Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Tarybos ir mero sekretoriatas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Inga Bogomolnikova Vyresnioji patarėja 211 2806 inga.bogomolnikova@vilnius.lt
Milda Jurkė Skyriaus vedėja (vaiko priežiūros atostogose) Milda.Jurke@vilnius.lt


TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

 • organizuoti mero, mero pavaduotojų, Tarybos, Tarybos frakcijų vadovų sueigos, Tarybos komitetų, komisijų posėdžius, pasitarimus ir pateikti jiems dokumentus;
 • registruoti Tarybos sprendimų projektus, skelbti juos Savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, su sprendimų projektais supažindinti Tarybos, Tarybos komitetų, komisijų, Tarybos frakcijų vadovų sueigos narius, Administraciją, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą, Vyriausybės atstovą;
 • komplektuoti Tarybos sprendimų projektus ir rengimo dokumentus, formuoti posėdžius Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys", pateikti sprendimų projektus ir rengimo dokumentus Tarybos nariams, Administracijai, Vyriausybės atstovui, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai tarnybai;
 • rašyti mero, mero pavaduotojų, Tarybos, jos komitetų, komisijų, Frakcijų vadovų sueigų posėdžių ir pasitarimų protokolus;
 • registruoti Tarybos sprendimus informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys”, juos publikuoti, perduoti informaciją apie priimtus Tarybos sprendimus spausdinti vietinėje spaudoje;
 • koordinuoti Tarybos visuomeninių komisijų veiklą;
 • sudaryti ir derinti mero, mero pavaduotojų, Tarybos komitetų pirmininkų, Tarybos kolegijos narių, Tarybos sekretoriaus darbotvarkių projektus;
 • analizuoti gautus dokumentus ir informuoti vadovus apie gautų dokumentų turinį, teikti išvadas ir pasiūlymus;
 • dalyvauti mero, mero pavaduotojų, Tarybos kolegijos narių, Tarybos komitetų pirmininkų rengiamuose pasitarimuose, gyventojų priėmimuose pas merą, mero pavaduotojus, Tarybos komitetų pirmininkus, rengti vadovų susitikimus su miesto bendruomene, dirbti komisijose, darbo grupėse;
 • rengti Tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus,
 • nustatyta tvarka teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • derinti ir organizuoti mero, mero pavaduotojų, Tarybos ir Tarybos kolegijos narių, Tarybos komitetų pirmininkų dalyvavimą Valstybės, miesto šventėse, jubiliejiniuose renginiuose, naujų objektų atidarymuose pagal protokolo reikalavimus;
 • organizuoti, derinti, rengti mero, mero pavaduotojų, Tarybos kolegijos narių, Tarybos komitetų pirmininkų sveikinimų, padėkų projektus įvairioms institucijoms, mokslo, kultūros, švietimo, visuomenės veikėjams, investuotojams, miesto bendruomenės nariams;
 • organizuoti ir aptarnauti Vilniaus ir Kauno dvimiesčio strateginio planavimo komisijos, Dvimiesčio regioninės plėtros tarybos ir kitų kolegialių institucijų darbą, organizuoti Vilniaus ir Kauno dvimiesčio idėjos populiarinimą;
 • pagal kompetenciją palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucijomis, Savivaldybės administracijos daliniais, Vilniaus miesto bendruomene.

Tarybos sekretoriatas pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį dirba nuo 8 val. 30 min. iki 17 val. 30 min., o penktadienį – nuo 8 val. 30 min. iki 16 val. 15 min. Pietų pertraukos laikas visomis darbo dienomis – nuo 12 val. 30 min. iki 13 val. 15 min. Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.

Tarybos posėdžių rengimo grupė ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Rūta Antanavičienė Vyriausioji specialistė Nėra darbe ruta.antanaviciene@vilnius.lt
Neringa Jakavičienė Vyriausioji specialistė neringa.jakaviciene@vilnius.lt
Inga Jakelienė Vyriausioji specialistė 211 2338 inga.jakeliene@vilnius.lt
Lina Matulaitė Vyriausioji specialistė 211 2340 lina.matulaite@vilnius.lt
Nijolė Milašienė Vyriausioji specialistė 211 2541 nijole.milasiene@vilnius.lt
Alma Plerpaitė Vyriausioji specialistė Nėra darbe alma.plerpaite@vilnius.lt
Gintarė Sladkevičiūtė Vyriausioji specialistė 211 2342 gintare.sladkeviciute@vilnius.lt
Agnė Strazdienė Vyriausioji specialistė 211 2894 agne.strazdiene@vilnius.lt
Aušra Švilpienė Vyriausioji specialistė 211 2344 ausra.svilpiene@vilnius.lt
Magda Baikštytė-Kščenavičienė Administravimo sekretorė magda.baikstyte@vilnius.lt
Donatas Pocius Administravimo sekretorius donatas.pocius@vilnius.lt
Milda Jurkė Skyriaus vedėja (vaiko priežiūros atostogose) Milda.Jurke@vilnius.lt


Tarybos posėdžių rengimo grupė yra Tarybos ir mero sekretoriato struktūrinis padalinys.

Vadovybės padėjėjų, referentų ir protokoluotojų grupė ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Renalda Rutkauskaitė-Preskienienė Mero padėjėja 211 2889 renalda.rutkauskaite@vilnius.lt
Irena Turkevičienė Mero padėjėja 211 2695 irena.turkeviciene@vilnius.lt
Inga Kirdonienė Vyriausioji specialistė 211 2503 inga.kirdoniene@vilnius.lt
Justyna Kozlovskaja Vyriausioji specialistė Nėra darbe justyna.kozlovskaja@vilnius.lt
Simona Krolytė Vyriausioji specialistė 211 2066 simona.krolyte@vilnius.lt
Ingrida Nartautaitė Vyriausioji specialistė 211 2049 ingrida.nartautaite@vilnius.lt
Arūnė Sirvydytė Vyriausioji specialistė 211 2892 arune.sirvydyte@vilnius.lt
Vilma Galdikė Sekretorė referentė 211 2345 vilma.galdike@vilnius.lt
Alma Gudiškytė-Balnionė Sekretorė referentė 211 2881 alma.gudiskyte@vilnius.lt
Laurynas Kaminskas Sekretorius referentas (8 5) 211 2190 laurynas.kaminskas@vilnius.lt
Linas Karpauskas Sekretorius referentas 211 2781 linas.karpauskas@vilnius.lt
Kristina Mačiekienė Sekretorė referentė Nėra darbe kristina.maciekiene@vilnius.lt
Mantas Stulgaitis Sekretorius referentas 211 2347 mantas.stulgaitis@vilnius.lt
Patricija Survilo Sekretorė referentė 211 2886 patricija.survilo@vilnius.lt


Vadovybės padėjėjų, referentų ir protokoluotojų grupė yra Tarybos ir mero sekretoriato struktūrinis padalinys.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams