Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Miesto ūkio ir transporto departamentas

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius,

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Virginijus Pauža Departamento direktorius 211 2155
Stasė Kvederienė Vyresnioji patarėja 211 2818 stase.kvederiene@vilnius.lt
Arūnas Visockas Vyresnysis patarėjas 211 2157 arunas.visockas@vilnius.lt
Ligita Stasė Byčienė Padėjėja 211 2156 ligita.byciene@vilnius.lt
Orinta Skardžiuvienė Padėjėja Nėra darbe
Pavaduoja
orinta.skardziuviene@vilnius.lt
Virgilija Stankevičienė Padėjėja Nėra darbe
Pavaduoja
virgilija.stankeviciene@vilnius.lt
Greta Petraitytė Praktikantė Greta.Petraityte@vilnius.lt
Žyginta Žilinskaitė Praktikantė zyginta.zilinskaite@vilnius.lt

Miesto ūkio ir transporto departamentas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Departamento darbo laikas: Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val. Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val. Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Svarbiausieji Miesto ūkio ir transporto departamento uždaviniai: 1. tenkinti Vilniaus miesto gyventojų poreikius pagal priskirtą kompetenciją; 2. koordinuoti miesto infrastruktūros objektų eksploatavimą ir statybą; Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. rengia departamento strateginį veiklos planą, renka informaciją ir ją apibendrina, kontroliuoja sutarčių vykdymą; 2. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo miesto infrastruktūros objektams eksploatuoti ir statyti; 3. pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina projektus, finansuojamus Sanglaudos fondo, struktūrinių fondų ir pagal Europos Sąjungos paramos programas; 4. įgyvendina miesto infrastruktūros objektų plėtrą, vykdydamas statytojo ir techninės priežiūros funkcijas; 5. organizuoja susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių ir pėsčiųjų judėjimo vietų, tiltų, viadukų, pralaidų ir požeminių perėjų bei pastatų, skirtų šioms komunikacijų reikmėms tenkinti) statybą, rekonstrukciją, eksploataciją, priežiūrą ir remontą; 6. rengia susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas bendriesiems, detaliesiems specialiojo planavimo dokumentams ir techniniams projektams, taip pat projektavimo užduotis sąlygų sąvadui gauti bei tikrina jų įvykdymą; 7. organizuoja susisiekimo komunikacijų, aikščių, skverų, kapinių, žaliųjų plotų, parkų, valstybinių miškų, krantinių ir kitų miesto bendrojo naudojimo objektų tvarkymą ir priežiūrą; 8. organizuoja eismo saugumo, transporto, dviračių ir pėsčiųjų srautų tyrimus, statistinių duomenų kaupimą, rezultatų pritaikymą, teikia siūlymus dėl transporto inžinerinės infrastruktūros tobulinimo bei plėtros, diegia eismo saugumo priemones, atlieka jų priežiūrą, rengia kelių eismo saugumo programas ir jas įgyvendina, išduoda leidimus įrengti ir eksploatuoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, šviesoforus, atitvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius ir kt.) bendro naudojimo teritorijose; 9. dalyvauja rengiant specialiojo planavimo dokumentus, susijusius su naujų transporto rūšių diegimu ir įgyvendinimu; 10. vykdydamas Europos Sąjungos direktyvas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, įgyvendina energijos vartojimo efektyvumo didinimo, oro taršos ir triukšmo mažinimo programas; 11. administruoja viešąjį transportą, užtikrindamas valstybinių (priskirtųjų savivaldybėms) keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais bei lengvaisiais automobiliais taksi funkcijų vykdymą, transporto paslaugų teikimo nenutrūkstamumą ir reguliarumą, formuoja miesto viešojo transporto veiklos strategiją bei visais metų laikais užtikrina tinkamą atskirų transporto infrastruktūros elementų būklę; 12. išduoda leidimus žemės kasinėjimo darbams ir eismo apribojimams dėl tinklų klojimo ir pastatų statybos, kontroliuoja dangų atstatymą po inžinerinių tinklų paklojimo, koordinuoja grunto išvežimą ir sandėliavimą mieste; 13. užtikrina licencijuojamos veiklos ir išduotų leidimų panaudojimo kontrolę, valstybinių (priskirtųjų savivaldybėms) keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais bei lengvaisiais automobiliais taksi funkcijų vykdymą, transporto paslaugų teikimo nenutrūkstamumo ir reguliarumo priežiūrą, vežėjų ir vairuotojų ekipažų darbo kontrolę; 14. koordinuoja departamento reguliavimo sričiai priskirtų Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ūkinę veiklą; 15. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 16. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 17. pagal priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 18. pagal priskirtą kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie departamento veiklą; 19. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos departamentais, skyriais, poskyriais.


BPD Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga Vilnius
DEPARTAMENTO ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI, KURIEMS SKIRTA ES FINANSINĖ PARAMA: 1. VILNIAUS SENAMIESČIO PIETINIO APVAŽIAVIMO STATYBA NUO P. VIŠINSKIO G. IKI AUŠROS VARTŲ G. Įgyvendinimo terminas: 2005-2006 m. Statybos darbų pradžia: 2005 m. rugsėjis; statybos darbų pabaiga: numatoma 2006 m. rugsėjo 25 d. Projekto vertė – 23 mln. Lt (skirta finansinė parama – 20,9 mln. Lt) Projekto tikslas – pagerinti susisiekimo infrastruktūrą ir apsaugoti senamiestį nuo neigiamo transporto poveikio, nutiesti 4 eismo juostų 1,09 km ilgio senamiesčio pietinį apvažiavimą nuo P. Višinskio g. iki Aušros Vartų g. Objekto aprašymas: Vilniaus senamiesčio apvažiavimas prasideda nuo Aušros Vartų ir Geležinkelio gatvių sankryžos, eina greta geležinkelio ties Lapų ir K. Vanagėlio gatvėmis, kerta Rasų gatvę ir prie žydų genocido memorialinio skvero įsijungs į P. Višinskio gatvę. Senamiesčio pietinio apvažiavimo trasą rasite čia Daugiau informacijos apie projektą rasite čia. 2. IXB TRANSPORTO KORIDORIAUS TRŪKSTAMOSIOS GRANDIES STATYBA - VILNIAUS PIETINIS APLINKKELIS Įgyvendinimo terminas: 2006-2008 m. Statybos darbų pradžia: numatoma 2006 m. rugsėjį; statybos darbų trukmė: 30 mėnesių. Projekto vertė – 267 mln. Lt (skirta finansinė parama - 142,9 mln. Lt) Projekto tikslas – integruoti Vilniaus miesto transporto sistemą į transeuropinį kelių tinklą, sumažinti tranzitinio ir vietinio transporto srautus miesto centre, nutiesti 2,8 km Vilniaus pietinio aplinkkelio trūkstamą grandį nuo Žirnių gatvės iki Lazdynų tilto, rekonstruoti 3,7 km gretutinių gatvių tinklo, pastatyti 380 m estakadą bei 43 m pėsčiųjų ir lengvojo transporto viaduką. Numatomą Vilniaus pietinio aplinkkelio trasą rasite čia Daugiau informacijos apie projektą rasite čia. 3. GELEŽINIO VILKO GATVĖS NUO MOKYKLOS GATVĖS IKI MOLĖTŲ PLENTO STATYBA Įgyvendinimo terminas: 2006-2008 m. Statybos darbų pradžia: numatoma 2006 m. spalį; statybos darbų pabaiga: numatoma 2008 m. birželį. Projekto vertė – 43,8 mln. Lt (skirta finansinė parama - 22,7 mln. Lt) Projekto tikslas – pagerinti eismo sąlygas šiaurinėje miesto dalyje, įrengti Geležinio Vilko g. tęsinį iki valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena (iki Vilniaus m. ribos). Objekto aprašymas: bus nutiesta 1,98 km ilgio nauja gatvės atkarpa ir rekonstruota 0,5 km esamų gatvių, pastatytas 68 m ilgio pėsčiųjų viadukas ties Mokyklų g., trijose perėjose įrengtas šviesoforinis valdymas. Numatomą statybos darbų teritorijos schemą rasite čia. Daugiau informacijos apie projektą rasite čia. 4. DARIAUS IR GIRĖNO G. VIADUKO PER GELEŽINKELĮ SU PRIEIGOMIS REKONSTRUKCIJA Įgyvendinimo terminas: 2006-2008 m. Statybos darbų pradžia: numatoma 2006 m. spalį; statybos darbų pabaiga: numatoma 2008 m. gegužę. Projekto vertė – 31 mln. Lt (skirta finansinė parama - 15,5 mln. Lt) Projekto tikslas – pagerinti eismo sąlygas, t.y. sumažinti eismo grūstis, avaringumą, vietiniam ir atvykstančiam transportui. Objekto aprašymas: 116,7 m ilgio Dariaus ir Girėno gatvės viadukas bus rekonstruotas ir praplatintas iki 28,5 m, rekonstruotos ir praplatintos viaduko prieigose esančios Dariaus ir Girėno bei Švitrigailos gatvės, rekonstruota Dariaus ir Girėno bei Pelesos g. sankryža (bendras rekonstruotinų gatvių ilgis - 657 m). Numatomą rekonstrukcijos darbų teritorijos schemą rasite čia. Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Valdas Juodis Skyriaus vedėjas 211 2859 valdas.juodis@vilnius.lt
Vytautas Budreika Patarėjas 211 2832 vytautas.budreika@vilnius.lt
Giedrė Baranauskienė Vyriausioji specialistė 211 2821 giedre.baranauskiene@vilnius.lt
Krystyna Juknevičienė Vyriausioji specialistė 211 2625 krystyna.jukneviciene@vilnius.lt
Arvydas Rėza Vyriausiasis specialistas 211 2369 arvydas.reza@vilnius.lt
Saulius Povilas Slankauskas Vyriausiasis specialistas 211 2168 saulius.slankauskas@vilnius.lt

Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


Dėl komunalinių ir rūšiuojamų atliekų tvarkymo kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ http://www.sivasa.lt, Tel.: 1895 / +370 650 04949, rinkliava@sivasa.lt.

Būsto administravimo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Eglė Šlajūtė Skyriaus vedėja 211 2367 egle.slajute@vilnius.lt
Evilin Lubienė Vyriausiasis specialistas (vaiko priežiūros atostogose) evilin.lubiene@vilnius.lt

Būsto administravimo skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 8. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 8.1. vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę; 8.2. organizuoti gyvenamųjų namų ir kitų statinių, kurių naudojimo priežiūra priskirta Savivaldybei, naudojimo priežiūrą; 8.3. kontroliuoti, kaip statinių naudotojai atlieka Vilniaus miesto gyvenamųjų namų ir kitų statinių techninę priežiūrą; 8.4. organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimą daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. 9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 9.1. skatina daugiabučių namų savininkų bendrijų kaip vienos iš daugiabučių namų valdymo formų kūrimą; 9.2. vykdo kompleksinius planinius valdytojų veiklos patikrinimus pagal sudarytą ir Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtą grafiką ir neplaninius bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimus; 9.3. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl įrašymo į sąrašą asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo ir keitimo ir dėl namų išbraukimo iš administruojamų namų sąrašų, pasikeitus namo valdymo būdui ar namo statusui bei kitais Skyriaus kompetencijos klausimais; 9.4. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimus (balsuojant raštu ar susirinkime) dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo, skiria ir keičia bendrojo naudojimo objektų administratorius; 9.12. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, pagal kompetenciją teikia konsultacijas apie mokesčių už kitas komunalines paslaugas bei kaupiamojo dydžio apskaičiavimo bei paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams tvarką; 9.13. kontroliuoja, ar statinių naudotojų atliekama techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus; 9.14. tvarko statinių naudojimo priežiūros apskaitą ir atskaitomybę; 9.15. kaupia informaciją ir nustatyta tvarka teikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai ataskaitas apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą; 9.16. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus pastatų priežiūros, naudojimo pagal paskirtį, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų remonto organizavimo klausimais ir imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 9.17. atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose Skyriaus kompetencijos klausimais; 9.18. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Skyriaus veiklą; 9.19. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis, teikia informaciją miesto bendruomenei daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo, statinių naudojimo priežiūros klausimais; 9.20. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais; 9.21. pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentų specifikacijas ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui.

Pastatų administravimo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gražina Žiemininkienė Poskyrio vedėja 211 2718 grazina.ziemininkiene@vilnius.lt
Monika Jasadavičiūtė Vyriausioji specialistė Nėra darbe monika.jasadaviciute@vilnius.lt
Albert Masliončenko Vyriausiasis specialistas 211 2097 albert.maslioncenko@vilnius.lt
Edvinas Pavydis Vyriausiasis specialistas 211 2534 edvinas.pavydis@vilnius.lt
Oksana Valaikienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe oksana.valaikiene@vilnius.lt
Milda Benetytė Vyriausioji specialistė 211 2782 milda.benetyte@vilnius.lt
Vilma Markevičė Specialistė 211 2092 vilma.markevice@vilnius.lt
Kristina Žebrauskienė Specialistė 211 2149 kristina.zebrauskiene@vilnius.lt
Juta Kazlauskienė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) juta.kazlauskiene@vilnius.lt

Pastatų administravimo poskyris yra Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Pastatų administravimo poskyrio darbo laikas: I-IV 7:30-16:30 val. V 7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS PASTATŲ ADMINISTRAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI »


Pagrindinis poskyrio uždavinys yra vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau - valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. vykdydamas jam paskirtą valdytojų priežiūros ir kontrolės vykdytojo funkciją organizuoja ir atlieka: 1.1. kompleksinius planinius valdytojų veiklos patikrinimus pagal sudarytą ir savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbtą grafiką; 1.2. kompleksinius neplaninius bendro naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimus pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu; 1.3. patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimą ir valdytojų konsultavimą jų veiklos klausimais; 2. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimus (balsuojant raštu ar susirinkime) dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo; skiria ir keičia bendrojo naudojimo objektų administratorius; 3. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl: 3.1. įrašymo į sąrašą asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas; 3.2. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo ir keitimo; 3.3. daugiabučių namų išbraukimo iš administruojamų namų sąrašų, pasikeitus namo valdymo būdui ar namo statusui; 4. teikia Savivaldybės tarybai ir administracijai pasiūlymus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, rengia Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus jiems įgyvendinti; 5. skatindamas bendrijų kaip vieną iš daugiabučių namų valdymo formų kūrimą ir teikdamas paramą daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams, teikia jiems per seniūnijų atstovus iš valstybės įmonės Registrų centro duomenų bazės gaunamus daugiabučių namų savininkų ir jiems priklausančių patalpų sąrašus, reikalingus bendrijų įregistravimui; 6. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, pagal kompetenciją teikia konsultacijas apie mokesčių už kitas komunalines paslaugas bei kaupiamojo dydžio apskaičiavimo bei paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams tvarką; 7. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis, teikia informaciją miesto bendruomenei daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais; 8. dirba komisijose, darbo grupėse, dalyvauja seminaruose, konferencijose, rengia pasitarimus poskyriui svarbiais klausimais.

Statinių naudojimo priežiūros poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Tauras Varenbergas Poskyrio vedėjas 211 2412 tauras.varenbergas@vilnius.lt
Lina Astromskė Vyriausioji specialistė Nėra darbe lina.astromske@vilnius.lt
Marius Brigmanas Vyriausiasis specialistas 219 7939 marius.brigmanas@vilnius.lt
Erika Laiconienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe erika.laiconiene@vilnius.lt
Vilma Milinkevičienė Vyriausioji specialistė 211 2463 vilma.milinkeviciene@vilnius.lt
Vilius Nalivaika Vyriausiasis specialistas 211 2313 vilius.nalivaika@vilnius.lt
Matas Žmoginas Vyriausiasis specialistas Nėra darbe matas.zmoginas@vilnius.lt
Evaldas Bruzga Vyresnysis specialistas 211 2248 evaldas.bruzga@vilnius.lt

Statinių naudojimo priežiūros poskyris yra Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS POSKYRIO NUOSTATAI »


Svarbiausieji Statinių naudojimo priežiūros poskyrio uždaviniai: 1. kontroliuoti, kaip statinių naudotojai atlieka Vilniaus miesto gyvenamųjų namų ir kitų statinių naudojimo techninę priežiūrą; 2. nustatyti, ar statinio techninė priežiūra, jo sauga ir paskirtis atitinka Statybos ir kitų įstatymų, teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. kontroliuoja, ar statinių naudotojų atliekama techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus; 2. patikrina statinio techninio prižiūrėtojo turimus statinio techninei priežiūrai naudojamus dokumentus, padaro išvadas ir surašo patikrinimo aktą, kontroliuoja patikrinimo akte įrašytų reikalavimų vykdymą; 3. tvarko statinių naudojimo priežiūros apskaitą ir atskaitomybę; 4. kaupia informaciją ir nustatyta tvarka teikia skyriui, departamentui, Administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ataskaitas apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą; 5. pagal kompetenciją vykdo Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, jo pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavedimus; 6. palaiko dalykinius ryšius su kontroliuojamų pastatų savininkais ir naudotojais, fiziniais ir juridiniais asmenimis statinių naudojimo priežiūros klausimais; 7. rengia poskyrio veiklos planą kaip skyriaus ir departamento strateginio veiklos plano sudėtinę dalį pagal patvirtintas programas, uždavinius ir priemones; 8. teikia siūlymus skyriaus vedėjui, departamento ir Administracijos direktoriams bei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos statinių naudojimo priežiūros tobulinimo klausimais; 9. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus poskyrio kompetencijos klausimais; 10. dirba komisijose, darbo grupėse, dalyvauja seminaruose, konferencijose, rengia pasitarimus poskyriui svarbiais klausimais; 11. įgyvendina asbesto šalinimo iš pastatų programą; 12. pagal poskyrio kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 13. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir siūlymus statinių techninės priežiūros ir statinių naudojimo priežiūros klausimais; 14. bendradarbiauja su kitais administracijos padaliniais.

Eismo organizavimo skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Tomas Kamaitis Skyriaus vedėjas 211 2142 tomas.kamaitis@vilnius.lt

Eismo organizavimo skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: Pirmadienis-ketvirtadienis 7.30 val. - 16.30 val. Penktadienis 7.30 val. - 15.15 val. Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO EISMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Svarbiausieji Eismo organizavimo skyriaus uždaviniai: 1. vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus ir departamento direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais, įgyvendinti Skyriaus funkcijas bei veiklos strategiją organizuojant eismą, gatvių apšvietimą Vilniaus mieste, tenkinti Vilniaus gyventojų poreikius pagal Skyriaus kompetenciją; 2. nagrinėti pažangų patyrimą eismo organizavimo klausimais ir diegti jį Vilniaus mieste; 3. kontroliuoti ir užtikrinti Skyriui priskirtos veiklos srityse atliekamų darbų kokybę, aukštesniųjų institucijų bei savivaldybės vadovybės pavestų užduočių atlikimą; 4. užtikrinti, kad gyventojų, fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymai, pageidavimai eismo ir organizavimo ir eismo saugumo klausimais būtų tinkamai išnagrinėti; 5. užtikrinti eismo saugumo ir organizavimo veiklos viešąjį administravimą; 6. užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimo tinklų priežiūrą. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. organizuoja eismo saugumo, transporto, dviračių ir pėsčiųjų srautų tyrimus, eismo saugumo priemonių diegimą ir priežiūrą, techninių eismo reguliavimo priemonių projektų rengimą; 2. rengia ir tvirtina kelio ženklų išdėstymo, kitų techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo schemas, vadovauja įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo darbų organizavimui, atlieka šių darbų techninę priežiūrą ir apskaitą; 3. riboja ir nutraukia eismą dėl avarijų, stichinių nelaimių bei gatvių ir jose paklotų komunikacijų remonto ir kitų darbų metu, taip pat tais atvejais, kai kyla grėsmė saugiam eismui; 4. rengia specialias su techninių eismo reguliavimo priemonių ir transporto infrastruktūros objektų projektavimu susijusias sąlygas; 5. dirba kelių, gatvių, geležinkelio pervažų, viešojo transporto maršrutų ir stotelių apžiūrų komisijose bei sprendžiant kitus su eismo organizavimu susijusius klausimus; 6. peržiūri su eismo organizavimu ir transporto infrastruktūros plėtra susijusius projektus; 7. dirba komisijose ir darbo grupėse, pasirašo administratoriaus pažymoje dėl baigtų statybų priėmimo naudoti bei dėl baigtos statybos tinkamumo eksploatuoti; 8. atlieka automobilių stovėjimo aikštelių arba vietų statybos techninę priežiūrą miestui priklausančioje teritorijoje ir dalyvauja komisijai perduodant į departamento balansą; 9. išduoda leidimus įrengti ir eksploatuoti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, šviesoforus, atitvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius ir kt.) bendro naudojimo teritorijose;; 10. išduoda leidimus šviesoforų postams išjungti dėl planuojamų renginių, statybos, elektros ar kitų planinių remontų darbų arba naujiems šviesoforų postams įjungti; 11. išduoda leidimus transporto priemonių stovėjimo vietoms rezervuoti; 12. atlieka gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto kontrolę; 13. pagal savo kompetenciją rengia Tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų Savivaldybės dokumentų projektus, teikia reikalingą informaciją, siūlymus, galimus sprendimo būdus; 14. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui, sudaro sutartis su rangovais dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo, gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto, dirba vertinimo komisijose; 16. dalyvauja konferencijose, seminaruose, vyksta į stažuotes bei komandiruotes, rengia pasitarimus skyriui priskirtais klausimais; 17. dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas miesto tvarkymo, eismo organizavimo darbams, teikia siūlymus dėl lėšų poreikio įgyvendinant eismo organizavimo ir gatvių apšvietimo veiklos strategiją, kontroliuoja jų naudojimą, ieško papildomų finansavimo šaltinių; 18. užtikrina investicinių projektų, finansuojamų tarptautinių finansinių ir Europos Sąjungos institucijų lėšomis, rengimą ir įgyvendinimą; 19. dalyvauja rengiant planavimo dokumentus, susijusius su intelektualių transporto technologijų diegimu ir įgyvendinimu; 20. rengia priskirtų uždavinių įgyvendinimo ataskaitas, kaupia ir sistemina finansinę ir statistinę informaciją; 21. teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatyminės bazės derinimo su Europos Sąjungos direktyvų bei reglamentų reikalavimais, dalyvauja rengiant ir derinant įstatymus; 22. palaiko ryšius su kitų miestų savivaldybių ir institucijų tos pačios srities specialistais; 23. pagal skyriaus kompetenciją nustatyta tvarka palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis bei mokslo institucijomis; 24. teikia informaciją skyriaus kompetencijos klausimais žiniasklaidai, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių ir organizacijų pareiškimus ir skundus.

Eismo valdymo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Eduardas Garbovskis Poskyrio vedėjas 211 2141 eduardas.garbovskis@vilnius.lt
Oksana Daraškevičienė Vyriausioji specialistė 211 2122 oksana.daraskeviciene@vilnius.lt
Kastytis Lubys Vyriausiasis specialistas 211 2115 kastytis.lubys@vilnius.lt
Rima Pečkienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe rima.peckiene@vilnius.lt
Vytautas Tumasonis Vyriausiasis specialistas 211 2131 vytautas.tumasonis@vilnius.lt
Vadim Grigorjev Praktikantas vadim.grigorjev@vilnius.lt
Dalia Tamulytė Praktikantė dalia.tamulyte@vilnius.lt

Eismo valdymo poskyris yra Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val. Pietūs 11.30-12.15

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO EISMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS EISMO VALDYMO POSKYRIO NUOSTATAI »


Svarbiausieji Eismo valdymo poskyrio uždaviniai: 1. pagal priskirtą kompetenciją dalyvauti formuojant skyriaus politiką eismo organizavimo klausimais; 2. pagal priskirtą kompetenciją administruoti eismo organizavimo priežiūrą; 3. užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimo tinklų priežiūrą. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. organizuoja eismo saugumo, transporto, dviračių ir pėsčiųjų srautų tyrimus, statistinių duomenų kaupimą, rezultatų pritaikymą, teikia siūlymus dėl transporto inžinerinės infrastruktūros tobulinimo bei plėtros; 2. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų dokumentų projektus eismo organizavimo klausimais; 3. organizuoja viešųjų pirkimo dokumentų dėl techninių eismo reguliavimo priemonių, šviesoforų įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo rengimą; 4. organizuoja techninių eismo reguliavimo priemonių projektų rengimą, rengia ir tvirtina kelio ženklų ir šviesoforų išdėstymo, kitų techninių eismo reguliavimo ir saugumo priemonių įrengimo schemas, vadovauja įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo darbų organizavimui, atlieka šių darbų techninę priežiūrą ir tvarko apskaitą, rūpinasi statistinių duomenų apie atliktus darbus kaupimu; 5. dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas miesto tvarkymo darbams, teikia siūlymus dėl techninių eismo reguliavimo, šviesoforų įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimui skirtų lėšų paskirstymo, kontroliuoja jų naudojimą, ieško papildomų finansavimo šaltinių; 6. riboja ir nutraukia eismą dėl avarijų, stichinių nelaimių (per pūgas, potvynius ir t. t.), gatvių ir jose paklotų komunikacijų remonto bei kitų darbų metu, kitais atvejais, kai kyla grėsmė saugiam eismui; 7. dirba kelių ir gatvių apžiūrų komisijose bei sprendžiant kitus su eismo organizavimu susijusius klausimus; 8. rengia specialiąsias su techninių eismo reguliavimo priemonių ir transporto infrastruktūros objektų projektavimu susijusias sąlygas; 9.atlieka gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto kontrolę; 10 rengia konkursų sąlygas ir sutartis su rangovais dėl gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto, organizuoja konkursus ir dirba vertinimo komisijose; 11. derina su eismo organizavimu ir transporto infrastruktūros plėtra susijusius projektus; 12. kaupia ir apibendrina finansinę ir statistinę informaciją; 13. teikia vadovybei siūlymus dėl darbo priemonių įsigijimo ir naudojimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, skatinimo, socialinių ir kitų reikmių sprendimo; 14. dalyvauja konferencijose, seminaruose, vyksta į stažuotes bei komandiruotes, rengia pasitarimus poskyriui priskirtais klausimais; 15. palaiko ryšius su kitų miestų savivaldybių ir institucijų tos pačios srities specialistais; 16. pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis bei mokslo institucijomis; 17. teikia informaciją poskyrio kompetencijos klausimais žiniasklaidai, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių bei organizacijų pareiškimus bei skundus; 18. nagrinėja prašymus, išduoda leidimus arba rengia atsisakymus išduoti leidimus važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėms ir sunkiasvorėms transporto priemonėms; 19. sprendžia kitus poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus bei poskyrio vedėjų įpareigojimus ir pavedimus.

Saugaus eismo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Marius Maldeikis Poskyrio vedėjas 211 2143 marius.maldeikis@vilnius.lt
Vaida Bončkienė Vyriausioji specialistė 211 2140 vaida.bonckiene@vilnius.lt
Andrius Strazdas Vyriausiasis specialistas 211 2481 andrius.strazdas@vilnius.lt

Saugaus eismo poskyris yra Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val. Pietūs 11.30-12.15

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO EISMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS SAUGAUS EISMO POSKYRIO NUOSTATAI »


Svarbiausieji Saugaus eismo poskyrio uždaviniai: 1. pagal priskirtą kompetenciją dalyvauti formuojant skyriaus politiką eismo saugumo klausimais; 2. pagal priskirtą kompetenciją administruoti eismo saugumo priemonių įrengimą ir priežiūrą. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. organizuoja eismo saugumo, transporto, dviračių ir pėsčiųjų srautų tyrimus, statistinių duomenų kaupimą, rezultatų pritaikymą, teikia siūlymus dėl transporto inžinerinės infrastruktūros tobulinimo bei plėtros; 2. organizuoja eismo saugumo priemonių diegimą ir priežiūrą; 3. rengia kelių eismo saugumo programas ir jas įgyvendina; 4. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų dokumentų projektus eismo saugumo klausimais; 5. organizuoja viešųjų pirkimo dokumentų dėl techninių eismo reguliavimo ir saugumo priemonių rengimą; 6. organizuoja techninių eismo reguliavimo priemonių projektų rengimą, rengia ir tvirtina kelio ženklų ir šviesoforų išdėstymo, kitų techninių eismo reguliavimo ir saugumo priemonių įrengimo schemas, vadovauja įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimo darbų organizavimui, atlieka šių darbų techninę priežiūrą ir tvarko apskaitą, rūpinasi statistinių duomenų apie atliktus darbus kaupimu; 7. dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas miesto tvarkymo darbams, teikia siūlymus dėl techninių eismo reguliavimo ir saugumo priemonių, šviesoforų įrengimo, priežiūros bei važiuojamosios kelio dalies ženklinimui skirtų lėšų paskirstymo, kontroliuoja jų naudojimą, ieško papildomų finansavimo šaltinių; 8. riboja ir nutraukia eismą dėl avarijų, stichinių nelaimių (per pūgas, potvynius ir t. t.), gatvių ir jose paklotų komunikacijų remonto bei kitų darbų metu, kitais atvejais, kai kyla grėsmė saugiam eismui; 9. dirba kelių ir gatvių apžiūrų komisijose bei sprendžiant kitus su eismo saugumu susijusius klausimus; 10. kaupia ir apibendrina finansinę ir statistinę informaciją; 11. teikia vadovybei siūlymus dėl darbo priemonių įsigijimo ir naudojimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, skatinimo, socialinių ir kitų reikmių sprendimo; 12. dalyvauja konferencijose, seminaruose, vyksta į stažuotes bei komandiruotes, rengia pasitarimus poskyriui priskirtais klausimais; 13. palaiko ryšius su kitų miestų savivaldybių ir institucijų tos pačios srities specialistais; 14. pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis bei mokslo institucijomis; 15. teikia informaciją poskyrio kompetencijos klausimais žiniasklaidai, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių bei organizacijų pareiškimus bei skundus; 16. nagrinėja prašymus, išduoda leidimus arba rengia atsisakymus išduoti leidimus važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėms ir sunkiasvorėms transporto priemonėms; 17. sprendžia kitus poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Administracijos direktoriaus, departamento direktoriaus, skyriaus bei poskyrio vedėjų įpareigojimus ir pavedimus.

Infrastruktūros skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Linas Bartusevičius Skyriaus vedėjas Nėra darbe linas.bartusevicius@vilnius.lt
Ilona Lankininkienė Vyriausioji specialistė 211 2480 ilona.lankininkiene@vilnius.lt
Regina Vaišnoraitė Vyriausioji specialistė 211 2169 regina.vaisnoraite@vilnius.lt

Infrastruktūros skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val. Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val. Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS NUOSTATAI »


UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Svarbiausieji Infrastruktūros skyriaus uždaviniai: 1. Skatinti miesto transporto infrastruktūros plėtrą, pritraukiant Europos Sąjungos fondų, valstybės bei privačias lėšas; 2. Įgyvendinti miesto transporto infrastruktūros investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, valstybės, Savivaldybės bei kitomis lėšomis; 3. Užtikrinti projektų, kuriems skirtos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos, apmokėjimą, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos finansavimo sutartyse numatytų asignavimų ribose. 4. Organizuoti ir vykdyti departamento strateginio plano rengimą; 5. Organizuoti ir vykdyti departamento finansų valdymą. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. Rengia transporto infrastruktūros projektams paraiškas Europos Sąjungos fondų lėšoms gauti ir vadovauja jų įgyvendinimui; 2. Vadovauja Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų įgyvendinimo grupėms, skiria grupės nariams užduotis ir kontroliuoja jų atlikimą; 3. Kontroliuoja Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų bendrąjį finansavimą ir lėšų gavimą; 4. Rengia ir teikia paraiškas (mokėjimo prašymus) ir jų privalomuosius priedus Duomenų mainų svetainėje, rengia ir teikia projektų tarpines ir galutines finansines ataskaitas Tarpinei ir Įgyvendinančiajai institucijoms, rengia investicinių projektų įgyvendinimo ataskaitas ir teikia Įgyvendinančiajai institucijai; 5. Vykdo einamąją finansų kontrolę; 6. Rengia paraiškas lėšoms gauti Savivaldybėje įdiegtoje Finansų valdymo apskaitos sistemoje; 7. Teikia Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sutarčių projektus bei išlaidų sąmatas, rengia paraiškas lėšoms gauti pagal atitinkamas finansavimo sutartis ir gautus mokėjimo dokumentus bei teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos; 8. Pasibaigus ketvirčiui, rengia Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitą, pasibaigus metams – ataskaitas apie atliktus darbus ir Programos lėšų panaudojimą su Savivaldybės audito ataskaitos išvadomis apie šių lėšų panaudojimo teisingumą; 9. Teikia siūlymus dėl lėšų poreikio Europos Sąjungos finansuojamiems transporto infrastruktūros projektams įgyvendinti; 10. Teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, o esant būtinybei – dėl biudžeto asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją paskirties pakeitimo, reikalingo miesto infrastruktūros objektams eksploatuoti ir statyti; 11. Vadovaudamasis departamento veiklos planu, patvirtintu Savivaldybės biudžetu, rengia programines sąmatas, investicijų programos projektą, renka informaciją, ją apibendrina, kontroliuoja sutarčių vykdymą; 12. Administruoja Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąja programą; 13. Pagal savo kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus ir imasi priemonių, siūlymams įgyvendinti; 14. Pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 15. Pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia kitiems Savivaldybės struktūriniams padaliniams informaciją apie Skyriaus veiklą; 16. Teikia siūlymus dėl transporto infrastruktūros techninių projektų rengimo; 17. Rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

