Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Mokesčių skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

mokesciai@vilnius.lt

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Edita Žilinskienė Skyriaus vedėja 211 2243 edita.zilinskiene@vilnius.lt
Eugenijus Šimanauskas Patarėjas 211 2310 eugenijus.simanauskas@vilnius.lt
Laima Krisiūnienė Vyriausioji specialistė 211 2323 laima.krisiuniene@vilnius.lt
Jekaterina Kryžova Vyriausioji specialistė 211 2230 jekaterina.kryzova@vilnius.lt
Erika Kuročkina Vyriausioji specialistė 211 2069 Erika.Kurockina@vilnius.lt
Agnė Rukienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe agne.rukiene@vilnius.lt
Jurga Ašmantaitė Specialistė 211 2634 Jurga.Asmantaite@vilnius.lt
Mantas Grigaitis Specialistas 211 2219 mantas.grigaitis@vilnius.lt
Karine Žukauskienė Specialistas 211 2285 karine.zukauskiene@vilnius.lt
Živilė Kutulytė Praktikantė zivile.kutulyte@vilnius.lt

Mokesčių skyrius yra Finansų ir strateginio planavimo departamento struktūrinis padalinys.


Mokesčių skyriaus darbo laikas: I - IV - 8.30 - 17.30 val. V - 8.30 - 16.15 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTO MOKESČIŲ SKYRIAUS NUOSTATAI »


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 8.1. dalyvauti įgyvendinant Savivaldybei priskirtų mokesčių politiką, nustatytas procedūras bei tvarkas; 8.2. teikti elektronines paslaugas gyventojams pagal Skyriaus kompetenciją; 8.3. informuoti mokesčių mokėtojus apie Skyriui priskirtų mokesčių mokėjimo procedūras, tvarkas, terminus; 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. vykdant Savivaldybės biudžete patvirtintą pajamų surinkimo planą komunikuoja su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl Skyriaus kompetencijai priskirtų mokesčių, ieško naujų mokesčių mokėtojų; 9.2. vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą, apskaitą ir kontrolę: 9.3. vykdo pajamų iš turto nuomos mokesčio kontrolę; 9.4. vykdo paramos socialinės infrastruktūros plėtrai administravimą: 9.5. vykdo nekilnojamojo turto mokesčio, paveldimo turto mokesčio, žemės mokesčio, žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo Savivaldybės biudžeto sąskaita administravimą: 9.6. vykdo viešųjų pirkimų pasiūlymų ir sutarčių įvykdymo užtikrinimo garantijų Savivaldybėje administravimą, apskaitą ir kontrolę; 9.7. vykdo atsiskaitymų už Savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomą apskaitą; 9.8. atlieka apleistų patalpų ir pastatų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje analizę, įvertina pateiktą medžiagą ir derina ją su Savivaldybės struktūriniais daliniais, atsako už Administracijos direktoriaus įsakymo projekto dėl apleistų patalpų ir pastatų sąrašo patvirtinimo parengimą, užtikrina savalaikį informacijos perdavimą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; 9.9. atlieka nenaudojamų žemės sklypų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje analizę, įvertina pateiktą medžiagą ir derina ją su Savivaldybės struktūriniais daliniais, atsako už Administracijos direktoriaus įsakymo projekto dėl nenaudojamų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo parengimą, užtikrina savalaikį informacijos perdavimą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; 9.10. analizuoja sąlyginio deponavimo sąskaitos, skirtos vietinei rinkliavai, lėšų paskirstymą; 9.11. vykdo vietinės rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra administravimą; 9.12. vykdo vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimą; 9.13. nustato Skyriui priskirtų mokesčių bei paramos lėšų mokėjimo procedūras, dydžius, terminus teisės aktų nustatyta tvarka; 9.14. rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal Skyriaus kompetenciją; 9.15. atlieka teisinės bazės, susijusios su Skyriui priskirtais mokesčiais, analizę, rengia ir teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai; 9.16. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis bei Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojus Skyriui priskirtų mokesčių mokėjimo procedūrų, tvarkų, terminų klausimais; 9.17. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, Tarybos narių paklausimus, priima interesantus; 9.18. perkelia į Finansų valdymo ir apskaitos sistemą Skyriui priskirtų mokesčių suvestinius duomenis; 9.19. tvarko kontroliuojamų užduočių vykdymą Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys”; 9.20. rengia Skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams