinatorė. 2015-09-15 Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma; European Movement Lietuva; SĮ „Vilniaus miesto būstas“
5 Virginija Poškutė Socialinių mokslų daktaro laipsnis Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja; direktoriaus pavaduotoja mokslui ir tarptautiniams ryšiams;
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Prodekanė;
Senato narė; Etikos komisijos narė;.
2015-09-15 Konsultantė ekonomikos ir socialinės politikos klausimais įvairiuose Vyriausybiniuose, ministerijų projektuose. Jungtinių Tautų vystymo programos koordiantorė. Nacionalinė ekspertė Socialinės aprėpties ekspertų grupėje; Bendruomenių kaitos centro Tarybos narė. SĮ „Vilniaus miesto būstas“
6 Laimutė Urbšienė Ekonomikos daktaro laipsnis Vyriausybės Patarėja finansų rinkų ir valstybės skolos valdymo klausimais, atsakinga už tarptautinus ryšius su finansinėm institucijom; Finansų ministerija Viceministrė (kuruota Finansinių institucijų, Skolos valdymo ir Tarptautinis departamentas); Taupomasis bankas Departamento direktoriaus pavaduotoja;
AB Hansa-LTB Utenos regiono skyriaus valdytoja; VU Tarptautinio verslo mokykla Dėstytoja (finansų rinka, verslo finansai, bankininkystė, valiutos rinka, tarptautinių įmonių finansai);
Vadovų mokymo centro direktorė; Direktoriaus pavaduotoja.
2015-09-15 Įvairių projektų koordinatorė, vadovė. Mokslinių straipsnių ir publikacijų, vadovėlių autorė. SĮ „Vilniaus miesto būstas“

SĮ VASA

7 Sigitas Besagirskas Aukštasis ekonomikos bakalauro išsilavinimas UAB „Eslita“ direktorius;
AB SEB bankas,
Kredito priežiūros departamento direktorius;
Lietuvos pramonininkų konfederacija, Ekonomikos ir finansų departamento direktorius;
Asociacija Europos judėjimas Lietuvoje, Valdybos pirmininkas.
2015-09-14 Įvairių darbo grupių, asociacijų, komitetų, valdybų narys Lietuvoje ir užsienyje, Įvairių ES projektų konsultantantas ir vadovas. SĮ „Vilniaus planas“

SĮ Susisiekimo paslaugos

 8 Andrius Jaržemskis Technologijos mokslų daktaro laipsnis; Transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos magistras. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Ekonomistas -analitikas;
UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“ Komercijos direktorius; Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto instituto direktorius, Senato narys; UAB Smart Continent LT Direktorius, valdybos pirmininkas,
2015-09-14 Europos kelių transporto tyrimų patariamosios tarybos ERTRAC Lietos Respublikos paskirtasis atstovas; Europos komisijos 7-osios Bendrosios programos pakomitečio TRANSPORTAS lLietuvos Respublikos paskirtasis narys; Įvairių ES projektų tyrėjas ir vadovas.Mokslinių tyrimų, publikacijų autorius. SĮ „Vilniaus planas“

SĮ Susisiekimo paslaugos

9 Vygintas Bubnys Socialinių mokslų daktaro laipsnis Ilgametė patirtis finansinių institucijų valdymo srityje, konsultavimo srityse;
UAB FMĮ Balticum Management;
UAB Prime Investment
2015-09-14 Lietuvos taupomasis bankas; Bankas DnB; UAB Grinda; Lietuvos filatelistų sąjunga; VĮ Nacionalinės plėtros institutas SĮ „Vilniaus planas“

UAB Grinda

 10 Vilius Nikitinas Teisės mokslų daktaro laipsnis AB „Lietuvos geležinkeliai“ Teisės ir personalo departamento direktorius, generalinio direktoriaus patarėjas 2015-09-14 Vilniaus Lokomotyvų remonto departamentas; UAB „Elektros tinklo paslaugos“; UAB „Geležinkelio projektavimas“. SĮ „Vilniaus planas“

SĮ VASA

11 Lukas Andronavičius Teisės ir valdymo srities magistras Vadovavimo patirtis Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui 2016.02.10 Asociacijos B.I.T.A. (bendrovių ir institucijų teisininkų asociacija) narys SĮ VASA (Vilniaus atliekų sistemos administratorius)
12 Antanas Pranculis Inžinerijos ir energetikos magistras Ilgametė patirtis energetikos srities įmonių vadovavime ir valdyme 2015.12.04 Lietuvos biodujų asociacijos prezidentas, UAB „Kurana“ valdybos pirmininkas UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“ (VAATC)
13 Dalius Gedvilas Inžinieriaus statybininko išsilavinimas Ilgametė patirtis vadovaujant stambiai statybų bendrovei „Lithun“, Lietuvos pramonininkų konfederacijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarytoje „Saulėtekio“ komisijoje 2017-03-27 Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas; Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas UAB VVK
 14 Dalius Darulis Ekonominis finansinis išsilavinimas Ilgametė finansinio darbo su stambiais verslo klientais patirtis 2017-03-27 DNB bankas UAB VVK
15 Gerimantas Bakanas Verslo vadybos magistras Ilgametė vadovaujamo darbo su stambiais verslo klientais patirtis 2017-09-07 AB Lietuvos geležinkeliai, gen. Direktoriaus pavaduotojas AB VŠT
16 Vytautas Švetkauskas teisinis išsilavinimas Ilgametė patirtis valdymo srityje, patirtis logistikos, strateginio planavimo, finansų valdymo srityse 2017-09-07 UAB „NIF Lietuva“ direktorius, valdybos narys AB VŠT
 17  Gytis Bendorius Verslo administravimo magistras; chirurgas Ilgametė patirtis valdymo srityje, patirtis logistikos, strateginio planavimo srityse; inovacijų taikymo srityje 2017-10-09 UAB „Altameda“ (med.paslaugų startuolis) valdybos pirmininkas;
UAB „Biomapas“ (klinikiniai tyrimai) valdybos narys
UAB VVT
 18 Jonas Bagdonavičius Inžinierius elektrikas Sėkminga vadovavimo transporto įmonei patirtis (ilgametis transporto įmonės generalinis direktorius („Vilniaus troleibusai“) 2017-10-09 Nėra UAB VVT
19 Pranciškus Vitta Fizikos mokslų daktaras Sėkminga patirtis, perkeliant mokslo, inovacijų pasiekimus į gyvenimą 2017-11-24 Taikomųjų mokslų instituto tarybos narys UAB VGAET
20 Andrius Griškevičius Fizikos mokslų magistras,
verslo administravimas
Ilgametė patirtis įmonių valdyme, veiklos ir procesų pertvarkų įgyvendinime 2018-01-17 Nėra UAB „Vilniaus vandenys“
21 Dangiras Janušas Tarptautinis verslas, ekonomika Sėkminga patirtis įmonių valdyme, didelio masto investicinių projektų vykdyme. 2018-01-17 UAB „Toksika“ nepriklausomas valdybos narys
VĮ „Oro navigacija“ nepriklausomas valdybos narys
UAB „Vilniaus vandenys“
22 Edgaras Dereškevičius Teisės mokslų daktaras Advokato patritis 2018-01-17 Lietuvos advokatūros Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos komiteto pirmininkas UAB „Vilniaus vandenys“