Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Lina Koriznienė Skyriaus vedėja
211 2423 lina.korizniene@vilnius.lt
Alma Jurčiukonienė Patarėja
211 2482 alma.jurciukoniene@vilnius.lt
Rita Galkauskienė Vyriausioji specialistė
211 2032 rita.galkauskiene@vilnius.lt
Justina Juknevičiūtė Vyriausioji specialistė
211 2247 justina.jukneviciute@vilnius.lt
Justina Mušauskienė Vyriausioji specialistė
211 2593 justina.musauskiene@vilnius.lt
Justina Benaitienė Specialistė
211 2609 justina.benaitiene@vilnius.lt
Kristina Kalesnykienė Vyriausioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
211 2247 kristina.kalesnykiene@vilnius.lt

Darbo laikas: I - V - 7.30 - 18:00 val.

Įgyvendina žmogiškųjų išteklių valdymą Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje;

vykdo Savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei Savivaldybei priklausančių įstaigų ir įmonių vadovų administravimą;

padeda planuoti lėšas Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčiui bei kitoms išmokoms;

organizuoja Tarybos ir mero sekretoriato, Administracijos valstybės tarnautojų ir Savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovų veiklos vertinimą;

analizuoja Tarybos sekretoriato, Administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių įstaigų nuostatus, pareigybių aprašymus, konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus, teikia pastabas, siūlymus ir išvadas dėl nuostatų ir pareigybių aprašymų tvirtinimo, keitimo ar papildymo;

organizuoja konkursus ir atrankas į Administracijos, Tarybos sekretoriato darbuotojų, Savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir įmonių vadovų, savivaldybei pavaldžių įmonių valdybos narių pareigas ir užtikrina jų vykdymą pagal numatytas procedūras;

padeda struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo valdymą, adaptavimą ir integravimą Administracijoje;

formuoja personalo mokymo ir ugdymo prioritetus bei organizuoja kvalifikacijos kėlimą:

organizuoja studentų mokomąsias praktikas Administracijoje;

atlieka Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių ir Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymų nuostatų įgyvendinimo Savivaldybės institucijose ir Administracijoje priežiūrą;

 renka, analizuoja duomenis priskirtos veiklos klausimais ir teikia Savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui atskaitas, išvadas ir  siūlymus dėl Administracijos veiklos valdymo tobulinimo, vidinių procesų optimizavimo, organizacinės kultūros ir personalo politikos formavimo, darbo apmokėjimo ir motyvacinių sistemų tobulinimo, Administracijos struktūros, Administracijos nuostatų koregavimo, didžiausio leistino Administracijos darbuotojų skaičiaus nustatymo, naujų darbuotojų pritraukimo strategijos, personalo karjeros ir rotacijos galimybių; darbo sąlygų ir mikroklimato gerinimo, inicijuoja ir kontroliuoja atitinkamų priemonių įgyvendinimą, reikalingų teisės aktų parengimą, pakeitimą ar papildymą;

organizuoja ir kontroliuoja valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo procedūrų aprašų rengimą, keitimą ar papildymą, konsultuoja Administracijos padalinius, vykdančius valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas dėl valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo procedūrų bei kitais klausimais;

konsultuoja  savivaldybės vadovybę ir Administracijos struktūrinius padalinius priskirtos veiklos klausimais;

Administravimo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Daiva Kinachienė Poskyrio vedėja
211 2063 daiva.kinachiene@vilnius.lt
Jurgita Grigalienė Vyriausioji specialistė
211 2603 jurgita.grigaliene@vilnius.lt
Lina Jacikevičienė Vyriausioji specialistė
211 2838 lina.jacikeviciene@vilnius.lt
Rūta Masiulytė Vyriausioji specialistė
211 2065 ruta.masiulyte@vilnius.lt

Administravimo poskyris yra Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus struktūrinis padalinys.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams