Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Energetikos skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Ilja Karužis Skyriaus vedėjas
211 2381 ilja.karuzis@vilnius.lt
Jūratė Visackaitė Patarėja
jurate.visackaite@vilnius.lt

Atliekų tvarkymo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Eglė Bernotavičienė Patarėja
211 2859 egle.bernotaviciene@vilnius.lt
Giedrė Baranauskienė Vyriausioji specialistė
kuruoja atliekų tvarkymo klausimus Fabijoniškių, Justiniškių, Rasų, Šnipiškių, Naujosios Vi...
211 2821 giedre.baranauskiene@vilnius.lt
Krystyna Juknevičienė Vyriausioji specialistė
kuruoja atliekų tvarkymo klausimus Karoliniškių, Lazdynų, Pilaitės, Šeškinės, Vilkpėdės, V...
211 2625 krystyna.jukneviciene@vilnius.lt
Saulius Povilas Slankauskas Vyriausiasis specialistas
kuruoja atliekų tvarkymo klausimus Grigiškių, Naujininkų, Panerių, Senamiesčio, Žvėryno, Ant...
211 2168 saulius.slankauskas@vilnius.lt
Natalija Vaitkevič Vyresnioji specialistė
211 2460 natalija.vaitkevic@vilnius.lt

Atliekų tvarkymo poskyris yra Energetikos skyriaus struktūrinis padalinys.


Dėl komunalinių ir rūšiuojamų atliekų tvarkymo kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ http://www.sivasa.lt, Tel.: 1895 / +370 650 04949, rinkliava@sivasa.lt.

Šilumos ir vandens ūkio poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Kęstutis Karosas Poskyrio vedėjas
211 2178 kestutis.karosas@vilnius.lt
Vytautas Budreika Patarėjas
211 2832 vytautas.budreika@vilnius.lt
Natalija Kutyš Vyriausioji specialistė
Centralizuotai pagamintos šilumos tiekimas, daugiabučių namų šilumos ūkio priežiūros reglame...
211 2021 natalija.kutys@vilnius.lt
Nerijus Linkus Vyriausiasis specialistas
211 2570 nerijus.linkus@vilnius.lt
Vytis Masionis Vyriausiasis specialistas
219 7960 vytis.masionis@vilnius.lt
Neringa Radzevičienė Vyriausioji specialistė
211 2325 neringa.radzeviciene@vilnius.lt
Danguolė Šlepikaitė Vyriausioji specialistė
211 2167 slepikaite.danguole@vilnius.lt
Vaida Voroneckienė Vyriausioji specialistė
211 2490 vaida.voroneckiene@vilnius.lt

Šilumos ir vandens ūkio poskyris yra Energetikos skyriaus struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO ŠILUMOS IR VANDENS ŪKIO SKYRIAUS NUOSTATAI »


Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 1. tenkinti Vilniaus miesto gyventojų poreikius pagal kompetenciją; 2.užtikrinti miesto energetinių objektų funkcionavimą; 3. kontroliuoti viešųjų paslaugų teikimą; Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. koordinuoja ir kontroliuoja, kaip įmonės organizuoja paslaugų teikimą gyventojams; 2. konsultuoja ir informuoja gyventojus, įmones, įstaigas ir organizacijas šilumos ir karšto vandens tiekimo klausimais; 3. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant energetinių išteklių tiekimo tarifus; 4. teikia siūlymus dėl pastatų šildymo būdo keitimo, naujų šildymo sistemų pritaikymo, biokuro panaudojimo pastatų šildymui įdiegimo šilumos šaltiniuose; 5. rengia šilumos tiekimo išdavimo, keitimo licencijas, nagrinėja šilumos tiekimo licencijavimo klausimus; 6. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus šilumos ir karšto vandens tiekimo, paslaugų kokybės gerinimo, kainų taikymo klausimais, daugiabučių namų bendrojo naudojimo šilumos ir karšto vandens tinklų eksploatavimo ir remonto klausimais, teikia informaciją dėl šių tinklų priežiūros ir remonto darbų išlaidų paskirstymo tvarkos; 7. atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose Skyriaus kompetencijos klausimais; 8. vykdydamas Europos Sąjungos direktyvas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, įgyvendina energijos vartojimo efektyvumo didinimo, oro taršos ir triukšmo mažinimo, alternatyvių kuro rūšių diegimo programas; 9. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 10. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Skyriaus veiklą; 11. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos departamentais, skyriais, poskyriais. 12 pagal savo kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus išteikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

Pavaldžios įmonės (įstaigos)

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gerimantas Bakanas Direktorius info@chc.lt
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Rimantas Juknevičius Direktorius r.juknevicius@sivasa.lt
UAB „VAATC“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Tomas Vaitkevičius Direktorius info@vaatc.lt
UAB „Vilniaus vandenys“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Marius Švaikauskas Generalinis direktorius info@vv.lt
VšĮ „Atnaujinkime miestą“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Eglė Randytė Direktorė egle.randyte@amiestas.lt

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams