Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Informacija: 1664, (8 5) 211 2000

savivaldybe@vilnius.lt

(8 5) 211 2222

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Povilas Poderskis Administracijos direktorius 211 2616 povilas.poderskis@vilnius.lt
Julius Morkūnas Administracijos direktoriaus pavaduotojas 211 2614 julius.morkunas@vilnius.lt
Danuta Narbut Administracijos direktoriaus pavaduotoja 211 2615 danuta.narbut@vilnius.lt
Agnė Vilkončiūtė Administracijos direktoriaus pavaduotoja 211 2611 agne.vilkonciute@vilnius.lt
Evita Kamarauskaitė-Jonauskė Patarėja evita.kamarauskaite@vilnius.lt
Jaroslav Kliukovski Patarėjas 211 2397 jaroslav.kliukovski@vilnius.lt
Lina Koriznienė Vyriausioji patarėja 211 2423 lina.korizniene@vilnius.lt
Daiva Mikulskienė Vyriausioji patarėja 211 2324 daiva.mikulskiene@vilnius.lt
Ivona Miniauskienė Patarėja 211 2508 ivona.miniauskiene@vilnius.lt
Eglė Radvilė Patarėja egle.radvile@vilnius.lt
Ilma Skuodienė Vyriausioji patarėja 211 2636 ilma.skuodiene@vilnius.lt
Aurimas Gadeikis Asmens duomenų apsaugos pareigūnas 211 2512 aurimas.gadeikis@vilnius.lt
Renata Juzėnaitė Vyriausioji specialistė 211 2616 renata.juzenaite@vilnius.lt
Kipras Krasauskas Padėjėjas 211 2875 kipras.krasauskas@vilnius.lt
Birutė Lavrinovičienė Vyriausioji specialistė 211 2612 birute.lavrinoviciene@vilnius.lt
Nomeda Mackonienė Vyriausioji specialistė 211 2879 nomeda.mackoniene@vilnius.lt
Violeta Novikevič Vyriausioji specialistė 211 2873 violeta.novikevic@vilnius.lt
Agnė Svipė Vyriausioji specialistė 211 2604 agne.svipe@vilnius.lt
Aigustė Banevičiūtė Specialistė aiguste.baneviciute@vilnius.lt
Edita Juodytė Specialistė 211 2151 edita.juodyte@vilnius.lt

Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga. Kodas Juridinių asmenų registre 188710061.


Darbo laikas: Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 Penktadieniais 8.00–15.45 Pietų pertrauka 12.00–12.45 Prieš šventes dirbama viena valanda trumpiau.
BĮ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 1-1597 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo“ bei papildyti 2018-12-19.

Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo, paslaugų administravimo ir interesantų aptarnavimo reglamentas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 40-79. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-890 patvirtintos Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklės. Savivaldybėje pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gaunamų dovanų įvertinimo ir saugojimo tvarka yra patvirtinta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 40-760Dėl gaunamų dovanų įvertinimo ir saugojimo tvarkos tvirtinimo“.

Aprūpinimo ir transporto skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Maratas Gafurovas Skyriaus vedėjas 2112382 maratas.gafurovas@vilnius.lt
Asta Lukoševičienė Vyriausioji specialistė 2112559 asta.lukoseviciene@vilnius.lt
Laimonas Balčius Darbų saugos inžinierius 211 2437 laimonas.balcius@vilnius.lt
Andžej Matusevič Darbų saugos inžinierius 211 2896 andzej.matusevic@vilnius.lt
Algimantas Ramanauskas Pastatų administravimo vadybininkas 211 2309 pastato.ukis@vilnius.lt
Albertas Rinkūnas Pastatų remontininkas 211 2030
Igor Tresnickij Eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinierius 211 2391 igor.tresnickij@vilnius.lt
Stepas Jankauskas Specialistas 211 2058 stepas.jankauskas@vilnius.lt
Darius Niūklys Specialistas 2112100 darius.niuklys@vilnius.lt
Evelina Ralikauskienė Specialistė 211 2802 evelina.ralikauskiene@vilnius.lt
Marija Valiulienė Specialistė 211 2078 marija.valiuliene@vilnius.lt
Apsauga Darbuotojas 211 2086
Daiva Jarašūnienė Darbuotoja 211 2771 pasitarimu.baras@vilnius.lt
Anželika Sidorevič Darbuotoja 211 2619 ciklonas@vilnius.lt
Lina Zviaginė Specialistė (vaiko priežiūros atostogose) lina.zviagine@vilnius.lt

Aprūpinimo ir transporto skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

 • užtikrinti tinkamą Savivaldybės administracijos padalinių administracinį ir ūkinį aptarnavimą;
 • užtikrinti Savivaldybės administracijos padalinių, efektyvų materialinių vertybių valdymą;
 • užtikrinti patalpų priešgaisrinės apsaugos, saugumo technikos bei gamybinės sanitarijos reikalavimų vykdymą ir Savivaldybės padalinių, patalpų priskirtų Skyriaus kompetencijai saugumą;
 • užtikrinti Savivaldybės administracinio pastato, kitų patalpų priskirtų Skyriaus kompetencijai, tinkamą eksploatavimą ir priežiūrą
 • tenkinti Savivaldybės autotransporto poreikius;
 • planuoti Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių aprūpinimą trumpalaikiu ir ilgalaikiu turtu, paslaugų ir darbų poreikį;
 • užtikrinti patalpų priešgaisrinės apsaugos, saugumo technikos bei gamybinės sanitarijos reikalavimų vykdymą ir Savivaldybės padalinių, priskirtų Skyriaus kompetencijai, patalpų saugumą;
 • užtikrinti Vilniaus miesto savivaldybės administraciniame pastate viešosios tvarkos palaikymą.

Transporto poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Rolandas Krikščiukas Poskyrio vadovas 211 2175 rolandas.kriksciukas@vilnius.lt
Valdas Andrijauskas Vairuotojas 211 2050 valdas.andrijauskas@vilnius.lt
Petras Čičelis Vairuotojas 211 2050 petras.cicelis@vilnius.lt
Piotras Karpovas Vairuotojas 211 2050 piotras.karpovas@vilnius.lt
Valdas Klenovskis Vairuotojas 211 2050 valdas.klenovskis@vilnius.lt
Oleg Krivorukij Vairuotojas 211 2050 oleg.krivorukij@vilnius.lt
Dalius Šukys Vairuotojas 211 2050 dalius.sukys@vilnius.lt

Transporto poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aprūpinimo ir transporto skyriaus struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: I-IV: 8:00-17:00 val. V: 8:00-15:45 val. Pietūs: 12:00 - 12:45 val.

Transporto poskyris: tenkina Savivaldybės dalinių autotransporto poreikius; aprūpina Savivaldybės darbuotojus tarnybiniu transportu; pagal kompetenciją rengia automobilių pirkimo konkursus bei prekių ir paslaugų pirkimo konkursus; užtikrina materialinių vertybių saugojimą, dalyvauja inventorizuojant bei nurašant materialines vertybes.

Centralizuotas vidaus audito skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Audra Marcinkevičiūtė Skyriaus vedėja 211 2162 audra.marcinkeviciute@vilnius.lt
Vitalija Bitinienė Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė) 211 2026 vitalija.bitiniene@vilnius.lt
Eglė Čiukšienė Vidaus auditorė 211 2427 egle.ciuksiene@vilnius.lt
Julija Gladyševė Vidaus auditorė julija.gladyseve@vilnius.lt
Inga Matukaitė Vidaus auditorė 211 2770 inga.matukaite@vilnius.lt
Romualda Raudonienė Vidaus auditorė 211 2162 romualda.raudoniene@vilnius.lt
Ričard Tomaševič Vidaus auditorius 211 2797 ricard.tomasevic@vilnius.lt

Centralizuotas vidaus audito skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Vidaus audito skyriaus darbo laikas: I - IV - 8:00 - 17:00 val. V - 8:00 - 15:45 val. Pietūs: 12:00 - 12:45 val.

VIDAUS AUDITĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=197703) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimas Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir Vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=209137) Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 1K-207 „Dėl Finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 1K-117 „Dėl pavyzdinės vidaus audito metodikos, Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių ir Vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenų patvirtinimo“ pakeitimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/094090b06e7711e89bb0cb50d0500eab)

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai: 1. atliekant vidaus auditus tikrinti ir vertinti, ar Administracijos, jos struktūrinių padalinių, Administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veikla atitinka įstatymų ir kitus teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai; 2. teikti Administracijos direktoriui bei Administracijos padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos reguliavimo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto Administracijos padalinio, jai pavaldaus ir (arba) jos reguliavimo sričiai priskirto viešojo juridinio asmens veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Administracijos padaliniuose, jai pavaldžiuose ir (arba) jos reguliavimo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

E. miesto departamentas ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Jonas Pidkovas Departamento direktorius 211 2745 jonas.pidkovas@vilnius.lt
Dalius Kazlauskas Patarėjas 211 2359 dalius.kazlauskas@vilnius.lt
Matas Mačiulis Vyresnysis patarėjas 211 2417 matas.maciulis@vilnius.lt
Lina Rakštelytė Specialistė 211 2191 lina.rakstelyte@vilnius.lt

E. miesto departamentas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS E. MIESTO DEPARTAMENTO NUOSTATAI »


Departamento uždaviniai:

 1. pagal departamento kompetenciją vykdyti valstybinės Lietuvos informacinės visuomenės sukūrimo programos nuostatas;
 2. administruoti ir tobulinti „vieno langelio“ principo įgyvendinimą Savivaldybėje;
 3. įgyvendinti valstybinę, perduotą savivaldybėms, gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją;
 4. formuoti, rengti ir įgyvendinti Savivaldybės politiką diegiant pažangias informacines ir telekomunikacines technologijas;
 5. įgyvendinti elektroninio miesto projektus: elektroninės demokratijos, elektroninės valdžios projektus ir kitus;
 6. įgyvendinant elektroninio miesto projektus aktyviai bendradarbiauti su verslo, visuomeninėmis bei mokslo organizacijomis;
 7. kompiuterizuoti Savivaldybę gerinant darbo organizavimą ir padedant jai įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytas funkcijas;
 8. kurti, diegti ir prižiūrėti Savivaldybės vykdomosios veiklos kokybės valdymo sistemą;
 9. rengti ir teikti svarstyti Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų projektus departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;
 10. organizuoti Europos Sąjungos ir kitų šalių fondų finansinei paramai gauti projektų rengimą ir vykdymą departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;
 11. dalyvauti sudarant Savivaldybės strateginius planus, sudaryti departamento metinius planus, prireikus juos taisyti, atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlymus, nustatytus prioritetus ar svarbius veiklos pakeitimus;
 12. valdyti, automatizuoti ir prižiūrėti procesus, susijusius su informacinėmis technologijomis;
 13. diegti, prižiūrėti ir administruoti informacines bei telekomunikacines technologijas, kurti šių technologijų projektus, administruoti duomenų bazes;
 14. vykdyti viešuosius pirkimus departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;
 15. organizuoti gaunamųjų ir siunčiamųjų dokumentų priėmimą, registravimą, paskirstymą ir išsiuntimą;
 16. formuoti ir užtikrinti Savivaldybės ir jos struktūrinių padalinių bendrą gaunamųjų ir siunčiamųjų dokumentų ir administracinių paslaugų valdymo bei interesantų aptarnavimo kokybės sistemą ir procedūras;
 17. organizuoti interesantų priėmimą pas Savivaldybės vadovybę.

Funkcijos:

 1. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, Tarybos kolegijai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui Departamento kompetencijos klausimais;
 2. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Departamento kompetencijos klausimais;
 3. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo informacinių technologijų infrastruktūros priežiūrai ir projektų įgyvendinimui;
 4. valdo informacijos saugumo sistemą;
 5. kuria, tobulina ir valdo rodiklių ir ataskaitų sistemą;
 6. kuria, diegia ir valdo veiklos procesų sistemą;
 7. kuria, integruoja, prižiūri ir valdo informacines sistemas;
 8. administruoja interneto svetainę;
 9. administruoja elektroninį paštą;
 10. prižiūri informacines duomenų bazes;
 11. prižiūri ir administruoja tinklus;
 12. vykdo plėtrą, diegia ir prižiūri kompiuterinę techniką, orgtechniką, telekomunikacijas;
 13. administruoja posėdžių salių įrangą ir renginius;
 14. kuria, integruoja naujas informacines sistemas;
 15. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą Savivaldybės daliniams informacinių technologijų ir telekomunikacijų klausimais;
 16. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą procesų bei paslaugų valdymo klausimais;
 17. prižiūri programinės įrangos legalumą Savivaldybėje;
 18. teikia Savivaldybės administracijos Finansų departamento Apskaitos skyriui duomenis apie jos balanse esančią kompiuterinę įrangą;
 19. kontroliuoja ir prižiūri Savivaldybės dalinių kompiuterizavimo darbus, kompiuterių įsigijimą naudojant įvairius finansavimo šaltinius, analizuoja kompiuterių technikos panaudojimo efektyvumą;
 20. vykdo viešuosius pirkimus departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;
 21. įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamus projektus;
 22. administruoja informacinių technologijų techninės pagalbos sistemą;
 23. tvarko departamento vykdomosios veiklos dokumentus;
 24. saugo ir naudoja pagal patvirtintas taisykles departamento herbinį antspaudą;
 25. administruoja ir įformina Savivaldybės gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus ir Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas;
 26. priima, registruoja, paskirsto ir išsiunčia (išduoda) fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, kitus dokumentus ir atsakymus į juos ar Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pagal jų kompetenciją parengtus leidimus, licencijas, pažymas ir kt.;
 27. administruoja ir išduoda elektroninius leidimus interesantams ir Savivaldybės darbuotojams patekti į Savivaldybės pastatą ir požeminį garažą;
 28. administruoja interesantų (gyventojų) planinius susitikimus su Savivaldybės vadovybe;
 29. atlieka interesantų apklausas, apibendrina duomenis ir teikia pasiūlymus dėl paslaugų kokybės ir jų teikimo organizavimo gerinimo;
 30. atlieka kitus Savivaldybės institucijų, Administracijos ir departamento vadovų pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Elektroninių paslaugų ir procesų skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Egidija Rolytė Skyriaus vedėja 211 2676 egidija.rolyte@vilnius.lt
Linas Atkočaitis Programuotojas linas.atkocaitis@vilnius.lt
Donatas Jablonskis Programuotojas donatas.jablonskis@vilnius.lt
Rytis Jankevičius IT ir ryšių saugumo specialistas 211 2786 rytis.jankevicius@vilnius.lt
Andžej Kolesnik Programuotojas 211 2148 andzej.kolesnik@vilnius.lt
Kiril Kurkianec Programuotojas kiril.kurkianec@vilnius.lt
Ernesta Vaišvilaitė Specialistė Nėra darbe ernesta.vaisvilaite@vilnius.lt
Irmantas Znatinas Multimedijos programų kūrėjas 2112380 irmantas.znatinas@vilnius.lt

Elektroninių paslaugų ir procesų skyrius yra E. miesto departamento struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS E. MIESTO DEPARTAMENTO ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ IR PROCESŲ SKYRIAUS NUOSTATAI »


Skyriaus uždaviniai:
 1. pagal savo kompetenciją vykdyti valstybinės Lietuvos informacinės visuomenės kūrimo programos nuostatas;
 2. vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, savarankiškai įgyvendinti skyriaus funkcijas, tenkinti Savivaldybės vidaus klientų (Savivaldybės tarybos, Tarybos kolegijos, Sekretoriato, Mero institucijos bei Administracijos direktoriaus, Administracijos tarnautojų) ir Vilniaus gyventojų poreikius pagal skyriaus kompetenciją;
 3. Savivaldybėje ir jos pavaldumo įstaigose diegti pažangias informacines ir telekomunikacijų technologijas, vykdyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų plėtros projektus tiek savarankiškai, tiek su kitomis institucijomis;
 4. rengti viešųjų pirkimų dokumentus ir teikti juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;
 5. teikti metodinę ir dalykinę pagalbą procesų bei paslaugų valdymo klausimais;
 6. rengti Savivaldybės teikiamų paslaugų sąrašą bei teisės aktų projektus dėl šio sąrašo patvirtinimo, pakeitimo;
 7. vykdyti Savivaldybės informacinės Paslaugų valdymo sistemos priežiūrą ir tobulinimą;
 8. nustatyta tvarka keisti Savivaldybės teikiamų paslaugų specifikacijas Savivaldybės informacinėje paslaugų valdymo sistemoje;
 9. vykyti ir analizuoti interesantų apklausas dėl Savivaldybės teikiamų paslaugų procesų ir paslaugų specifikacijų kokybės kėlimo;
 10. nagrinėti interesantų skundus dėl savivaldybės teikiamų paslaugų specifikacijų atitikimo galiojantiems Lietuvos Respublikos norminiams teisės aktams;
 11. pagal kompetenciją teikti siūlymus departamento direktoriui dėl Savivaldybės teikiamų paslaugų specifikacijų, procesų ir paslaugų valdymo tvarkos kokybės tobulinimo;
 12. prižiūrėti kokybės valdymo sistemos diegimą Savivaldybėje;
 13. valdyti Savivaldybės saugumo sistemą.

Funkcijos:

 1. teikia departamento direktoriui siūlymus projektų diegimo ir plėtros klausimais bei įgyvendina departamento politiką informacinių technologijų klausimais;
 2. dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytose darbo grupėse bei komisijose pagal savo kompetenciją;
 3. rengia, derina su departamento direktoriumi ir teikia svarstyti tarybai ir tarybos kolegijai sprendimų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
 4. vykdo ir analizuoja interesantų apklausas dėl Savivaldybės teikiamų paslaugų procesų ir paslaugų specifikacijų kokybės kėlimo;
 5. Skyriaus kompetencijos ribose teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl departamento lėšų poreikio;
 6. administracinių paslaugų vadovų prašymu keičia teikiamų paslaugų aprašymus Savivaldybės internetiniame tinklalapyje;
 7. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą procesų bei paslaugų valdymo klausimais;
 8. nustatyta tvarka keičia Savivaldybės teikiamų paslaugų specifikacijas Savivaldybės informacinėje paslaugų valdymo sistemoje;
 9. prižiūri programinės įrangos legalumą Savivaldybėje;
 10. kuria, tobulina ir valdo paslaugų kokybės sistemą, valdo informacijos saugumo politiką;
 11. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą Savivaldybės daliniams duomenų saugumo politikos klausimais;
 12. kuria, tobulina ir valdo rodiklių ir ataskaitų sistemą;
 13. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikti juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;
 14. atlieka kitas skyriaus uždaviniams įgyvendinti reikalingas funkcijas, taip pat mero. Administracijos direktoriaus ir departamento direktoriaus pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Informacinių technologijų skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Ričardas Kukevičius Skyriaus vedėjas 211 2212 ricardas.kukevicius@vilnius.lt
Jevgenij Barsukov IT sistemų administratorius 211 2830 jevgenij.barsukov@vilnius.lt
Eugenijus Gamperis IT sistemų administratorius 211 2798 eugenijus.gamperis@vilnius.lt
Vidas Kazakauskas Kompiuterių sistemų inžinierius 211 2161 vidas.kazakauskas@vilnius.lt
Dariuš Legus Kompiuterių sistemų inžinierius 211 2189 darius.legus@vilnius.lt
Darius Miniauskas IT sistemų administratorius 211 2055 darius.miniauskas@vilnius.lt
Justinas Monkevičius IT sistemų administratorius 211 2296 Justinas.Monkevicius@vilnius.lt
Ignas Sagevičius Kompiuterių tinklo administratorius 211 2235 ignas.sagevicius@vilnius.lt
Pavel Sreda IT sistemų administratorius 211 2402 pavel.sreda@vilnius.lt
Gintaras Stankus IT sistemų administratorius 211 2790 gintaras.stankus@vilnius.lt
Virginija Valiaugienė IT sistemų administratorė 211 2715 virginija.valiaugiene@vilnius.lt

Informacinių technologijų skyrius yra E. miesto departamento struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS E.MIESTO DEPARTAMENTO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI »


Skyriaus uždaviniai:
 1. kompiuterizuoti Savivaldybę gerinant darbo organizavimą, padedant jai įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas, geriau tenkinti Vilniaus miesto gyventojų poreikius;
 2. Savivaldybėje ir jos pavaldumo įstaigose diegti pažangias informacines ir telekomunikacijų technologijas;
 3. organizuoti ir koordinuoti svetainės www.vilnius.lt funkcionavimą;
 4. teikti metodinę ir dalykinę pagalbą Savivaldybės padaliniams informacinių technologijų ir telekomunikacijų klausimais (išskyrus kompiuterinio raštingumo);
 5. dalyvauti bendruose informacinių technologijų ir telekomunikacijų plėtros projektuose su kitomis institucijomis.

Funkcijos:

 1. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės informacinių technologijų ir telekomunikacijų veiklą;
 2. teikia departamento direktoriui siūlymus dėl informacinių technologijų ir telekomunikacijų diegimo Savivaldybėje;
 3. rengia ir teikia svarstyti Tarybai ir Tarybos kolegijai sprendimų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
 4. Skyriaus kompetencijos ribose teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl departamento lėšų poreikio;
 5. organizuoja informacinių ir telekomunikacijų sistemų eksploatavimą;
 6. teikia siūlymus departamento direktoriui kompiuterinės technikos įsigijimo klausimais;
 7. rengia viešiesiems pirkimams skirtas technines specifikacijas kompiuterių tinklų aktyviosios ir pasyviosios įrangos, tarnybinių stočių, duomenų saugyklos programinės įrangos, kompiuterinės technikos, orgtechnikos ir multimedijos įsigijimui ir teikia jas derinti departamento direktoriui;
 8. kontroliuoja Savivaldybės dalinių kompiuterizavimo darbus, kompiuterių įrangos įsigijimą ir jos panaudojimo efektyvumą;
 9. administruoja Savivaldybės kompiuterių tinklą;
 10. administruoja Savivaldybės duomenų bazes;
 11. prižiūri Savivaldybės interneto svetainę;
 12. rūpinasi Savivaldybės duomenų bazių ir kompiuterių tinkle saugomų duomenų saugumu;
 13. administruoja Savivaldybės elektroninį paštą;
 14. organizuoja ir koordinuoja svetainės funkcionavimą;
 15. prižiūri Savivaldybės įsigytas kompiuterines programas, prižiūri programų naudojimo legalumą;
 16. teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja Savivaldybės dalinius ir darbuotojus informacinių technologijų klausimais (išskyrus kompiuterinio raštingumo);
 17. teikia duomenis Administracijos Finansų departamento Apskaitos poskyriui apie balanse esančią kompiuterių įrangą;
 18. teikia Administracijos direktoriui, departamento direktoriui ir Administracijos Finansų departamento Apskaitos skyriui siūlymus dėl fiziškai susidėvėjusios ir morališkai pasenusios kompiuterių ir programinės įrangos nurašymo;
 19. atlieka kitus Savivaldybės administracijos ir departamento direktoriaus pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Interesantų aptarnavimo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vitalij Mosin Skyriaus vedėjas 211 2070 vitalij.mosin@vilnius.lt
Kamilė Ramanauskaitė-Šidiškienė L. e. patarėjo pareigas 211 2740 kamile.ramanauskaite@vilnius.lt
Renata Valiūnaitė-Kižienė Specialistė 211 2819 renata.kiziene@vilnius.lt
Erika Andrilionytė Praktikantė erika.andrilionyte@vilnius.lt
Edvinas Olberkis Praktikantas edvinas.olberkis@vilnius.lt
Lukas Saveikis Praktikantas lukas.saveikis@vilnius.lt

Interesantų aptarnavimo skyrius yra E. miesto departamento struktūrinis padalinys.


Interesantų aptarnavimo skyriaus darbo laikas: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val. Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau) Papildomas prašymų ir skundų priėmimo laikas: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 17.30 val. Penktadieniais nuo 15.45 iki 16.15 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS E. MIESTO DEPARTAMENTO INTERESANTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


INTERESANTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS PAGRINDINĖS FUNKCIJOS: 1. Administruoja ir įformina Savivaldybės gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus;
2. Įformina Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas;
3. Administruoja Savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą;
4. Administruoja Savivaldybės informacinės dokumentų valdymo sistemos registrus;
5. Administruoja Savivaldybės institucijų ir administracijos indeksų klasifikatorių;
6. Administruoja Savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamentą;
7. Nustato vieningą interesantų aptarnavimo ir veiklos dokumentų valdymo tvarką Savivaldybėje‘
8. Teikia interesantams informaciją apie Savivaldybės funkcijas, interesantų aptarnavimo laiką ir tvarką, teikiamų administracinių paslaugų procedūras;
9. Organizuoja interesantų aptarnavimą „vieno langelio" principu;
10. Administruoja ir išduoda leidimus patekti į Vilniaus miesto savivaldybės administracinį pastatą;
11. Administruoja interesantų (gyventojų) planinius susitikimus su Savivaldybės vadovybe;
12. Administruoja Savivaldybės susirašinėjimą elektroninio ryšio kanalais (e.vicemeras@vilnius.lt ; savivaldybe@vilnius.lt);
13. Administruoja ir teikia gyvenamosios vietos deklaravimo administracinę paslaugą.

Finansų ir strateginio planavimo departamentas ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Darius Leišys Departamento direktorius 211 2240 darius.leisys@vilnius.lt
Algis Žvejis Vyresnysis patarėjas 211 2208 algis.zvejys@vilnius.lt
Lina Subačiūtė Vyriausioji specialistė 211 2120 lina.subaciute@vilnius.lt
Gintarė Kindurienė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) gintare.kinduriene@vilnius.lt

Finansų ir strateginio planavimo departamentas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Departamento darbo laikas: I – IV 8.30 – 17.30 val. V 8.30 – 16.15 val. Pietūs: 12.30 – 13.15 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO NUOSTATAI »


DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Departamento uždaviniai: 8.1. valdyti Savivaldybės disponuojamus piniginius išteklius biudžeto ir kitose sąskaitose, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos finansinės paramos, išteklių fondų ir kitus išteklius; 8.2. rengti ir įgyvendinti Savivaldybės politiką iždo, apskaitos ir finansų valdymo, strateginio planavimo ir biudžeto bei mokesčių klausimais; 8.3. analizuoti miesto ir regiono ekonominius socialinius rodiklius, ekonominę ir socialinę būklę, investicinę aplinką bei jos pokyčius, įgyvendinant Savivaldybės veiklos planą, formuojant Savivaldybės biudžetą. Organizuoti Savivaldybės strateginio veiklos plano ir biudžeto projektų rengimą; 8.4. vykdyti Savivaldybės ir asignavimų valdytojų turto (ilgalaikio materialaus, nematerialaus finansinio, atsargų, gautinų sumų, piniginių lėšų ir kt. turto), įsipareigojimų, finansavimo ir kitų sumų apskaitą; 8.5. užtikrinti Savivaldybės asignavimų valdytojų ir pavaldžių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių, biudžeto vykdymo ir kitų ataskaitų teisingumą ir savalaikį pateikimą; 8.6. užtikrinti Departamente atliekamą išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę; 8.7. spręsti Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo klausimus; 8.8. teikti gyventojams ir institucijoms informaciją, leisti informacinę medžiagą Departamento kompetencijai priklausančiais klausimais; 8.9. nagrinėti įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, imtis priemonių rastiems ar nurodytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti. 9. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius apskaitos ir finansų valdymo metodologijos srityje, vykdo šias funkcijas: 9.1. vykdo Savivaldybės asignavimų valdytojų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų apskaitą ir kontrolę; 9.2. organizuoja bei vykdo turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, seka turto ir įsipareigojimų būklę; 9.3. rengia Savivaldybės asignavimų valdytojų finansinių ataskaitų rinkinį ir kitas ataskaitas, nustatyta tvarka teikia jas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, Savivaldybės tarybai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms institucijoms; 9.4. priima Savivaldybės asignavimų valdytojų pavaldžių įstaigų ataskaitas, rengia suvestines, konsoliduotas finansines, biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas; 9.5. vykdo asignavimų valdytojų programų finansavimą, rengia ir kontroliuoja mokėjimo pavedimus, teikia informaciją apie lėšas asignavimų valdytojų bankų sąskaitose; 9.6. nustatytais terminais apskaičiuoja ir perveda valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį ir kitas išmokas; 9.7. išskaičiuoja sumas iš valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir kitų išmokų pagal vykdomuosius raštus ar kitus dokumentus; 9.8. apskaičiuoja ir perveda gyventojų pajamų mokestį į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus – į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą; 9.9. rengia ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas; 9.10. rengia ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Lietuvos statistikos departamentui mėnesines, ketvirtines bei metines ataskaitas. 9.11. įgyvendinant Savivaldybės apskaitos politiką rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus; 9.12. derina Savivaldybės administracijos padalinių parengtus Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus apskaitos klausimais; 9.13. organizuoja Savivaldybės apskaitos politikos, tvarkų aprašų atnaujinimą; 9.14. teikia konsultacijas departamento darbuotojams apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei darbo su Finansų valdymo ir apskaitos sistema (toliau – FVAS) klausimais; 9.15. organizuoja FVAS naudojamų klasifikatorių (tiekėjų, sąskaitos segmentų ir pan.) ir nustatymų priežiūrą bei koordinuoja jų atnaujinimą/papildymą. 10. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius strateginio planavimo ir biudžeto srityje, vykdo šias funkcijas: 10.1. analizuoja ir apibendrina Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį bei strateginį veiklos planą, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės struktūriniams padaliniams dėl jų tobulinimo; 10.2. kontroliuoja Savivaldybės tarybos patvirtintų strateginio veiklos plano programų vykdymą; 10.3. koordinuoja Savivaldybės asignavimų valdytojų (programų vykdytojų) veiklos planų rengimą, rengia apibendrintą Savivaldybės strateginį veiklos planą, derina jį su Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginiu planu, rengia Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitą; 10.4. organizuoja Savivaldybės paskolų skoloms grąžinti ir investicijų projektams paėmimą iš kredito įstaigų, o prireikus – jų refinansavimą; 10.5. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl lėšų poreikio Vilnius miesto investicijų programai įgyvendinti, organizuoja jos rengimą ir vykdymo kontrolę; 10.6. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vykdomų programų (priemonių) tikslingumo; 10.7. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir merui dėl Savivaldybės viešųjų investicijų politikos; 10.8. teikia Administracijos struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo srityse (rengiant biudžetą, planus, teikiant ataskaitas, vertinant programų rezultatus ir kt.); 10.9. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl Savivaldybės biudžeto politikos įgyvendinimo, derina Savivaldybės administracijos dalinių parengtus projektus dėl Savivaldybės biudžeto ir kitų piniginių išteklių planavimo; 10.10. pagal patvirtintą Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį bei strateginį veiklos planą rengia atitinkamų metų Savivaldybės biudžeto projektą, biudžeto pajamų ir išlaidų ketvirtinio paskirstymo bei jų tikslinimo projektus; 10.11. analizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą, analizuoja biudžeto išlaidų panaudojimą. 11. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius mokesčių srityje, vykdo šias funkcijas: 11.1. vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą, apskaitą ir kontrolę; 11.2. vykdo paramos socialinės infrastruktūros plėtrai administravimą; 11.3. vykdo nekilnojamojo turto mokesčio, paveldimo turto mokesčio, žemės mokesčio, žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo Savivaldybės biudžeto sąskaita administravimą; 11.4. vykdo viešųjų pirkimų pasiūlymų ir sutarčių įvykdymo užtikrinimo garantijų Savivaldybėje administravimą, apskaitą ir kontrolę; 11.5. vykdo atsiskaitymų už Savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomą apskaitą; 11.6. atlieka apleistų patalpų ir pastatų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje analizę, įvertina pateiktą medžiagą ir derina ją su Savivaldybės struktūriniais daliniais, atsako už Administracijos direktoriaus įsakymo projekto dėl apleistų patalpų ir pastatų sąrašo patvirtinimo parengimą, užtikrina savalaikį informacijos perdavimą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; 11.7. atlieka nenaudojamų žemės sklypų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje analizę, įvertina pateiktą medžiagą ir derina ją su Savivaldybės struktūriniais daliniais, atsako už Administracijos direktoriaus įsakymo projekto dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo parengimą, užtikrina savalaikį informacijos perdavimą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; 11.8. analizuoja sąlyginio deponavimo sąskaitos, skirtos vietinei rinkliavai, lėšų paskirstymą; 11.9. vykdo vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra administravimą; 11.10. vykdo vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimą; 11.11. rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl mokesčių bei paramos lėšų mokėjimo procedūrų ir dydžių nustatymo. 12. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius iždo srityje, vykdo šias funkcijas: 12.1. priima mokėjimo paraiškas ir vykdo Savivaldybės biudžeto, Savivaldybės investicinių projektų, Valstybės investicijų programose patvirtintų ir kitų projektų finansavimą; 12.2. rengia asignavimų valdytojų lėšų poreikio vykdomoms programoms finansuoti prognozes; 12.3. teikia atitinkamoms institucijoms paraiškas lėšoms, skirtoms Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams, finansuoti; 12.4. vykdo Savivaldybės paskolų grąžinimo apskaitą ir sudaro Vilniaus miesto savivaldybės paskolų registrą; 12.5. rengia Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitą, teikia ją tvirtinti Savivaldybės tarybai, o patvirtintą - Lietuvos Respublikos finansų ministerijai; 12.6. rengia konsoliduotas išteklių fondų finansines ataskaitas. 13. Departamentas ir jo skyriai, vykdydami Departamento bei Skyrių nuostatuose nurodytas funkcijas, finansų kontrolės srityje vadovaujasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis.

Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Audronė Beleckienė Skyriaus vedėja 211 2238 audrone.beleckiene@vilnius.lt

Apskaitos ir finansų valdymo metodologijos skyrius yra Finansų ir strateginio planavimo departamento struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ DEPARTAMENTO APSKAITOS IR FINANSŲ VALDYMO METODOLOGIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI »


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Skyriaus svarbiausieji uždaviniai yra: 8.1. vykdyti Savivaldybės ir asignavimų valdytojų turto (ilgalaikio materialaus, nematerialaus finansinio, atsargų, gautinų sumų, piniginių lėšų ir kt. turto), įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą, rengti biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas bei jų rinkinius, kitas ataskaitas; 8.2. užtikrinti Savivaldybės, asignavimų valdytojų ir pavaldžių įstaigų biudžeto vykdymo, finansinių ataskaitų ir jų rinkinių, kitų ataskaitų rengimo teisingumą ir pateikimą laiku; 8.3. vykdyti Savivaldybės biudžeto, Privatizavimo fondo ir kitų lėšų apskaitą pagal asignavimų valdytojus ir patvirtintas programas; 8.4. rengti metodinius nurodymus, teikti konsultacijas dėl buhalterinės apskaitos pagal Skyriaus kompetenciją; 8.5. organizuoti Finansų valdymo apskaitos sistemos (toliau – FVAS) naudojamų klasifikatorių priežiūrą, teikti konsultacijas darbo su FVAS klausimais pagal Skyriaus kompetenciją; 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. vykdo Savivaldybės ir asignavimų valdytojų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę; 9.2. organizuoja bei vykdo turto ir įsipareigojimų inventorizaciją, seka turto ir įsipareigojimų būklę; 9.3. rengia Savivaldybės ir asignavimų valdytojų finansinių ataskaitų rinkinį, biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas, nustatyta tvarka teikia juos Finansų departamento Iždo skyriui, Finansų ministerijai, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, Savivaldybės tarybai ir kitoms institucijoms; 9.4. peržiūri ir apdoroja Savivaldybės asignavimų valdytojų pavaldžių įstaigų ataskaitas, rengia suvestines, konsoliduotas finansines, biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas; 9.5. vykdo lėšų, skirtų vykdyti savarankiškosioms ir valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, apskaitą; 9.6. rengia ir kontroliuoja mokėjimo pavedimus; 9.7. vykdo investicinės programos lėšų apskaitą; 9.8. nustatytu laiku apskaičiuoja ir perveda valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį ir kitas išmokas; 9.9 išskaičiuoja sumas iš valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir kitų išmokų pagal vykdomuosius raštus ar kitus dokumentus; 9.10. apskaičiuoja ir perveda gyventojų pajamų mokestį į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus – į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą; 9.11. rengia ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas; 9.12. rengia ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Lietuvos statistikos departamentui mėnesio, ketvirčio bei metų ataskaitas; 9.13. sudaro asignavimų valdytojų ir programų vykdytojų mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitas ir pateikia Iždo skyriui rengti Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų suvestinę ataskaitą; 9.14. vykdo Savivaldybės biudžeto išlaidų pagal asignavimų valdytojus ir programas apskaitą; 9.15. kontroliuoja, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos tik Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti; 9.16. vykdo Savivaldybės bei valstybės investicijų programose patvirtintų projektų apskaitą; 9.17. rengia paraiškas lėšoms gauti ir teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; 9.18. vykdo Specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti, Politinių kalinių ir tremtinių, jų šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo bei Socialinio būsto fondo plėtros programų lėšų apskaitą; 9.19. teikia ataskaitas apie panaudotas lėšas Socialinių paslaugų priežiūros departamentui bei Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; 9.20. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl savivaldybės finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos politikos įgyvendinimo; 9.21. derina kitų savivaldybės administracijos dalinių parengtus ir teikiamus tarybai sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl savivaldybės buhalterinės apskaitos; 9.22. organizuoja Savivaldybės apskaitos politikos, apskaitos tvarkų aprašų atnaujinimą; 9.23. teikia konsultacijas, organizuoja mokymus departamento darbuotojams apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei darbo su FVAS klausimais; 9.24. organizuoja FVAS naudojamų klasifikatorių (tiekėjų, sąskaitos segmentų ir pan.) ir nustatymų priežiūrą bei koordinuoja jų atnaujinimą ar papildymą; 9.25. teikia informaciją suinteresuotiems asmenims teisės aktų numatyta tvarka; 9.26. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei Finansų departamento nuostatuose ir Finansų kontrolės taisyklėse numatytas funkcijas; 9.27. skyriaus tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, atlieka finansų kontrolę vadovaudamiesi patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis ir Departamento direktoriaus įsakymais.

Iždo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Živilė Urbonienė Skyriaus vedėja 219 7933 zivile.urboniene@vilnius.lt

Iždo skyrius yra Finansų ir strateginio planavimo departamento struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO IŽDO SKYRIAUS NUOSTATAI »


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Skyriaus svarbiausieji uždaviniai: 8.1. užtikrinti tinkamą Savivaldybės disponuojamų piniginių išteklių valdymą biudžeto ir kitose sąskaitose, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos finansinės paramos, išteklių fondų ir kitus išteklius; 8.2. kaupti savivaldybės disponuojamus išteklius iždo sąskaitose, juos nustatyta tvarka išduoti, tvarkyti šių procesų apskaitą; 8.3. vykdyti finansavimą iš Savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų pagal asignavimų valdytojus ir patvirtintas programas; 8.4. vykdyti Savivaldybės biudžetą, rengti ir teikti nustatyta tvarka bei terminais biudžeto vykdymo atskaitomybę; 8.5. tvarkyti ne biudžeto lėšų ir įsipareigojimų apskaitą, rengti ir teikti nustatyta tvarka bei terminais atskaitomybę; 8.6. teikti biudžeto išlaidų finansavimo suvestines, Investicijų programos vykdymo suvestines rengiant Savivaldybės biudžeto projektą, organizuojant jo vykdymą. 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. vykdo Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų vykdomų programų finansavimą, tvarko joms įgyvendinti panaudotų lėšų apskaitą bei atlieka panaudojimo analizę ir kontrolę, tikrina asignavimų valdytojų biudžeto sąmatų įvykdymo ataskaitas, kontroliuoja, kad Savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos tik Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti; 9.2. priima asignavimų valdytojų paraiškas lėšoms gauti ir nagrinėja jų atitikimą norminiams teisės aktams; 9.3. rengia būtiniausių biudžeto išlaidų mokėjimų poreikio planus; 9.4. tvarko Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą; 9.5. rengia Savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitą, teikia ją tvirtint Savivaldybės tarybai; 9.6. rengia Iždo fondo finansines ataskaitas; 9.7. vykdo Savivaldybės vykdomų investicinių projektų finansavimą; 9.8. vykdo Valstybės investicijų programose patvirtintų projektų finansavimą. Šiuo tikslu teikia atitinkamoms institucijoms paraiškas lėšoms, skirtoms Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams, finansuoti; 9.9. kontroliuoja Savivaldybės paskolų gavimą ir grąžinimą, tvarko jų apskaitą; 9.10. vykdo Specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti apskaitą; 9.11. tvarko gautų valstybės lėšų pagal tikslinę paskirtį apskaitą, derina su Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitų institucijų duomenimis; 9.12. rengia mokėjimo pavedimus bankams, teikia informaciją apie lėšas bankų sąskaitose; 9.13. sudaro Savivaldybės mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą ir teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai; 9.14. rengia Savivaldybės biudžeto skolos pagal kreditorių grupes ir kreditorius ataskaitą. 9.15. esant poreikiui rengia mokėjimų atidėjimo ir išdėstymo sutarčių projektus. 9.16. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriui priskirtoms funkcijoms ir uždaviniams įgyvendinti; 9.17. atlieka kitas funkcijas, numatytas departamento nuostatuose ir Finansų kontrolės taisyklėse; 9.18. atlieka kitus Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

Mokesčių skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Edita Žilinskienė Skyriaus vedėja 211 2243 edita.zilinskiene@vilnius.lt
Eugenijus Šimanauskas Patarėjas 211 2310 eugenijus.simanauskas@vilnius.lt
Laima Krisiūnienė Vyriausioji specialistė 211 2323 laima.krisiuniene@vilnius.lt
Jekaterina Kryžova Vyriausioji specialistė 211 2230 jekaterina.kryzova@vilnius.lt
Erika Kuročkina Vyriausioji specialistė 211 2069 Erika.Kurockina@vilnius.lt
Agnė Rukienė Vyriausioji specialistė 211 2813 agne.rukiene@vilnius.lt
Jurga Ašmantaitė Specialistė 211 2634 Jurga.Asmantaite@vilnius.lt
Mantas Grigaitis Specialistas 211 2219 mantas.grigaitis@vilnius.lt
Karine Žukauskienė Specialistas 211 2285 karine.zukauskiene@vilnius.lt
Živilė Kutulytė Praktikantė zivile.kutulyte@vilnius.lt

Mokesčių skyrius yra Finansų ir strateginio planavimo departamento struktūrinis padalinys.


Mokesčių skyriaus darbo laikas: I - IV - 8.30 - 17.30 val. V - 8.30 - 16.15 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO MOKESČIŲ SKYRIAUS NUOSTATAI »


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 8.1. dalyvauti įgyvendinant Savivaldybei priskirtų mokesčių politiką, nustatytas procedūras bei tvarkas; 8.2. teikti elektronines paslaugas gyventojams pagal Skyriaus kompetenciją; 8.3. informuoti mokesčių mokėtojus apie Skyriui priskirtų mokesčių mokėjimo procedūras, tvarkas, terminus; 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. vykdant Savivaldybės biudžete patvirtintą pajamų surinkimo planą komunikuoja su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl Skyriaus kompetencijai priskirtų mokesčių, ieško naujų mokesčių mokėtojų; 9.2. vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą, apskaitą ir kontrolę: 9.3. vykdo pajamų iš turto nuomos mokesčio kontrolę; 9.4. vykdo paramos socialinės infrastruktūros plėtrai administravimą: 9.5. vykdo nekilnojamojo turto mokesčio, paveldimo turto mokesčio, žemės mokesčio, žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo Savivaldybės biudžeto sąskaita administravimą: 9.6. vykdo viešųjų pirkimų pasiūlymų ir sutarčių įvykdymo užtikrinimo garantijų Savivaldybėje administravimą, apskaitą ir kontrolę; 9.7. vykdo atsiskaitymų už Savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomą apskaitą; 9.8. atlieka apleistų patalpų ir pastatų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje analizę, įvertina pateiktą medžiagą ir derina ją su Savivaldybės struktūriniais daliniais, atsako už Administracijos direktoriaus įsakymo projekto dėl apleistų patalpų ir pastatų sąrašo patvirtinimo parengimą, užtikrina savalaikį informacijos perdavimą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; 9.9. atlieka nenaudojamų žemės sklypų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje analizę, įvertina pateiktą medžiagą ir derina ją su Savivaldybės struktūriniais daliniais, atsako už Administracijos direktoriaus įsakymo projekto dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo parengimą, užtikrina savalaikį informacijos perdavimą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; 9.10. analizuoja sąlyginio deponavimo sąskaitos, skirtos vietinei rinkliavai, lėšų paskirstymą; 9.11. vykdo vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra administravimą; 9.12. vykdo vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimą; 9.13. nustato Skyriui priskirtų mokesčių bei paramos lėšų mokėjimo procedūras, dydžius, terminus teisės aktų nustatyta tvarka; 9.14. rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal Skyriaus kompetenciją; 9.15. atlieka teisinės bazės, susijusios su Skyriui priskirtais mokesčiais, analizę, rengia ir teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai; 9.16. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis bei Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojus Skyriui priskirtų mokesčių mokėjimo procedūrų, tvarkų, terminų klausimais; 9.17. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, Tarybos narių paklausimus, priima interesantus; 9.18. perkelia į Finansų valdymo ir apskaitos sistemą Skyriui priskirtų mokesčių suvestinius duomenis; 9.19. tvarko kontroliuojamų užduočių vykdymą Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys”; 9.20. rengia Skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

Strateginio planavimo ir biudžeto skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Almantas Šimonis Skyriaus vedėjas 219 7957, trump. 4957 almantas.simonis@vilnius.lt
Gintaras Antanas Kaminskas Patarėjas 211 2279 gintaras.kaminskas@vilnius.lt
Liucija Aleksandrovič Vyriausioji specialistė 211 2370 liucija.aleksandrovic@vilnius.lt
Galina Demidovienė Vyriausioji specialistė 211 2221 galina.demidoviene@vilnius.lt
Aleksandra Gužienė Vyriausioji specialistė 211 2061 aleksandra.guziene@vilnius.lt
Valdemaras Mockaitis Vyriausiasis specialistas 211 2268 valdemaras.mockaitis@vilnius.lt
Jolanta Narušienė Vyriausioji specialistė 211 2277 jolanta.narusiene@vilnius.lt
Giedrė Preikšienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe giedre.preiksiene@vilnius.lt
Vytautas Rasimavičius Vyriausiasis specialistas 211 2225 vytautas.rasimavicius@vilnius.lt
Violeta Seliuchovienė Vyriausioji specialistė 211 2276 violeta.seliuchovien@vilnius.lt
Skirma Serbentienė Vyriausioji specialistė 219 7954 , trump. 4954 skirma.serbentiene@vilnius.lt
Margarita Tonkaitė-Tichonovienė Vyriausioji specialistė 211 2774 margarita.tonkaite@vilnius.lt
Banga Valickienė Vyriausioji specialistė 211 2186 banga.valickiene@vilnius.lt
Aušra Valiukonienė Vyriausioji specialistė 211 2275 ausra.valiukoniene@vilnius.lt
Marius Kurlavičius Specialistas 211 2321 marius.kurlavicius@vilnius.lt

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO STRATEGINIO PLANAVIMO IR BIUDŽETO SKYRIAUS NUOSTATAI »


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 8.1. analizuoti regiono rinką, jos ekonominius socialinius rodiklius, miesto ir regiono ekonominę ir socialinę būklę, investicinę aplinką bei jos pokyčius, įgyvendinant Savivaldybės veiklos planą, formuojant Savivaldybės biudžetą ir lėšų poreikį Vilnius miesto investicijų programai; 8.2. bendradarbiauti su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais formuojant Savivaldybės finansų valdymo politiką, tobulinant finansų planavimą ir rengiant Savivaldybės strateginį ir veiklos planus bei biudžetą; 8.3. koordinuoti Savivaldybės strateginio planavimo procesą ir planavimo peržiūrą; 8.4. rengti apibendrintą Savivaldybės strateginį veiklos planą, atsižvelgiant į Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį planą; 8.5. koordinuoti metinių veiklos planų, atskirų programų rengimą Administracijos struktūriniuose padaliniuose; 8.6. koordinuoti Savivaldybės investicinių projektų finansavimą iš kredito įstaigų ir skolinių įsipareigojimų klausimus; 8.7. organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės investicijų programos rengimą ir kontrolę; 8.8. pagal Skyriaus kompetenciją viešųjų (valstybės ar Savivaldybės lėšomis finansuojamų) investicijų srityje koordinuoti Savivaldybės ir valstybės investicijų programas ir tvarkyti apskaitą Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje (FVAS); 8.9. analizuoti Savivaldybės išlaidų kapitalo investicijoms panaudojimą; 8.10. siekti, kad Savivaldybės veikla būtų efektyvi ir sprendimų priėmimas būtų orientuotas į rezultatus; 8.11. pagal patvirtintą Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį bei strateginį veiklos planą rengti Savivaldybės biudžeto projektą; 8.12. teikti pasiūlymus departamentui, Administracijos direktoriui, Tarybai dėl: 8.12.1. papildomų lėšų skyrimo; 8.12.2. Savivaldybės biudžeto; 8.12.3. kitų klausimų, susijusių su Skyriui pavestų funkcijų vykdymu. 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. rengia apibendrintą Vilniaus miesto Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitą; 9.2. koordinuoja Savivaldybės asignavimų valdytojų (programų vykdytojų) veiklos planų rengimą, rengia apibendrintą Savivaldybės strateginį veiklos planą ir derina jį su Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginiu planu; 9.3. analizuoja ir apibendrina Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį bei strateginį veiklos planą, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės struktūriniams padaliniams dėl jų tobulinimo; 9.4. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl lėšų poreikio Vilnius miesto investicijų programai įgyvendinti, organizuoja jos rengimą ir vykdymo kontrolę; 9.5. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vykdomų programų (priemonių) tikslingumo; 9.6. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir Departamento direktoriaus įsakymus; 9.7. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir merui dėl Savivaldybės viešųjų investicijų politikos; 9.8. teikia informaciją interesantams, institucijoms, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei Administracijos struktūriniams padaliniams Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 9.9. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais; 9.10. dalyvauja Savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžiuose; 9.11. nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, skundus, prašymus ir pasiūlymus, priima interesantus; 9.12. mero, Administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose; 9.13. teikia Administracijos struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą strateginio planavimo srityje (rengiant planus, teikiant ataskaitas, vertinant programų rezultatus ir kt.); 9.14. padeda Savivaldybės Strateginio planavimo komisijai organizuoti darbą; 9.15. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į Personalo departamento Archyvą; 9.16. Skyriaus kompetencijos klausimais rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 9.17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų norminių aktų projektus dėl Savivaldybės biudžeto politikos įgyvendinimo; 9.18. derina kitų Savivaldybės administracijos dalinių parengtus ir teikiamus Tarybai sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl Savivaldybės biudžeto ir kitų piniginių išteklių planavimo; 9.19. pagal patvirtintą Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginį bei strateginį veiklos planą rengia atitinkamų metų Savivaldybės biudžeto projektą, biudžeto pajamų ir išlaidų ketvirtinio paskirstymo bei jų tikslinimo projektus; 9.20. analizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymą; 9.21. analizuoja, švietimo, kultūros ir sporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, miesto ūkio, miesto plėtros, Vilniaus miesto savivaldybės valdžios ir valdymo institucijų bei kitų biudžeto išlaidų panaudojimą; 9.22. nagrinėja iš asignavimų valdytojų gautus prašymus dėl papildomų lėšų skyrimo; 9.23. kontroliuoja Savivaldybės tarybos patvirtintų strateginio veiklos plano programų vykdymą; 9.24. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus, skundus ir pareiškimus, Tarybos narių paklausimus (klausimus), priskirtinus Skyriaus kompetencijai, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai; 9.25. informuoja visuomenę apie Skyriaus veiklą, skelbia informaciją, susijusią su Skyriaus veikla Savivaldybės interneto tinklalapyje; 9.26. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei Savivaldybės sprendimų numatytas funkcijas.

Investicinių projektų valdymo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Lina Melianienė Skyriaus vedėja 211 2807 lina.melianiene@vilnius.lt
Agnė Karpickienė L. e. Skyriaus vedėjo pavaduoto pareigas 211 2320 agne.karpickiene@vilnius.lt
Žygimantas Račkys Patarėjas 219 7917 zygimantas.rackys@vilnius.lt
Loreta Buividavičiūtė Vyriausioji specialistė 211 2590 loreta.buividaviciute@vilnius.lt
Eglė Daunorienė Vyriausioji specialistė 211 2685 egle.daunoriene@vilnius.lt
Saulius Greičius Vyriausiasis specialistas 211 2346 saulius.greicius@vilnius.lt
Regina Katkevičienė Vyriausioji specialistė 211 2738 regina.katkeviciene@vilnius.lt
Ada Krivčiūtė Vyriausioji specialistė 211 2232 ada.krivciute@vilnius.lt
Silva Latvėnienė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) silva.latveniene@vilnius.lt

Investicinių projektų valdymo skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Skyriaus darbo laikas: I - IV - 8:00 - 17:00 val. V - 8:00 - 15:45 val. Pietūs 12:00 - 12:45 val.
Investicijų projektai » 2014–2020 m. Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programa »

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra: 1. vykdyti bendrą Savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis, valdymą; 2. analizuoti Savivaldybės vykdomų veiklų finansavimo Europos Sąjungos lėšomis galimybes bei koordinuoti struktūrinių padalinių veiksmus siekiant pasinaudoti Europos Sąjungos parama; 3. koordinuoti projektų Europos Sąjungos fondų paramai gauti planavimo ir rengimo procesą Savivaldybėje; 4. koordinuoti Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių projektų Europos Sąjungos paramai gauti vykdymą, užtikrinant tinkamą Europos Sąjungos paramos panaudojimą ir administravimą; 5. dalyvauti formuojant Vilniaus miesto investicijų politiką; 6. skatinti privačias investicijas Vilniaus mieste; 7. rengti strateginius investicinius projektus. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. atlieka Europos Sąjungos finansavimo galimybių paiešką ir teikia informaciją Savivaldybės struktūriniams padaliniams; 2. vertina Savivaldybės struktūrinių padalinių bei įstaigų ir įmonių planuojamus projektus, projektinius pasiūlymus ir teikia išvadas dėl jų atitikties reikalavimams finansavimui iš Europos Sąjungos fondų gauti; 3. pagal kompetenciją atlieka planuojamų rengti projektų Europos Sąjungos fondų paramai gauti ekonominį ir finansinį vertinimą; 4. rengia projektų, kurių pareiškėja yra Savivaldybės administracija, projektinius pasiūlymus; 5. sudaro ir teikia derinti nacionalinių ir regionų projektų sąrašus, nustatyta tvarka juos tikslina; 6. nustatyta tvarka suderintus planuojamų projektų sąrašus teikia Regiono plėtros tarybai arba atsakingoms ministerijoms. Pagal poreikį sąrašus teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai; 7. apibendrina ir teikia Europos Sąjungos paramą administruojančioms institucijoms informaciją apie planuojamus projektus nacionalinių ir regionų projektų atrankai; 8. dalyvauja Europos Sąjungos fondų paramos gavimo darbo grupių veikloje ir įgyvendinamų projektų valdymo grupių darbe; 9. konsultuoja Savivaldybės struktūrinius padalinius bei įstaigas ir įmones Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais; 10. analizuoja ir apibendrina informaciją apie Europos Sąjungos fondų paramos projektų rengimą, pažangą, eigą, poveikį ir teikia ataskaitas Departamento direktoriui; 11. organizuoja projektų paraiškų rengimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų finansinei paramai gauti, atsižvelgdamas į Savivaldybės politiką, strateginius miesto plėtros prioritetus, regioninius ir nacionalinius strateginius dokumentus; 12. derina su įgyvendinančiąja institucija projektų finansavimo ir administravimo sutartis ir jų pakeitimus; 13. pagal kompetenciją administruoja Savivaldybės administracijos vykdomus Europos Sąjungos fondų paramos projektus, rengia veiklos bei ataskaitinius dokumentus; 14. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės administracijos vykdomų Europos Sąjungos fondų paramos projektų mokėjimo prašymus ir kitus finansinius dokumentus; 15. pagal kompetenciją vykdo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų dvigubo finansavimo rizikos prevenciją; 16. pagal kompetenciją planuoja visuomenės informavimo veiksmus ir dalyvauja organizuojant visuomenės informavimą apie Savivaldybei priskirtų prioritetų ir priemonių, kuriuos vykdyti skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, įgyvendinimą; 17. pagal kompetenciją atlieka projektų rizikos vertinimą ir teikia rekomendacijas jai mažinti, analizuoja problemas, susijusias su Europos Sąjungos struktūrinės paramos planavimu ir naudojimu; 18. rengia informacinę, metodinę medžiagą Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų rengėjams ir vykdytojams, pagal poreikį organizuoja seminarus aktualiais Europos Sąjungos paramos klausimais; 19. nuolat bendradarbiauja su Europos Sąjungos fondų paramą administruojančiomis institucijomis ir teikia joms informaciją bei pasiūlymus paramos valdymo klausimais; 20. pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis; 21. dalyvauja sudarant Savivaldybės strateginius ir veiklos planus, teikia siūlymus dėl viešųjų investicijų, verslo plėtros bei viešosios ir privačios partnerystės strateginių krypčių, tikslų ir pagrindinių nuostatų; 22. įstatymuose numatytais būdais sudaro palankias sąlygas privačioms investicijoms į Vilniaus miestą: siūlo Tarybai taikyti mokesčių lengvatas investuotojams, suteikti Savivaldybės garantijas, nustatyti specialias investavimo ir verslo sąlygas; 23. skatina projektų įgyvendinimą viešosios ir privačios partnerystės būdu; 24. bendradarbiauja su vietos ir užsienio institucijomis privačių investicijų pritraukimo ir projektų įgyvendinimo klausimais, konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis; 25. nagrinėja stambių investuotojų pasiūlymus dėl investicijų projektų įgyvendinimo galimybės; 26. inicijuoja, rengia ir pristato investicijų projektus, prireikus samdo konsultantus, organizuoja ir skelbia konkursus privačioms investicijoms pritraukti; 27. teikia informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais žiniasklaidai, atsako į Savivaldybės tarybos narių, struktūrinių padalinių, Savivaldybės įmonių ir įstaigų paklausimus, pareiškimus bei skundus; 28. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Departamento direktoriaus įsakymų projektus; 29. registruoja, tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Personalo departamento Archyvą bei užtikrina dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą; 30. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas; 31. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 32. dalyvauja vertinant viešųjų pirkimų ir investicijų konkursams pateiktus pasiūlymus, konsultuoja kitus Administracijos padalinius, įstaigas, prireikus pagal savo kompetenciją rengia rekomendacijas ir metodikas; 33. sprendžia kitus Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Administracijos direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus.

Jaunimo reikalų skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Asta Balkutė Skyriaus vedėja 211 2673 asta.balkute@vilnius.lt
Viktorija Vilimavičienė Vyriausioji specialistė 211 2028 viktorija.vilimaviciene@vilnius.lt
Vaiva Mačienė Specialistė 211 2567 vaiva.maciene@vilnius.lt
Loreta Rekašiutė Specialistė 211 2767 loreta.rekasiute@vilnius.lt
Milda Savickaitė Specialistė 211 2210 milda.savickaite@vilnius.lt
Kristina Trusevič Specialistė kristina.trusevic@vilnius.lt

Jaunimo reikalų skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Skyriaus kuruojamos įmonės:
 1. VšĮ „Savanorių centras“ Algirdo g. 31, LT - 03219 Vilnius
 2. Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai J. Kupalos g. 8, Vilnius
 3. Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras Švitrigailos g. 6/A. Vivulskio g. 15, Vilnius
 4. Vilniaus saugaus miesto centras Architektų g. 166, LT-04203
 5. Vilniaus jaunųjų turistų centras Polocko g. 7, Vilnius
 6. Vilniaus moksleivių sveikatos centras Žirmūnų g. 37, Vilnius
 7. Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas Justiniškių g. 62A, Vilnius
 8. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Jaunystė“ Saltoniškių g. 21, Vilnius
 9. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“ Architektų g. 86, Vilnius
 10. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Kregždutė“ Šiaulių g. 8, Vilnius
 11. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Lakštingala“ Architektų g. 224, Vilnius
 12. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Liepsnelė“ Viršuliškių g. 34, Vilnius
 13. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“ A. J. Povilaičio g. 20, Vilnius
 14. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“ Kalvarijų g. 156, Vilnius
 15. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“ Ukmergės g. 221, Vilnius
 16. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Žvaigždutė“ L. Asanavičiūtės g. 20/2, Vilnius
 17. Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas Minties g. 56, Vilnius
 18. Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui Justiniškių g. 109A, Vilnius
 19. Vilniaus atviras jaunimo centras "Mes" Šopeno g. 3, Vilnius
 20. Vilniaus antakalnio atviras jaunimo centras Antakalnio g. 84 A, Vilnius

Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba (Jaunimo taryba) »

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 10. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra šie: 10.1. koordinuoti visų su jaunimo politika, neformaliuoju švietimu ir jaunimo teisių apsauga tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų, jų priemonių ir programų įgyvendinimą Savivaldybėje; 10.2. teikti metodinę paramą, konsultacijas, spręsti kitus jaunimo teisių ir jaunimo politikos klausimus; 10.3. užtikrinti pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka visų Savivaldybės teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių teisių ir teisėtų interesų apsaugą; 10.4. teikti atitinkamoms valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo teisių apsaugos gerinimo Savivaldybės teritorijoje; 10.5. bendradarbiauti su valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis jaunimo klausimais. 11. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 11.1 renka ir sistemina duomenis apie Savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia metines apžvalgas, išvadas ir pasiūlymus Administracijos direktoriui, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę; 11.2. pagal kompetenciją teikia siūlymus Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl Savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje; 11.3. inicijuoja ilgalaikių Savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų rengimą, užtikrina jų įgyvendinimą ir priežiūrą Savivaldybės teritorijoje; 11.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja jų vykdymą, siekdamas užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą; 11.5. teikia siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui Savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams; 11.6. inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų rėmimo programų ir priemonių Savivaldybės teritorijoje rengimą, siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą bei skatindamas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatytas funkcijas; 11.7. siekdamas visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas; 11.8. teikia Administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekdamas atviro darbo su jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros Savivaldybėje; 11.9. koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekdamas, kad būtų užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas; 11.10. organizuoja Savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais, siekdamas, kad Savivaldybės jaunimo politika būtų tinkamai įgyvendinama; 11.11. dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiūlymus, siekdamas, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams Savivaldybėje; 11.12. bendradarbiauja su Administracijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, Savivaldybės jaunimo reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis; 11.13. kuruoja Savivaldybės atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklą; 11.14. kuruoja Savivaldybės jaunimo darbuotojų veiklą; 11.15. teikia metodinę paramą su jaunimu dirbančioms organizacijoms Vilniaus mieste; 11.16. kuruoja Vilniaus miesto mokyklų mokinių savivaldų veiklą; 11.17. dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos Savivaldybėmis ir su Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekdamas perimti ir pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais; 11.18. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo Savivaldybėje klausimais; 11.19. inicijuoja ir dalyvauja vykdant Savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius; 11.20. inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei Savivaldybės jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims; 11.21 organizuoja, kuruoja, prižiūri ir tobulina Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų ir Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų vykdomą veiklą jaunimo politikos ir neformaliojo švietimo srityse (sąrašas pridedamas); 11.22. kontroliuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių įstaigų veiklą Skyriaus kompetencijos klausimais; 11.23. pagal kompetenciją atlieka kitus darbus ir vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Administracijos direktoriaus pavedimus; 11.24. užtikrina grafičių piešimo procesą Vilniaus miesto savivaldybėje; 11.25. užtikrina neformaliojo švietimo plėtrą Vilniaus miesto savivaldybėje; 2016 m. birželio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-320 redakcija 11.26. atlieka kitas įstatymų ir teisės aktų Skyriui nustatytas funkcijas.

Miesto plėtros departamentas ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Mindaugas Pakalnis Departamento direktorius 211 2528
Rūta Matonienė Vyresnioji patarėja 211 2516 ruta.matoniene@vilnius.lt
Raimonda Rudukienė Vyresnioji patarėja 211 2468 raimonda.rudukiene@vilnius.lt
Rita Krampienė Vyriausioji specialistė 211 2527 rita.krampiene@vilnius.lt
Janina Narkevičienė Vyriausioji specialistė 211 2539 janina.narkeviciene@vilnius.lt

Miesto plėtros departamentas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Departamento darbo laikas: I - IV - 8:30 - 17:30 val. V - 8:30 - 16:15 Pietūs: 12:30 - 13:15 val.

Detaliojo planavimo ir architektūros skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Aurelijus Stapulionis Skyriaus vedėjas 211 2679 aurelijus.stapulionis@vilnius.lt
Egidijus Dedūra Patarėjas 211 2526 egidijus.dedura@vilnius.lt
Zita Kašubienė Vyriausioji specialistė 211 2509 zita.kasubiene@vilnius.lt

Detaliojo planavimo ir architektūros skyrius yra Miesto plėtros departamento struktūrinis padalinys.


Teritorijų planavimo komisijos posėdžiai »

Kultūros paveldo apsaugos skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Darius Daunoras Skyriaus vedėjas 211 2637 darius.daunoras@vilnius.lt
Monika Čekanauskaitė Vyriausioji specialistė 211 26 86 monika.cekanauskaite@vilnius.lt
Daiva Miškinienė Vyriausioji specialistė 211 2678 daiva.miskiniene@vilnius.lt
Jūratė Morkūnaitė Vyriausioji specialistė 211 2687 jurate.morkunaite@vilnius.lt
Rita Navalinskienė Vyriausioji specialistė 211 26 33 rita.navalinskiene@vilnius.lt
Jolita Noreikienė Vyriausioji specialistė 211 2638 jolita.noreikiene@vilnius.lt
Živilė Ratavičiūtė Vyriausioji specialistė 211 2847 zivile.rataviciute@vilnius.lt

Kultūros paveldo apsaugos skyrius yra Miesto plėtros departamento struktūrinis padalinys.


Kulturos paveldo apsauga »

Plėtros planavimo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Jolita Bernatavičienė Skyriaus vedėja 211 27 56 jolita.bernataviciene@vilnius.lt
Indra Bieliūnaitė Vyriausioji specialistė 211 2836 indra.bieliunaite@vilnius.lt
Vaiva Deveikienė Vyriausioji specialistė 211 2470 vaiva.deveikiene@vilnius.lt
Laura Griniuvienė Vyriausioji specialistė 211 2846 laura.griniuviene@vilnius.lt
Neringa Jarašūnienė Vyriausioji specialistė 211 2395 neringa.jarasuniene@vilnius.lt
Rūta Jonušienė Vyriausioji specialistė 211 2515 ruta.jonusiene@vilnius.lt
Audronė Noskaitienė Vyriausioji specialistė 211 2537 audrone.noskaitiene@vilnius.lt
Aušra Sičiūnienė Vyriausioji specialistė 211 2579 ausra.siciuniene@vilnius.lt
Daiva Venckienė Vyriausioji specialistė 211 2773 daiva.venckiene@vilnius.lt
Ramunė Vitkauskienė Vyriausioji specialistė 211 2524 ramune.vitkauskiene@vilnius.lt
Akvilė Myško-Žvinienė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) akvile.zviniene@vilnius.lt

Plėtros planavimo skyrius yra Miesto plėtros departamento struktūrinis padalinys.


Skyriaus darbo laikas pirmadienį-ketvirtadienį 8.30-17.30, penktadienį 8.30-16.15; pietų pertrauka 12.30-13.15.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTO PLĖTROS PLANAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


Plėtros planavimo skyriaus funkcijos: 1. Planuoti plėtros projektus, atlikti jų atranką, pagal kompetenciją administruoti vykdomus projektus, teikti informaciją ir metodinę paramą, suinteresuotiems subjektams; 2. Organizuoti informacijos apie plėtros, investicinius ar strateginius projektus parengimą ir sklaidą, rengti pristatymus, renginius, parodas miesto plėtros, teritorijų planavimo, architektūros ir kt. temomis; 3. Organizuoti teritorijų planavimo dokumentų, galimybių studijų, konkurso sąlygų, paraiškų ir kitų dokumentų rengimą plėtros projektams; 4. Administruoti Europos Sąjungos fondų lėšomis įgyvendinamus projektus; 5. Atstovauti Savivaldybei rengiant teritorijų planavimo dokumentų subjektų sąlygų sąvadus, kitus susijusius planavimo dokumentus, derinant kitų planavimo subjektų rengiamus planavimo dokumentus; 6. Vykdyti Savivaldybės teritorijos bendrojo plano stebėseną; 7. Administruoti Vilniaus miesto teritorijų planavimo dokumentų registrą, teikti duomenis Savivaldybės interneto tinklalapiui „Teritorijų planavimo viešumas“; 8. Rengti  privalomuosius dokumentus parduotų ar išnuomotų aukcionuose žemės sklypų, papildomose pirkimo-pardavimo sutarties sąlygose numatytiems įsipareigojimams vykdyti; 9. Teikti visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms informaciją, susijusią su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu ir funkcijų vykdymu; 10. Nagrinėti įstaigų, organizacijų, asmenų (įskaitant užsienio) prašymus, skundus, pasiūlymus pagal Skyriaus kompetenciją.

Statybos dokumentų skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Angelija Petrauskienė Skyriaus vedėja 211 2532 angelija.petrauskiene@vilnius.lt
Laima Kertinauskienė Patarėja Nėra darbe laima.kertinauskiene@vilnius.lt

Statybos dokumentų skyrius yra Miesto plėtros departamento struktūrinis padalinys.

Žemės duomenų skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gaiva Auglienė Skyriaus vedėja 211 2467 gaiva.augliene@vilnius.lt
Rimutė Beniulienė Vyriausioji specialistė 211 2474 (501 k.), 211 2596 (114 k.) rimute.beniuliene@vilnius.lt
Raminta Kaušakė Vyriausioji specialistė 211 2825 raminta.kausake@vilnius.lt
Agnė Lavrinovič Vyriausioji specialistė 211 2831 agne.lavrinovic@vilnius.lt
Daiva Petrovskaja Vyriausioji specialistė 211 2465 daiva.petrovskaja@vilnius.lt
Aldona Juodikienė Specialistė 219 7941 aldona.juodikiene@vilnius.lt
Elena Miškauskaitė Specialistė 211 2779 (501 k.), 211 2171 (114 k.) elena.miskauskaite@vilnius.lt
Gitana Kairaitienė Specialistė (vaiko priežiūros atostogose) gitana.kairaitiene@vilnius.lt

Žemės duomenų skyrius yra Miesto plėtros departamento struktūrinis padalinys.

Miesto ūkio ir transporto departamentas ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Virginijus Pauža Departamento direktorius 211 2155 virginijus.pauza@vilnius.lt
Stasė Kvederienė Vyresnioji patarėja 211 2818 stase.kvederiene@vilnius.lt
Arūnas Visockas Vyresnysis patarėjas 211 2157 arunas.visockas@vilnius.lt
Ligita Stasė Byčienė Padėjėja 211 2156 ligita.byciene@vilnius.lt
Orinta Skardžiuvienė Padėjėja 211 2778 orinta.skardziuviene@vilnius.lt
Virgilija Stankevičienė Padėjėja 211 2180 virgilija.stankeviciene@vilnius.lt
Greta Petraitytė Praktikantė Greta.Petraityte@vilnius.lt
Žyginta Žilinskaitė Praktikantė zyginta.zilinskaite@vilnius.lt

Miesto ūkio ir transporto departamentas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Departamento darbo laikas: Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val. Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val. Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Svarbiausieji Miesto ūkio ir transporto departamento uždaviniai: 1. tenkinti Vilniaus miesto gyventojų poreikius pagal priskirtą kompetenciją; 2. koordinuoti miesto infrastruktūros objektų eksploatavimą ir statybą; Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. rengia departamento strateginį veiklos planą, renka informaciją ir ją apibendrina, kontroliuoja sutarčių vykdymą; 2. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo miesto infrastruktūros objektams eksploatuoti ir statyti; 3. pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina projektus, finansuojamus Sanglaudos fondo, struktūrinių fondų ir pagal Europos Sąjungos paramos programas; 4. įgyvendina miesto infrastruktūros objektų plėtrą, vykdydamas statytojo ir techninės priežiūros funkcijas; 5. organizuoja susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių ir pėsčiųjų judėjimo vietų, tiltų, viadukų, pralaidų ir požeminių perėjų bei pastatų, skirtų šioms komunikacijų reikmėms tenkinti) statybą, rekonstrukciją, eksploataciją, priežiūrą ir remontą; 6. rengia susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas bendriesiems, detaliesiems specialiojo planavimo dokumentams ir techniniams projektams, taip pat projektavimo užduotis sąlygų sąvadui gauti bei tikrina jų įvykdymą; 7. organizuoja susisiekimo komunikacijų, aikščių, skverų, kapinių, žaliųjų plotų, parkų, valstybinių miškų, krantinių ir kitų miesto bendrojo naudojimo objektų tvarkymą ir priežiūrą; 8. organizuoja eismo saugumo, transporto, dviračių ir pėsčiųjų srautų tyrimus, statistinių duomenų kaupimą, rezultatų pritaikymą, teikia siūlymus dėl transporto inžinerinės infrastruktūros tobulinimo bei plėtros, diegia eismo saugumo priemones, atlieka jų priežiūrą, rengia kelių eismo saugumo programas ir jas įgyvendina, išduoda leidimus įrengti ir eksploatuoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, šviesoforus, atitvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius ir kt.) bendro naudojimo teritorijose; 9. dalyvauja rengiant specialiojo planavimo dokumentus, susijusius su naujų transporto rūšių diegimu ir įgyvendinimu; 10. vykdydamas Europos Sąjungos direktyvas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, įgyvendina energijos vartojimo efektyvumo didinimo, oro taršos ir triukšmo mažinimo programas; 11. administruoja viešąjį transportą, užtikrindamas valstybinių (priskirtųjų savivaldybėms) keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais bei lengvaisiais automobiliais taksi funkcijų vykdymą, transporto paslaugų teikimo nenutrūkstamumą ir reguliarumą, formuoja miesto viešojo transporto veiklos strategiją bei visais metų laikais užtikrina tinkamą atskirų transporto infrastruktūros elementų būklę; 12. išduoda leidimus žemės kasinėjimo darbams ir eismo apribojimams dėl tinklų klojimo ir pastatų statybos, kontroliuoja dangų atstatymą po inžinerinių tinklų paklojimo, koordinuoja grunto išvežimą ir sandėliavimą mieste; 13. užtikrina licencijuojamos veiklos ir išduotų leidimų panaudojimo kontrolę, valstybinių (priskirtųjų savivaldybėms) keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais bei lengvaisiais automobiliais taksi funkcijų vykdymą, transporto paslaugų teikimo nenutrūkstamumo ir reguliarumo priežiūrą, vežėjų ir vairuotojų ekipažų darbo kontrolę; 14. koordinuoja departamento reguliavimo sričiai priskirtų Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ūkinę veiklą; 15. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 16. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 17. pagal priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 18. pagal priskirtą kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie departamento veiklą; 19. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos departamentais, skyriais, poskyriais.


BPD Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga Vilnius
DEPARTAMENTO ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI, KURIEMS SKIRTA ES FINANSINĖ PARAMA: 1. VILNIAUS SENAMIESČIO PIETINIO APVAŽIAVIMO STATYBA NUO P. VIŠINSKIO G. IKI AUŠROS VARTŲ G. Įgyvendinimo terminas: 2005-2006 m. Statybos darbų pradžia: 2005 m. rugsėjis; statybos darbų pabaiga: numatoma 2006 m. rugsėjo 25 d. Projekto vertė – 23 mln. Lt (skirta finansinė parama – 20,9 mln. Lt) Projekto tikslas – pagerinti susisiekimo infrastruktūrą ir apsaugoti senamiestį nuo neigiamo transporto poveikio, nutiesti 4 eismo juostų 1,09 km ilgio senamiesčio pietinį apvažiavimą nuo P. Višinskio g. iki Aušros Vartų g. Objekto aprašymas: Vilniaus senamiesčio apvažiavimas prasideda nuo Aušros Vartų ir Geležinkelio gatvių sankryžos, eina greta geležinkelio ties Lapų ir K. Vanagėlio gatvėmis, kerta Rasų gatvę ir prie žydų genocido memorialinio skvero įsijungs į P. Višinskio gatvę. Senamiesčio pietinio apvažiavimo trasą rasite čia Daugiau informacijos apie projektą rasite čia. 2. IXB TRANSPORTO KORIDORIAUS TRŪKSTAMOSIOS GRANDIES STATYBA - VILNIAUS PIETINIS APLINKKELIS Įgyvendinimo terminas: 2006-2008 m. Statybos darbų pradžia: numatoma 2006 m. rugsėjį; statybos darbų trukmė: 30 mėnesių. Projekto vertė – 267 mln. Lt (skirta finansinė parama - 142,9 mln. Lt) Projekto tikslas – integruoti Vilniaus miesto transporto sistemą į transeuropinį kelių tinklą, sumažinti tranzitinio ir vietinio transporto srautus miesto centre, nutiesti 2,8 km Vilniaus pietinio aplinkkelio trūkstamą grandį nuo Žirnių gatvės iki Lazdynų tilto, rekonstruoti 3,7 km gretutinių gatvių tinklo, pastatyti 380 m estakadą bei 43 m pėsčiųjų ir lengvojo transporto viaduką. Numatomą Vilniaus pietinio aplinkkelio trasą rasite čia Daugiau informacijos apie projektą rasite čia. 3. GELEŽINIO VILKO GATVĖS NUO MOKYKLOS GATVĖS IKI MOLĖTŲ PLENTO STATYBA Įgyvendinimo terminas: 2006-2008 m. Statybos darbų pradžia: numatoma 2006 m. spalį; statybos darbų pabaiga: numatoma 2008 m. birželį. Projekto vertė – 43,8 mln. Lt (skirta finansinė parama - 22,7 mln. Lt) Projekto tikslas – pagerinti eismo sąlygas šiaurinėje miesto dalyje, įrengti Geležinio Vilko g. tęsinį iki valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena (iki Vilniaus m. ribos). Objekto aprašymas: bus nutiesta 1,98 km ilgio nauja gatvės atkarpa ir rekonstruota 0,5 km esamų gatvių, pastatytas 68 m ilgio pėsčiųjų viadukas ties Mokyklų g., trijose perėjose įrengtas šviesoforinis valdymas. Numatomą statybos darbų teritorijos schemą rasite čia. Daugiau informacijos apie projektą rasite čia. 4. DARIAUS IR GIRĖNO G. VIADUKO PER GELEŽINKELĮ SU PRIEIGOMIS REKONSTRUKCIJA Įgyvendinimo terminas: 2006-2008 m. Statybos darbų pradžia: numatoma 2006 m. spalį; statybos darbų pabaiga: numatoma 2008 m. gegužę. Projekto vertė – 31 mln. Lt (skirta finansinė parama - 15,5 mln. Lt) Projekto tikslas – pagerinti eismo sąlygas, t.y. sumažinti eismo grūstis, avaringumą, vietiniam ir atvykstančiam transportui. Objekto aprašymas: 116,7 m ilgio Dariaus ir Girėno gatvės viadukas bus rekonstruotas ir praplatintas iki 28,5 m, rekonstruotos ir praplatintos viaduko prieigose esančios Dariaus ir Girėno bei Švitrigailos gatvės, rekonstruota Dariaus ir Girėno bei Pelesos g. sankryža (bendras rekonstruotinų gatvių ilgis - 657 m). Numatomą rekonstrukcijos darbų teritorijos schemą rasite čia. Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Valdas Juodis Skyriaus vedėjas 211 2859 valdas.juodis@vilnius.lt
Giedrė Baranauskienė Vyriausioji specialistė 211 2821 giedre.baranauskiene@vilnius.lt
Krystyna Juknevičienė Vyriausioji specialistė 211 2625 krystyna.jukneviciene@vilnius.lt
Arvydas Rėza Vyriausiasis specialistas 211 2369 arvydas.reza@vilnius.lt
Saulius Povilas Slankauskas Vyriausiasis specialistas 211 2168 saulius.slankauskas@vilnius.lt

Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


Dėl komunalinių ir rūšiuojamų atliekų tvarkymo kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ http://www.sivasa.lt, Tel.: 1895 / +370 650 04949, rinkliava@sivasa.lt.

Būsto administravimo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Eglė Šlajūtė Skyriaus vedėja 211 2367 egle.slajute@vilnius.lt
Evilin Lubienė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) evilin.lubiene@vilnius.lt

Būsto administravimo skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 8.1. vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę; 8.2. organizuoti gyvenamųjų namų ir kitų statinių, kurių naudojimo priežiūra priskirta Savivaldybei, naudojimo priežiūrą; 8.3. kontroliuoti, kaip statinių naudotojai atlieka Vilniaus miesto gyvenamųjų namų ir kitų statinių techninę priežiūrą; 8.4. organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimą daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. skatina daugiabučių namų savininkų bendrijų kaip vienos iš daugiabučių namų valdymo formų kūrimą; 9.2. vykdo kompleksinius planinius valdytojų veiklos patikrinimus pagal sudarytą ir Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtą grafiką ir neplaninius bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimus; 9.3. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl įrašymo į sąrašą asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo ir keitimo ir dėl namų išbraukimo iš administruojamų namų sąrašų, pasikeitus namo valdymo būdui ar namo statusui bei kitais Skyriaus kompetencijos klausimais; 9.4. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimus (balsuojant raštu ar susirinkime) dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo, skiria ir keičia bendrojo naudojimo objektų administratorius; 9.12. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, pagal kompetenciją teikia konsultacijas apie mokesčių už kitas komunalines paslaugas bei kaupiamojo dydžio apskaičiavimo bei paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams tvarką; 9.13. kontroliuoja, ar statinių naudotojų atliekama techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus; 9.14. tvarko statinių naudojimo priežiūros apskaitą ir atskaitomybę; 9.15. kaupia informaciją ir nustatyta tvarka teikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai ataskaitas apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą; 9.16. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus pastatų priežiūros, naudojimo pagal paskirtį, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų remonto organizavimo klausimais ir imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 9.17. atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose Skyriaus kompetencijos klausimais; 9.18. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Skyriaus veiklą; 9.19. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis, teikia informaciją miesto bendruomenei daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo, statinių naudojimo priežiūros klausimais; 9.20. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais; 9.21. pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentų specifikacijas ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui.

Eismo organizavimo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Tomas Kamaitis Skyriaus vedėjas 211 2142 tomas.kamaitis@vilnius.lt

Eismo organizavimo skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: Pirmadienis-ketvirtadienis 7.30 val. - 16.30 val. Penktadienis 7.30 val. - 15.15 val. Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO EISMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Svarbiausieji Eismo organizavimo skyriaus uždaviniai: 1. vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus ir departamento direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais, įgyvendinti Skyriaus funkcijas bei veiklos strategiją organizuojant eismą, gatvių apšvietimą Vilniaus mieste, tenkinti Vilniaus gyventojų poreikius pagal Skyriaus kompetenciją; 2. nagrinėti pažangų patyrimą eismo organizavimo klausimais ir diegti jį Vilniaus mieste; 3. kontroliuoti ir užtikrinti Skyriui priskirtos veiklos srityse atliekamų darbų kokybę, aukštesniųjų institucijų bei savivaldybės vadovybės pavestų užduočių atlikimą; 4. užtikrinti, kad gyventojų, fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymai, pageidavimai eismo ir organizavimo ir eismo saugumo klausimais būtų tinkamai išnagrinėti; 5. užtikrinti eismo saugumo ir organizavimo veiklos viešąjį administravimą; 6. užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimo tinklų priežiūrą. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. organizuoja eismo saugumo, transporto, dviračių ir pėsčiųjų srautų tyrimus, eismo saugumo priemonių diegimą ir priežiūrą, techninių eismo reguliavimo priemonių projektų rengimą; 2. rengia ir tvirtina kelio ženklų išdėstymo, kitų techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo schemas, vadovauja įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo darbų organizavimui, atlieka šių darbų techninę priežiūrą ir apskaitą; 3. riboja ir nutraukia eismą dėl avarijų, stichinių nelaimių bei gatvių ir jose paklotų komunikacijų remonto ir kitų darbų metu, taip pat tais atvejais, kai kyla grėsmė saugiam eismui; 4. rengia specialias su techninių eismo reguliavimo priemonių ir transporto infrastruktūros objektų projektavimu susijusias sąlygas; 5. dirba kelių, gatvių, geležinkelio pervažų, viešojo transporto maršrutų ir stotelių apžiūrų komisijose bei sprendžiant kitus su eismo organizavimu susijusius klausimus; 6. peržiūri su eismo organizavimu ir transporto infrastruktūros plėtra susijusius projektus; 7. dirba komisijose ir darbo grupėse, pasirašo administratoriaus pažymoje dėl baigtų statybų priėmimo naudoti bei dėl baigtos statybos tinkamumo eksploatuoti; 8. atlieka automobilių stovėjimo aikštelių arba vietų statybos techninę priežiūrą miestui priklausančioje teritorijoje ir dalyvauja komisijai perduodant į departamento balansą; 9. išduoda leidimus įrengti ir eksploatuoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, šviesoforus, atitvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius ir kt.) bendro naudojimo teritorijose;; 10. išduoda leidimus šviesoforų postams išjungti dėl planuojamų renginių, statybos, elektros ar kitų planinių remontų darbų arba naujiems šviesoforų postams įjungti; 11. išduoda leidimus transporto priemonių stovėjimo vietoms rezervuoti; 12. atlieka gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto kontrolę; 13. pagal savo kompetenciją rengia Tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų Savivaldybės dokumentų projektus, teikia reikalingą informaciją, siūlymus, galimus sprendimo būdus; 14. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui, sudaro sutartis su rangovais dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo, gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto, dirba vertinimo komisijose; 16. dalyvauja konferencijose, seminaruose, vyksta į stažuotes bei komandiruotes, rengia pasitarimus skyriui priskirtais klausimais; 17. dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas miesto tvarkymo, eismo organizavimo darbams, teikia siūlymus dėl lėšų poreikio įgyvendinant eismo organizavimo ir gatvių apšvietimo veiklos strategiją, kontroliuoja jų naudojimą, ieško papildomų finansavimo šaltinių; 18. užtikrina investicinių projektų, finansuojamų tarptautinių finansinių ir Europos Sąjungos institucijų lėšomis, rengimą ir įgyvendinimą; 19. dalyvauja rengiant planavimo dokumentus, susijusius su intelektualių transporto technologijų diegimu ir įgyvendinimu; 20. rengia priskirtų uždavinių įgyvendinimo ataskaitas, kaupia ir sistemina finansinę ir statistinę informaciją; 21. teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatyminės bazės derinimo su Europos Sąjungos direktyvų bei reglamentų reikalavimais, dalyvauja rengiant ir derinant įstatymus; 22. palaiko ryšius su kitų miestų savivaldybių ir institucijų tos pačios srities specialistais; 23. pagal skyriaus kompetenciją nustatyta tvarka palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis bei mokslo institucijomis; 24. teikia informaciją skyriaus kompetencijos klausimais žiniasklaidai, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių ir organizacijų pareiškimus ir skundus.

Infrastruktūros skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Linas Bartusevičius Skyriaus vedėjas 219 7908 linas.bartusevicius@vilnius.lt
Ilona Lankininkienė Vyriausioji specialistė 211 2480 ilona.lankininkiene@vilnius.lt
Regina Vaišnoraitė Vyriausioji specialistė 211 2169 regina.vaisnoraite@vilnius.lt

Infrastruktūros skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val. Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val. Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS NUOSTATAI »


UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Svarbiausieji Infrastruktūros skyriaus uždaviniai: 1. Skatinti miesto transporto infrastruktūros plėtrą, pritraukiant Europos Sąjungos fondų, valstybės bei privačias lėšas; 2. Įgyvendinti miesto transporto infrastruktūros investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, valstybės, Savivaldybės bei kitomis lėšomis; 3. Užtikrinti projektų, kuriems skirtos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos, apmokėjimą, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos finansavimo sutartyse numatytų asignavimų ribose. 4. Organizuoti ir vykdyti departamento strateginio plano rengimą; 5. Organizuoti ir vykdyti departamento finansų valdymą. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. Rengia transporto infrastruktūros projektams paraiškas Europos Sąjungos fondų lėšoms gauti ir vadovauja jų įgyvendinimui; 2. Vadovauja Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo grupėms, skiria grupės nariams užduotis ir kontroliuoja jų atlikimą; 3. Kontroliuoja Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų bendrąjį finansavimą ir lėšų gavimą; 4. Rengia ir teikia paraiškas (mokėjimo prašymus) ir jų privalomuosius priedus Duomenų mainų svetainėje, rengia ir teikia projektų tarpines ir galutines finansines ataskaitas Tarpinei ir Įgyvendinančiajai institucijoms, rengia investicinių projektų įgyvendinimo ataskaitas ir teikia Įgyvendinančiajai institucijai; 5. Vykdo einamąją finansų kontrolę; 6. Rengia paraiškas lėšoms gauti Savivaldybėje įdiegtoje Finansų valdymo apskaitos sistemoje; 7. Teikia Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sutarčių projektus bei išlaidų sąmatas, rengia paraiškas lėšoms gauti pagal atitinkamas finansavimo sutartis ir gautus mokėjimo dokumentus bei teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos; 8. Pasibaigus ketvirčiui, rengia Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitą, pasibaigus metams – ataskaitas apie atliktus darbus ir Programos lėšų panaudojimą su Savivaldybės audito ataskaitos išvadomis apie šių lėšų panaudojimo teisingumą; 9. Teikia siūlymus dėl lėšų poreikio Europos Sąjungos finansuojamiems transporto infrastruktūros projektams įgyvendinti; 10. Teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, o esant būtinybei – dėl biudžeto asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją paskirties pakeitimo, reikalingo miesto infrastruktūros objektams eksploatuoti ir statyti; 11. Vadovaudamasis departamento veiklos planu, patvirtintu Savivaldybės biudžetu, rengia programines sąmatas, investicijų programos projektą, renka informaciją, ją apibendrina, kontroliuoja sutarčių vykdymą; 12. Administruoja Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąja programą; 13. Pagal savo kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus ir imasi priemonių, siūlymams įgyvendinti; 14. Pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 15. Pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia kitiems Savivaldybės struktūriniams padaliniams informaciją apie Skyriaus veiklą; 16. Teikia siūlymus dėl transporto infrastruktūros techninių projektų rengimo; 17. Rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gintautas Runovičius Skyriaus vedėjas 211 2418 gintautas.runovicius@vilnius.lt

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val. Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val. Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.

Surask savo artimųjų kapus Saltoniškių kapinėse

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO MIESTO TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS NUOSTATAI »


Svarbiausieji Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus uždaviniai: 1. administruoti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymą; 2. organizuoti viešųjų tualetų priežiūrą; 3. organizuoti valkataujančių gyvūnų gaudymą ir karantinavimą; 4. organizuoti gatvių žymėjimo lentelių gamybą ir tvirtinimą; 5. organizuoti fontanų priežiūrą; 6. organizuoti kapinių priežiūrą ir eksploatavimą; 7. organizuoti medžių, augančių ne seniūnijos sričiai priskirtoje teritorijoje, kirtimo, genėjimo, sodinimo darbus, naujų želdynų įrengimą bei tolesnę jų priežiūrą; 8. organizuoti miesto papuošimą švenčių proga; 9. organizuoti vaikų žaidimo ir sporto aikštelių remontą, statybą bei priežiūrą; 10. organizuoti paplūdimių priežiūrą ir gelbėjimo tarnybų darbą; 11. organizuoti Savivaldybės administruojamų valstybinės reikšmės miškų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus miesto tvarkymo, želdinių priežiūros, valkataujančių gyvūnų gaudymo ir karantinavimo, paplūdimių priežiūros ir gelbėjimo tarnybų, specialiųjų sanitarinių darbų, fontanų priežiūros, kapinių priežiūros, valstybinių miškų priežiūros, medžių, augančių ne seniūnijos teritorijoje kirtimo, genėjimo, sodinimo darbų, naujų želdynų įrengimo ir tolesnės jų priežiūros klausimais; 2. organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų miesto tvarkymo klausimais įgyvendinimą, atlieka miesto tvarkymo objektų techninę priežiūrą, sudaro su rangovinėmis organizacijomis sutartis miesto tvarkymo darbams, tikrina atliekamų darbų kokybę bei kiekybę, sudaro atliekamų darbų sąmatas bei kalkuliacijas, rengia kuruojamų darbų ir paslaugų medžiagą viešiesiems pirkimams; 3. organizuoja ir koordinuoja seniūnijų teritorijų valymo, priežiūros, vaikų ir sporto aikštelių valymo bei priežiūros darbus; 4. organizuoja ir koordinuoja miesto gatvių rankinį bei mechanizuotą valymą vasaros metu, miesto aikščių, skverų, parkų, gėlynų priežiūrą; 5. organizuoja ir koordinuoja viešųjų tualetų priežiūrą, valkataujančių gyvūnų gaudymą ir karantinavimą, specialiųjų sanitarinių darbų tarnybos darbą; 6. organizuoja ir koordinuoja gatvių žymėjimo lentelių gamybą ir tvirtinimą, miesto fontanų, paplūdimių priežiūrą bei gelbėjimo tarnybų darbą, paminklų ir paminklinių lentų priežiūrą, šventinio apšvietimo eksploatavimą ir priežiūrą, kapinių eksploatavimą ir priežiūrą; 7. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių ir organizacijų pareiškimus bei skundus; 8. pagal priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus; 9. sprendžia kitus skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo departamento direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus.

Susisiekimo komunikacijų skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gintautas Kazimieras Niaura Skyriaus vedėjas 211 2104 gintautas.niaura@vilnius.lt

Susisiekimo komunikacijų skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val. Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val. Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Svarbiausieji Statinių skyriaus uždaviniai: 1. eksploatuoti, remontuoti ir statyti miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) objektus; 2. įgyvendinti investicinius miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų, valstybės, Savivaldybės bei kitomis lėšomis; Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. organizuoja susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių ir pėsčiųjų takų, tiltų, viadukų, pralaidų bei požeminių perėjų ir pastatų, skirtų šioms komunikacijų reikmėms tenkinti) statybą, rekonstrukciją, eksploataciją, priežiūrą ir remontą; 2. rengia ir įgyvendina susisiekimo komunikacijų projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos Sanglaudos ir struktūrinių fondų bei pagal Europos Sąjungos paramos programas; 3. įgyvendina miesto infrastruktūros objektų (susisiekimo komunikacijų) plėtrą, vykdydamas statytojo ir techninės priežiūros funkcijas; 4. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 5. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo miesto infrastruktūros objektams eksploatuoti ir statyti; 6. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 7. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 8. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Skyriaus veiklą; 9. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos departamentais, skyriais, poskyriais.

Šilumos ir vandens ūkio skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Kęstutis Karosas Skyriaus vedėjas 211 2178 kestutis.karosas@vilnius.lt
Vytis Masionis Vyriausiasis specialistas 219 7960 vytis.masionis@vilnius.lt
Danguolė Šlepikaitė Vyriausioji specialistė 211 2167 slepikaite.danguole@vilnius.lt
Vaida Voroneckienė Vyriausioji specialistė 211 2490 vaida.voroneckiene@vilnius.lt

Šilumos ir vandens ūkio skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO ŠILUMOS IR VANDENS ŪKIO SKYRIAUS NUOSTATAI »


Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 1. tenkinti Vilniaus miesto gyventojų poreikius pagal kompetenciją; 2.užtikrinti miesto energetinių objektų funkcionavimą; 3. kontroliuoti viešųjų paslaugų teikimą; Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. koordinuoja ir kontroliuoja, kaip įmonės organizuoja paslaugų teikimą gyventojams; 2. konsultuoja ir informuoja gyventojus, įmones, įstaigas ir organizacijas šilumos ir karšto vandens tiekimo klausimais; 3. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant energetinių išteklių tiekimo tarifus; 4. teikia siūlymus dėl pastatų šildymo būdo keitimo, naujų šildymo sistemų pritaikymo, biokuro panaudojimo pastatų šildymui įdiegimo šilumos šaltiniuose; 5. rengia šilumos tiekimo išdavimo, keitimo licencijas, nagrinėja šilumos tiekimo licencijavimo klausimus; 6. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus šilumos ir karšto vandens tiekimo, paslaugų kokybės gerinimo, kainų taikymo klausimais, daugiabučių namų bendrojo naudojimo šilumos ir karšto vandens tinklų eksploatavimo ir remonto klausimais, teikia informaciją dėl šių tinklų priežiūros ir remonto darbų išlaidų paskirstymo tvarkos; 7. atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose Skyriaus kompetencijos klausimais; 8. vykdydamas Europos Sąjungos direktyvas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, įgyvendina energijos vartojimo efektyvumo didinimo, oro taršos ir triukšmo mažinimo, alternatyvių kuro rūšių diegimo programas; 9. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 10. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Skyriaus veiklą; 11. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos departamentais, skyriais, poskyriais. 12 pagal savo kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus išteikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

Miesto ūkio ir transporto departamentas
Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Valdas Juodis Skyriaus vedėjas 211 2859 valdas.juodis@vilnius.lt
Giedrė Baranauskienė Vyriausioji specialistė 211 2821 giedre.baranauskiene@vilnius.lt
Krystyna Juknevičienė Vyriausioji specialistė 211 2625 krystyna.jukneviciene@vilnius.lt
Arvydas Rėza Vyriausiasis specialistas 211 2369 arvydas.reza@vilnius.lt
Saulius Povilas Slankauskas Vyriausiasis specialistas 211 2168 saulius.slankauskas@vilnius.lt

Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


Dėl komunalinių ir rūšiuojamų atliekų tvarkymo kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ http://www.sivasa.lt, Tel.: 1895 / +370 650 04949, rinkliava@sivasa.lt.

Būsto administravimo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Eglė Šlajūtė Skyriaus vedėja 211 2367 egle.slajute@vilnius.lt
Evilin Lubienė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) evilin.lubiene@vilnius.lt

Būsto administravimo skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 8.1. vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę; 8.2. organizuoti gyvenamųjų namų ir kitų statinių, kurių naudojimo priežiūra priskirta Savivaldybei, naudojimo priežiūrą; 8.3. kontroliuoti, kaip statinių naudotojai atlieka Vilniaus miesto gyvenamųjų namų ir kitų statinių techninę priežiūrą; 8.4. organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimą daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. skatina daugiabučių namų savininkų bendrijų kaip vienos iš daugiabučių namų valdymo formų kūrimą; 9.2. vykdo kompleksinius planinius valdytojų veiklos patikrinimus pagal sudarytą ir Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtą grafiką ir neplaninius bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimus; 9.3. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl įrašymo į sąrašą asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo ir keitimo ir dėl namų išbraukimo iš administruojamų namų sąrašų, pasikeitus namo valdymo būdui ar namo statusui bei kitais Skyriaus kompetencijos klausimais; 9.4. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimus (balsuojant raštu ar susirinkime) dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo, skiria ir keičia bendrojo naudojimo objektų administratorius; 9.12. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, pagal kompetenciją teikia konsultacijas apie mokesčių už kitas komunalines paslaugas bei kaupiamojo dydžio apskaičiavimo bei paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams tvarką; 9.13. kontroliuoja, ar statinių naudotojų atliekama techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus; 9.14. tvarko statinių naudojimo priežiūros apskaitą ir atskaitomybę; 9.15. kaupia informaciją ir nustatyta tvarka teikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai ataskaitas apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą; 9.16. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus pastatų priežiūros, naudojimo pagal paskirtį, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų remonto organizavimo klausimais ir imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 9.17. atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose Skyriaus kompetencijos klausimais; 9.18. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Skyriaus veiklą; 9.19. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis, teikia informaciją miesto bendruomenei daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo, statinių naudojimo priežiūros klausimais; 9.20. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais; 9.21. pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentų specifikacijas ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui.

Eismo organizavimo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Tomas Kamaitis Skyriaus vedėjas 211 2142 tomas.kamaitis@vilnius.lt

Eismo organizavimo skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: Pirmadienis-ketvirtadienis 7.30 val. - 16.30 val. Penktadienis 7.30 val. - 15.15 val. Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO EISMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Svarbiausieji Eismo organizavimo skyriaus uždaviniai: 1. vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus ir departamento direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais, įgyvendinti Skyriaus funkcijas bei veiklos strategiją organizuojant eismą, gatvių apšvietimą Vilniaus mieste, tenkinti Vilniaus gyventojų poreikius pagal Skyriaus kompetenciją; 2. nagrinėti pažangų patyrimą eismo organizavimo klausimais ir diegti jį Vilniaus mieste; 3. kontroliuoti ir užtikrinti Skyriui priskirtos veiklos srityse atliekamų darbų kokybę, aukštesniųjų institucijų bei savivaldybės vadovybės pavestų užduočių atlikimą; 4. užtikrinti, kad gyventojų, fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymai, pageidavimai eismo ir organizavimo ir eismo saugumo klausimais būtų tinkamai išnagrinėti; 5. užtikrinti eismo saugumo ir organizavimo veiklos viešąjį administravimą; 6. užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimo tinklų priežiūrą. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. organizuoja eismo saugumo, transporto, dviračių ir pėsčiųjų srautų tyrimus, eismo saugumo priemonių diegimą ir priežiūrą, techninių eismo reguliavimo priemonių projektų rengimą; 2. rengia ir tvirtina kelio ženklų išdėstymo, kitų techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo schemas, vadovauja įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo darbų organizavimui, atlieka šių darbų techninę priežiūrą ir apskaitą; 3. riboja ir nutraukia eismą dėl avarijų, stichinių nelaimių bei gatvių ir jose paklotų komunikacijų remonto ir kitų darbų metu, taip pat tais atvejais, kai kyla grėsmė saugiam eismui; 4. rengia specialias su techninių eismo reguliavimo priemonių ir transporto infrastruktūros objektų projektavimu susijusias sąlygas; 5. dirba kelių, gatvių, geležinkelio pervažų, viešojo transporto maršrutų ir stotelių apžiūrų komisijose bei sprendžiant kitus su eismo organizavimu susijusius klausimus; 6. peržiūri su eismo organizavimu ir transporto infrastruktūros plėtra susijusius projektus; 7. dirba komisijose ir darbo grupėse, pasirašo administratoriaus pažymoje dėl baigtų statybų priėmimo naudoti bei dėl baigtos statybos tinkamumo eksploatuoti; 8. atlieka automobilių stovėjimo aikštelių arba vietų statybos techninę priežiūrą miestui priklausančioje teritorijoje ir dalyvauja komisijai perduodant į departamento balansą; 9. išduoda leidimus įrengti ir eksploatuoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, šviesoforus, atitvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius ir kt.) bendro naudojimo teritorijose;; 10. išduoda leidimus šviesoforų postams išjungti dėl planuojamų renginių, statybos, elektros ar kitų planinių remontų darbų arba naujiems šviesoforų postams įjungti; 11. išduoda leidimus transporto priemonių stovėjimo vietoms rezervuoti; 12. atlieka gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto kontrolę; 13. pagal savo kompetenciją rengia Tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų Savivaldybės dokumentų projektus, teikia reikalingą informaciją, siūlymus, galimus sprendimo būdus; 14. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui, sudaro sutartis su rangovais dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo, gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto, dirba vertinimo komisijose; 16. dalyvauja konferencijose, seminaruose, vyksta į stažuotes bei komandiruotes, rengia pasitarimus skyriui priskirtais klausimais; 17. dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas miesto tvarkymo, eismo organizavimo darbams, teikia siūlymus dėl lėšų poreikio įgyvendinant eismo organizavimo ir gatvių apšvietimo veiklos strategiją, kontroliuoja jų naudojimą, ieško papildomų finansavimo šaltinių; 18. užtikrina investicinių projektų, finansuojamų tarptautinių finansinių ir Europos Sąjungos institucijų lėšomis, rengimą ir įgyvendinimą; 19. dalyvauja rengiant planavimo dokumentus, susijusius su intelektualių transporto technologijų diegimu ir įgyvendinimu; 20. rengia priskirtų uždavinių įgyvendinimo ataskaitas, kaupia ir sistemina finansinę ir statistinę informaciją; 21. teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatyminės bazės derinimo su Europos Sąjungos direktyvų bei reglamentų reikalavimais, dalyvauja rengiant ir derinant įstatymus; 22. palaiko ryšius su kitų miestų savivaldybių ir institucijų tos pačios srities specialistais; 23. pagal skyriaus kompetenciją nustatyta tvarka palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis bei mokslo institucijomis; 24. teikia informaciją skyriaus kompetencijos klausimais žiniasklaidai, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių ir organizacijų pareiškimus ir skundus.

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gintautas Runovičius Skyriaus vedėjas 211 2418 gintautas.runovicius@vilnius.lt

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val. Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val. Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.

Surask savo artimųjų kapus Saltoniškių kapinėse

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO MIESTO TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS NUOSTATAI »


Svarbiausieji Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus uždaviniai: 1. administruoti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymą; 2. organizuoti viešųjų tualetų priežiūrą; 3. organizuoti valkataujančių gyvūnų gaudymą ir karantinavimą; 4. organizuoti gatvių žymėjimo lentelių gamybą ir tvirtinimą; 5. organizuoti fontanų priežiūrą; 6. organizuoti kapinių priežiūrą ir eksploatavimą; 7. organizuoti medžių, augančių ne seniūnijos sričiai priskirtoje teritorijoje, kirtimo, genėjimo, sodinimo darbus, naujų želdynų įrengimą bei tolesnę jų priežiūrą; 8. organizuoti miesto papuošimą švenčių proga; 9. organizuoti vaikų žaidimo ir sporto aikštelių remontą, statybą bei priežiūrą; 10. organizuoti paplūdimių priežiūrą ir gelbėjimo tarnybų darbą; 11. organizuoti Savivaldybės administruojamų valstybinės reikšmės miškų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus miesto tvarkymo, želdinių priežiūros, valkataujančių gyvūnų gaudymo ir karantinavimo, paplūdimių priežiūros ir gelbėjimo tarnybų, specialiųjų sanitarinių darbų, fontanų priežiūros, kapinių priežiūros, valstybinių miškų priežiūros, medžių, augančių ne seniūnijos teritorijoje kirtimo, genėjimo, sodinimo darbų, naujų želdynų įrengimo ir tolesnės jų priežiūros klausimais; 2. organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų miesto tvarkymo klausimais įgyvendinimą, atlieka miesto tvarkymo objektų techninę priežiūrą, sudaro su rangovinėmis organizacijomis sutartis miesto tvarkymo darbams, tikrina atliekamų darbų kokybę bei kiekybę, sudaro atliekamų darbų sąmatas bei kalkuliacijas, rengia kuruojamų darbų ir paslaugų medžiagą viešiesiems pirkimams; 3. organizuoja ir koordinuoja seniūnijų teritorijų valymo, priežiūros, vaikų ir sporto aikštelių valymo bei priežiūros darbus; 4. organizuoja ir koordinuoja miesto gatvių rankinį bei mechanizuotą valymą vasaros metu, miesto aikščių, skverų, parkų, gėlynų priežiūrą; 5. organizuoja ir koordinuoja viešųjų tualetų priežiūrą, valkataujančių gyvūnų gaudymą ir karantinavimą, specialiųjų sanitarinių darbų tarnybos darbą; 6. organizuoja ir koordinuoja gatvių žymėjimo lentelių gamybą ir tvirtinimą, miesto fontanų, paplūdimių priežiūrą bei gelbėjimo tarnybų darbą, paminklų ir paminklinių lentų priežiūrą, šventinio apšvietimo eksploatavimą ir priežiūrą, kapinių eksploatavimą ir priežiūrą; 7. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių ir organizacijų pareiškimus bei skundus; 8. pagal priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus; 9. sprendžia kitus skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo departamento direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus.

Šilumos ir vandens ūkio skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Kęstutis Karosas Skyriaus vedėjas 211 2178 kestutis.karosas@vilnius.lt
Vytis Masionis Vyriausiasis specialistas 219 7960 vytis.masionis@vilnius.lt
Danguolė Šlepikaitė Vyriausioji specialistė 211 2167 slepikaite.danguole@vilnius.lt
Vaida Voroneckienė Vyriausioji specialistė 211 2490 vaida.voroneckiene@vilnius.lt

Šilumos ir vandens ūkio skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO ŠILUMOS IR VANDENS ŪKIO SKYRIAUS NUOSTATAI »


Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 1. tenkinti Vilniaus miesto gyventojų poreikius pagal kompetenciją; 2.užtikrinti miesto energetinių objektų funkcionavimą; 3. kontroliuoti viešųjų paslaugų teikimą; Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. koordinuoja ir kontroliuoja, kaip įmonės organizuoja paslaugų teikimą gyventojams; 2. konsultuoja ir informuoja gyventojus, įmones, įstaigas ir organizacijas šilumos ir karšto vandens tiekimo klausimais; 3. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant energetinių išteklių tiekimo tarifus; 4. teikia siūlymus dėl pastatų šildymo būdo keitimo, naujų šildymo sistemų pritaikymo, biokuro panaudojimo pastatų šildymui įdiegimo šilumos šaltiniuose; 5. rengia šilumos tiekimo išdavimo, keitimo licencijas, nagrinėja šilumos tiekimo licencijavimo klausimus; 6. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus šilumos ir karšto vandens tiekimo, paslaugų kokybės gerinimo, kainų taikymo klausimais, daugiabučių namų bendrojo naudojimo šilumos ir karšto vandens tinklų eksploatavimo ir remonto klausimais, teikia informaciją dėl šių tinklų priežiūros ir remonto darbų išlaidų paskirstymo tvarkos; 7. atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose Skyriaus kompetencijos klausimais; 8. vykdydamas Europos Sąjungos direktyvas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, įgyvendina energijos vartojimo efektyvumo didinimo, oro taršos ir triukšmo mažinimo, alternatyvių kuro rūšių diegimo programas; 9. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 10. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Skyriaus veiklą; 11. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos departamentais, skyriais, poskyriais. 12 pagal savo kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus išteikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

Personalo departamentas ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Antanas Gadeckis Departamento direktorius 211 2064 antanas.gadeckis@vilnius.lt
Kristina Paradnikienė Vyriausioji specialistė 211 2211 kristina.paradnikiene@vilnius.lt

Personalo departamentas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Personalo departamento darbo laikas: I - V - 8:00 - 17:00 val. Pietūs: 12:00 - 12:45 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PERSONALO DEPARTAMENTO NUOSTATAI »


PERSONALO DEPARTAMENTO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
 • planuoti Savivaldybės personalo strategiją ir įgyvendinti personalo politiką;
 • analizuoti Administracijos struktūrinių dalinių funkcinę veiklą, krūvį ir teikti siūlymus dėl efektyvaus žmonių išteklių panaudojimo;
 • formuoti Administracijos personalą, gebantį atlikti Savivaldybės strateginiuose planuose numatytas programas ir įgyvendinti tikslus;
 • organizuoti Tarybos sekretoriato ir Administracijos personalo, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei įmonių vadovų valdymą, siekti, kad būtų užtikrintos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo, atostogų, pensijų ir kitos socialinės garantijos;
 • rengti vidaus tvarką reglamentuojančius teisės aktus, sudarančius Administracijos efektyvios veiklos pagrindą;
 • įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatas;
 • užtikrinti tinkamą personalo administravimą;
 • vykdyti korupcijos prevenciją;
 • užtikrinti lyčių lygybę ir lygias galimybes;

Administravimo ir apskaitos skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Daiva Kinachienė Skyriaus vedėja 211 2063 daiva.kinachiene@vilnius.lt
Jurgita Grigalienė Vyriausioji specialistė 211 2603 jurgita.grigaliene@vilnius.lt
Lina Jacikevičienė Vyriausioji specialistė 211 2838 lina.jacikeviciene@vilnius.lt
Rūta Masiulytė Vyriausioji specialistė 211 2065 ruta.masiulyte@vilnius.lt

Administravimo ir apskaitos skyrius yra Personalo departamento struktūrinis padalinys.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PERSONALO DEPARTAMENTO ADMINISTRAVIMO IR APSKAITOS SKYRIAUS NUOSTATAI »


SKYRIAUS PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:
 • įforminti valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei įmonių vadovų įdarbinimą, perkėlimus, laikiną pavadavimą, atleidimą, atostogų suteikimą ir tarnybines komandiruotes šalies viduje;
 • tvarkyti valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei įmonių vadovų asmens bylas;
 • įforminti priedų ir priemokų skyrimą;
 • tvarkyti personalo apskaitos ir valstybės tarnautojų registrus;
 • teikti pranešimus SODRAI;
 • padėti planuoti darbo užmokesčio poreikį;
 • įforminti mero ir Administracijos direktoriaus padėkas;
 • organizuoti pasveikinimus asmeninių ar darbo jubiliejų progomis.

Archyvas ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Arvydas Atkočiūnas Skyriaus vedėjas 211 2172 arvydas.atkociunas@vilnius.lt
Laimutė Merkininkienė Vyriausioji specialistė 211 2387 laimute.merkininkiene@vilnius.lt
Janina Gaidienė Archyvarė 211 2173 janina.gaidiene@vilnius.lt
Justina Benaitienė Archyvarė 211 2630 justina.benaitiene@vilnius.lt
Inga Deventinaitė Archyvarė 260 2984 inga.deventinaite@vilnius.lt
Kristina Jablonskaitė Archyvarė 260 2986 kristina.jablonskaite@vilnius.lt
Jolanta Janušauskienė Archyvarė 211 2387 jolanta.janusauskiene@vilnius.lt
Ramūnas Karuža Archyvaras 219 7903 ramunas.karuza@vilnius.lt
Gileta Masiliūnaitė Archyvarė 260 2986 gileta.masiliunaite@vilnius.lt
Ernestas Rimkus Archyvaras 219 7942 ernestas.rimkus@vilnius.lt
Greta Ružaitė Archyvarė 260 2986 greta.ruzaite@vilnius.lt
Sandra Subotkovska Archyvarė 211 2630 sandra.subotkovska@vilnius.lt
Vilius Švilpa Archyvaras 211 2630 vilius.svilpa@vilnius.lt

Archyvas yra Personalo departamento struktūrinis padalinys.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PERSONALO DEPARTAMENTO ARCHYVO NUOSTATAI »


ARCHYVO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS: - kaupti į valstybinio archyvų fondo sudėtį įeinančius dokumentus ir užtikrinti jų tinkamą priežiūrą, apskaitą, naudojimą, parengimą bei perdavimą valstybiniam saugojimui; - užtikrinti Savivaldybės dokumentų (Tarybos, Tarybos kolegijos, Mero, Administracijos direktoriaus, jam pavaldžių skyrių, tarnybų bei departamentų) perėmimą, tinkamą saugojimą ir panaudojimą; - perimti Savivaldybės dokumentus (Tarybos, Tarybos kolegijos, Mero, Administracijos direktoriaus, jam pavaldžių skyrių, tarnybų bei departamentų) saugojimui ir naudojimui bei teisės aktų nustatyta tvarka perduoti nuolatinio saugojimo bylas valstybiniam saugojimui; - priimti likviduotų Vilniaus miesto juridinių asmenų, nesant tiesioginių jų funkcijų perėmėjų, ilgo ir laikino saugojimo dokumentus; - tvarkyti saugomų dokumentų apskaitą, užtikrinančią jų valdymą, rengti informacijos paieškos sistemas; - atlikti saugomų dokumentų fizinės būklės patikrinimą ir įgyvendinti dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones; - teikti fiziniams ir juridiniams asmenims teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti ir tirti saugomus dokumentus tam skirtoje archyvo patalpoje; - išduoti nustatyta tvarka bylas ir dokumentus laikinam naudojimui; - remdamasis saugomais dokumentais, išduoti Archyvo pažymas, dokumentų kopijas ir išrašus Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiams bei įstaigoms; - konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą dokumentų tvarkymo ir bylų formavimo archyviniam saugojimui klausimais; - teikti žinias apie Archyvo fondų sudėties ir kiekio pasikeitimus valstybiniam archyvui.

Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Tatjana Rusenko Skyriaus vedėja 211 2606 tatjana.rusenko@vilnius.lt
Renata Michalkevičienė Vyriausioji specialistė 211 2034 renata.michalkeviciene@vilnius.lt
Aistė Paludnevičiūtė Vyriausioji specialistė 211 2816 aiste.paludneviciute@vilnius.lt
Giedrė Ūdraitė Vyriausioji specialistė 211 2607 giedre.udraite@vilnius.lt

Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyrius yra Personalo departamento struktūrinis padalinys.

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 7. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 7.1. kovoti su korupcija; 7.2. konsultuoti privačių interesų deklaravimo klausimais ir vykdyti interesų konflikto prevenciją; 7.3. užtikrinti tinkamą (pagal teisės aktų reikalavimus) piliečių ir kitų asmenų aptarnavimą, kokybišką paslaugų teikimą; 7.4. kontroliuoti Savivaldybės vidaus darbo drausmę ir mokyti asmenis, dirbančius Savivaldybėje, etiško elgesio; 7.5. užtikrinti lyčių lygybę ir lygias galimybes Savivaldybėje; 7.6. pagal kompetenciją įgyvendinti kitas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatas. 8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 8.1. pagal kompetenciją kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja Darbo tvarkos taisyklių laikymąsi Savivaldybėje, tikrina Savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovų darbo drausmę, teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Administracijoje gerinimo; 8.2. padeda Tarybos ir Administracijos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su kova su korupcija, personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą; 8.3. dirba darbo grupėse ir komisijose, dalyvauja pasitarimuose Departamento kompetencijos klausimais; 8.4. dirba darbo grupėse ar komisijose, atliekančiose Savivaldybės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą; 8.5. rengia motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Savivaldybės veikloje ir kitą informaciją; 8.6. dirba darbo grupėse ir komisijose, kurios rengia ir teikia tvirtinti kovos su korupcija programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus; 8.7. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kovos su korupcija priemonių ir jų įgyvendinimo Savivaldybės veiklos srityse, analizuoja užfiksuotus korupcijos faktus; 8.8. teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui dėl būdų ir konkrečių priemonių kovai su korupcija užtikrinti, organizuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą, rengia Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams informaciją, reikalingą korupcijos rizikos analizei atlikti; 8.9. vertina įgyvendintų kovos su korupcija priemonių poveikį; 8.10. atlieka interesantų apklausas, apibendrina jų duomenis ir teikia pasiūlymus dėl paslaugų kokybės ir jų teikimo organizavimo gerinimo; 8.11. tiria skundus, prašymus, pranešimus, kitą gautą ar sužinotą informaciją apie galimus tarnybinius nusižengimus ir darbo bei etikos pažeidimus; 8.12. priima ir saugo asmenų, dirbančių Savivaldybėje (išskyrus asmenis, kurie interesus tiesiogiai deklaruoja Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje), pateiktas privačių interesų deklaracijas; 8.13. rengia rašytines rekomendacijas, kokių priemonių Savivaldybės tarybos nariai, asmenys, dirbantys Savivaldybėje, turi imtis, kad išvengtų viešųjų ir privačių interesų konflikto, didintų visuomenės pasitikėjimą Savivaldybe ir jos institucijomis; 8.14. teikia informaciją Valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų registrams apie asmenis, dirbančius Savivaldybėje, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka; 8.15. pagal kompetenciją padeda Administracijos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi; 8.16. Administracijos direktoriaus pavedimu kontroliuoja, kaip asmenys, dirbantys Savivaldybėje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas; 8.17. teikia konsultacijas ir išvadas (esant reikalui raštu) Administracijos direktoriui, departamentų direktoriams, skyrių vedėjams, kitiems Savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams etiško elgesio, nustatyto Asmenų, dirbančių Vilniaus miesto savivaldybėje, elgesio taisyklėse, kovos su korupcija, privačių interesų, leidimo dirbti kitą darbą ir kitais klausimais; 8.18. pagal kompetenciją nagrinėja Savivaldybės įstaigų ir institucijų, Administracijos padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus dėl korupcijos atvejų bei pasiūlymus dėl kovos su korupcija, esant pagrindui, tyrimo medžiagą perduoda pagal kompetenciją Savivaldybės komisijoms arba valstybės institucijoms ar įstaigoms; 8.19. pagal kompetenciją atstovauja Skyriui Savivaldybės struktūriniuose padaliniuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar kitose organizacijose; 8.20. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia kovai su korupcija užtikrinti, su kitais Savivaldybės struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę; 8.21. organizuoja ir atlieka tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų tyrimus; 8.22. teisės aktų nustatytais atvejais ar gavus pavedimą, rengia Tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl komisijų tarnybiniams nusižengimams ar darbo drausmės pažeidimams ištirti sudarymo; 8.23. suderinus su komisijų tarnybiniams nusižengimams ar darbo drausmės pažeidimams ištirti pirmininkais ir nariais, organizuoja komisijų posėdžius bei juos protokoluoja; 8.24. analizuoja nustatytus tarnybinius nusižengimus ir darbo drausmės pažeidimus bei teikia pasiūlymus dėl jų prevencijos; 8.25. atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; 8.26. rengia atsakymus į teisėsaugos ar kitų institucijų bei asmenų prašymus, nagrinėja asmenų, dirbančių Savivaldybėje, prašymus, skundus ar pareiškimus pagal savo kompetenciją; 8.27. organizuoja Savivaldybės komisijų ir darbo grupių (Antikorupcijos, Leidimų dirbti kitą darbą, Darbo ginčų, Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo ir kt.) posėdžius bei juos protokoluoja; 8.28. dalyvauja konferencijose ir seminaruose apie korupcijos problemas vietos savivaldoje; 8.29. rengia plačiajai visuomenei, asmenims, dirbantiems Savivaldybėje, švietimo priemones kovos su korupcija klausimais; 8.30. atlieka Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių ir Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymų nuostatų įgyvendinimo Savivaldybės institucijose ir Administracijoje priežiūrą; 8.31. pagal kompetenciją tiria Savivaldybės institucijų, Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų skundus dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos arba persiunčia juos nagrinėti kompetentingoms institucijoms; 8.32. vykdo kitą veiklą, susijusią su kova su korupcija, visuomenės antikorupciniu švietimu ir Savivaldybės veiklos skaidrumo didinimu.

Mokymų ir veiklos valdymo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Laura Kriaučiūnaitė-Teresevičienė Skyriaus vedėja 211 2089 laura.kriauciunaite-tereseviciene@vilnius.lt
Rita Galkauskienė Vyriausioji specialistė 211 2032 rita.galkauskiene@vilnius.lt
Alma Jurčiukonienė Vyriausioji specialistė 211 2482 alma.jurciukoniene@vilnius.lt
Kristina Kalesnykienė Vyriausioji specialistė 211 2247 kristina.kalesnykiene@vilnius.lt
Justina Kropaitė Vyriausioji specialistė 211 2593 justina.kropaite@vilnius.lt
Laura Staneikienė Vyriausioji specialistė 211 2072 laura.staneikiene@vilnius.lt

Mokymų ir veiklos valdymo skyrius yra Personalo departamento struktūrinis padalinys.


 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PERSONALO DEPARTAMENTO MOKYMŲ IR VEIKLOS VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


Mokymų ir veiklos valdymo skyriaus funkcijos

- atsižvelgdamas į Savivaldybės strateginius tikslus ir uždavinius, teikia merui ir Administracijos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

- kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais atlieka Administracijos struktūrinių padalinių funkcijų ir pareigybių analizę, pagal savo kompetenciją teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl struktūros ir darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Savivaldybei nustatytus uždavinius ir funkcijas;

- rengia ir teikia departamento direktoriui pasiūlymus personalo ir veiklos valdymo tobulinimo klausimais;

- padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Administracijoje;

- padeda Administracijos direktoriui formuoti personalo sudėtį;

- padeda struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Administracijoje;

- rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo ir veiklos valdymo klausimais;

- nagrinėja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus departamento ir skyriaus kompetencijos klausimais, rengia dėl jų pastabas, pasiūlymus ir išvadas;

- analizuoja Tarybos sekretoriato ir Administracijos struktūrinių padalinių nuostatus, personalo pareigybių aprašymus, konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus nuostatų ir pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia pastabas, siūlymus ir išvadas dėl nuostatų ir pareigybių aprašymų tvirtinimo, keitimo ir/ar papildymo;

- nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pareiškimus, raštus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir rengia atsakymus;

- sudaro kompetencijų, kurias turi atitikti pretendentai į konkrečias pareigas, modelius ir nustato specialiuosius reikalavimus konkrečiai pareigybei;

- organizuoja ir vykdo konkursus į valstybės tarnybą, biudžetinių, viešųjų įstaigų, Savivaldybės įmonių vadovų pareigas, bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankas;

- nustatyta tvarka rengia atsakymus į Tarybos narių paklausimus;

- organizuoja Tarybos sekretoriato ir Administracijos valstybės tarnautojų bei Savivaldybės kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimą;

- nustato Tarybos narių, Tarybos sekretoriato ir Administracijos valstybės tarnautojų mokymo prioritetus, rengia Tarybos sprendimų projektus dėl mokymo prioritetų tvirtinimo;

- organizuoja įvadinį ir tęstinį politikų ir valstybės tarnautojų mokymą bei sudaro mokymo planus ir programas;

- analizuoja ir vertina mokymo efektyvumą;

- planuoja lėšas valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymui, atsako už tikslingą jų panaudojimą;

- organizuoja studentų mokomąsias praktikas Administracijoje;

- rengia informacinę ir analitinę medžiagą, atlieka aplinkos analizę personalo ir veiklos valdymo klausimais, vykdant pavedimus ar atsiradus kitai būtinybei, teikia informaciją Savivaldybės vadovybei;

- analizuoja personalo kaitą, teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui ir departamento direktoriui dėl darbo sąlygų bei kolektyvo mikroklimato gerinimo;

- rengia ir įgyvendina personalo motyvavimo priemones, žmogiškųjų išteklių strategiją bei kitus planavimo dokumentus personalo ir veiklos valdymo klausimais;

- organizuoja pasitarimus personalo ir veiklos valdymo klausimais;

- rengia ataskaitas, informaciją personalo klausimais ir teikia jas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kitoms institucijoms;

- rengia ir įgyvendina projektus dėl papildomo politikų ir valstybės tarnautojų mokymo finansavimo iš Europos Sąjungos ir kitų šaltinių;

- rengia valstybinių (valstybės perduotų savavaldybėms) funkcijų vykdymo procedūrų aprašus, konsultuoja Administracijos padalinius, vykdančius valstybines (valstybės perduotas savavaldybėms) funkcijas dėl valstybinių (valstybės perduotų savavaldybėms) funkcijų vykdymo procedūrų bei kitas klausimais;

- vykdo kitas nustatytas ar pavestas funkcijas, taip pat Tarybos sprendimus, mero potvarkius ir Administracijos direktoriaus įsakymus personalo ir veiklos valdymo klausimais.

Saugaus miesto departamentas ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Henryk Surovič Departamento direktorius 211 2057 henryk.surovic@vilnius.lt
Raimonda Jasponienė Vyresnioji patarėja 211 2229 raimonda.jasponiene@vilnius.lt
Božena Bevza Vyriausioji specialistė 211 2642 bozena.bevza@vilnius.lt

Saugaus miesto departamentas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO NUOSTATAI »


DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 1. Svarbiausi Departamento uždaviniai: 1.1. pagal kompetenciją siekti, kad Savivaldybės teritorijoje vykdoma veikla atitiktų įstatymus, būtų laikomasi Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų reikalavimų; 1.2. siekti, kad būtų užtikrinamas Savivaldybės teritorijos gyventojų ir svečių saugumas, viešoji tvarka, vykdomos akcijos, prevenciniai projektai, įgyvendinamos kitos priemonės, didinančios asmenų ir jų turto saugumą; 1.3. teikti siūlymus Savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui ir jo pavaduotojams dėl saugumo Savivaldybės teritorijoje didinimo; 1.4. prognozuoti galimas ekstremalias situacijas, vertinti jų pavojingumą, planuoti ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą, veiksmus joms gresiant ar susidarius ir siekti žalos minimizavimo. 2. Departamentas vykdo šias funkcijas: 2.1. rengia strateginius planus ir juos įgyvendina, siekdamas užtikrinti viešąją tvarką, asmenų ir jų turto saugumą, saugią gyvenamąją aplinką; 2.2. užtikrina tinkamą Savivaldybės savarankiškųjų (dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijos programas), valstybinių (civilinė sauga, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė) ir kitų (triukšmo valdymas, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių vartojimo prevencija, keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi kontrolė ir kita) funkcijų vykdymą; 2.3. rengia projektus Europos Sąjungos fondų paramai gauti, dalyvauja juos įgyvendinant; 2.4. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus, imasi priemonių juose nurodytiems pažeidimams ar trūkumams šalinti; 2.5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka teikia asmenims informaciją apie Departamente ir jo padaliniuose sprendžiamus klausimus ir kitą informaciją, susijusią su Savivaldybės veikla; 2.6. analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų lydimųjų teisės aktų veikimą, rengia įstatymų ir jų lydimųjų teisės aktų projektus ar teikia pasiūlymus dėl įstatymų ar jų lydimųjų teisės aktų papildymo, pakeitimo ar panaikinimo; 2.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo įsakymų projektus, teikia Savivaldybės tarybai ir kitoms institucijoms reikalingą informaciją, siūlymus, galimus sprendimo variantus dėl asmenų saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo Savivaldybės teritorijoje; 2.8. prognozuoja galimas ekstremalias situacijas, rengia ir tikslina Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, organizuoja civilinės saugos pratybas; 2.9. kontroliuoja, kaip laikomasi civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; 2.10. renka iš visų Savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti; 2.11. įspėja ir informuoja gyventojus apie ekstremalių situacijų pobūdį, išplitimo tikimybę, mastą, iškilusią grėsmę ir apie veiksmus siekiant sumažinti jų padarinius; 2.12. kontroliuoja, kaip laikomasi Savivaldybės tarybos, mero, Administracijos direktoriaus išleistų teisės aktų; 2.13. organizuoja ir užtikrina Renginių derinimo komisijos darbą, teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus organizuoti renginius viešosiose Savivaldybės teritorijos vietose; 2.14. dalyvauja darbo grupėse viešosios tvarkos užtikrinimo ir saugumo klausimais; 2.15. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymu, derina 4 kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietas ir laiką; 2.16. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu, derina orlaivių parodomuosius skrydžius virš Savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių; 2.17. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu ir Savivaldybės tarybos patvirtintomis Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo taisyklėmis, organizuoja ir užtikrina Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijos darbą; 2.18. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu ir Savivaldybės tarybos patvirtintomis Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėmis, kontroliuoja, kaip vykdoma triukšmo prevencija Savivaldybės teritorijoje; 2.19. siekdamas užtikrinti saugų eismą vietinės reikšmės keliuose, Administracijos direktoriaus patvirtinto Kliūčių eismui pašalinimo vietinės reikšmės keliuose tvarkos aprašo nustatyta tvarka organizuoja neteisėtų kliūčių šalinimą; 2.20. organizuoja ir užtikrina Savivaldybės tarybos Administracinės komisijos darbą; 2.21. koordinuoja šunų ir kačių registravimą ir identifikavimą Savivaldybės teritorijoje; 2.22. įstatymų ir jų lydimųjų teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis ir prižiūri, kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų; 2.23. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduoda pažymėjimus dėl suderintos grafičių piešimo vietos; 2.24. vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka derina bešeimininkių kačių kastravimo programas ir nustato bešeimininkių kačių šėrimo vietas; 2.25. rengia ir vykdo nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijos programas ir projektus, atlieka jų stebėseną; 2.26. palaiko profesinius ir dalykinius ryšius su teisėsaugos institucijomis, kitomis savivaldybėmis, tarnybomis ar žinybomis Departamento veiklos klausimais; 2.27. bendradarbiauja ir koordinuoja Savivaldybės struktūrinių padalinių bendradarbiavimą su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis Departamento kompetencijai priskirtais klausimais; 2.28. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu ir suteiktais įgaliojimais, tiria ir nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, vykdo administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną; 2.29. sudaro su Departamento kuruojamais pirkimais susijusias viešųjų pirkimų sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis; 2.30. vykdo įsipareigojimus pagal sutartis ir prižiūri, kaip jie vykdomi; 2.31. analizuoja ir apibendrina duomenis, suderinus su kitais struktūriniais padaliniais, teikia žiniasklaidai informaciją apie Departamentui priskirtas funkcijas ir Departamento veiklą; 2.32. atstovauja Savivaldybei ginant jos interesus teismuose, valstybės valdžios ir valdymo institucijose.

Administracinės veiklos skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gintaras Leperskas Skyriaus vedėjas 219 7930 gintaras.leperskas@vilnius.lt
Vaida Maslaveckaitė Vyriausioji specialistė 219 7953 vaida.maslaveckaite@vilnius.lt

Administracinės veiklos skyrius yra Saugaus miesto departamento struktūrinis padalinys.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIAUS NUOSTATAI »


ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 1.1. dalyvauti, bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencijos ilgalaikes ar trumpalaikes programas ar įgyvendinant kitas priemones; 1.2. kontroliuoti, ar nepažeidžiami Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, už kurių pažeidimus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (toliau – ATPK) nustatyta administracinė atsakomybė ir nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas; 1.3. išduoti leidimus organizuoti renginius viešosiose Savivaldybės teritorijos vietose, pažymėjimus dėl suderintos grafičių piešimo vietos, leidimus laikyti pavojingus šunis; 1.4. derinti orlaivių parodomuosius skrydžius virš Savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių, 4 kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietas ir laiką, bešeimininkių kačių kastravimo programas ir nustatyti bešeimininkių kačių šėrimo vietas. 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 2.1. bendradarbiaudamas su policijos pareigūnais, institucijomis, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, Administracijos struktūriniais padaliniais, inicijuoja, įgyvendina ir koordinuoja su nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencija susijusias programas bei projektus, dalyvauja juos įgyvendinant ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo renginių (susirinkimų) metu; 2.2. palaiko profesinius ir dalykinius ryšius su Savivaldybės teritorijoje veikiančiomis teisėsaugos institucijomis, kitomis tarnybomis ar žinybomis Skyriaus veiklos klausimais; 2.3. analizuoja, ar Savivaldybės tarybos, Administracijos direktoriaus įsakymai, mero potvarkiai, susiję su Skyriaus veikla, yra veiksmingi, rengia jų papildymo, pakeitimo ar panaikinimo projektus, renka informaciją, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui; 2.4. analizuoja fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus dėl Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų; 2.5. teikia pagalbą ir informaciją seniūnijoms, kitiems Administracijos struktūriniams padaliniams teisės pažeidimų prevencijos, tyrimo, įrodymų rinkimo ir fiksavimo klausimais; 2.6. nagrinėja Administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus ir kitą informaciją; 2.7. atskirai ar kartu su atitinkamomis institucijomis organizuoja ir dalyvauja patikrinimuose; 2.8. vadovaudamasis ATPK ir Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, vykdo administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną; 2.9. organizuoja Savivaldybės tarybos Administracinės komisijos darbą; 2.10. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, rengia, derina Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl susirinkimų ir išduoda leidimus organizuoti renginius viešosiose Savivaldybės teritorijos vietose; 2.11. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymu, derina 4 kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietas ir laiką; 2.12. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu, derina orlaivių parodomuosius skrydžius virš Savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių; 2.13. koordinuoja šunų ir kačių registravimą ir identifikavimą Savivaldybės teritorijoje; 2.14. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis ir prižiūri, kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų; 2.15. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka išduoda pažymėjimus dėl suderintos grafičių piešimo vietos; 2.16. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka organizuoja bešeimininkių kačių kastravimo programų derinimą ir bešeimininkių kačių šėrimo vietų nustatymą; 2.17. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu, renka informaciją ir teikia ją Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijai, organizuoja šios komisijos posėdžius; 2.18. siekdamas užtikrinti saugų eismą vietinės reikšmės keliuose, Administracijos direktoriaus patvirtinto Kliūčių eismui pašalinimo vietinės reikšmės keliuose tvarkos aprašo nustatyta tvarka organizuoja neteisėtų kliūčių šalinimą, kaupia su tuo susijusią informaciją ir dokumentus; 2.19. vykdo Departamento direktoriaus nurodymus ir pavedimus, nustatyta tvarka atsako į paklausimus Skyriaus veiklos klausimais; 2.20. Departamento direktoriaus nurodymu per kitus struktūrinius padalinius teikia žiniasklaidos atstovams informaciją Skyriaus veiklos klausimais; 2.21. vykdo įsipareigojimus pagal sutartis ir prižiūri, kaip jie vykdomi; 2.22. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu ir Savivaldybės tarybos patvirtintomis Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėmis, kontroliuoja, kaip vykdoma triukšmo prevencija Savivaldybės teritorijoje.

Administracinių pažeidimų tyrimo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gintaras Zinkevičius Skyriaus vedėjas 211 2052 gintaras.zinkevicius@vilnius.lt
Aivaras Rūkštelis Patarėjas 219 7929 aivaras.rukstelis@vilnius.lt
Skaidrė Bartkevičienė Vyriausioji specialistė 211 2094 skaidre.bartkeviciene@vilnius.lt
Vaiva Bendikienė Vyriausioji specialistė 85 2112605 vaiva.bendikiene@vilnius.lt
Irina Choružienė Vyriausioji specialistė 211 2236 irina.choruziene@vilnius.lt
Martynas Gapšys Vyriausiasis specialistas 211 2106 martynas.gapsys@vilnius.lt
Algis Grėbliūnas Vyriausiasis specialistas 211 2439 algis.grebliunas@vilnius.lt
Zbignev Janovič Vyriausiasis specialistas 211 2834 zbignev.janovic@vilnius.lt
Kristina Kazarinienė Vyriausioji specialistė 852197907 kristina.kazariniene@vilnius.lt
Asta Radvilienė Vyriausioji specialistė 211 2281 asta.radviliene@vilnius.lt
Ernesta Madany Raslan Vyriausioji specialistė 211 2249 Ernesta.MadanyRaslan@vilnius.lt
Indrė Venskūnaitė Vyriausioji specialistė 8 615 38678 indre.venskunaite@vilnius.lt
Vladas Žemblauskas Vyriausiasis specialistas 211 2834 vladas.zemblauskas@vilnius.lt
Irina Kondrašova Specialistė 211 2052 irina.kondrasova@vilnius.lt
Dovilė Samuolienė Specialistė 211 2623 dovile.samuoliene@vilnius.lt
Marija Zajankovska Specialistė 211 2099 marija.zajankovska@vilnius.lt
Luiza Dolgovič Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) luiza.dolgovic@vilnius.lt

Administracinių pažeidimų tyrimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Saugaus miesto departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.


Skyrių sudaro vedėjas, vedėjo pavaduotojas, vyriausieji specialistai ir specialistai.


Skyriaus darbo laikas: Pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30 – 16.30 val., pietūs 11.30 – 12.15 val. Penktadieniais 7.30 – 15.15 val., pietūs 11.30 – 12.15 val.


Informacija fiziniams asmenims »

Informacija juridiniams asmenims »

Informacija neįgaliesiems asmenims »

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO ADMINISTRACINIŲ PAŽEIDIMŲ TYRIMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


Teisės aktų suteiktais įgaliojimais Skyrius: - prižiūri, kaip vykdomi Savivaldybės tarybos priimti sprendimai, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė; - prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – LR ANK) reikalavimų ir draudimų, kaip įgyvendinami kiti Savivaldybės priimti teisės aktai; - vadovaujantis LR ANK ir Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais surašo administracinių nusižengimų protokolus, kontroliuoja administracinių nurodymų įvykdymą; - palaiko profesinius ir dalykinius ryšius su teisėsaugos institucijomis, kitomis tarnybomis, įstaigomis ar organizacijomis skyriaus veiklos klausimais; - teikia Departamentui siūlymus ir informaciją dėl įstatymų ir kitų teisės aktų papildymo, pakeitimo ar panaikinimo; - nagrinėja Administracijos padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus ir kt; - pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Civilinės saugos skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Sandra Norbutaitė Skyriaus vedėja 211 2217 sandra.norbutaite@vilnius.lt
Jordana Šablinska Patarėja 211 2811 jordana.sablinska@vilnius.lt
Justina Avlas Vyriausioji specialistė 211 2874 justina.avlas@vilnius.lt
Egidija Balkutė Vyriausioji specialistė 211 2458 egidija.balkute@vilnius.lt
Jolanta Mikulevič Vyriausioji specialistė 211 2504 Jolanta.Mikulevic@vilnius.lt
Jolanta Misiulytė Vyriausioji specialistė 211 2239 jolanta.misiulyte@vilnius.lt
Rita Rusak Vyriausioji specialistė 211 2693 rita.rusak@vilnius.lt
Andžej Romeiko Specialistas andzej.romeiko@vilnius.lt

Civilinės saugos skyrius yra Saugaus miesto departamento struktūrinis padalinys.


Skyriaus darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-17.00, penktadieniais 8.00-15.45, prieš šventes viena valanda trumpiau, pietų pertrauka 12.00-12.45.
Civilinė sauga » http://www.civilinesauga.lt

Viešosios tvarkos skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Andžej Dinikis Skyriaus vedėjas 211 2720 andzej.dinikis@vilnius.lt
Marius Urvikis Patarėjas 211 2793 marius.urvikis@vilnius.lt
Ernanda Kairienė Vyriausioji specialistė 219 7925 ernanda.kairiene@vilnius.lt

Viešosios tvarkos skyrius yra Saugaus miesto departamento strukturinis padalinys.


Pranešti apie Viešosios tvarkos pažeidimus galite tel. (8 5) 2197948 arba el. p. viesoji.tvarka@vilnius.lt Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 6 iki 23 val., penktadieniais nuo 6 iki 24 val., šeštadieniais nuo 00 iki 2 val. ir nuo 8 iki 24 val., sekmadieniais nuo 00 iki 2 val. ir nuo 8 iki 22 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS NUOSTATAI »


Tvarkymo ir švaros taisyklių laikymosi kontrolė; Draudimo gerti alkoholinius gėrimus viešosiose vietose laikymosi kontrolė; Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklių laikymosi kontrolė; Išorinės reklamos įrengimo reikalavimų laikymosi kontrolė; Prekybos viešosiose vietose kontrolė; Transporto priemonių statymo tvarkos laikymosi kontrolė; Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais už atlygį tvarkos laikymosi kontrolė; Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių laikymosi kontrolė; Draudimo bendrojo naudojimo vietose laikyti neeksploatuojamas transporto priemones laikymosi kontrolė; Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė; Skundų ir pranešimų apie mieste kylančias problemas rinkimas, tikrinimas ir nagrinėjimas.

Seniūnijos
Antakalnio seniūnija ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Algimantas Vaitkus Seniūnas 211 2916 algimantas.vaitkus@vilnius.lt
Alė Radžiuvienė Vyriausioji specialistė 211 2921 ale.radziuviene@vilnius.lt
Vitalija Gaidimauskaitė-Narkauskė Specialistė 211 2917 vitalija.gaidimauskaite@vilnius.lt
Violeta Gedminaitė Specialistė violeta.gedminaite@vilnius.lt

Antakalnio seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


SENIŪNIJOS DARBO LAIKAS
Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
Penktadieniais 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.
Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Seniūnas Algimantas Vaitkus interesantus priima 3 kab.
antradieniais nuo 14.30 iki 16.30 val.
ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 10.00 val.


Socialinės paramos centro
Socialinio darbo skyriaus
vyresnioji soc. darbo organizatorė Vida Gudiškienė.
Antakalnio g. 17
Tel.: (8 5) 231 5285, 8 670 17164

Socialinės paramos centro
Pagalbos į namus skyrius
Antakalnio g. 17
Tel.: (8 5) 234 3983, 8670 17478, 8 670 17837

Miesto plėtros departamento
vyriausiasis specialistas-architektas Gintaras Kuodis
gyventojus priima Vilniaus miesto savivaldybėje (Konstitucijos pr. 3) pirmadieniais nuo 9 iki 12 val., tel. (8 5) 211 2677

Miesto ūkio ir transporto departamento
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Teritorijų tvarkymo poskyrio
vyresnioji specialistė Alė Radžiuvienė
priima interesantus kiekvieną savaitės pirmadienį nuo 9 iki 11 val. 13 kab., tel. 211 2921, mob. 8 686 24157.

UAB „Antakalnio būstas“ Antakalnio g. 51, tel. 8 700 55966;

Antakalnio seniūnijoje šaligatvius valo ir tvarko želdynus UAB „Stebulė“, tel. 8 604 05012

Vilniaus apskrities 1-asis policijos komisariatas
Žirmūnų g. 139A, tel. (8 5) 2717600

Vilniaus miesto gyvūnų (šunų ir kačių) bei jų savininkų duomenis tvarko bei rinkliavos už gyvūnus administravimą vykdo UAB „Idamas“ S. Žukausko g. 49-89, mob. 8 644 99000, tel. (8 5) 278 8636, el. p. info@idamas.lt.

Nemokamą pirminę teisinę pagalbą teikia Savivaldybės administracijos Teisės departamento Teisinės pagalbos skyriaus darbuotojai, Konstitucijos pr. 3, 234, 234.1 kabinetuose, darbo dienomis.
Gyventojai gali registruotis tel. 211 2744. Priėmimo laikas paskiriamas ne vėliau kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos. Asmuo turi pateikti asmens dokumentą.
Kreiptis gali fiziniai asmenys, kurie deklaruoja gyvenamąją vietą Vilniaus mieste.
Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip 1 valanda (atskiru sprendimu gali būti pratęsta). Asmuo tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba – tai:

 • teisinė informacija;
 • teisinės konsultacijos;
 • teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybės institucijoms rengimas;
 • patarimai dėl ginčo sprendimo be teismo;
 • veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama:

 • Kai pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
 • Kai pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta pirminė teisinė pagalba arba yra akivaizdu, kad jis advokato konsultaciją gali gauti nesinaudodamas valstybės garantuojama teisine pagalba;
 • Kai pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Savivaldybės darbuotojai, teikiantys pirminę teisinę pagalbą, nerengia procesinių dokumentų teismui, neatstovauja bylose teisme ir ikiteisminio ginčo sprendimo institucijose, nes tai yra antrinė teisinė pagalba. Savivaldybėje suteikiama informacija apie antrinę teisinę pagalbą, jos teikimo sąlygas, padedama užpildyti prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti.

Daugiau informacijos galima rasti: www.teisinepagalba.lt, www.vilnius.lt.

Fabijoniškių seniūnija ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Jonas Novikevičius Seniūnas 265 8901 jonas.novikevicius@vilnius.lt
Birutė Butėnienė Specialistė 265 8905 birute.buteniene@vilnius.lt
Violeta Kelerienė Specialistė 265 8903 violeta.keleriene@vilnius.lt

Fabijoniškių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Seniūnijos darbo laikas:
Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
Penktadieniais 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.
Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Fabijoniškių seniūno darbo laikas:
Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 18.00 val.
Penktadieniais nuo 9.00 iki 16.45 val.
Prieš šventes - viena valanda trumpiau.
Pietų pertrauka nuo 13.00 iki 13.45 val.

Seniūnas Jonas Novikevičius gyventojus priima pirmadieniais nuo 9.00 iki 10.00 val.


Miesto plėtros departamento
Teritorijų planavimo skyriaus
Vakarinės teritorijos poskyrio vyriausieji specialistai (architektai).
Fabijoniškių seniūnijos gyventojus konsultuoja
trečiadieniais nuo 9.00 iki 12.00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje (Konstitucijos pr. 3), priėmimas 21 langelyje.

Socialinės paramos centro
Socialinio darbo skyriaus
vyresn. socialinio darbo organizatorė Janina Pladienė,
socialinis darbuotojas Martynas Urbonaitis, tel. (8 5) 248 4171
seniūnijoje gyventojus priima 30 kab.:
pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val.,
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val., pietūs nuo 11.30 iki 12.15 val.

Socialinio paramos centro
Socialinių paslaugų namuose skyriaus
vyresnioji socialinio darbo organizatorė Rūta Naugžemienė, tel. (8 5) 230 3827, 8 645 20078
gyventojus priima 29 kab.
Asmenų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.
antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 12.15 iki 16.30 val.
pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.

Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ socialinės darbuotojos su socialinės rizikos šeimomis gyventojus priima 8 kab. (1-as aukštas):

Loreta Kunickienė, tel. 8 670 17532
Asmenų priėmimo laikas:
antradieniais, ketvirtadieniais 7.30–11.30 val.
penktadieniais 12.15–15.15 val.

Laima Bulnienė, tel. 8 675 79182
Asmenų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais 7.30–11.30 val.
ketvirtadieniais – 12.15–15.15 val.
Ilona Jančiūrienė, tel. 8 601 03059.

Artimiausias Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus asmenų aptarnavimo centras - Šeškinės g. 28, 2 kabinetas.
Priėmimui galima registruotis internetu www.sis.vilnius.lt arba tel. 8 700 35545.
Informuoja ir konsultuoja įvairių išmokų skyrimo klausimais ir priima dokumentus, išduoda pažymas apie gautas išmokas, daugiau informacijos šiais klausimais - www.spcentras.lt.


FABIJONIŠKIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIAI:

FABIJONIŠKIŲ SENIŪNIJOS IŠPLĖSTINĖ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

 1. Alvaras Bacevičius (Bajorų seniūnaitis), Sueigos pirmininkas, 17alvaras@gmail.com;
 2. Marta Sobolevskaja (P. Žadeikos seniūnaitė), Sueigos sekretorė, marta920116@mail.ru;
 3. Gintarė Andrijauskienė (Fabijoniškių bendruomenės asociacijos atstovė), direktore@verinelis.vilnius.lm.lt;
 4. Valdas Šereika (S. Stanevičiaus seniūnaitis), valdas@sereika.lt;
 5. Algis Seniūnas (Kaimelio seniūnaitis), algis.seniunas@gmail.com;
 6. Romualdas Piurko (L. Giros seniūnaitis), romualdas.piurko@gmail.com;
 7. Dalia Bacevičienė (Gedvydžių seniūnaitiė), baceviciene.dalia@gmail.com;
 8. Mindaugas Simonaitis (S. Nėries seniūnaitis), mindaugas.simonaitis@yahoo.com.

Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius:
1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
2. Vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);
3. Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba);
4. Sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
5. Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);
6. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).


Apie seniūniją

Seniūnijos teritorijos plotas – apie 5 kv. km.

Gyventojų skaičius – apie 40 tūkst. (2001 m. surašymo duomenimis).

Fabijoniškės – vienas iš tankiausiai gyvenamų ir smarkiai besiplečiančių sostinės miegamųjų rajonų miesto šiaurinėje dalyje, pradėtas statyti 1985 m. prie magistralės Vilnius – Panevėžys, buvusio Fabijoniškių kaimo vietoje. Gyventojai į pirmuosius stambiaplokščius namus įsikėlė 1987 m.

Fabijoniškių seniūnija buvo įsteigta 1990 m.

Seniūnijos teritorija ribojasi: iš pietinės pusės – su Šeškinės seniūnija, iš vakarinės pusės – su Pašilaičių seniūnija, iš rytinės ir šiaurinės pusių – su Verkių seniūnija.

Fabijoniškių seniūnijoje yra keturiasdešimt trys gatvės, įsteigti įvairūs prekybos centrai, kuriasi įstaigos, statomi nauji gyvenamieji namai. Seniūnijos teritorijoje yra Mykolo Riomerio universitetas, keturios vidurinės mokyklos, viena pradinė mokykla, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras ir šeši vaikų lopšeliai - darželiai, Vilniaus miesto statybininkų mokykla, Vilniaus miesto lengvosios pramonės ir buitinių paslaugų mokykla.

Susikūrusios penkiolika daugiabučių namų savininkų ir gyvenamųjų individualių namų savininkų bendrijų. Daugiabučių namų administratoriai - UAB „Fabeta“ ir UAB „Namų priežiūros centras“.

Grigiškių seniūnija ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Leonard Klimovič Seniūnas 211 2928 leonard.klimovic@vilnius.lt
Ona Dambrauskienė Vyriausioji specialistė 211 2931 ona.dambrauskiene@vilnius.lt
Nijolė Sventickienė Specialistė 211 2927 nijole.sventickiene@vilnius.lt

Grigiškių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Seniūnijos darbo laikas:
pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
penktadieniais 7.30–15.15 val.
dieną prieš šventes dirbame viena valanda trumpiau.
pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

Kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį Grigiškių seniūnijos patalpose:
16.30–18.00 val. gyventojus priima Grigiškių seniūnas;
18.00 val. į sueigą renkasi Grigiškių seniūnaičiai.


Seniūnijos veikla:

 • tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis;
 • išduoti seniūnijos teritorijos gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose,
 • šaukti seniūnijos gyventojų sueigas, rengti jų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais bei tarnautojais;
 • remti visuomeninių organizacijų iniciatyvas, susijusias su viešųjų savivaldos reikalų tvarkymu;
 • pagal savo kompetenciją priimti ir nagrinėti gyventojų ir įmonių, įstaigų, organizacijų prašymus, skundus bei siūlymus;
 • įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti notarinius veiksmus;
 • išduoti charakteristikas dėl ginklo įsigijimo (laikymo) bei II laipsnio valstybinės pensijos suteikimo;
 • organizuoti viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto plėtros departamento Rytinės teritorijos poskyrio
vyriausiasis specialistas Rimantas Mockus, tel. (8 5) 211 2641.
Grigiškių gyventojus konsultuoja Savivaldybės Miesto plėtros departamente,
Konstitucijos pr. 3, Vilniuje
penktadieniais nuo 9.00 iki 12.00 val.

Už Grigiškių seniūnijos bendro naudojimo teritorijos priežiūrą atsakinga UAB „VSA“. Teritorijos priežiūros vadybininkas Giedrius Bukšnys (tel. 8 691 090950).

Seniūnijos teritorijos priežiūros kontrolę vykdo Grigiškių seniūnijos specialistė Nijolė Sventickienė.

Už Grigiškių seniūnijos miškų teritorijos priežiūrą atsakingas UAB „Stebulė“ Miškų padalinio vadovas Dainius Žilius (tel. 8 656 82067).

Miškų teritorijos priežiūros kontrolę vykdo VMSA Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Želdynų poskyrio vedėja Giedrė Čeponytė, tel. 211 2469, el. paštas giedre.ceponyte@vilnius.lt).

Už Grigiškių seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūrą atsakinga UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ (tel. (8 5) 249 6005, 249 61 04, 8 686 17097, el. paštas dispecerine@vgaet.lt).
Grigiškių seniūnijos gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto kontrolę vykdo VMSA Eismo organizavimo skyriaus Eismo valdymo poskyrio vedėjas Eduardas Garbovskis (tel. 211 2141).

Už Grigiškių seniūnijos gatvių valymą ir barstymą žiemą yra atsakingos UAB „Grinda“ ir UAB „Lentvario komunalinis ūkis“.
Atsakingų asmenų kontaktai (8 601 22100, 8 601 13666, 8 601 21818).

Gatvių valymo ir barstymo žiemą kontrolę vykdo VMSA Susisiekimo komunikacijų skyriaus Statybos poskyrio vedėja Danguolė Pakalniškytė (tel. 211 2118).

Už Grigiškių seniūnijos kapinių priežiūrą atsakinga UAB „Stebulė“. Kapinių administratorė Vitalija Dubauskienė (tel. 8 656 94518).


Socialiniai darbuotojai – tel. (8 5) 243 2880, 207 kab.


Grigiškių seniūniją aptarnauja du notarai (dėl palikimo priėmimo):
Notarė Rasa Kalantaitė,
Aušros Vartų g. 12, Vilnius, tel. (8 5) 243 0273.
Priskirtos gatvės – Jaunimo skg., Kunigiškių, Mokyklos, Kauno Vokės, Pašto.
Notaras Saulius Svaldenis,
A. Juozapavičiaus g. 9A-177, Vilnius, tel. (8 5) 275 0792.
Priskirtos visos kitos į Grigiškių seniūnijos teritoriją įeinančios gatvės.

Nuo 2011-11-01 d. daugiabučius namus administruojanti įmonė – UAB „Naujininkų ūkis“
(Švitrigailos g. 16, LT-03223, Vilnius).
Grigiškių skyriaus darbo laikas:
šiokiadieniais nuo 7.30 iki 16.30.val.,
penktadieniais nuo 7.30 iki 15.30 val.,
prieš šventes viena valanda trumpiau.
Pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.
Administratorius – tel. (8 5) 233 0550
Dispečerinė tarnyba (Gudų g. 3, Vilnius) – tel. 8 700 55966, darbo laikas 7.00–16.00.


Grigiškių seniūnaičiai

 • Jonas Viesulas (Šaltinio seniūnaitija), seniūnaičių sueigos pirmininkas;
 • Jelena Iluk (Kunigiškių seniūnaitija), seniūnaičių sueigos pirmininko pavaduotoja;
 • Jevgenija Čerkasova-Jančiauskė (Jaunimo seniūnaitija), seniūnaičių sueigos sekretorė;
 • Daiva Postnovienė (Salų seniūnaitija);
 • Romas Stumbrys (Kauno Vokės seniūnaitija);
 • Viačeslav Sokolovskij (Šviesos seniūnaitija);
 • Kęstutis Bingelis (Mokyklos seniūnaitija).

Grigiškių seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga

 • Jonas Viesulas (Šaltinio seniūnaitija), išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas;
 • Daiva Postnovienė (Salų seniūnaitija), išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko pavaduotoja;
 • Jevgenija Čerkasova-Jančiauskė (Jaunimo seniūnaitija), išplėstinės seniūnaičių sueigos sekretorė;
 • Romas Stumbrys (Kauno Vokės seniūnaitija);
 • Jelena Iluk (Kunigiškių seniūnaitija);
 • Viačeslav Sokolovskij (Šviesos seniūnaitija);
 • Kęstutis Bingelis (Mokyklos seniūnaitija);
 • Vladimiras Verigo (Grigiškių bendruomenės „Grija“ pirmininkas);
 • Aldona Voverienė (Grigiškių neįgaliųjų draugijos pirmininkė);
 • Teresė Petkevič (LLS Grigiškių skyriaus atstovė).

SENIŪNIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Pagrindiniai seniūnijos uždaviniai yra šie: 8.1. įgyvendinti jai priskirtas viešojo administravimo funkcijas seniūnijos teritorijoje; 8.2. plėtoti vietos savivaldą. 9. Seniūnija, įgyvendindama savo uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus; 9.2. dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo; 9.3. išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose; 9.4. išduoda charakteristikas leidimui laikyti, gauti ginklą; 9.5. išduoda charakteristikas antrojo laipsnio valstybės pensijai skirti; 9.6. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės padaliniais ir Savivaldybės įstaigomis, esančiomis seniūnijos teritorijoje; 9.7. telkia ir skatina seniūnijos bendruomenės narius įvairioms gyvenamosios aplinkos gerinimo iniciatyvoms ir programoms; 9.8. organizuoja seniūnijos teritorijos gyventojų, bendruomenės atstovų – seniūnaičių sueigas, susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais ir specialistais; 9.9. dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų, būstų ir kitus visuotinius surašymus; 9.10. dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius; 9.11. dalyvauja ir teikia pagalbą bendruomenėms ir kitoms organizacijoms rengiant bei vykdant bendruomenių stiprinimo projektus; 9.12. dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą; 9.13. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus; 9.14. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje, informuoja apie atliekamus želdynų pertvarkymo darbus ir kitus numatomus pokyčius bei teikiamas viešąsias paslaugas seniūnijos teritorijoje; 9.15. dalyvauja organizuojant ir užtikrinant Savivaldybės laisvo ilgalaikio materialiojo turto priežiūrą, jo apžiūrą prieš nuomojant ar parduodant viešo aukciono būdu; 9.16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. Grigiškių seniūnijos nuostatai »

Justiniškių seniūnija ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Jurgita Ambrasienė Seniūnė 8 5 265 8909 jurgita.ambrasiene@vilnius.lt
Dainius Andziulis Specialistas (8 5) 265 8911 dainius.andziulis@vilnius.lt
Aušra Kelminskienė Specialistė ausra.kelminskiene@vilnius.lt
Benita Petrošiūtė Specialistė (8 5) 265 8912 benita.petrosiute@vilnius.lt
Ramona Smaidrienė Specialistė (8 5) 265 8908 ramona.smaidriene@vilnius.lt

Justiniškių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Seniūnijos darbo laikas su informacija apie deklaravimą

SENIŪNIJOS DARBO LAIKAS
Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
Penktadieniais 7.30–15.15 val
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.
Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS
Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
Penktadieniais 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.
Tel. (8 5)  265 8908, 2 kab.

Veiklos apibūdinimas

Justiniškių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.

SENIŪNIJOS VEIKLA:

 1. Konsultavimas bei informacijos teikimas apie seniūnijos, savivaldybės bei valstybės institucijų veiklą.
 2. Kultūrinė veikla, konkursų bei seniūnijos švenčių organizavimas.
 3. Skundų, prašymų, pasiūlymų nagrinėjimas.
 4. Pagalba rinkimų komisijoms organizuojant rinkimus bei referendumu.
 5. Konsultacijos dėl medžių redukavimo, želdinimo bei kitais teritorijos tvarkymo ir priežiūros klausimais.
 6. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas.
 7. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas, pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
 8. Charakteristikų dėl ginklo įsigijimo išdavimas.
 9. Charakteristikų antrojo laipsnio valstybės pensijai gauti išdavimas.

Aktuali informacija

 

Prekybos vietos su leidimais/be leidimų

Patvirtintos/mokamos prekybos (paslaugų teikimo) vietos su leidimais yra:

 • Justiniškių g. 91 prie prekybos centro „Norfa“;
 • Taikos g. 1, prie prekybos centro „Maxima“;
 • Taikos g. 162A, prie prekybos centro „Maxima“.

Seniūnijos teritorijos priežiūra

Teritoriją prižiūri UAB „Mano aplinka“
Vadybininkas Sergej Prisekin, mob. tel. 8 685 42 737
El. p. sergej.prisekin@manoaplinka.eu.

Architekto paslaugos

Architektė konsultuoja teritorijų planavimo bei projektavimo klausimais Justiniškių seniūnijos gyventojus
Asta Tiškevičienė, tel. (8 5)  211 2752
Interesantus priima Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr.3
Trečiadieniais 9.00–12.00 val.
INTERESANTŲ APTARNAVIMO SALĖS (1-as aukštas) 24 LANGELYJE.

Seniūnaičiai

 • Justiniškių seniūnaitija – seniūnaitis Igoris Boronovas, bendruomenės pirmininkas, el. p. igorisbrn@gmail.com.
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Justiniškių g. poriniai numeriai nuo 66 iki 68;
  Mozūriškių g. poriniai numeriai nuo 104 iki 110, nuo 114 iki 116, 122, nuo 128 iki 130;
  Rygos g. 17, 17A, neporiniai numeriai nuo 21 iki 39;
  Taikos g. neporiniai numeriai nuo 263A iki 263F, 104 ir poriniai numeriai nuo 36 iki 102.
 • Rygos seniūnaitija – seniūnaičio neturi.
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Justiniškių g. poriniai numeriai nuo 20 iki 58;
  Taikos g. neporiniai numeriai nuo 203 iki 259, poriniai numeriai nuo 136 iki 144, nuo 164 iki 188.
 • M. Biržiškos seniūnaitija – seniūnaičio neturi.
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Ežeraičio g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 13, poriniai numeriai nuo 2 iki 22;
  Justiniškių g. poriniai numeriai nuo 70 iki 82;
  Rygos g. neporiniai numeriai nuo 43A iki 51C;
  Skatulės g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 7;
  Taikos g. neporiniai numeriai nuo 63 iki 79, nuo 85 iki 115.
 • Taikos seniūnaitija – seniūnaitė Vilma Nedzveckienė, el. p. vilmusalat@gmail.com.
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Rygos g. poriniai numeriai nuo 12 iki 20, nuo 24 iki 30, nuo 34 iki 42;
  Taikos g. neporiniai numeriai nuo 117 iki 155, nuo 159 iki 185, nuo 191 iki 201, poriniai numeriai nuo 108 iki 116, nuo 120 iki 128, nuo 132 iki 134, nuo 146 iki 162.
 • Sietuvos seniūnaitija – seniūnaitė Marija Pranskuvienė, el. p. pranskuviene@gmail.com.
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Justiniškių g. neporiniai numeriai nuo 103 iki 119, poriniai numeriai nuo 64 iki 64A;
  Taikos g. neporiniai numeriai nuo 17 iki 29, nuo 33 iki 47, nuo 49 iki 57, 61, poriniai numeriai nuo 16 iki 20, nuo 32 iki 34.
 • Statybininkų seniūnaitija – seniūnaičio neturi.
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Justiniškių neporiniai numeriai nuo 95 iki 101;
  Laisvės pr. poriniai numeriai nuo 64 iki 78;
  Rygos g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 13;
  Taikos g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 15 ir poriniai numeriai nuo 2 iki 14, nuo 22 iki 28.

Socialinio paramos centro darbuotojų kontaktai

Vilniaus miesto socialinio paramos centro
Pagalbos į namus skyriaus
vyresnioji socialinio darbo organizatorė Alma Sasnauskienė gyventojus priima
Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais 7.30–16.30 val.
Antradieniais, ketvirtadieniais 12.15–16.30 val.
Tel. (8 5)  240 0078, mob. 8 670 17 510,
Rygos g. 15, 6 kab.

Vilniaus miesto socialinio paramos centro
Socialinio darbo skyriaus
vyresnioji socialinio darbo organizatorė Aušra Malinauskienė ir
socialinio darbo specialistė Deimantė Aleknavičienė gyventojus priima
Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
Trečiadieniais, penktadieniais 7.30–11.30 val.
Tel. (8 5)  240 0179, 5 kab.

Socialinių išmokų skyrius
Kauno g. 3, Vilnius
Mob. 8 700 35 454


Nemokama pirminė teisinė pagalba

 

Policijos nuovada

Vilniaus m. VPK 6-asis Policijos komisariatas Laisvės pr. 80, LT- 06125, tel. 8 700 60000.

Darželių sąrašas

Justiniškių seniūnijos darželiai

 • Lopšelis-darželis „Pelenė“
  Justiniškių g. 84, Vilnius;
 • Lopšelis-darželis  „Pasakaitė“
  Taikos g. 30, Vilnius;
 • Darželis-mokykla „Berželis“
  Taikos g. 187, Vilnius;
 • Darželis-mokykla „Vilija“
  Taikos g. 15, Vilnius;
 • Lopšelis-darželis „Saulėgrąža“
  Taikos g. 31, Vilnius;
 • Lopšelis-darželis „Justinukas“
  Taikos g. 99, Vilnius;
 • Lopšelis-darželis „Žilvinėlis“
  Taikos g. 130, Vilnius;
 • Lopšelis-darželis „Nykštukas“
  Taikos g. 190, Vilnius.

Mokyklų sąrašas

Justiniškių seniūnijos mokyklos

 • Vilniaus Pelėdos pradinė mokykla
  Taikos g. 97, Vilnius;
 • Vilniaus Vyturio pradinė mokykla
  Taikos g. 189, Vilnius;
 • Vilniaus Taikos progimnazija
  Taikos g. 157, Vilnius;
 • Vilniaus Sietuvos progimnazija
  Taikos g. 47, Vilnius;
 • Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija
  Taikos g. 81, Vilnius.

Seniūnijai priklausančių gatvių sąrašas

 • Taikos g. (visi numeriai);
 • Talino g. (visi numeriai);
 • Rygos g. (visi numeriai, išskyrus Rygos g. 2A, 2B, 6, 10, 10A);
 • Ežeraičio g. (visi numeriai);
 • Skatulės g. (visi numeriai);
 • Mozūriškių g. (visi numeriai);
 • Justiniškių g. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28A, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42A, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62A, 62B, 64, 64A, 64B, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 91, 91A, 95, 97, 99,101,101A, 103, 105, 107, 109, 109A, 109B, 111, 113, 115, 117, 119, 119A, 119B, 119D;
 • Laisvės pr. 64, 64A, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78B.

Seniūnijos namus administruojančių įmonių sąrašas

 • UAB „Jurita“
  Justiniškių g. 64, LT-05239, Vilnius
  Tel. (8 5)  242 6518, el. p. info@jurita.lt;
 • UAB „Justiniškių būstas“
  Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius
  Tel. 8 700 55 966, el. p. info@justiniskiubustas.lt;
 • UAB „Castrade“
  Lūšių g. 27-2, LT-08101 Vilnius
  Tel. (8 5)  275 8129, el. p. vilnius@castrade.lt;
 • 113-oji DNSB
  Taikos g. 8-2, LT-05255 Vilnius
  Tel. (8 5)  242 1401;
 • 132-oji DNSB „Justa“
  Rygos g. 26-84, LT-05222 Vilnius
  Tel. (8 5)  270 5195;
 • 203-oji DNSB
  Taikos g. 151-1, LT–05207 Vilnius
  Tel. (8 5)  246 2106, el. p. 203dnsb@satnet.lt;
 • 225-oji DNSB „Juna“
  Taikos g. 44-75, LT-05237 Vilnius
  Tel. (8 5)  212 9594;
 • 251-oji DNSB „Justynė“
  Justiniškių g. 66-50, LT-05239 Vilnius
  Tel. 8 603 64 343.

SENIŪNIJOS VEIKLA:

 1. Konsultavimas bei informacijos teikimas apie seniūnijos, savivaldybės bei valstybės institucijų veiklą.
 2. Kultūrinė veikla, konkursų bei seniūnijos švenčių organizavimas.
 3. Skundų, prašymų, pasiūlymų nagrinėjimas.
 4. Pagalba rinkimų komisijoms organizuojant rinkimus bei referendumu.
 5. Konsultacijos dėl medžių redukavimo, želdinimo bei kitais teritorijos tvarkymo ir priežiūros klausimais.
 6. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas.
 7. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas, pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
 8. Charakteristikų dėl ginklo įsigijimo išdavimas.
 9. Charakteristikų antrojo laipsnio valstybės pensijai gauti išdavimas.

Karoliniškių seniūnija ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Tomas Lilas Seniūnas 265 8918 tomas.lilas@vilnius.lt
Vytautas Sabaliauskas Vyriausiasis specialistas 265 8916 vytautas.sabaliauskas@vilnius.lt
Artūras Lajauskas Specialistas 265 8920 arturas.lajauskas@vilnius.lt

Karoliniškių seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Seniūnijos darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val. penktadieniais 7.30–15.15 val. (švenčių išvakarėse 1 val. trumpiau) pietų pertrauka – 11.30–12.15 val.


Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ar pažymų apie buto savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis prašome kreiptis į Karoliniškių seniūniją adresu Loretos Asanavičiūtės g. 20B, Vilnius, 3 kab., tel. pasiteirauti (8 5) 265 8916.

Deklaruoti savo gyvenamąją vietą, išvykimą iš Lietuvos Respublikos galima ir internetu, „Elektroninių valdžios vartų“ interneto svetainėje www.epaslaugos.lt.

Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 15 darbo dienų nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo, atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje pakeitimo.

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos pakeitimą privalo deklaruoti per 7 darbo dienas iki išvykimo.

Konsultacijos dėl gyvenamosios vietos ar išvykimo iš Lietuvos deklaravimo elektroniniu būdu teikiamos šias būdais:

 • „Pagalba gyvai“ portale www.epaslaugos.lt darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.
 • telefonu (8 5) 266 51 84 darbo dienomis nuo 8.00 iki 22.00 val.

UŽSISAKYKITE REIKIAMAS PAŽYMAS ELEKTRONINIU BŪDU:

 • Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (Vilniaus mieste) išdavimas – vilnius.lt → Paslaugos.
 • Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės išdavimas – vilnius.lt → Paslaugos.
 • Pažymos apie savininkui (-ams) priklausančioje gyvenamoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas – vilnius.lt → Paslaugos.

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE


Karoliniškių seniūnija tai vakarinė Vilniaus miesto dalis, nuo centro nutolusi apie 7 km. Pagal teritorijos plotą yra aštuntoji Vilniaus mieste, užimanti 400 ha plotą. Į seniūnijos ribas taip pat įeina Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis ir Pasakų parkas. Seniūnijoje yra 13 gatvių (Laisvės pr., Vytauto Vaitkaus, Apolinaro Juozo Povilaičio, Igno Šimulionio, Sausio 13-osios, Loretos Asanavičiūtės, Algimanto Petro Kavoliuko, Dariaus Gerbutavičiaus, Rolando Jankausko, Vido Maciulevičiaus, Virgilijaus Druskio, Mėnulio, Sietyno).

Gyventojų skaičius ~ 30 000.


KITI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALINIAI DIRBANTYS BENDROSE SU SENIŪNIJA PATALPOSE Loretos Asanavičiūtės g. 20B, LT-04303 Vilnius

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS DEPARTAMENTO SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SKYRIUS

GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS VYKSTA PAGAL IŠANKSTINĮ UŽRAŠYMĄ:

El. būdu – www.vilnius.lt → Savivaldybė → sveikata ir soc. reikalai → Socialinė apsauga → Registracija dėl piniginė socialinės paramos

Gyventojų priėmimo laikas: I–IV 7.30–16.30 val. V 7.30–11.30 val. Pietų pertrauka 11.30–12.15 val. 7 kab., tel. (8 5) 216 8364, bendra informacija tel. 8 700 55966

VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO SOCIALINIO DARBO SKYRIUS

Gyventojų priėmimo laikas: I, II, IV 7.30–16.30 val. III ir V 7.30–11.30 val. Pietų pertrauka 11.30–12.15 val. 8 kab., tel. (8 5) 216 8244 vyresnioji socialinio darbo organizatorė Valentina Šideikienė, el. p. valentina.sideikiene@spcentras.lt, tel. 8 670 17158; socialinė darbuotoja Deimantė Aleknavičienė, el. p. deimante.aleknavičiene@spcentras.lt, tel. 8 683 81306.

VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE SKYRIUS

Gyventojų priėmimo laikas: I, III, V 7.30–11.30 val. II ir IV 12.15–16.30 val. 5 kab., tel. (8 5) 216 8267 vyresnioji soc. darbo organizatorė Liuda Kuznecova, tel. 8 670 14972; vyresnioji soc. darbo organizatorė Inga Gruzdienė, tel. 8 670 17233.

MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTO TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VAKARINĖS TERITORIJOS POSKYRIO vyriausioji specialistė Asta Tiškevičienė, el. p. asta.tiskevicienė@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2752. Konstitucijos pr. 3, Vilniaus miesto savivaldybės Interesantų aptarnavimo salės 24 langelis (1 aukštas) Gyventojų priėmimo laikas: III 9.00–12.00 val. Konsultuoja teritorijų planavimo bei jų projektavimo sąlygų nustatymo klausimais.


KITI GYVENTOJAMS AKTUALŪS KONTAKTAI:

Daugiabučių namų administravimas UAB „Karoliniškių būstas“ Ozo g. 12A, Vilnius LT-08200 Tel. 8 700 55966

Seniūnijos teritorijos tvarkymas (valymas) UAB „VSA Vilnius“, vadybininkė Virginija Dadonienė, tel. 86 5568239, el. p. virginija.dadonienė@vsa.lt.


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Karoliniškių seniūnijos
SENIŪNAIČIAI

Eil.
nr.
SeniūnaitijaSeniūnaičio
vardas, pavardė
Kadencijos
pradžios-
pabaigos
metai
Telefono  nr.,
el. paštas
1. Loretos Asanavičiūtės Vaidas Trečiokas 2018-20208 657 72229, vaidas.treciokas@gmail.com vaidas@energokomplektas.lt
Loretos Asanavičiūtės g. 1, 1A, 2, 3, 4, 5 ,6 ,8,  11, 12, 14, 16, 18, 20/2;
Sietyno g. 1, 2, 3, 5, 8;
Virgilijaus Druskio g. 2, 4, 6, 10
2. Virgilijaus DruskioLilijana Zarankienė 2017-20198 656 53038,
lilibra.vilnius@gmail.com
Virgilijaus Druskio g. 1, 3, 5, 7, 9, 11;
Loretos Asanavičiūtės g. 13;
Vido Maciulevičiaus  g. 20, 22, 24, 30, 32/9.
3. Rolando Jankausko Neišrinktas  
Vido Maciulevičiaus g. 45, 47, 49, 51, 53;
Rolando Jankausko g. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17;
Sietyno g. 13;
Loretos Asanavičiūtės g. 15, 17, 21.
4. Dariaus Gerbutavičiaus  Neišrinktas 
Loretos Asanavičiūtės g. 23, 27, 35, 36, 38;
Dariaus Gerbutavičiaus g. 1/42, 3, 9, 10, 12;
Sietyno g. 23.
 5. Laisvės Marius Šeputis 2018-20208 698 21710,
marius.seputis@gmail.com
 Sausio 13-osios g. 1, 5, 6, 7, 8, 8A, 10, 11, 13, 15, 16, 16A, 17, 21, 27, 29, 31, 33, 37
6. Algimanto Petro KavoliukoLaurynas Palaima  2018-20208 638 04352,
laurynaspalaima@gmail.com
Algimanto Petro Kavoliuko g. 2, 2A, 4, 8, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 32A;
Laisvės pr. 32A, 40, 42, 44, 48;
Mėnulio g. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
7. Vytauto VaitkausNeišrinktas  
Vytauto Vaitkaus g. 1, 2, 2A, 3, 5, 9, 11, 13, 15/14;
Igno Šimulionio g. 1, 5;
Sausio 13-osios g. 2, 4
8. Apolinaro Juozo PovilaičioDanutė Genutė Karbauskienė2018-20208 67045020
karbauskiene.danute@gmail.com
Apolinaro Juozo Povilaičio g. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
Igno Šimulionio g. 2, 4, 6, 8, 10;
Laisvės pr. 37, 39, 43
9. SietynoAla Sagaidako2018-2020 8 67045020 pasidalink.klubas@gmail.com
Sietyno g. 23;
Algimanto Petro Kavoliuko g. 1A,3,5,9,13,17,19;
Loretos Asanavičiūtės g. 44, 46, 48, 29

Asociacija Karoliniškių bendruomenė Pirmininkė Danutė Rainienė el. p. danutė@jusuteisininkas.eu


PREKYBOS BE PREKYBOS VIETOS ĮRENGIMO PROJEKTO VIETŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Prekybos vieta Prekybos vietų skaičius Pastabos
1. Automobilių stovėjimo aikštelė prie Apolinaro Juozo Povilaičio g. ir Laisvės pr. sankirtos 4 Prekiaujama prieš Kalėdas ir Naujuosius metus eglutėmis ir jų šakomis.
2. Automobilių stovėjimo aikštelė prie Laisvės pr. 31. 2 Prekiaujame prieš Kalėdas ir Naujuosius metus eglutėmis ir jų šakomis.
3. Šalia automobilių stovėjimo aikštelės prie Laisvės pr. 31(schemoje pažymėtoje vietoje) 8 Prekiaujama uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis
4. Prie Apolinaro Juozo Povilaičio g. 20 (schemoje pažymėtoje vietoje) 8 Prekiaujama uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis
5. Prie Loretos Asanavičiūtės g. 20 (schemoje pažymėtoje vietoje) 3 Prekiaujama uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis
6. Šalia automobilių stovėjimo aikštelės prie Loretos Asanavičiūtės g. 27 (schemoje pažymėtoje vietoje) 3 Prekiaujama uogomis, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis

PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ AR JŲ PRIEKABŲ VIETŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Prekybos vieta Vietų skaičius
1. A. J. Povilaičio g. 20 (automobilių stovėjimo aikštelėje) 10
2. Laisvės pr. 31 (automobilių stovėjimo aikštelėje) 4
3. L. Asanavičiūtės g. 20 (automobilių stovėjimo aikštelėje prie prekybos centro) 2
Informacija apie leidimų prekiauti išdavimo tvarką: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Leidimu-prekiauti-(teikti-paslaugas)-is-(nuo)-laikinojo-irenginio-prekybai-pritaikyto-automobilio-ar-jo-priekabos-isdavimas  

Seniūnijos pagrindinės funkcijos:

 • teikti gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugą;
 • išduoti seniūnijos teritorijos gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti notarinius veiksmus;
 • pagal savo kompetenciją priimti ir nagrinėti gyventojų ir įmonių, įstaigų, organizacijų prašymus, skundus bei siūlymus;
 • išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose,
 • šaukti seniūnijos gyventojų sueigas, rengti jų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų atstovais;
 • organizuoti vietos bendruomenės veiklą, remti bendruomeninių organizacijų iniciatyvas;
 • organizuoti viešuosius pirkimus pagal seniūnijai skirtus asignavimus;
 • nustatyta tvarka organizuoti viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;
 • nustatyta tvarka išduoti pažymas dėl ginklo įsigijimo (laikymo);
 • derinti kasinėjimų vietas, baigtų statybų aktus ir pažymas.

Lazdynų seniūnija ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vytautas Kirsnys Seniūnas 265 8926 vytautas.kirsnys@vilnius.lt
Aušra Juškauskienė Specialistė 265 8924 ausra.juskauskiene@vilnius.lt
Neringa Simson Specialistė 265 8925 neringa.simson@vilnius.lt

Lazdynų seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


SENIŪNIJOS DARBO LAIKAS: I–IV 7.30–16.30 val. V 7.30–15.15 val. Pietų pertrauka 11.30–12.15 val. Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda. Seniūnas Vytautas Kirsnys interesantus priima 1A kab. pirmadieniais nuo 14.30 iki 16.30 val., ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 10.00 val.
2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Deklaruokite gyvenamąją vietą elektroniniu būdu: – www.epaslaugos.lt
Informacija apie gyvenamosios vietos deklaravimą: - www.vilnius.lt/deklaruok


LAZDYNŲ SENIŪNAITIJOS IR SENIŪNAIČIAI
 1. Akacijų seniūnaitija Seniūnaitis Juozas Jakavičius (Erfurto g. 33, 35, 37; Architektų g. 96, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 118, 122, 126, M. Mironaitės g. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Antano Baranausko g., Jono Kazimiero Vilčinskio g., Gudelių g., J.Vitkaus-Kazimieraičio g., J. Juodišiaus g., Marcelės Kubiliūtės g., Vinco Krėvės g.)
 2. Žėručio seniūnaitija Seniūnaitis Eugenijus Bulavas (Žėručio g. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 21, 23; Architektų g. 25, 27, 31, 33, 35, 37; Erfurto g. 32, 34, 36, 40, 44, 46, 48, 50, 52/41)
 3. Ryto seniūnaitija Seniūnaičio neturime; (Architektų g.77, 79, 81, 83, 89, 91, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115)
 4. Oslo seniūnaitija Seniūnaitė Elena Skirelienė (Architektų g. 56, 58, 60, 60A, 64, 64A, 66, 70, 72, 74, 76, 80, 86, 88, 90; Erfurto g. 56)
 5. Paparčio seniūnaitija Seniūnaitė Onutė Primakienė (Architektų g. 45, 49, 51, 53, 55, 59, 65, 67; Erfurto g. 5, 19, 25, 27)
 6. Bukčių seniūnaitija Seniūnaitis Maksim Burkauskas (Lazdynų g. 2, 2A, 4, 4A, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 28A, 30, 32, 32A, 34; Šiltnamių g. 38, 40, 40A, 42, 44, 48, 50, Eugenijos Šimkūnaitės g., Bukčių g. 4, 5, 7, 9, 11; Jonažolių g. 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 5, 7; Neužmirštuolių g. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18; Miškinių g. (nuo Šiltnamių gatvės iki Lazdynų tilto); Ratilių g., Bijūnų g., Pakalnučių g., Šalnos g., Šarmos g., Šerkšno g.)
 7. Lazdynėlių seniūnaitija Seniūnaitis Stasys Dubinskas (Lazdynėlių g., Lietaus g., Lūkesčių g., Palaimos g., Pažagiškių g., Rūko g., Sutemų g., Vakaro g., Žaros g., Bukčių g., Užutėkio g., Ungurių g., Upėtakių g., Vėgėlių g., Bukčių g. 39, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; Užutėkio g. 26, 28; Lazdynėlių g. 4, 8, 10, 12; Žaros g. 6)
 8. Ąžuolo seniūnaitija Seniūnaitė Ingrida Grigonienė (Architektų g. 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 220, 222, 224, 226; Miškinių (iki Lazdynų tilto), Šaltūnų g.)
 9. Riešuto seniūnaitija Seniūnaitė Natalija Soboleva (Žėručio g. 6, 8, 10, 12, 20, 22, 24; Architektų g. 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23; Erfurto g. 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26)
 10. Lazdynų seniūnaitija Seniūnaitis Mindaugas Bučys (Architektų g. 132, 136, 138, 140, 158, 160, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 182, 184)
 11. Architektų seniūnaitija Seniūnaitis Renatas Mizeras (Architektų g. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42)

ŠVIETIMO IR MOKSLO ISTAIGOS LAZDYNUOSE
 • „Riešutėlis“, Erfurto g. 21, tel. (8 5) 244 7748
 • „Spygliukas“, Architektų g. 16, tel. (8 5) 244 2179
 • „Pakalnutė“, Architektų g. 44, tel. (8 5) 244 1490
 • „Obelėlė“, Architektų g. 204, tel. (8 5) 244 3473
 • „Žemuogėlė“, Architektų g. 108, tel. (8 5) 244 7450, el. p. zemuogele@lazdynai.lt
 • „Lazdynėlis“, Lazdynų g. 36, tel. (8 5) 244 8046, el. p. lazdynelis@takas.lt
 • „Žibutė“, Architektų g. 62, tel. (8 5) 240 2823
 • „Giraitė“, Erfurto g. 42, tel. (8 5) 244 0015
 • „Rytas“, Architektų g. 162, tel. (8 5) 244 9798
 • „Minties“ gimnazija, Erfurto g. 23, tel. (8 5) 245 6690, rastine@minties.vilnius.lm.lt
 • Lazdynų vid. mokykla, Žėručio g. 4, tel. (8 5) 244 5158, rastine@lazdynų.vilnius.lm.lt
 • „Ąžuolyno“ progimnazija, Architektų g. 68, tel. (8 5) 245 9885, rastine@azuolyno.vilnius.lm.lt
 • Sausio 13-osios vid. mokykla, Architektų g. 166, tel. (8 5) 244 3529, rastine@sausio13.vilnius.lm.lt
 • Žėručio pradinė mokykla, Žėručio g. 15, tel. (8 5) 244 5413, http://www.zerucio.vilnius.lm.lt
 • Versmės vid. mokykla, Architektų g. 85, tel. (8 5) 244 9463, rastine@versmes.vilnius.lm.lt
 • Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“, Architektų g. 86, tel. (8 5) 244 3773
 • Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Lakštingala“, Architektų g. 224, tel. (8 5) 216 8799

Seniūnija, įgyvendindama savo uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus; 2. dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo; 3. išduoda leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose; 4. išduoda charakteristikas, leidimą laikyti, gauti ginklą; 5. išduoda charakteristikas antrojo laipsnio valstybės pensijai skirti; 6. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės padaliniais ir Savivaldybės įstaigomis, esančiomis seniūnijos teritorijoje; 7. telkia ir skatina seniūnijos bendruomenės narius įvairioms gyvenamosios aplinkos gerinimo iniciatyvoms ir programoms; 8. organizuoja seniūnijos teritorijos gyventojų, bendruomenės atstovų – seniūnaičių sueigas, susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais ir specialistais; 9. dalyvauja organizuojant vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų, būstų ir kitus visuotinius surašymus; 10. dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius; 11. dalyvauja ir teikia pagalbą bendruomenėms ir kitoms organizacijoms rengiant bei vykdant bendruomenių stiprinimo projektus; 12. dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą; 13. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus; 14. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje, informuoja apie atliekamus želdynų pertvarkymo darbus ir kitus numatomus pokyčius bei teikiamas viešąsias paslaugas seniūnijos teritorijoje; 15. dalyvauja organizuojant ir užtikrinant Savivaldybės laisvo ilgalaikio materialiojo turto priežiūrą, jo apžiūrą prieš nuomojant ar parduodant viešo aukciono būdu; 16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Naujamiesčio seniūnija ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Mantas Mikšta Seniūnas 211 2907 mantas.miksta@vilnius.lt
Vilija Grigonienė Vyriausioji specialistė 211 2900 vilija.grigoniene@vilnius.lt
Aurelijus Miškinis Specialistas 8 686 46490 aurelijus.miskinis@vilnius.lt

Naujamiesčio seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.Seniūnijos darbo laikas

SENIŪNIJOS DARBO LAIKAS:
Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val. 
Penktadieniais 7.30–15.15 val.
Dieną prieš šventes dirbame viena valanda trumpiau.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

Tel. (8 5) 211 2900


Aktuali informacija

INFORMUOJAME
Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnas vyresnysis tyrėjas Karolis Rinkevičius, kiekvieno mėnesio paskutinį mėnesio trečiadienį nuo 12.30 val. iki 15.00 val. Naujamiesčio seniūnijoje, vykdys individualius gyventojų konsultavimus teisės pažeidimų užkardymo ir policijos teikiamų paslaugų klausimais.

Naujamiesčio seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga

2017-07-25 Naujamiesčio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos metu patvirtintos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonės Vilniaus miesto savivaldybėje 2017 m.

NAUJAMIESČIO SENIŪNIJOS IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PATVIRTINTOS VYKDYTINOS IR FINANSUOTINOS VEIKLOS
– bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas).


Gyvenamosios vietos deklaravimas

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS SENIŪNIJOJE:
Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
Penktadieniais 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

Tel. (8 5) 211 2900, 202 kab. DEKLARUOKITE GYVENAMĄJĄ VIETĄ ELEKTRONINIU BŪDU:
Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas – http://www.epaslaugos.lt.
Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui – http://www.epaslaugos.lt.

UŽSISAKYKITE REIKIAMAS PAŽYMAS ELEKTRONINIU BŪDU:
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą (Vilniaus mieste) išdavimas – www.vilnius.lt → E.miestas → E. paslaugos.
Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės išdavimas – www.vilnius.lt → E.miestas → E. paslaugos.
Pažymos apie savininkui (-ams) priklausančioje gyvenamoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas – www.vilnius.lt → E.miestas → E. paslaugos.

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE
http://www.vilnius.lt/deklaruok ir http://www.gyvreg.lt.


Seniūnijos teritorijos priežiūra. Kontaktai

Naujamiesčio seniūnijos teritorijos tvarkymo kontrolę vykdo
Naujamiesčio seniūnijos specialistas Aurelijus Miškinis,
mob. 8 686 46490, el. p. aurelijus.miskinis@vilnius.lt.

Naujamiesčio seniūnijos teritoriją tvarko UAB „Mano aplinka“
Elektrinės g. 3, Vilnius
http://www.manoaplinka.eu

Naujamiesčio seniūnijos teritorijos priežiūros vadybininkai
Viačeslav Kutenko, tel. 8 630 56605, el. p. viaceslav.kutenko@manoaplinka.eu ir
Andrius Klimas, tel. 8 689 77043, el. p. andrius.klimas@manoaplinka.eu.

Informuojame, kad:
1. Už komunalinių atliekų tvarkymą, konteinerių priežiūrą atsakingas Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyriaus specialistas Arvydas Rėza, tel. 211 2369, el. p. arvydas.reza@vilnius.lt.
2. Už medžių ir krūmų kirtimą, genėjimą, sodinimą atsakingas Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Želdynų poskyrio specialistas Jaroslav Čaplia, tel. 211 2165, el. p. jaroslav.caplia@vilnius.lt

PASTABA. Teritorijų tvarkytojai užsnigus pirmiausiai valo visuomeninio transporto stotelių šaligatvius, laiptus, šaligatvius prie gatvių ir reprezentacines Vilniaus miesto gatves bei šaligatvius, o tik vėliau gyvenamųjų namų kiemus.
Žemės sklypų, kuriuos tvarko sklypų savininkai, priežiūrą kontroliuoja Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialistai.


Seniūnaičiai. Seniūnijai priklausančių gatvių sąrašas

Naujamiesčio seniūnaičiai:

 • PANERIŲ
  Mindaugas Tamošauskas, tel. 8 687 56005, el. p. info@endoterma.lt.
  Neringa Šerkšnienė, tel. 8 684 08563, el. p. n.serksniene@gmail.com, iki 2018-12-14.
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Panerių g. neporiniai numeriai nuo 31 iki 51 ir poriniai numeriai nuo 30 iki 56;
  Naugarduko g. poriniai numeriai nuo 44 iki 102;
  Švitrigailos g. neporiniai numeriai nuo 13 iki 43;
  Kauno g. neporiniai numeriai nuo 25 iki 45 ir poriniai numeriai nuo 28 iki 36;
  Vytenio g. neporiniai numeriai nuo 51 iki 63A ir poriniai numeriai nuo 42A iki 54;
  Smolensko g. neporinai numeriai nuo 1 iki 7 ir poriniai numeriai nuo 2 iki 4; Amatų g.
 • ŠERMUKŠNIŲ
  Joana Brazauskienė, tel. 8 699 82228, el. p. bendrijavienuolio6@gmail.com.
  Marija Bartaševičiūtė, tel. 8 600 03688, el. p. bartaseviciute@advokatucentras.lt, iki 2018-12-14.
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Gedimino pr. neporiniai numeriai nuo 13 iki 53;
  A. Goštauto g. poriniai ir neporiniai numeriai nuo 1 iki 13;
  Vilniaus g. Nr. 9 ir 11;
  Vasario 16-osios g. neporiniai numeriai 1 ir 11 ir poriniai numeriai nuo 2 iki 16;
  A. Tumėno g., Gynėjų g., Lukiškių g., Lukiškių skg., J. Savickio g., Mečetės g.,
  Kražių g., Ankštoji g., J. Tumo-Vaižganto g., Šermukšnių g., Kaštonų g., A. Jakšto g.,
  A.Vienuolio g., J. Lelevelio g., Beatričės g., Vašingtono a., Lentpjūvių skg.
 • DAINAVOS
  seniūnaičio neturime;
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Pamėnkalnio g. neporiniai numeriai nuo 17 iki 27;
  J. Jasinskio g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 17;
  Gedimino pr. poriniai numeriai nuo 40 iki 64;
  A. Domaševičiaus g., Aukų g., A. Rotundo g., Dainavos g.
 • TAURO
  Arminas Cicėnas, tel. 8 687 37975, el. p. arminas.cicenas@gmail.com.
  Ramutė Uždavinienė, tel. 8 620 82843, el. p. ramute.uzdaviniene@gmail.com, iki 2018-12-14.
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Jogailos g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 13;
  Pylimo g. Nr. 3; V. Mykolaičio-Putino g. Nr. 5.
  Pamėnkalnio g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 15 ir poriniai numeriai nuo 2 iki 40;
  K. Kalinausko g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 21A;
  Gedimino pr. poriniai numeriai nuo 20 iki 38; Akmenų g., A. Stulginskio g.,
  A. Smetonos g., K. Griniaus g., Rožių al., Tauro g.
 • PAKALNĖS
  Indrė Jovaišaitė-Blaževičienė, tel. 8 686 52221, el. p. sierakausko.bendruomene@gmail.com.
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  J. Jasinskio g. poriniai numeriai,
  M. K. Čiurlionio g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 37;
  A. Goštauto g. 40, 40A-F; Geležinio Vilko g. nuo 8 iki 16F;
  V. Mykolaičio – Putino g. poriniai numeriai,
  M. Valančiaus g., Suvalkų g., Pakalnės g., Aludarių g. V. Kudirkos g., Z. Sierakausko g.
 • KARALIAUS
  Anna Mažeikienė, tel. 8 686 04486, el. p. annad.mangirdiene@gmail.com.
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  J. Basanavičiaus g. neporiniai numeriai nuo 41 iki 63;
  Savanorių pr. neporiniai numeriai nuo 1 iki 15A;
  V. Pietario g. neporiniai numeriai;
  M. K. Čiurlionio g. poriniai numeriai nuo 16 iki 86F;
  S. Konarskio g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 49 ir poriniai numeriai nuo 2 iki 22;
  Jovaro g., P. Klimo g., Raseinių g., Nočios g., P. Skorinos g., Beržyno g., K. Donelaičio g.
 • SAVANORIŲ
  Kęstutis Makaravičius, tel. 8 686 24146, el. p. kestutis.makaravicius@vrm.lt.
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Mindaugo g. neporiniai numeriai nuo 1A iki 15;
  K. Kalinausko g. poriniai numeriai nuo 12 iki 24;
  M. K. Čiurlionio g. poriniai numeriai nuo 2 iki 10;
  Naugarduko g. neporiniai numeriai nuo 11 iki 37A;
  Švitrigailos g. poriniai numeriai nuo 2 iki 24;
  J. Basanavičiaus g. poriniai numeriai nuo 16 iki 30 ir neporiniai numeriai nuo 15 iki 37;
  Algirdo g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 31 ir poriniai numeriai nuo 2 iki 26;
  A. Vivulskio g. neporiniai numeriai nuo 3 iki 15 ir poriniai numeriai nuo 2A iki 14;
  T. Ševčenkos g. neporiniai numeriai nuo 9 iki 15 ir poriniai numeriai nuo 8 iki 14;
  Mortos g.
 • KEDRŲ
  Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, tel. 8 640 46645, el. p. ieva.kacinskaite@gmail.com.
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Švitrigailos g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 11E;
  Naugarduko g. neporiniai numeriai nuo 41 iki 55A;
  J. Basanavičiaus g. poriniai numeriai nuo 36 iki 44;
  Žemaitės g. poriniai numeriai;
  Savanorių pr. poriniai numeriai nuo 2 iki 28;
  Vytenio g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 47 ir poriniai numeriai nuo 2 iki 22;
  A. Vivulskio g. neporiniai numeriai nuo 17 iki 49 ir poriniai numeriai nuo 16 iki 36A;
  T. Ševčenkos g. neporiniai numeriai nuo 17 iki 31 ir poriniai numeriai nuo 16 iki 20;
  Smolensko g. neporiniai numeriai nuo 11 iki 23 ir poriniai numeriai nuo 6 iki 12;
  Muitinės g., Šviesos g., Kedrų g., Statybininkų g., Birželio 23-iosios g.
 • ŠALTINIŲ
  Rytis Sasnauskas, tel. 8 615 36774, el. p. gyventojai@yahoo.com.
  Seniūnaitijai priklausanti teritorija:
  Pelesos g. poriniai numeriai;
  Naugarduko g. poriniai numeriai nuo 12 iki 40;
  Aguonų g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 19;
  Kauno g. neporiniai numeriai nuo 5 iki 21 ir poriniai numeriai nuo 14 iki 26;
  Mindaugo g. neporiniai numeriai nuo 17 iki 27 ir poriniai numeriai nuo 22 iki 32;
  Punsko g. poriniai numeriai; Seinų g. neporiniai numeriai;
  Panerių g. poriniai numeriai nuo 6 iki 26 ir neporiniai numeriai nuo 7 iki 29;
  Šv. Stepono g. Nr. 44 ir neporiniai numeriai nuo 33 iki 45;
  Geležinkelio g. (visa, išskyrus Nr. 1, 3, 5, 7A);
  Švitrigailos g. poriniai numeriai nuo 26 iki 50;
  Šaltinių g. neporiniai numeriai nuo 1 iki 11 ir poriniai numeriai nuo 2 iki 16;
  Algirdo g. poriniai numeriai nuo 30 iki 48C ir neporiniai numeriai nuo 35 iki 77;
  Marijampolės g., Stoties g., J. Jablonskio g.

Socialinės paramos darbuotojų kontaktai

Vilniaus miesto Socialinės paramos centras:

Socialinio darbo skyrius
Aušra Ravaitienė, vyresnioji socialinio darbo organizatorė, mob. tel. 8 670 17168
Toma Suzdaleva, socialinė darbuotoja, mob. tel. 8 683 81786
Gyventojus priima:
Trečiadieniais, penktadieniais nuo 7.30 iki 11.30 val.
Pietūs nuo 11.30 iki 12.15 val.
Odminių g. 3, 209 kab., tel. (8 5) 212 5704.

Socialinių paslaugų namuose skyrius
Pagalbos į namus organizavimas Loreta Valdajevienė, vyresnioji soc. darbo organizatorė, mob. 8 678 83938
Juozapavičiaus g. 10A, kab. 2, tel. (8 5) 260 7736.

Dienos socialinės globos asmens namuose ir integralios pagalbos organizavimas
Jurgita Vaičiūnienė, vyresnioji soc. darbo organizatorė, mob. tel. 8 670 17508
Kauno g. 3/26, kab. 106, tel. (8 5) 260 8935.

Daugiau informacijos: http://www.spcentras.lt

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Socialinių reikalų ir sveikatos departamento
Socialinių išmokų skyrius
Kauno g. 3/26, tel. 8 700 35545


Nemokama pirminė teisinė pagalba

Pirminė teisinė pagalba


Viešoji tvarka

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento
Viešosios tvarkos skyrius
El. p. viesoji.tvarka@vilnius.lt
Budėtojų tel. (8 5) 219 7948

Darbo laikas:
pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 6 iki 23 val.,
penktadieniais nuo 6 iki 24 val.,
šeštadieniais nuo 00 iki 6 val. ir nuo 8 iki 24 val.,
sekmadieniais nuo 00 iki 6 val. ir nuo 8 iki 22 val.

Naujamiesčio policijos nuovada
Naujamiesčio seniūniją aptarnauja Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato (Algirdo g. 20, Vilnius) pareigūnai:

 • Bendruomenės pareigūnė vyresnioji tyrėja Diana Ponidzelskienė
  tel.: (8 5) 271 6743, 8 675 39238
  el. p. diana.ponidzelskiene@policija.lt
 • 1-ojo veiklos skyriaus l. e. vyriausiosios tyrėjos pareigas Vita Petkevičiūtė
  tel.: (8 5) 271 6702, 8 670 15416
  el. p. vita.petkeviciute@policija.lt
  Aptarnaujamos gatvės:
  Savanorių pr. (porinė pusė nuo 2 iki 28), Kedrų g., Žemaitės g. (porinė pusė nuo 2 iki 22), Smolensko g. (porinė pusė nuo 6 iki 12, neporinė pusė nuo 11 iki 19), J. Basanavičiaus g. (porinė pusė nuo 36 iki 44), Muitinės g., Šviesos g., Naugarduko g. (porinė pusė nuo 84 iki 94, neporinė pusė nuo 41 iki 55), Statybininkų g., T. Ševčenkos g. (porinė pusė nuo 16 iki galo, neporinė pusė nuo 17 iki galo), Vytenio g. (porinė pusė nuo 2 iki 20, neporinė pusė nuo 1 iki 49A), Vivulskio g. (neporinė nuo 17 iki galo, porinė nuo 16 iki galo), Birželio 23-iosios g., Švitrigailos g. (neporinė pusė nuo 1 iki 11).
 • 2-ojo veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Agnė Varnaitė
  tel.: (8 5) 271 6727, 8 612 54901
  el. p. agne.varnaite@policija.lt
  Aptarnaujamos gatvės:
  Savanorių pr. (neporinė pusė nuo 1 iki 15A), S. Konarskio g. (neporinė nuo 1 iki 49, porinė nuo 2 iki 22), V. Pietario g. (neporinė pusė nuo 3 iki 7), Aludarių g., M. K. Čiurlionio g. (neporinė pusė nuo 9 iki 35, porinė pusė nuo 12 iki 102), Klimo g. (neporinė pusė), Raseinių g., Nočios g., P. Skorinos g., Beržyno g., K. Donelaičio g., Geležinio Vilko g. (neporinė pusė nuo 3 iki 21, porinė pusė nuo 2 iki 16), A. Goštauto g. (namai nuo 40 iki 40 E), J. Jasinskio g. (porinė pusė), Kudirkos g. (porinė pusė iki sankryžos su J. Jasinskio g.), Pakalnės g., Z. Sierakausko g., J. Basanavičiaus g. (neporinė pusė nuo 41 iki 57), Jovaro g.
 • 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas Raimondas Rakauskas
  tel.: (8 5) 271 6704, 8 618 30073
  el. p. raimondas.rakauskas@policija.lt
  Aptarnaujamos gatvės:
  Naugarduko g. (porinė pusė nuo 44 iki 76), Amatų g., Kauno g. (porinė pusė nuo 28 iki 36, neporinė pusė nuo 25 iki 45), Panerių g. (porinė pusė nuo 30 iki galo, neporinė pusė nuo 33 iki 51), Švitrigailos g. (neporinė pusė nuo 13 iki galo), Vytenio (neporinė pusė nuo 51 iki 61, porinė pusė nuo 24 iki galo), Smolensko g. ( porinė pusė nuo 2 iki 4, neporinė pusė nuo 1 iki 5).
 • 2-ojo veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Lina Guobienė
  tel.: (8 5) 271 6736, 8 614 74638
  el. p. lina.guobiene@policija.lt
  Aptarnaujamos gatvės:
  Pelėsos g. (porinė pusė – nuo 2 iki 24A).
 • 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas Valerij Petrašun
  tel.: (8 5) 271 6733, 8 68638 471
  el. p. valerij.petrasun@policija.lt
  Aptarnaujamos gatvės:
  Burbiškių g. (porinė pusė nuo Naugarduko g. iki geležinkelio tilto ties Burbiškėmis).

Iškilus klausimams, ar nutikus nelaimei, galite skambinti:
Pagalbos telefonu 112 Visą parą komisariate budinčiam pareigūnui tel. (8 5) 271 6706.
Pasitikėjimo telefonu (8 5) 271 6050.
Taip pat galite kreiptis ir elektroninėje erdvėje: www.policija.lt.

Daugiau informacijos galite sužinoti Vilniaus aps. VPK interneto tinklalapyje www.policija.lt.


Prekybos vietos su leidimais / be leidimų

Naujamiesčio seniūnijos teritorijoje patvirtintos mokamos prekybos (paslaugų teikimo) SU LEIDIMAIS vietos yra:

 • A. Vienuolio g. 4;
 • J. Lelevelio g.;
 • V. Mykolaičio-Putino g. 5;
 • Neries krantinė prie A. Goštauto g. 40;
 • Vinco Kudirkos g. / Pamėnkalnio g. sankirta;
 • T. Ševčenkos g. 18 / Vytenio g. sankirta;
 • Tauro g. / Pamėnkalnio g. 40A sankirta;
 • Savanorių pr. 7;
 • Savanorių pr. 11;
 • Geležinkelio g. (ties viešojo transporto stotele „Stotis“, netoliese restorano „McDonald‘s“);
 • Sodų g. 20A;
 • Sodų g. 20B;
 • S. Konarskio g. 3;
 • Kauno g. 5;

Prekybos BE LEIDIMŲ vietos Naujamiesčio seniūnijoje yra:

 • Pelesos g. 10A (šalia viešojo transporto stotelės, priešais prekybos centrą „Maxima“);
 • Algirdo g. 16 (prie negyvenamojo pastato, šalia prekybos centro „Maxima“);
 • Naugarduko g. 76 (šalia Vilniaus lenkų kultūros namų);
 • Vilniaus ir J. Lelevelio gatvių sankirta (šalia viešojo transporto stotelės), prekiaujama tik gėlėmis;
 • A. Vienuolio g. (šalia esančių prekybos paviljonų), prekiaujama tik miško gėrybėmis.

Prekybos BE LEIDIMŲ vietose prekiauti gali asmenys:

 • gyvenantys Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, prekiaujantys miško gėrybėmis, taip pat savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių;
 • turintys pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą;
 • registruoti darbo biržoje (šie asmenys privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir Vilniaus darbo biržos išduotą pažymą);
 • turintys moksleivio arba studento pažymėjimą;
 • prekiaujantys sendaikčiais;
 • asmenys, prekiaujantys savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis, privalo turėti žemės nuosavybę patvirtinantį dokumentą arba ūkininko ūkio ar sodininkų bendrijos nario pažymėjimą.

Architekto paslaugos

Teritorijų planavimo bei projektavimo klausimais Naujamiesčio seniūnijos gyventojus konsultuoja:
Miesto plėtros departamento Rytinės miesto teritorijos vyriausiasis specialistas Karolis Buivydas, tel. (8 5) 211 2753, el. p. karolis.buivydas@vilnius.lt

Interesantus priima Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3 antradieniais nuo 9.00 iki 12.00 val. INTERESANTŲ APTARNAVIMO SALĖS (1-as aukštas) 25-oje DARBO VIETOJE.


Atlikti darbai

2017 metais:

 • Seniūnijai skirtos naujos administracinės patalpos Algirdo g. 11. Vyksta projektavimo darbai.
 • Išvalytas parkas prie M. K. Čiurlionio g. 86, pašalinti menkaverčiai krūmai, išvirtę medžiai.
 • kompleksinis Naugarduko g. remontas (13 000 k. m., 18 000 vnt. šaligatvių plytelių, 1 000 k. m. vejos), Vytenio g., Geležinio vilko g. ištisinis asfaltavimas – 4 km ilgis.
 • Tarp Gedimino pr. ir J. Jasinskio g., įrengtas naujas pėsčiųjų takas – 140 m.
 • Įrengti sportiniai lauko gimnastikos kompleksai (Naugarduko g. 47, Smolensko g. 13, Vytenio g. 13, Vytenio g. 39).
 • Pastatyti lauko suoliukai ( Birželio 23-osios g. 3 ir 9, M. K. Čiurlionio g., J. Lukšos – Daumanto skveras, Muitinės g. 34, T. Ševčenkos g. 29, A. Vivulskio g. 14).
 • Pastatytos šiukšliadėžės ( M. K. Čiurlionio g., J. Lukšos-Daumanto skveras, Muitinės g. 34, Vašingtono skveras).
 • Įrengti informaciniai lauko stendai (Birželio 23-osios g. 1, M. K. Čiurlionio g. 82, S. Konarskio g. 10A, Naugarduko g. 52, T. Ševčenkos g. 18).
 • Nušveista ir nudažyta 14 vaikų žaidimo aikštelių, 6 skalbinių džiovinimo stovai.
 • Atremontuoti lauko laiptų turėklai (Geležinkelio g. 12, Švitrigailos g. 39, A. Vivulskio g. 31).
 • Atlikti blogiausios būklės šaligatvių, gatvių dalių ir daugiabučių namų kiemuose asfalto dangos remonto bei atnaujinimo darbai:
  • Birželio 23-osios g. 1-3, atnaujinta asfalto danga, įrengtas naujas šaligatvis, veja – viso 387 k. m.;
  • Birželio 23-osios g. 2-8, užtaisyta 118 kv. m. asfalto duobių, išasfaltuota 295 k. m. kiemo dangos;
  • Birželio 23-osios g. 7-11, atnaujinta 438 kv. m. asfalto dangos;
  • Gynėjų g. 4, duobių užtaisymas, asfaltavimas, šaligatvio remontas - 315 k. m.;
  • S. Konarskio g. 17-19, atnaujinta 525 kv. m. asfalto dangos;
  • Muitinės g. 34, bordiūrų remontas, atnaujinta 423 kv. m. asfalto dangos;
  • Naugarduko g. 50, užtaisyta 159 kv. m. duobių asfalto dangoje;
  • Savanorių pr., atnaujinta 188 kv. m. asfalto dangos;
  • Smolensko g. 17, atnaujinta 322 kv. m. asfalto dangos;
  • Statybininkų g. 7, naujo šaligatvio ir vejos įrengimas - 862 kv. m.;
  • T. Ševčenkos g. 18, duobių užtaisymas, asfaltavimas – 153 kv. m.;
  • Tauro k. - Pamėnkalnio g. sankirta, laiptų pakopų ir šaligatvio remontas – 8 kv. m.;
  • Vasario 16-osios g. 2, asfaltavimas, bordiūrų remontas – 206 k. m.;
  • A. Vivulskio g. 10, 20, 22, duobių užtaisymas, asfaltavimas, 4 šulinių pakėlimas - 921 k. m.;
  • Vytenio g. 10, 29, 53, asfaltavimas, 3 šulinių pakėlimas, naujo šaligatvio ir vejos įrengimas – 626 kv. m.;
 • Organizuoti renginiai:
  • bendruomenių renginys „Kaimynų diena“ daugiabučių namų kiemuose, 2017 m. birželio mėn.;
  • bendruomenės šventė „Kaimynų diena“, Civilinės metrikacijos skyriaus kiemas, 2017-06-29;
  • kultūrinis renginys „Kūrybiškas Naujamiestis“, VŠĮ „Menų fabrikas“, 2017-10-29.
 • Pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų planą „Bendruomeninę veiklą savivaldybėse remti“ - įgyvendinti 2 projektai: „Bendruomeniškumo forumas“ ir „Naujamiesčio bendruomeniškumo dienos“, skirta 24 400 eurų.

2016 metais:

 • Atlikti blogiausios būklės šaligatvių, gatvių dalių ir daugiabučių namų kiemuose asfalto dangos remonto bei atnaujinimo darbai:
  • Algirdo g. 41A, atnaujinta 194 kv. m. asfalto dangos;
  • J. Basanavičiaus g. 19, atnaujinta 139 kv. m. asfalto dangos; atremontuotas 1šulinio liukas;
  • Vytenio g. 2, užtaisyta 18 kv. m. duobių asfalto dangoje;
  • Vytenio g. 31, atnaujinta 78 kv. m. asfalto dangos; užtaisyta 10 kv. m. duobių asfalto dangoje;
  • Vytenio g. 47, atnaujinta 104 kv. m. asfalto dangos; užtaisyta 2 kv. m. duobių asfalto dangoje;
  • J. Jablonskio g. 3, atnaujinta 132 kv. m. asfalto dangos;
  • K. Donelaičio g. 12B, atnaujinta 378 kv. m. asfalto dangos; pakeistas 1šulinio liukas; užtaisyta 9 kv. m. duobių asfalto dangoje;
  • Smolensko g. 11, atnaujinta 232 kv. m. asfalto dangos; užtaisyta 24 kv. m. duobių asfalto dangoje;
  • Naugarduko g. 32, atnaujinta 274 kv. m. asfalto dangos;
  • Naugarduko g. 56, atnaujinta 318 kv. m. asfalto dangos; pakeistas 1šulinio liukas; atliktas 5 m. bordiūrų ir 1,5 kv. m. šaligatvių remontas;
  • Naugarduko g. 60, atnaujinta 252 kv. m. asfalto dangos;
  • T. Ševčenkos g. 18-20, 25-27, 27-29, 29, vidinių kiemų ir įvažiavimų į juo asfaltavimas. Atnaujinta 426 kv. m. asfalto dangos; pakelti 3 šulinio liukai; užtaisyta 73 kv. m. duobių asfalto dangoje;
  • M. Valančiaus ir V. Kudirkos gatvių sankirta. Atliktas 30 kv. m. šaligatvio / dviratininkų tako remontas.
 • Organizuoti renginiai:
  • Šv. Velykų ir Atvelykio šventė, 2016-04-15;
  • Kultūrinis renginys „Kaimynų diena“ , 2016-06-03.

Vaikų darželių ir mokyklų sąrašas

Naujamiesčio seniūnijos vaikų darželiai:

 • VšĮ Šeimos centras „Kartu saldu“
  Jovaro g. 7-2, Vilnius
 • Mini vaikų darželis „Basa pieva“
  T. Ševčenkos g. 16, Vilnius
 • Darželis-mokykla „Dainorėliai“
  Ankštoji g. 11, Vilnius
 • VšĮ vaikų darželis „Montessori metodo centras“
  Jovaro g. 6, Vilnius
 • Lopšelis-darželis „Pagrandukas“
  Mindaugo g. 15, Vilnius
 • Lopšelis-darželis „Mažylis“
  A. Vivulskio g. 8A, Vilnius
 • Lopšelis-darželis „Salvija“
  J. Jasinskio g. 17, Vilnius
 • Lopšelis-darželis „Drevinukas“
  K. Donelaičio g. 12, Vilnius
 • VšĮ privatus vaikų darželis „Mėnulio vaikai“
  Šermukšnių g. 4B, Vilnius
 • Lopšelis-darželis „Beržynėlis“
  Beržyno g. 7, Vilnius
 • VšĮ „Bitės lingo“
  K. Donelaičio g. 8, Vilnius
 • Lopšelis-darželis „Šnekutis“
  Vytenio g. 41, Vilnius
 • VšĮ privatus vaikų darželis „Vaiko medis“
  M. K. Čiurlionio g. 42, Vilnius
 • Lopšelis-darželis „Sadutė“
  Z. Sierakausko g. 28, Vilnius
 • Lopšelis-darželis „Kurpaitė“
  Birželio 23-iosios g. 6A
 • Lopšelis-darželis „Bildukas“
  Mindaugo g. 7 / A. Vivulskio g. 2
 • Lopšelis-darželis „Geniukų kalvė“
  Muitinės g. 30, Vilnius
 • Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
  Suvalkų g. 6, Vilnius

Naujamiesčio seniūnijos mokyklos:

 • Vilniaus Centro mokykla
  Lukiškių skg. 5, Vilnius
 • Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija
  S. Konarskio g. 27, Vilnius
 • Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija
  S. Konarskio g. 34, Vilnius
 • Vilniaus Naujamiesčio mokykla
  T. Ševčenkos g. 17, Vilnius
 • Vilniaus Simono Konarskio mokykla
  Statybininkų g. 5, Vilnius
 • Vilniaus Simono Daukanto gimnazija
  J. Jasinskio g. 11, Vilnius
 • Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla
  Mindaugo g. 9, Vilnius
 • Vilniaus GENIO progimnazija, Vilniaus GENIO progimnazijos filialas
  Lukiškių skg. 5, Vilnius
 • VAIVORYKŠTĖS TAKAS, VšĮ gimnazijos Vilniaus filialas
  Algirdo g. 48, Vilnius
 • Vilniaus Šaltinėlio privati mokykla
  J. Jasinskio g. 16G, Vilnius

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Bendrojo ugdymo skyrius, tel. 211 2406;
Ikimokyklinio ugdymo skyrius, tel. 211 2335. 
Konstitucijos pr. 3, el. p. informacija@svietimas.vilnius.lm.lt

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS, TEIKIAMOS VIEŠOSIOS PASLAUGOS:

 1. Konsultavimas bei informacijos teikimas apie seniūnijos, savivaldybės bei valstybės institucijų veiklą.
 2. Skundų, prašymų, pasiūlymų nagrinėjimas.
 3. Seniūnijos gyventojų sueigų šaukimas, susitikimų su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais bei tarnautojais organizavimas.
 4. Kultūros ir sporto renginių, konkursų, seniūnijos švenčių organizavimas.
 5. Pagalba rinkimų komisijoms organizuojant rinkimus bei referendumus.
 6. Konsultacijos dėl medžių redukavimo, želdinimo bei kitais teritorijos tvarkymo ir priežiūros klausimais.
 7. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas.
 8. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas, pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.
 9. Nustatyta tvarka neatlygintinų notarinių veiksmų atlikimas.
 10. Charakteristikų dėl ginklo įsigijimo išdavimas.
 11. Charakteristikų antrojo laipsnio valstybės pensijai gauti išdavimas.

Naujininkų seniūnija ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Raimondas Lingys Seniūnas 211 2939 raimondas.lingys@vilnius.lt
Irena Milovanova Vyriausioji specialistė 211 2936 irena.milovanova@vilnius.lt
Eugenija Karpičiūtė Specialistė 211 2934 Eugenija.Karpiciute@vilnius.lt
Rolanda Katinaitė Specialistė 211 2938 rolanda.katinaite@vilnius.lt

Naujininkų seniūnija yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Seniūnijos darbo laikas:
Pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val.
Penktadieniais 7.30–15.15 val. Pietūs 11.30–12.15 val.
Prieš šventes viena valanda trumpiau.

Naujininkų seniūnijos 2018 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita


Informacija apie gyvenamosios vietos deklaravimą

Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą prašom kreiptis į Naujininkų  seniūniją adresu Dariaus ir Girėno g. 11, Vilnius, tel. pasiteirauti 211 2934, nuoroda internete http://www.vilnius.lt/deklaravimas

DEKLARUOKITE GYVENAMĄJĄ VIETĄ ELEKTRONINIU BŪDU
Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas – http://www.epaslaugos.lt.
Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui – http://www.epaslaugos.lt.

INFORMACIJA APIE GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMĄ INTERNETE
http://www.vilnius.lt/deklaravimas ir http://www.gyvreg.lt.


Seniūnijos teritorijos priežiūra

Informuojame, kad:

1. Už komunalinių atliekų tvarkymą, konteinerių priežiūrą atsakingas Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Povilas Slankauskas, tel. 211 2168, el. p. saulius.slankauskas@vilnius.lt.

2. Už medžių ir krūmų kirtimą, genėjimą, sodinimą atsakingas Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Želdynų poskyrio vyriausiasis specialistas Jaroslav Čaplia, tel. 211 2165, el. p. jaroslav.caplia@vilnius.lt

PASTABA. Pasnigus teritorijų tvarkytojai pirmiausia pirmiausiai valo viešojo transporto stotelių šaligatvius, laiptus, šaligatvius prie gatvių ir reprezentacines Vilniaus miesto gatves bei šaligatvius, o tik vėliau gyvenamųjų namų kiemus. Žemės sklypų, kuriuos tvarko sklypų savininkai, priežiūrą kontroliuoja Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialistai.

Naujininkų seniūnijoje teritoriją tvarko UAB „VSA Vilnius“ Lentvario g. 15, LT-02300, VILNIUS Tel. +370 700 70001 Tel. +370 5 2461470 Faksas +370 5 2461477 info@vsa.lt

Naujininkų seniūnijos teritorijos priežiūros vadybininkai Giedrius Bukšnys, tel. 8 691 09095, Andrius Klimas, tel. 8 615 54709.

Naujininkų seniūnijos teritorijos priežiūrą kontroliuoja
Naujininkų seniūnijos specialistė Rolanda Katinaitė, tel. 211 2938, el. p. rolanda.katinaite@vilnius.lt


Daugiabučius namus administruoja

UAB „Naujininkų ūkis“
Švitrigailos g. 16,   LT-01314 Vilnius
Dispečerinė 8 700 55966


Architekto konsultacija

Teritorijų planavimo bei projektavimo klausimais Naujininkų seniūnijos gyventojus konsultuoja
Miesto plėtros departamento Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondrotas tel. 211 2754, mob. 8 610 23778, el. p. vytautas.kondrotas@vilnius.lt

Interesantus priima Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3 ketvirtadieniais  nuo 9.00 iki 12.00 val. INTERESANTŲ APTARNAVIMO SALĖJE (1 aukšte) 24 langelyje.

Dėl numerių patalpoms (butams) suteikimo ar keitimo turite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrių.
Telefonas pasiteirauti 211 2073


Prekybos vietos su leidimais / be leidimų

Naujininkų seniūnijos teritorijoje patvirtintos mokamos prekybos su leidimais vietos: PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) IŠ (NUO) LAIKINOJO ĮRENGINIO NAUJININKŲ SENIŪNIJOJE VIETŲ SĄRAŠAS

Eil. nr. Prekybos vietos adresas Vietų skaičius Pastabos
1. Dariaus ir Girėno g. – Kapsų g. sankirta 2 Prekiaujama tik prieš Kalėdas ir Naujuosius metus eglutėmis ir jų šakomis
2. Salininkų g. 131 1 Prekiaujama tik prieš Kalėdas ir Naujuosius metus eglutėmis ir jų šakomis
3. Dariaus ir Girėno g. – Šaltkalvių g. 1 Prekiaujama sezoninėmis gėlėmis
4. Pelesos g. 35 1 Prekiaujama uogomis, vaisiais, daržovėmis
5. Pelesos g. 35 1 Prekiaujama gėlėmis
6. Dariaus ir Girėno g. 16 ( prie troleibusų žiedo) 1 Prekiaujama uogomis ir kita sezonine produkcija, gėlėmis
7. Dariaus ir Girėno g. – Šaltkalvių g. 2 Prekiaujama gėlėmis
8. Dariaus ir Girėno g. – Šaltkalvių g.(už spaudos kiosko) 2 Prekiaujama gėlėmis
9. Dariaus ir Girėno g. – Kapsų g. sankirta 2 Prekiaujama gėlėmis
10. Dzūkų g. 1 2 Prekiaujama gėlėmis
11. Dzūkų g. 1 1 Prekiaujama uogomis, vaisiais, daržovėmis
12. Salininkų g. 131 2 Prekiaujama gėlėmis
13. Pupinės g. 6 2 Prekiaujama gėlėmis
14. Dariaus ir Girėno g. – Šaltkalvių g. sankirta 1 Prekiaujama ledais