Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Eksploatacijos poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gintautas Kazimieras Niaura Poskyrio vedėjas
211 2104 gintautas.niaura@vilnius.lt
Raimondas Jacunskas Patarėjas
211 2574 raimondas.jacunskas@vilnius.lt
Olga Lapinskienė Vyriausioji specialistė
211 2126 olga.lapinskiene@vilnius.lt
Jurgita Palionienė Vyriausioji specialistė
211 2870 jurgita.palioniene@vilnius.lt
Judita Repšienė Vyresnioji specialistė
Nėra darbe judita.repsiene@vilnius.lt
Povilas Stelmokas Vyriausiasis specialistas
211 2151 povilas.stelmokas@vilnius.lt
Sigitas Šakalys Vyriausiasis specialistas
211 2317 sigitas.sakalys@vilnius.lt

Eksploatacijos poskyris yra Infrastruktūros skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV 7:30-16:30 val. V 7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15

Svarbiausieji Eksploatacijos poskyrio uždaviniai: 1. eksploatuoti, tvarkyti, remontuoti ir statyti miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) objektus; 2. atlikti miesto infrastruktūros objektų techninę priežiūrą; 3. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant Skyriaus ir Departamento politiką susisiekimo komunikacijų eksploatacijos, remonto ir statybos klausimais. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. organizuoja susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių bei pėsčiųjų judėjimo takų ir pastatų, skirtų šioms komunikacijų reikmėms tenkinti) eksploataciją, priežiūrą, remontą ir statybą; 2. įgyvendina miesto infrastruktūros objektų (susisiekimo komunikacijų) plėtrą, vykdydamas statytojo ir techninės priežiūros funkcijas; 3. priima atliktus susisiekimo komunikacijų eksploatacijos, remonto ir statybos darbus; 4. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo miesto infrastruktūros objektams eksploatuoti ir remontuoti; .5. dirba darbo ir valstybinėse komisijose pripažįstant tinkamais naudoti infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) objektus; 6. administruoja gatvių avarinės tarnybos darbą; 7. administruoja miesto lietaus nuotekų tinklo eksploataciją ir remontą; 8. administruoja gatvių statybos su daliniu fizinių ir juridinių asmenų finansavimu programos įgyvendinimą; 9. administruoja eismo įvykių metu miesto turtui padarytos žalos išieškojimą iš kaltininkų; 10. kontroliuoja mechanizuotos gatvių priežiūros (barstymo ir valymo) darbus žiemos sezono metu; 11. kontroliuoja komisijos pripažintuose tinkamais naudoti objektuose garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų šalinimą; 12. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 13. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 14. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 15. bendradarbiauja su kitais Administracijos departamentais, skyriais, poskyriais.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams