Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Infrastruktūros skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Virginijus Pauža Skyriaus vedėjas
211 2155
Arūnas Visockas Vyresnysis patarėjas
211 2157 arunas.visockas@vilnius.lt
Ligita Stasė Byčienė Padėjėja
Nėra darbe ligita.byciene@vilnius.lt

Infrastruktūros skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Departamento darbo laikas: Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val. Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val. Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Svarbiausieji Miesto ūkio ir transporto departamento uždaviniai: 1. tenkinti Vilniaus miesto gyventojų poreikius pagal priskirtą kompetenciją; 2. koordinuoti miesto infrastruktūros objektų eksploatavimą ir statybą; Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. rengia departamento strateginį veiklos planą, renka informaciją ir ją apibendrina, kontroliuoja sutarčių vykdymą; 2. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo miesto infrastruktūros objektams eksploatuoti ir statyti; 3. pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina projektus, finansuojamus Sanglaudos fondo, struktūrinių fondų ir pagal Europos Sąjungos paramos programas; 4. įgyvendina miesto infrastruktūros objektų plėtrą, vykdydamas statytojo ir techninės priežiūros funkcijas; 5. organizuoja susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių ir pėsčiųjų judėjimo vietų, tiltų, viadukų, pralaidų ir požeminių perėjų bei pastatų, skirtų šioms komunikacijų reikmėms tenkinti) statybą, rekonstrukciją, eksploataciją, priežiūrą ir remontą; 6. rengia susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas bendriesiems, detaliesiems specialiojo planavimo dokumentams ir techniniams projektams, taip pat projektavimo užduotis sąlygų sąvadui gauti bei tikrina jų įvykdymą; 7. organizuoja susisiekimo komunikacijų, aikščių, skverų, kapinių, žaliųjų plotų, parkų, valstybinių miškų, krantinių ir kitų miesto bendrojo naudojimo objektų tvarkymą ir priežiūrą; 8. organizuoja eismo saugumo, transporto, dviračių ir pėsčiųjų srautų tyrimus, statistinių duomenų kaupimą, rezultatų pritaikymą, teikia siūlymus dėl transporto inžinerinės infrastruktūros tobulinimo bei plėtros, diegia eismo saugumo priemones, atlieka jų priežiūrą, rengia kelių eismo saugumo programas ir jas įgyvendina, išduoda leidimus įrengti ir eksploatuoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, šviesoforus, atitvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius ir kt.) bendro naudojimo teritorijose; 9. dalyvauja rengiant specialiojo planavimo dokumentus, susijusius su naujų transporto rūšių diegimu ir įgyvendinimu; 10. vykdydamas Europos Sąjungos direktyvas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, įgyvendina energijos vartojimo efektyvumo didinimo, oro taršos ir triukšmo mažinimo programas; 11. administruoja viešąjį transportą, užtikrindamas valstybinių (priskirtųjų savivaldybėms) keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais bei lengvaisiais automobiliais taksi funkcijų vykdymą, transporto paslaugų teikimo nenutrūkstamumą ir reguliarumą, formuoja miesto viešojo transporto veiklos strategiją bei visais metų laikais užtikrina tinkamą atskirų transporto infrastruktūros elementų būklę; 12. išduoda leidimus žemės kasinėjimo darbams ir eismo apribojimams dėl tinklų klojimo ir pastatų statybos, kontroliuoja dangų atstatymą po inžinerinių tinklų paklojimo, koordinuoja grunto išvežimą ir sandėliavimą mieste; 13. užtikrina licencijuojamos veiklos ir išduotų leidimų panaudojimo kontrolę, valstybinių (priskirtųjų savivaldybėms) keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais bei lengvaisiais automobiliais taksi funkcijų vykdymą, transporto paslaugų teikimo nenutrūkstamumo ir reguliarumo priežiūrą, vežėjų ir vairuotojų ekipažų darbo kontrolę; 14. koordinuoja departamento reguliavimo sričiai priskirtų Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ūkinę veiklą; 15. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 16. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 17. pagal priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 18. pagal priskirtą kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie departamento veiklą; 19. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos departamentais, skyriais, poskyriais.


BPD Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga Vilnius
DEPARTAMENTO ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI, KURIEMS SKIRTA ES FINANSINĖ PARAMA: 1. VILNIAUS SENAMIESČIO PIETINIO APVAŽIAVIMO STATYBA NUO P. VIŠINSKIO G. IKI AUŠROS VARTŲ G. Įgyvendinimo terminas: 2005-2006 m. Statybos darbų pradžia: 2005 m. rugsėjis; statybos darbų pabaiga: numatoma 2006 m. rugsėjo 25 d. Projekto vertė – 23 mln. Lt (skirta finansinė parama – 20,9 mln. Lt) Projekto tikslas – pagerinti susisiekimo infrastruktūrą ir apsaugoti senamiestį nuo neigiamo transporto poveikio, nutiesti 4 eismo juostų 1,09 km ilgio senamiesčio pietinį apvažiavimą nuo P. Višinskio g. iki Aušros Vartų g. Objekto aprašymas: Vilniaus senamiesčio apvažiavimas prasideda nuo Aušros Vartų ir Geležinkelio gatvių sankryžos, eina greta geležinkelio ties Lapų ir K. Vanagėlio gatvėmis, kerta Rasų gatvę ir prie žydų genocido memorialinio skvero įsijungs į P. Višinskio gatvę. Senamiesčio pietinio apvažiavimo trasą rasite čia Daugiau informacijos apie projektą rasite čia. 2. IXB TRANSPORTO KORIDORIAUS TRŪKSTAMOSIOS GRANDIES STATYBA - VILNIAUS PIETINIS APLINKKELIS Įgyvendinimo terminas: 2006-2008 m. Statybos darbų pradžia: numatoma 2006 m. rugsėjį; statybos darbų trukmė: 30 mėnesių. Projekto vertė – 267 mln. Lt (skirta finansinė parama - 142,9 mln. Lt) Projekto tikslas – integruoti Vilniaus miesto transporto sistemą į transeuropinį kelių tinklą, sumažinti tranzitinio ir vietinio transporto srautus miesto centre, nutiesti 2,8 km Vilniaus pietinio aplinkkelio trūkstamą grandį nuo Žirnių gatvės iki Lazdynų tilto, rekonstruoti 3,7 km gretutinių gatvių tinklo, pastatyti 380 m estakadą bei 43 m pėsčiųjų ir lengvojo transporto viaduką. Numatomą Vilniaus pietinio aplinkkelio trasą rasite čia Daugiau informacijos apie projektą rasite čia. 3. GELEŽINIO VILKO GATVĖS NUO MOKYKLOS GATVĖS IKI MOLĖTŲ PLENTO STATYBA Įgyvendinimo terminas: 2006-2008 m. Statybos darbų pradžia: numatoma 2006 m. spalį; statybos darbų pabaiga: numatoma 2008 m. birželį. Projekto vertė – 43,8 mln. Lt (skirta finansinė parama - 22,7 mln. Lt) Projekto tikslas – pagerinti eismo sąlygas šiaurinėje miesto dalyje, įrengti Geležinio Vilko g. tęsinį iki valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena (iki Vilniaus m. ribos). Objekto aprašymas: bus nutiesta 1,98 km ilgio nauja gatvės atkarpa ir rekonstruota 0,5 km esamų gatvių, pastatytas 68 m ilgio pėsčiųjų viadukas ties Mokyklų g., trijose perėjose įrengtas šviesoforinis valdymas. Numatomą statybos darbų teritorijos schemą rasite čia. Daugiau informacijos apie projektą rasite čia. 4. DARIAUS IR GIRĖNO G. VIADUKO PER GELEŽINKELĮ SU PRIEIGOMIS REKONSTRUKCIJA Įgyvendinimo terminas: 2006-2008 m. Statybos darbų pradžia: numatoma 2006 m. spalį; statybos darbų pabaiga: numatoma 2008 m. gegužę. Projekto vertė – 31 mln. Lt (skirta finansinė parama - 15,5 mln. Lt) Projekto tikslas – pagerinti eismo sąlygas, t.y. sumažinti eismo grūstis, avaringumą, vietiniam ir atvykstančiam transportui. Objekto aprašymas: 116,7 m ilgio Dariaus ir Girėno gatvės viadukas bus rekonstruotas ir praplatintas iki 28,5 m, rekonstruotos ir praplatintos viaduko prieigose esančios Dariaus ir Girėno bei Švitrigailos gatvės, rekonstruota Dariaus ir Girėno bei Pelesos g. sankryža (bendras rekonstruotinų gatvių ilgis - 657 m). Numatomą rekonstrukcijos darbų teritorijos schemą rasite čia. Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

Apskaitos ir pirkimų poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Birutė Žarnauskienė Poskyrio vedėja
211 2017 birute.zarnauskiene@vilnius.lt
Jūratė Čaiko Vyriausioji specialistė
211 2852 jurate.caiko@vilnius.lt
Jurgita Mackonienė Vyriausioji specialistė
211 2095 jurgita.mackoniene@vilnius.lt
Agnietė Umbrasienė Vyresnioji specialistė
2112563 agniete.umbrasiene@vilnius.lt
Vladas Politika Specialistas
211 2107 vladas.politika@vilnius.lt
Reda Pileckaitė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
211 2042 reda.pileckaite@vilnius.lt

Apskaitos ir pirkimų poskyris yra Infrastruktūros skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val. Pietūs 11.30-12.15

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS PROGRAMŲ ADMINISTRAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI »


Svarbiausieji Planavimo poskyrio uždaviniai: 1. organizuoti ir vykdyti departamento strateginio plano rengimą; 2. organizuoti ir vykdyti departamento finansų valdymą; 3. įgyvendinti miesto gyventojų, Savivaldybės ir departamento tikslus planuojant, finansuojant ir apskaitant miesto infrastruktūros objektų rekonstrukciją ir eksploatavimą; 4. siekti, kad strateginiame veiklos plane numatytiems uždaviniams ir priemonėms įgyvendinti lėšos būtų naudojamos racionaliai ir pagal paskirtį. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. vadovaudamasis departamento veiklos planu, patvirtintu Savivaldybės biudžetu, rengia programines sąmatas, investicijų programos projektą, renka informaciją, ją apibendrina, kontroliuoja sutarčių vykdymą; 2. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, o esant būtinybei – dėl biudžeto asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją paskirties pakeitimo, reikalingo miesto infrastruktūros objektams eksploatuoti ir statyti; 3. pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina projektus, finansuojamus Sanglaudos fondo, struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos paramos programų; 4. siekdamas užtikrinti finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą nustatyta tvarka, tinkamą dokumentų įforminimą ir išaiškinti dar tik prognozių stadijoje apie galimus papildomus finansinius išteklius bei perspėti apie galiojančių finansinių įstatymų galimus pažeidimus, vykdo išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę; 5. rengia ir teikia paraiškas (mokėjimo prašymus) ir jų privalomuosius priedus lėšoms gauti pagal programas ir finansavimo šaltinius; 6. paskirsto lėšų srautus įvairiems lėšų gavėjams, kad būtų užtikrintas sklandus projektų įgyvendinimas; 7. tvarko investicinių projektų apskaitos registrus, atsiskaitymus pagal rangovus ir finansavimo šaltinius, derina atsiskaitymus ir įsipareigojimus pagal gautas lėšas, pasirašytas sutartis ir mokėjimus; 8. rengia paraiškas lėšoms gauti Savivaldybėje įdiegtoje FVAS (finansų valdymo apskaitos sistemoje); 9. siekdamas, kad finansuojančios institucijos galėtų tinkamai įvertinti finansinę būklę, veiklos rezultatus ir priimti teisingus ekonominius sprendimus, departamento direktoriui pasirašius, teikia finansinės apskaitos informaciją ataskaitų pavidalu, pagal reglamentuotų rodiklių sudėtį, turinį, ataskaitų rengimo periodiškumą Finansų departamentui, Automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, Transporto investicijų direkcijai, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Finansinių paslaugų statistikos skyriui, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai; 10. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 11. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 12. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia informaciją apie departamento finansinę veiklą Savivaldybės vadovybei; 13. teikia Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sutarčių projektus bei išlaidų sąmatas, rengia paraiškas lėšoms gauti pagal atitinkamas finansavimo sutartis ir gautus mokėjimo dokumentus bei teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos; 14. pasibaigus ketvirčiui, rengia Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitą, pasibaigus metams – ataskaitas apie atliktus darbus ir Programos lėšų panaudojimą su Savivaldybės audito ataskaitos išvadomis apie šių lėšų panaudojimo teisingumą; 15. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos departamentais, skyriais ir poskyriais. 16. analizuoja sąmatų vykdymą, kontroliuoja ir teikia siūlymus dėl darbo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo; 17. dalyvauja konferencijose, seminaruose, vyksta į stažuotes bei komandiruotes, rengia pasitarimus skyriui priskirtais klausimais; 18. teikia informaciją poskyrio kompetencijos klausimais žiniasklaidai, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių ir organizacijų pareiškimus ir skundus.

Eksploatacijos poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gintautas Kazimieras Niaura Poskyrio vedėjas
211 2104 gintautas.niaura@vilnius.lt
Raimondas Jacunskas Patarėjas
211 2574 raimondas.jacunskas@vilnius.lt
Olga Lapinskienė Vyriausioji specialistė
Nėra darbe olga.lapinskiene@vilnius.lt
Jurgita Palionienė Vyriausioji specialistė
211 2870 jurgita.palioniene@vilnius.lt
Judita Repšienė Vyresnioji specialistė
Nėra darbe judita.repsiene@vilnius.lt
Povilas Stelmokas Vyriausiasis specialistas
211 2151 povilas.stelmokas@vilnius.lt
Sigitas Šakalys Vyriausiasis specialistas
211 2317 sigitas.sakalys@vilnius.lt

Eksploatacijos poskyris yra Infrastruktūros skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV 7:30-16:30 val. V 7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15

Svarbiausieji Eksploatacijos poskyrio uždaviniai: 1. eksploatuoti, tvarkyti, remontuoti ir statyti miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) objektus; 2. atlikti miesto infrastruktūros objektų techninę priežiūrą; 3. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant Skyriaus ir Departamento politiką susisiekimo komunikacijų eksploatacijos, remonto ir statybos klausimais. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. organizuoja susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių bei pėsčiųjų judėjimo takų ir pastatų, skirtų šioms komunikacijų reikmėms tenkinti) eksploataciją, priežiūrą, remontą ir statybą; 2. įgyvendina miesto infrastruktūros objektų (susisiekimo komunikacijų) plėtrą, vykdydamas statytojo ir techninės priežiūros funkcijas; 3. priima atliktus susisiekimo komunikacijų eksploatacijos, remonto ir statybos darbus; 4. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo miesto infrastruktūros objektams eksploatuoti ir remontuoti; .5. dirba darbo ir valstybinėse komisijose pripažįstant tinkamais naudoti infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) objektus; 6. administruoja gatvių avarinės tarnybos darbą; 7. administruoja miesto lietaus nuotekų tinklo eksploataciją ir remontą; 8. administruoja gatvių statybos su daliniu fizinių ir juridinių asmenų finansavimu programos įgyvendinimą; 9. administruoja eismo įvykių metu miesto turtui padarytos žalos išieškojimą iš kaltininkų; 10. kontroliuoja mechanizuotos gatvių priežiūros (barstymo ir valymo) darbus žiemos sezono metu; 11. kontroliuoja komisijos pripažintuose tinkamais naudoti objektuose garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų šalinimą; 12. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 13. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 14. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 15. bendradarbiauja su kitais Administracijos departamentais, skyriais, poskyriais.

Projektavimo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Linas Bartusevičius Poskyrio vedėjas
219 7908 linas.bartusevicius@vilnius.lt
Danguolė Baleišytė Vyriausioji specialistė
211 2741 danguole.baleisyte@vilnius.lt
Sonata Čapienė Vyriausioji specialistė
211 2136 sonata.capiene@vilnius.lt
Ilona Lankininkienė Vyriausioji specialistė
211 2480 ilona.lankininkiene@vilnius.lt
Regina Vaišnoraitė Vyriausioji specialistė
211 2169 regina.vaisnoraite@vilnius.lt

Projektavimo poskyris yra Infrastruktūros skyriaus struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val. Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val. Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS NUOSTATAI »


UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Svarbiausieji Infrastruktūros skyriaus uždaviniai: 1. Skatinti miesto transporto infrastruktūros plėtrą, pritraukiant Europos Sąjungos fondų, valstybės bei privačias lėšas; 2. Įgyvendinti miesto transporto infrastruktūros investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, valstybės, Savivaldybės bei kitomis lėšomis; 3. Užtikrinti projektų, kuriems skirtos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos, apmokėjimą, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos finansavimo sutartyse numatytų asignavimų ribose. 4. Organizuoti ir vykdyti departamento strateginio plano rengimą; 5. Organizuoti ir vykdyti departamento finansų valdymą. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. Rengia transporto infrastruktūros projektams paraiškas Europos Sąjungos fondų lėšoms gauti ir vadovauja jų įgyvendinimui; 2. Vadovauja Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo grupėms, skiria grupės nariams užduotis ir kontroliuoja jų atlikimą; 3. Kontroliuoja Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų bendrąjį finansavimą ir lėšų gavimą; 4. Rengia ir teikia paraiškas (mokėjimo prašymus) ir jų privalomuosius priedus Duomenų mainų svetainėje, rengia ir teikia projektų tarpines ir galutines finansines ataskaitas Tarpinei ir Įgyvendinančiajai institucijoms, rengia investicinių projektų įgyvendinimo ataskaitas ir teikia Įgyvendinančiajai institucijai; 5. Vykdo einamąją finansų kontrolę; 6. Rengia paraiškas lėšoms gauti Savivaldybėje įdiegtoje Finansų valdymo apskaitos sistemoje; 7. Teikia Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sutarčių projektus bei išlaidų sąmatas, rengia paraiškas lėšoms gauti pagal atitinkamas finansavimo sutartis ir gautus mokėjimo dokumentus bei teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos; 8. Pasibaigus ketvirčiui, rengia Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitą, pasibaigus metams – ataskaitas apie atliktus darbus ir Programos lėšų panaudojimą su Savivaldybės audito ataskaitos išvadomis apie šių lėšų panaudojimo teisingumą; 9. Teikia siūlymus dėl lėšų poreikio Europos Sąjungos finansuojamiems transporto infrastruktūros projektams įgyvendinti; 10. Teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, o esant būtinybei – dėl biudžeto asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją paskirties pakeitimo, reikalingo miesto infrastruktūros objektams eksploatuoti ir statyti; 11. Vadovaudamasis departamento veiklos planu, patvirtintu Savivaldybės biudžetu, rengia programines sąmatas, investicijų programos projektą, renka informaciją, ją apibendrina, kontroliuoja sutarčių vykdymą; 12. Administruoja Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąja programą; 13. Pagal savo kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus ir imasi priemonių, siūlymams įgyvendinti; 14. Pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 15. Pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia kitiems Savivaldybės struktūriniams padaliniams informaciją apie Skyriaus veiklą; 16. Teikia siūlymus dėl transporto infrastruktūros techninių projektų rengimo; 17. Rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

Sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Ala Smalakienė Poskyrio vedėja
211 2443 ala.smalakiene@vilnius.lt
Gerda Bareikienė Vyriausioji specialistė
211 2388 gerda.bareikiene@vilnius.lt
Marija Joteikienė Vyriausioji specialistė
211 2521 marija.joteikiene@vilnius.lt
Asta Jurskienė Vyresnioji specialistė
211 2717 asta.jurskiene@vilnius.lt
Viktorija Kaušylienė Vyriausioji specialistė
211 2102 viktorija.kausyliene@vilnius.lt
Loreta Motiejūnienė Vyriausioji specialistė
211 2101 loreta.motiejuniene@vilnius.lt
Regina Stasiūnienė Vyriausioji specialistė
211 2103 regina.stasiuniene@vilnius.lt
Rita Usonienė Vyriausioji specialistė
211 2127 rita.usoniene@vilnius.lt

Sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyris yra Infrastruktūros skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val. Pietūs 11.30-12.15

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SKYRIAUS PROJEKTAVIMO, SĄLYGŲ IŠDAVIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ POSKYRIO NUOSTATAI »


Svarbiausi Poskyrio uždaviniai: 1. planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) projektavimą; 2. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant Skyriaus ir Departamento politiką susisiekimo komunikacijų projektavimo klausimais. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. vykdo projektavimo darbų užsakovo funkcijas Savivaldybės patikėjimo teise valdomojoje teritorijoje: rengia projektavimo užduotis, užsako technines sąlygas, vykdo projektavimo paslaugų priežiūrą, priima atliktus darbus, teikia projektavimo medžiagą darbų vykdymo konkursams rengti; 2. planuoja miesto infrastruktūros plėtrą; 3. rengia susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams ir prisijungimo sąlygas techniniams projektams; 4. kaupia ir sistemina parengtų susisiekimo komunikacijų sąlygų duomenis kompiuterinėje duomenų bazėje; 5. rengia sutartis prie prisijungimo sąlygų, registruoja jų apimtis duomenų bazėje; 6. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 7. koordinuoja projektavimo sąlygų ir sutarčių prie jų projektavimo darbų atlikimą; 8. atstovauja poskyriui Žemės sklypų tvarkymo ir planavimo ir Nuolatinėje statybos leidimų išdavimo komisijoje; 9. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių siūlymams įgyvendinti; 10. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 11. bendradarbiauja su kitais Administracijos departamentais, skyriais, poskyriais.

Statybos poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Danguolė Pakalniškytė Poskyrio vedėja
211 2118 danguole.pakalniskyte@vilnius.lt
Živilė Dabriškienė Vyriausioji specialistė
211 2188 zivile.dabriskiene@vilnius.lt
Alma Paulavičienė Vyriausioji specialistė
211 2163 alma.paulaviciene@vilnius.lt
Ąžuolas Steponavičius Vyriausiasis specialistas
211 2128 azuolas.steponavicius@vilnius.lt
Vytautas Tumasonis Vyriausiasis specialistas
211 2131 vytautas.tumasonis@vilnius.lt

Statybos poskyris yra Infrastruktūros skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV 7:30-16:30 val. V 7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15

Svarbiausi Statybos poskyrio uždaviniai: 1. statyti, rekonstruoti ir kapitaliai remontuoti miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) objektus; 2. atlikti miesto infrastruktūros objektų techninę priežiūrą; 3. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant Skyriaus ir Departamento politiką susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto klausimais; Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. organizuoja susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių bei pėsčiųjų judėjimo vietų, tiltų, viadukų, pralaidų bei požeminių perėjų ir pastatų, skirtų šioms komunikacijų reikmėms tenkinti) statybą, rekonstrukciją ir kapitalinį remontą; 2. įgyvendina miesto infrastruktūros objektų (susisiekimo komunikacijų) plėtrą, vykdant statytojo ir techninės priežiūros funkcijas; 3. priima atliktus susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbus; 4. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo miesto infrastruktūros objektų statybai ir rekonstrukcijai; 5. kontroliuoja tiltų, viadukų, estakadų, požeminių perėjų ir tunelių techninę būklę bei jų remonto darbus; 6. dalyvauja darbo ir valstybinėse komisijose pripažįstant tinkamais naudoti infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) objektus; 7. kontroliuoja komisijos pripažintuose tinkamais naudoti objektuose garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų šalinimą; 8. administruoja susisiekimo komunikacijų kadastrinius matavimus ir teisinę registraciją Registrų centre; 9. administruoja gatvių statybos su daliniu fizinių ir juridinių asmenų finansavimu programos įgyvendinimą; 10. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 11. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 12. pagal poskyrio kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 13. pagal priskirtą kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis; 14. bendradarbiauja su kitais Administracijos departamentais, skyriais, poskyriais.

Pavaldžios įmonės (įstaigos)

UAB „Grinda“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Kęstutis Vaicekiūtis Direktorius 235 6100 info@grinda.lt
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Rasa Čeponytė Direktorė rasa@vilniausvystymas.lt
UAB Vilniaus apšvietimas ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Sigitas Mocevičius Direktorius 8 614 55756 sigitas.mocevicius@vilniausapsvietimas.lt
Andrius Deimantas Vyriausiasis buhalteris 8 685 73320 andrius.deimantas@vilniausapsvietimas.lt
Edvard Atraškevič Eksploatacijos tarnybos viršininkas 8 686 17095 edvard.astrakevic@vilniausapsvietimas.lt

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams