Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Vietos veiklos grupė (VVG)

 

Naujienos

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

2017-11-17

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, įgyvendindama Vilniaus miesto „Šiaurinės“ ir „Pietinės“ tikslinių teritorijų bei Žirmūnų ir Naujininkų seniūnijų vietos plėtros strategiją,  skelbia projektinių pasiūlymų konkurso kvietimą, Strategijos uždaviniui „Didinti tikslinės teritorijos tikslinių grupių gyventojų darbinius, profesinius įgūdžius gerinant įsidarbinimo galimybes“.

Kvietimo veiksmų programos:

  1. Individualizuoti profesinių įgūdžių tobulinimo mokymai
  2. Darbinių įgūdžių tobulinimas pameistrystės ir savanorystės būdais
  3. Tarpininkavimo bei konsultavimo paslaugos, apimančios mentoriavimą, profesinį orientavimą, teikimas.

Informacija pasiteiravimui: el. paštu silvinija@simonaityte.lt. tel. 8 606 11466.

Pridedami priedai:

Kvietimas Nr. 1.

Paraiškos forma

Projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas

Vilniaus miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategija


Vilniaus miesto tikslinių teritorijų vietos veiklos grupė skelbia preliminarų kvietimų teikti projektinius pasiūlymus grafiką .

Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus bus skelbiami www.vilnius.lt ir www.vilniausvvg.lt.

Projektinių pasiūlymų teikimo laikotarpis bus nustatomas ne trumpesnis kaip 1 mėnuo nuo kvietimo atrankai paskelbimo.

Kontaktinis asmuo:
Direktorius Rytis Jokubauskas
tel. +370 611 82254
el. p. rjokubauskas@gmail.com


Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė

Direktorius Rytis Jokubauskas
tel. +370 611 82254
el. p. rjokubauskas@gmail.com

Vilniaus miesto savivaldybė yra Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupės narė

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos  grupės patvirtinta strategija. Strategija patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-947 „Dėl Siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Strategijos įgyvendinimas bus finansuojamas ES lėšomis.