Programų administravimo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Birutė Žarnauskienė Poskyrio vedėja 211 2017 birute.zarnauskiene@vilnius.lt
Danguolė Baleišytė Vyriausioji specialistė 211 2741 danguole.baleisyte@vilnius.lt
Jūratė Čaiko Vyriausioji specialistė 211 2852 jurate.caiko@vilnius.lt
Jurgita Mackonienė Vyriausioji specialistė 211 2095 jurgita.mackoniene@vilnius.lt
Alma Paulavičienė Vyriausioji specialistė 211 2163 alma.paulaviciene@vilnius.lt
Eglė Simonytė Vyriausioji specialistė 211 2643 egle.simonyte@vilnius.lt
Agnietė Umbrasienė Specialistė 2112563 agniete.umbrasiene@vilnius.lt
Reda Pileckaitė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose) 211 2042 reda.pileckaite@vilnius.lt

Programų administravimo poskyris yra Miesto ūkio ir transporto departamento Infrastruktūros skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val. Pietūs 11.30-12.15

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS PROGRAMŲ ADMINISTRAVIMO POSKYRIO NUOSTATAI »


Svarbiausieji Planavimo poskyrio uždaviniai: 1. organizuoti ir vykdyti departamento strateginio plano rengimą; 2. organizuoti ir vykdyti departamento finansų valdymą; 3. įgyvendinti miesto gyventojų, Savivaldybės ir departamento tikslus planuojant, finansuojant ir apskaitant miesto infrastruktūros objektų rekonstrukciją ir eksploatavimą; 4. siekti, kad strateginiame veiklos plane numatytiems uždaviniams ir priemonėms įgyvendinti lėšos būtų naudojamos racionaliai ir pagal paskirtį. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. vadovaudamasis departamento veiklos planu, patvirtintu Savivaldybės biudžetu, rengia programines sąmatas, investicijų programos projektą, renka informaciją, ją apibendrina, kontroliuoja sutarčių vykdymą; 2. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, o esant būtinybei – dėl biudžeto asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją paskirties pakeitimo, reikalingo miesto infrastruktūros objektams eksploatuoti ir statyti; 3. pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina projektus, finansuojamus Sanglaudos fondo, struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos paramos programų; 4. siekdamas užtikrinti finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą nustatyta tvarka, tinkamą dokumentų įforminimą ir išaiškinti dar tik prognozių stadijoje apie galimus papildomus finansinius išteklius bei perspėti apie galiojančių finansinių įstatymų galimus pažeidimus, vykdo išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę; 5. rengia ir teikia paraiškas (mokėjimo prašymus) ir jų privalomuosius priedus lėšoms gauti pagal programas ir finansavimo šaltinius; 6. paskirsto lėšų srautus įvairiems lėšų gavėjams, kad būtų užtikrintas sklandus projektų įgyvendinimas; 7. tvarko investicinių projektų apskaitos registrus, atsiskaitymus pagal rangovus ir finansavimo šaltinius, derina atsiskaitymus ir įsipareigojimus pagal gautas lėšas, pasirašytas sutartis ir mokėjimus; 8. rengia paraiškas lėšoms gauti Savivaldybėje įdiegtoje FVAS (finansų valdymo apskaitos sistemoje); 9. siekdamas, kad finansuojančios institucijos galėtų tinkamai įvertinti finansinę būklę, veiklos rezultatus ir priimti teisingus ekonominius sprendimus, departamento direktoriui pasirašius, teikia finansinės apskaitos informaciją ataskaitų pavidalu, pagal reglamentuotų rodiklių sudėtį, turinį, ataskaitų rengimo periodiškumą Finansų departamentui, Automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, Transporto investicijų direkcijai, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Finansinių paslaugų statistikos skyriui, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai; 10. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 11. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 12. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia informaciją apie departamento finansinę veiklą Savivaldybės vadovybei; 13. teikia Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sutarčių projektus bei išlaidų sąmatas, rengia paraiškas lėšoms gauti pagal atitinkamas finansavimo sutartis ir gautus mokėjimo dokumentus bei teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos; 14. pasibaigus ketvirčiui, rengia Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitą, pasibaigus metams – ataskaitas apie atliktus darbus ir Programos lėšų panaudojimą su Savivaldybės audito ataskaitos išvadomis apie šių lėšų panaudojimo teisingumą; 15. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos departamentais, skyriais ir poskyriais. 16. analizuoja sąmatų vykdymą, kontroliuoja ir teikia siūlymus dėl darbo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo; 17. dalyvauja konferencijose, seminaruose, vyksta į stažuotes bei komandiruotes, rengia pasitarimus skyriui priskirtais klausimais; 18. teikia informaciją poskyrio kompetencijos klausimais žiniasklaidai, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių ir organizacijų pareiškimus ir skundus.

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gintautas Runovičius Skyriaus vedėjas 211 2418 gintautas.runovicius@vilnius.lt

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val. Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val. Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.

Surask savo artimųjų kapus Saltoniškių kapinėse

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO MIESTO TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS NUOSTATAI »


Svarbiausieji Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus uždaviniai: 1. administruoti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymą; 2. organizuoti viešųjų tualetų priežiūrą; 3. organizuoti valkataujančių gyvūnų gaudymą ir karantinavimą; 4. organizuoti gatvių žymėjimo lentelių gamybą ir tvirtinimą; 5. organizuoti fontanų priežiūrą; 6. organizuoti kapinių priežiūrą ir eksploatavimą; 7. organizuoti medžių, augančių ne seniūnijos sričiai priskirtoje teritorijoje, kirtimo, genėjimo, sodinimo darbus, naujų želdynų įrengimą bei tolesnę jų priežiūrą; 8. organizuoti miesto papuošimą švenčių proga; 9. organizuoti vaikų žaidimo ir sporto aikštelių remontą, statybą bei priežiūrą; 10. organizuoti paplūdimių priežiūrą ir gelbėjimo tarnybų darbą; 11. organizuoti Savivaldybės administruojamų valstybinės reikšmės miškų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus miesto tvarkymo, želdinių priežiūros, valkataujančių gyvūnų gaudymo ir karantinavimo, paplūdimių priežiūros ir gelbėjimo tarnybų, specialiųjų sanitarinių darbų, fontanų priežiūros, kapinių priežiūros, valstybinių miškų priežiūros, medžių, augančių ne seniūnijos teritorijoje kirtimo, genėjimo, sodinimo darbų, naujų želdynų įrengimo ir tolesnės jų priežiūros klausimais; 2. organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų miesto tvarkymo klausimais įgyvendinimą, atlieka miesto tvarkymo objektų techninę priežiūrą, sudaro su rangovinėmis organizacijomis sutartis miesto tvarkymo darbams, tikrina atliekamų darbų kokybę bei kiekybę, sudaro atliekamų darbų sąmatas bei kalkuliacijas, rengia kuruojamų darbų ir paslaugų medžiagą viešiesiems pirkimams; 3. organizuoja ir koordinuoja seniūnijų teritorijų valymo, priežiūros, vaikų ir sporto aikštelių valymo bei priežiūros darbus; 4. organizuoja ir koordinuoja miesto gatvių rankinį bei mechanizuotą valymą vasaros metu, miesto aikščių, skverų, parkų, gėlynų priežiūrą; 5. organizuoja ir koordinuoja viešųjų tualetų priežiūrą, valkataujančių gyvūnų gaudymą ir karantinavimą, specialiųjų sanitarinių darbų tarnybos darbą; 6. organizuoja ir koordinuoja gatvių žymėjimo lentelių gamybą ir tvirtinimą, miesto fontanų, paplūdimių priežiūrą bei gelbėjimo tarnybų darbą, paminklų ir paminklinių lentų priežiūrą, šventinio apšvietimo eksploatavimą ir priežiūrą, kapinių eksploatavimą ir priežiūrą; 7. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių ir organizacijų pareiškimus bei skundus; 8. pagal priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus; 9. sprendžia kitus skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo departamento direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus.

Aplinkos apsaugos poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Rasa Lozoraitienė Poskyrio vedėja 211 2843 rasa.lozoraitiene@vilnius.lt
Emilis Tamošiūnas Vyriausiasis specialistas Nėra darbe emilis.tamosiunas@vilnius.lt
Ona Motiejūnaitė Ekologė 211 2461 Ona.Motiejunaite@vilnius.lt

Aplinkos apsaugos poskyris yra yra Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus struktūrinis padalinys.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO MIESTO TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS APLINKOS APSAUGOS POSKYRIO NUOSTATAI »


Svarbiausias poskyrio uždavinys – užtikrinti aplinkos kokybės priežiūrą ir kontrolę. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. teikia siūlymus, rengiant planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus aplinkos kokybės, aplinkos taršos reguliavimo klausimais; 2. rengia ir įgyvendina aplinkos stebėsenos (monitoringo) ir oro kokybės valdymo veiksmų programą; 3. rengia ir įgyvendina oro taršos mažinimo ir triukšmo prevencijos veiksmų programas; 4. analizuoja miesto aplinkos apsaugos būklę, teikia pasiūlymus suinteresuotoms ir atsakingoms institucijoms dėl aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo; 5. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus; 6. rengia aplinkosaugos sąlygas teritorijų planavimo dokumentams tikrina, ar išduotuose detaliuosiuose, specialiuosiuose planuose ir projektuose nurodytos sąlygos atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus; 7. organizuoja ir kontroliuoja „Vilniaus miesto teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisyklės“ įgyvendinimą; 8. skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams; 9. bendradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis aplinkos apsaugos kontrolės srityje, nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie aplinkos kokybės pokyčius, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje; 10. teikia siūlymus formuojant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ir kitų programų panaudojimo sąmatų projektus; 11. rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatos ir ataskaitos projektus; 12. dalyvauja kompleksiniuose patikrinimuose aplinkos apsaugos pažeidimų, nuotekų tvarkymo taisyklių pažeidimo klausimais, teikia įvairiapusę pagalbą seniūnijoms bei kitiems Savivaldybės daliniams aplinkos apsaugos kokybės klausimais; 13. dalyvauja Nuolatinės statybos komisijos darbe nustatant aplinkosauginius reikalavimus; 14. organizuoja konferencijas, seminarus, diskusijas aplinkos apsaugos klausimais; 15. vykdo Savivaldybei priklausančių paviršinių vandens telkinių inventorizaciją, apsaugos zonų ir juostų kontrolę; 16. derina urbanistinius-architektūrinius apribojimus ir sąlygas aplinkosaugos srityje bei specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; 17. organizuoja atvirų vandens telkinių įžuvinimo programų rengimą bei sprendžia rekreacinės žuvininkystės klausimus; 18. įgyvendina Savivaldybės, valstybės bei Europos Sąjungos politiką aplinkos apsaugos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, taršos prevencijos ir mažinimo, poveikio aplinkai vertinimo ir aplinkos kokybės stebėsenos ir gerinimo bei visuomenės ekologinio švietimo srityse; 19. analizuoja Savivaldybės strateginius tikslus, uždavinius ir funkcijas, atlieka aplinkos apsaugos kokybės stebėseną, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl taršos mažinimo ir programų rengimo bei visuomenės ekologinio švietimo ir aplinkos kokybės gerinimo; 20. pagal poskyrio kompetenciją rengia informacinę, analitinę medžiagą taršos mažinimo ir programų rengimo bei aplinkos kokybės stebėsenos ir visuomenės ekologinio švietimo klausimais; 21. organizuoja pasitarimus taršos mažinimo, programų rengimo, aplinkos kokybės gerinimo, visuomenės ekologinio švietimo ir kitais aplinkos apsaugos klausimais. 22. nagrinėja Savivaldybės dalinių, įstaigų, įmonių, organizacijų ir gyventojų skundus, paklausimus, pareiškimus, prašymus bei kitą informaciją; 23. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus; 24. sprendžia kitus poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas.

Komunalinio ūkio poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Judita Nauckuvienė Poskyrio vedėja 211 2138 judita.nauckuviene@vilnius.lt
Saulius Valickas Vyriausiasis specialistas 211 2130 saulius.valickas@vilnius.lt
Romutė Žernienė Vyriausioji specialistė 211 21 09 romute.zerniene@vilnius.lt
Vladas Politika Specialistas 211 2107 vladas.politika@vilnius.lt

Komunalinio ūkio poskyris yra Miesto ūkio ir transporto departamento > Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV-7:30-16:30 val. V-7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15

Surask savo artimųjų kapus Saltoniškių kapinėse

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO MIESTO TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS KOMUNALINIO ŪKIO POSKYRIO NUOSTATAI »


Svarbiausieji Komunalinio ūkio poskyrio uždaviniai: 1. organizuoti specialiųjų sanitarinių darbų tarnybos darbą; 2. organizuoti viešųjų tualetų priežiūrą; 3. organizuoti valkataujančių gyvūnų gaudymą ir karantinavimą; 4. organizuoti gatvių žymėjimo lentelių gamybą ir tvirtinimą; 5. organizuoti fontanų priežiūrą; 6. organizuoti kapinių priežiūrą ir eksploatavimą; 7. organizuoti paplūdimių priežiūrą ir gelbėjimo tarnybų darbą. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus valkataujančių gyvūnų gaudymo ir karantinavimo, paplūdimių priežiūros ir gelbėjimo tarnybų, specialiųjų sanitarinių darbų, kapinių priežiūros klausimais; 2. organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų miesto tvarkymo klausimais įgyvendinimą, atlieka miesto tvarkymo objektų techninę priežiūrą, sudaro su rangovinėmis organizacijomis sutartis miesto tvarkymo darbams, tikrina atliekamų darbų kokybę bei kiekybę, sudaro atliekamų darbų sąmatas bei kalkuliacijas, rengia kuruojamų darbų ir paslaugų medžiagą viešiesiems pirkimams; 3. organizuoja ir koordinuoja viešųjų tualetų priežiūrą, valkataujančių gyvūnų gaudymą ir karantinavimą, specialiųjų sanitarinių darbų tarnybos darbą; 4. organizuoja ir koordinuoja gatvių žymėjimo lentelių gamybą ir tvirtinimą, miesto fontanų, paplūdimių priežiūrą bei gelbėjimo tarnybų darbą, kapinių eksploatavimą ir priežiūrą; 5. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių, gyventojų, įmonių bei organizacijų paklausimus, pareiškimus bei skundus; 6. pagal Poskyrio kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus; 7. sprendžia kitus Poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo departamento direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus.

Teritorijų tvarkymo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Rasa Ražanskienė Poskyrio vedėja Nėra darbe rasa.razanskiene@vilnius.lt
Lina Dailidonienė Vyriausioji specialistė 211 2134 lina.dailidoniene@vilnius.lt
Jolita Marchulija Vyriausioji specialistė Nėra darbe jolita.marchulija@vilnius.lt
Vaidotas Palionis Vyriausiasis specialistas Nėra darbe vaidotas.palionis@vilnius.lt
Zita Spruogienė Vyriausioji specialistė 211 2440 zita.spruogiene@vilnius.lt

Teritorijų tvarkymo poskyris yra Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV-7:30-16:30 val. V-7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO MIESTO TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS TERITORIJŲ TVARKYMO POSKYRIO NUOSTATAI »


Svarbiausieji Teritorijų tvarkymo poskyrio uždaviniai: 1. administruoti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymą; 2. organizuoti kapinių priežiūrą ir eksploatavimą; 3. organizuoti miesto papuošimą švenčių proga; 4. organizuoti vaikų žaidimo ir sporto aikštelių remontą, statybą bei priežiūrą; Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus miesto tvarkymo, želdinių priežiūros, kapinių priežiūros klausimais; 2. organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų miesto tvarkymo klausimais įgyvendinimą, atlieka miesto tvarkymo objektų techninę priežiūrą, sudaro su rangovinėmis organizacijomis sutartis miesto tvarkymo darbams, tikrina atliekamų darbų kokybę bei kiekybę, sudaro atliekamų darbų sąmatas bei kalkuliacijas, rengia kuruojamų darbų ir paslaugų medžiagą viešiesiems pirkimams; 3. organizuoja ir koordinuoja seniūnijų teritorijų valymo, priežiūros, vaikų ir sporto aikštelių valymo bei priežiūros darbus; 4. organizuoja ir koordinuoja miesto gatvių rankinį bei mechanizuotą valymą vasaros metu, miesto aikščių, skverų, parkų, gėlynų priežiūrą; 5. organizuoja ir koordinuoja paminklų ir paminklinių lentų priežiūrą, šventinio apšvietimo eksploatavimą ir priežiūrą, kapinių eksploatavimą ir priežiūrą; 6. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių, gyventojų, įmonių bei organizacijų paklausimus, pareiškimus bei skundus; 7. pagal Poskyrio kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus; 8. sprendžia kitus Poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo departamento direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus.

Želdynų poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Giedrė Čeponytė Poskyrio vedėja 211 2469 giedre.ceponyte@vilnius.lt
Jaroslavas Čaplia Vyriausiasis specialistas 211 2165 jaroslav.caplia@vilnius.lt
Vytautas Dabriška Vyriausiasis specialistas 211 2121 vytautas.dabriska@vilnius.lt
Marius Pabrieža Vyriausiasis specialistas 211 2742 marius.pabrieza@vilnius.lt
Julija Zajankovskė Vyriausioji specialistė 211 2431 julija.zajankovske@vilnius.lt
Vaiva Gudienė Aplinkos apsaugos inžinierė 211 2266 vaiva.gudiene@vilnius.lt
Šarūnas Bazys Miškininkas 211 2108 sarunas.bazys@vilnius.lt
Rimantas Gricius Miškininkas 211 2119 rimantas.gricius@vilnius.lt
Stasys Urvelis Miškininkas Nėra darbe stasys.urvelis@vilnius.lt
Kristina Mažutytė Praktikantė kristina.mazutyte@vilnius.lt

Želdynų poskyris yra Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus struktūrinis padalinys.


Želdynų poskyrio darbo laikas I-IV 7:30-16:30 val. V 7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO MIESTO TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS ŽELDYNŲ POSKYRIO NUOSTATAI »


Svarbiausi Želdynų poskyrio uždaviniai: 1. organizuoti medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, kirtimo, genėjimo, sodinimo darbus, naujų želdinių sodinimą bei tolesnę jų priežiūrą; 2. organizuoti Savivaldybei priskirtų ir patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų priežiūrą; 4. inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti miesto želdynų planavimo, projektavimo procesus, naujų miesto želdynų įrengimą, siekiant užtikrinti darnią miesto plėtrą ir rekreacinių visuomenės poreikių įgyvendinimą; 3. vykdyti želdynų ir želdinių apsaugą; Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. rengia perspektyvinius planus, programas, taisykles ir kitus dokumentus miesto tvarkymo, želdynų priežiūros, Savivaldybei priskirtų ir patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų priežiūros, medžių, augančių ne miško žemėje, kirtimo, genėjimo, sodinimo darbų, naujų želdynų įrengimo klausimais; 2. organizuoja ir kontroliuoja planų, programų, taisyklių ir kitų dokumentų, priskirtų poskyrio kompetencijai, įgyvendinimą, rengia su rangovinėmis organizacijomis sutartis miesto želdynų projektavimo, kurimo, tvarkymo darbams, tikrina atliekamų darbų kokybę ir kiekybę, sudaro atliekamų darbų sąmatas bei kalkuliacijas, rengia kuruojamų darbų ir paslaugų medžiagą viešiesiems pirkimams; 3. organizuoja ir koordinuoja miesto želdynų - parkų, miško parkų, skverų medžių kirtimo, genėjimo, sodinimo darbus; 4. derina teritorijų planavimo ir projektavimo dokumentus Savivaldybei priskirtų miesto želdynų ir patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų teritorijose bei peržiūri techninių projektų sprendinius; 5. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo miesto želdynų objektų priežiūrai; 6. dalyvauja patikrinimuose aplinkos apsaugos pažeidimų, želdinių priežiūros klausimais; 7. organizuoja želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos, veikiančios prie Savivaldybės administracijos visuomeniniais pagrindais, veiklą; 8. sprendžia medžių persodinimo, kirtimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, gydymo klausimus; 9. išduoda leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui, persodinimui ar kitiems želdynų ir želdinių tvarkymo darbams; 10. organizuoja valstybinėje ir Savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą; 11. skelbia želdynus ir želdinius Savivaldybės saugomais gamtos ir kultūros paveldo objektais; 12. rengia želdinių apsaugos taisykles; 13. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams ir trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 14. pagal Poskyrio kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Poskyrio veiklą; 15. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės departamentais, skyriais, poskyriais; 16. pagal priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus; 17. sprendžia kitus Poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo departamento direktoriaus įpareigojimus ir pavedimus.

Susisiekimo komunikacijų skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gintautas Kazimieras Niaura Skyriaus vedėjas 211 2104

Susisiekimo komunikacijų skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


Darbo laikas: Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30 val. - 16.30 val. Penktadieniais 7.30 val. - 15.15 val. Pietų pertrauka 11.30 val. - 12.15 val.

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS Svarbiausieji Statinių skyriaus uždaviniai: 1. eksploatuoti, remontuoti ir statyti miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) objektus; 2. įgyvendinti investicinius miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų, valstybės, Savivaldybės bei kitomis lėšomis; Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. organizuoja susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių ir pėsčiųjų takų, tiltų, viadukų, pralaidų bei požeminių perėjų ir pastatų, skirtų šioms komunikacijų reikmėms tenkinti) statybą, rekonstrukciją, eksploataciją, priežiūrą ir remontą; 2. rengia ir įgyvendina susisiekimo komunikacijų projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos Sanglaudos ir struktūrinių fondų bei pagal Europos Sąjungos paramos programas; 3. įgyvendina miesto infrastruktūros objektų (susisiekimo komunikacijų) plėtrą, vykdydamas statytojo ir techninės priežiūros funkcijas; 4. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 5. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo miesto infrastruktūros objektams eksploatuoti ir statyti; 6. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 7. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 8. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Skyriaus veiklą; 9. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos departamentais, skyriais, poskyriais.

Eksploatacijos poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Raimondas Jacunskas Poskyrio vedėjas 211 2574 raimondas.jacunskas@vilnius.lt
Danguolė Baltrušaitienė Vyriausioji specialistė 211 2116 danguole.baltrusaitiene@vilnius.lt
Olga Lapinskienė Vyriausioji specialistė 211 2126 olga.lapinskiene@vilnius.lt
Jurgita Palionienė Vyriausioji specialistė 211 2870 jurgita.palioniene@vilnius.lt
Sigitas Šakalys Vyriausiasis specialistas 211 2317 sigitas.sakalys@vilnius.lt
Mindaugas Piečia Specialistas 211 2399 mindaugas.piecia@vilnius.lt

Eksploatacijos poskyris yra Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV 7:30-16:30 val. V 7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15

Svarbiausieji Eksploatacijos poskyrio uždaviniai: 1. eksploatuoti, tvarkyti, remontuoti ir statyti miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) objektus; 2. atlikti miesto infrastruktūros objektų techninę priežiūrą; 3. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant Skyriaus ir Departamento politiką susisiekimo komunikacijų eksploatacijos, remonto ir statybos klausimais. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. organizuoja susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių bei pėsčiųjų judėjimo takų ir pastatų, skirtų šioms komunikacijų reikmėms tenkinti) eksploataciją, priežiūrą, remontą ir statybą; 2. įgyvendina miesto infrastruktūros objektų (susisiekimo komunikacijų) plėtrą, vykdydamas statytojo ir techninės priežiūros funkcijas; 3. priima atliktus susisiekimo komunikacijų eksploatacijos, remonto ir statybos darbus; 4. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo miesto infrastruktūros objektams eksploatuoti ir remontuoti; .5. dirba darbo ir valstybinėse komisijose pripažįstant tinkamais naudoti infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) objektus; 6. administruoja gatvių avarinės tarnybos darbą; 7. administruoja miesto lietaus nuotekų tinklo eksploataciją ir remontą; 8. administruoja gatvių statybos su daliniu fizinių ir juridinių asmenų finansavimu programos įgyvendinimą; 9. administruoja eismo įvykių metu miesto turtui padarytos žalos išieškojimą iš kaltininkų; 10. kontroliuoja mechanizuotos gatvių priežiūros (barstymo ir valymo) darbus žiemos sezono metu; 11. kontroliuoja komisijos pripažintuose tinkamais naudoti objektuose garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų šalinimą; 12. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 13. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 14. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 15. bendradarbiauja su kitais Administracijos departamentais, skyriais, poskyriais.

Projektavimo, sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Marija Joteikienė L. e. poskyrio vedėjo pareigas 211 2521 marija.joteikiene@vilnius.lt
Ala Smalakienė Poskyrio vedėja ala.smalakiene@vilnius.lt
Gerda Bareikienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe gerda.bareikiene@vilnius.lt
Sonata Čapienė Vyriausioji specialistė 211 2136 sonata.capiene@vilnius.lt
Viktorija Kaušylienė Vyriausioji specialistė 211 2102 viktorija.kausyliene@vilnius.lt
Loreta Motiejūnienė Vyriausioji specialistė 211 2101 loreta.motiejuniene@vilnius.lt
Regina Stasiūnienė Vyriausioji specialistė 211 2103 regina.stasiuniene@vilnius.lt
Rita Usonienė Vyriausioji specialistė 211 2127 rita.usoniene@vilnius.lt
Asta Jurskienė Specialistė 211 2717 asta.jurskiene@vilnius.lt

Projektavimo, sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyris yra Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val. Pietūs 11.30-12.15

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SKYRIAUS PROJEKTAVIMO, SĄLYGŲ IŠDAVIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ POSKYRIO NUOSTATAI »


Svarbiausi Poskyrio uždaviniai: 1. planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) projektavimą; 2. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant Skyriaus ir Departamento politiką susisiekimo komunikacijų projektavimo klausimais. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. vykdo projektavimo darbų užsakovo funkcijas Savivaldybės patikėjimo teise valdomojoje teritorijoje: rengia projektavimo užduotis, užsako technines sąlygas, vykdo projektavimo paslaugų priežiūrą, priima atliktus darbus, teikia projektavimo medžiagą darbų vykdymo konkursams rengti; 2. planuoja miesto infrastruktūros plėtrą; 3. rengia susisiekimo komunikacijų projektavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams ir prisijungimo sąlygas techniniams projektams; 4. kaupia ir sistemina parengtų susisiekimo komunikacijų sąlygų duomenis kompiuterinėje duomenų bazėje; 5. rengia sutartis prie prisijungimo sąlygų, registruoja jų apimtis duomenų bazėje; 6. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 7. koordinuoja projektavimo sąlygų ir sutarčių prie jų projektavimo darbų atlikimą; 8. atstovauja poskyriui Žemės sklypų tvarkymo ir planavimo ir Nuolatinėje statybos leidimų išdavimo komisijoje; 9. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių siūlymams įgyvendinti; 10. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 11. bendradarbiauja su kitais Administracijos departamentais, skyriais, poskyriais.

Statybos poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Danguolė Pakalniškytė Poskyrio vedėja 211 2118 danguole.pakalniskyte@vilnius.lt
Živilė Dabriškienė Vyriausioji specialistė 211 2188 zivile.dabriskiene@vilnius.lt
Ąžuolas Steponavičius Vyriausiasis specialistas 211 2128 azuolas.steponavicius@vilnius.lt

Statybos poskyris yra Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV 7:30-16:30 val. V 7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15

Svarbiausi Statybos poskyrio uždaviniai: 1. statyti, rekonstruoti ir kapitaliai remontuoti miesto infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) objektus; 2. atlikti miesto infrastruktūros objektų techninę priežiūrą; 3. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant Skyriaus ir Departamento politiką susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto klausimais; Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. organizuoja susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių bei pėsčiųjų judėjimo vietų, tiltų, viadukų, pralaidų bei požeminių perėjų ir pastatų, skirtų šioms komunikacijų reikmėms tenkinti) statybą, rekonstrukciją ir kapitalinį remontą; 2. įgyvendina miesto infrastruktūros objektų (susisiekimo komunikacijų) plėtrą, vykdant statytojo ir techninės priežiūros funkcijas; 3. priima atliktus susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbus; 4. teikia siūlymus ir skaičiavimus dėl lėšų poreikio, reikalingo miesto infrastruktūros objektų statybai ir rekonstrukcijai; 5. kontroliuoja tiltų, viadukų, estakadų, požeminių perėjų ir tunelių techninę būklę bei jų remonto darbus; 6. dalyvauja darbo ir valstybinėse komisijose pripažįstant tinkamais naudoti infrastruktūros (susisiekimo komunikacijų) objektus; 7. kontroliuoja komisijos pripažintuose tinkamais naudoti objektuose garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų šalinimą; 8. administruoja susisiekimo komunikacijų kadastrinius matavimus ir teisinę registraciją Registrų centre; 9. administruoja gatvių statybos su daliniu fizinių ir juridinių asmenų finansavimu programos įgyvendinimą; 10. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; 11. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 12. pagal poskyrio kompetenciją rengia Savivaldybės teisės aktų projektus; 13. pagal priskirtą kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis; 14. bendradarbiauja su kitais Administracijos departamentais, skyriais, poskyriais.

Šilumos ir vandens ūkio skyrius ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Kęstutis Karosas Skyriaus vedėjas 211 2178 kestutis.karosas@vilnius.lt
Vytis Masionis Vyriausiasis specialistas Nėra darbe vytis.masionis@vilnius.lt
Danguolė Šlepikaitė Vyriausioji specialistė 211 2167 slepikaite.danguole@vilnius.lt
Vaida Voroneckienė Vyriausioji specialistė 211 2490 vaida.voroneckiene@vilnius.lt

Šilumos ir vandens ūkio skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento struktūrinis padalinys.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO ŠILUMOS IR VANDENS ŪKIO SKYRIAUS NUOSTATAI »


Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai: 1. tenkinti Vilniaus miesto gyventojų poreikius pagal kompetenciją; 2.užtikrinti miesto energetinių objektų funkcionavimą; 3. kontroliuoti viešųjų paslaugų teikimą; Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas: 1. koordinuoja ir kontroliuoja, kaip įmonės organizuoja paslaugų teikimą gyventojams; 2. konsultuoja ir informuoja gyventojus, įmones, įstaigas ir organizacijas šilumos ir karšto vandens tiekimo klausimais; 3. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant energetinių išteklių tiekimo tarifus; 4. teikia siūlymus dėl pastatų šildymo būdo keitimo, naujų šildymo sistemų pritaikymo, biokuro panaudojimo pastatų šildymui įdiegimo šilumos šaltiniuose; 5. rengia šilumos tiekimo išdavimo, keitimo licencijas, nagrinėja šilumos tiekimo licencijavimo klausimus; 6. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir siūlymus šilumos ir karšto vandens tiekimo, paslaugų kokybės gerinimo, kainų taikymo klausimais, daugiabučių namų bendrojo naudojimo šilumos ir karšto vandens tinklų eksploatavimo ir remonto klausimais, teikia informaciją dėl šių tinklų priežiūros ir remonto darbų išlaidų paskirstymo tvarkos; 7. atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose Skyriaus kompetencijos klausimais; 8. vykdydamas Europos Sąjungos direktyvas ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, įgyvendina energijos vartojimo efektyvumo didinimo, oro taršos ir triukšmo mažinimo, alternatyvių kuro rūšių diegimo programas; 9. įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, imasi priemonių nustatytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, siūlymams įgyvendinti; 10. pagal savo kompetenciją kaupia, analizuoja ir sistemina duomenis, teikia žiniasklaidai informaciją apie Skyriaus veiklą; 11. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos departamentais, skyriais, poskyriais. 12 pagal savo kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus išteikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

Energijos efektyvumo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Eglė Randytė Poskyrio vedėja 211 2525 egle.randyte@vilnius.lt
Natalija Kutyš Vyriausioji specialistė 211 2021 natalija.kutys@vilnius.lt
Nerijus Linkus Vyriausiasis specialistas 211 2570 nerijus.linkus@vilnius.lt
Neringa Radzevičienė Vyriausioji specialistė 211 2325 neringa.radzeviciene@vilnius.lt
Erika Vilūnaitė-Stankevičienė Vyriausioji specialistė 211 2501 erika.vilunaite@vilnius.lt

Šilumos ir vandens ūkio skyrius yra Miesto ūkio ir transporto departamento Šilumos ir vandens ūkio skyriaus struktūrinis padalinys.


Pavaldžios įmonės (įstaigos)

AB Vilniaus šilumos tinklai ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Ramutė Ribinskienė L. e. direktoriaus pareigas
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Rimantas Juknevičius Direktorius r.juknevicius@sivasa.lt
UAB „Grinda“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Kęstutis Vaicekiūtis Direktorius 235 6100 info@grinda.lt
UAB „VAATC“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Tomas Vaitkevičius Direktorius info@vaatc.lt
UAB „Vilniaus vandenys“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Marius Švaikauskas Generalinis direktorius info@vv.lt
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Rasa Čeponytė Direktorė rasa.ceponyte@vilniausvystymas.lt
VšĮ „Atnaujinkime miestą“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vilmantas Jankūnas Direktorius vjankunas@chc.lt
VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Laisvūnas Budėnas Direktorius 261 1037 l.budenas@vilniausparkai.lt
Ramunė Sanderson Vyriausioji architektė 261 1037 r.sanderson@vilniausparkai.lt
Nijolė Ruseckienė Finansininkė 261 1037 n.ruseckiene@vilniausparkai.lt
VšĮ Geležinkelių logistikos parkas ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Darius Čaplikas Direktorius darius.caplikas@logisticspark.lt

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams