Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Želdynų skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Giedrė Čeponytė Skyriaus vedėja
211 2469 giedre.ceponyte@vilnius.lt
Jaroslavas Čaplia Vyriausiasis specialistas
211 2865 jaroslav.caplia@vilnius.lt
Vytautas Dabriška Vyriausiasis specialistas
211 2121 8 614 40870 vytautas.dabriska@vilnius.lt
Vaiva Gudienė Aplinkos apsaugos inžinierė
211 2266 868669020 vaiva.gudiene@vilnius.lt
Marius Pabrieža Vyriausiasis specialistas
211 2742 8687 34356 marius.pabrieza@vilnius.lt
Renata Viršilaitė Vyresnioji specialistė
211 2483 Renata.Virsilaite@vilnius.lt
Julija Zajankovskė Vyriausioji specialistė
211 2431 julija.zajankovske@vilnius.lt
Šarūnas Bazys Miškininkas
211 2108 +37068669062 sarunas.bazys@vilnius.lt
Rimantas Gricius Miškininkas
211 2119 rimantas.gricius@vilnius.lt
Stasys Urvelis Miškininkas
Nėra darbe
Pavaduoja
stasys.urvelis@vilnius.lt

Želdynų skyriaus darbo laikas I-IV 7:30-16:30 val. V 7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO MIESTO TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS ŽELDYNŲ POSKYRIO NUOSTATAI »


Svarbiausi Želdynų poskyrio uždaviniai: 1. organizuoti medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, kirtimo, genėjimo, sodinimo darbus, naujų želdinių sodinimą bei tolesnę jų priežiūrą; 2. organizuoti Savivaldybei priskirtų ir patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų priežiūrą; 4. inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti miesto želdynų planavimo, projektavimo procesus, naujų miesto želdynų įrengimą, siekiant užtikrinti darnią miesto plėtrą ir rekreacinių visuomenės poreikių įgyvendinimą; 3. vykdyti želdynų ir želdinių apsaugą; Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus miesto tvarkymo, želdynų priežiūros, Savivaldybei priskirtų ir patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų priežiūros, medžių, augančių ne miško žemėje, kirtimo, genėjimo, sodinimo darbų, naujų želdynų įrengimo klausimais; 2. organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų, priskirtų poskyrio kompetencijai, įgyvendinimą, rengia su rangovinėmis organizacijomis sutartis miesto želdynų projektavimo, kurimo, tvarkymo darbams, tikrina atliekamų darbų kokybę ir kiekybę, sudaro atliekamų darbų sąmatas bei kalkuliacijas, rengia kuruojamų darbų ir paslaugų medžiagą viešiesiems pirkimams; 3. organizuoja ir koordinuoja miesto želdynų - parkų, miško parkų, skverų medžių kirtimo, genėjimo, sodinimo darbus; 4. derina teritorijų planavimo ir projektavimo dokumentus Savivaldybei priskirtų miesto želdynų ir patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų teritorijose bei peržiūri techninių projektų sprendinius; 5. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo miesto želdynų objektų priežiūrai; 6. dalyvauja patikrinimuose aplinkos apsaugos pažeidimų, želdinių priežiūros klausimais; 7. organizuoja želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos, veikiančios prie Savivaldybės administracijos visuomeniniais pagrindais, veiklą; 8. sprendžia medžių persodinimo, kirtimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, gydymo klausimus; 9. išduoda leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui, persodinimui ar kitiems želdynų ir želdinių tvarkymo darbams; 10. organizuoja valstybinėje ir Savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą; 11. skelbia želdynus ir želdinius Savivaldybės saugomais gamtos ir kultūros paveldo objektais; 12. rengia želdinių apsaugos taisykles; 13. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams ir trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 14. pagal Poskyrio kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Poskyrio veiklą; 15. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės departamentais, skyriais, poskyriais; 16. pagal priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus; 17. sprendžia kitus Poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo departamento direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus.

Pavaldžios įmonės (įstaigos)

VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Laisvūnas Budėnas Direktorius 261 1037 l.budenas@vilniausparkai.lt
Nijolė Ruseckienė Finansininkė 261 1037 n.ruseckiene@vilniausparkai.lt

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams