Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Tarybos ir mero sekretoriatas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius,

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Milda Jurkė Skyriaus vedėja
Tarybos posėdžių rengimas, skyriaus veiklos organizacija.
211 4936 milda.jurke@vilnius.lt
Inga Bogomolnikova Vyresnioji patarėja
211 2806, mob. +370 671 36748 +370 671 36748 inga.bogomolnikova@vilnius.lt


TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

 • organizuoti mero, mero pavaduotojų, Tarybos, Tarybos frakcijų vadovų sueigos, Tarybos komitetų, komisijų posėdžius, pasitarimus ir pateikti jiems dokumentus;
 • registruoti Tarybos sprendimų projektus, skelbti juos Savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, su sprendimų projektais supažindinti Tarybos, Tarybos komitetų, komisijų, Tarybos frakcijų vadovų sueigos narius, Administraciją, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą, Vyriausybės atstovą;
 • komplektuoti Tarybos sprendimų projektus ir rengimo dokumentus, formuoti posėdžius Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys", pateikti sprendimų projektus ir rengimo dokumentus Tarybos nariams, Administracijai, Vyriausybės atstovui, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai tarnybai;
 • rašyti mero, mero pavaduotojų, Tarybos, jos komitetų, komisijų, Frakcijų vadovų sueigų posėdžių ir pasitarimų protokolus;
 • registruoti Tarybos sprendimus informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys”, juos publikuoti, perduoti informaciją apie priimtus Tarybos sprendimus spausdinti vietinėje spaudoje;
 • koordinuoti Tarybos visuomeninių komisijų veiklą;
 • sudaryti ir derinti mero, mero pavaduotojų, Tarybos komitetų pirmininkų, Tarybos kolegijos narių, Tarybos sekretoriaus darbotvarkių projektus;
 • analizuoti gautus dokumentus ir informuoti vadovus apie gautų dokumentų turinį, teikti išvadas ir pasiūlymus;
 • dalyvauti mero, mero pavaduotojų, Tarybos kolegijos narių, Tarybos komitetų pirmininkų rengiamuose pasitarimuose, gyventojų priėmimuose pas merą, mero pavaduotojus, Tarybos komitetų pirmininkus, rengti vadovų susitikimus su miesto bendruomene, dirbti komisijose, darbo grupėse;
 • rengti Tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus,
 • nustatyta tvarka teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • derinti ir organizuoti mero, mero pavaduotojų, Tarybos ir Tarybos kolegijos narių, Tarybos komitetų pirmininkų dalyvavimą Valstybės, miesto šventėse, jubiliejiniuose renginiuose, naujų objektų atidarymuose pagal protokolo reikalavimus;
 • organizuoti, derinti, rengti mero, mero pavaduotojų, Tarybos kolegijos narių, Tarybos komitetų pirmininkų sveikinimų, padėkų projektus įvairioms institucijoms, mokslo, kultūros, švietimo, visuomenės veikėjams, investuotojams, miesto bendruomenės nariams;
 • organizuoti ir aptarnauti Vilniaus ir Kauno dvimiesčio strateginio planavimo komisijos, Dvimiesčio regioninės plėtros tarybos ir kitų kolegialių institucijų darbą, organizuoti Vilniaus ir Kauno dvimiesčio idėjos populiarinimą;
 • pagal kompetenciją palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucijomis, Savivaldybės administracijos daliniais, Vilniaus miesto bendruomene.

Tarybos sekretoriatas pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį dirba nuo 8 val. 30 min. iki 17 val. 30 min., o penktadienį – nuo 8 val. 30 min. iki 16 val. 15 min. Pietų pertraukos laikas visomis darbo dienomis – nuo 12 val. 30 min. iki 13 val. 15 min. Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.

Tarybos posėdžių rengimo grupė ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Rūta Antanavičienė Vyriausioji specialistė
Rengia dokumentus Tarybos posėdžiams
2112145 ruta.antanaviciene@vilnius.lt
Neringa Jakavičienė Vyriausioji specialistė
Aplinkos ir energetikos komiteto padėjėja
211 2894 neringa.jakaviciene@vilnius.lt
Inga Jakelienė Vyriausioji specialistė
Socialinių reikalų komiteto padėjėja
211 2338 inga.jakeliene@vilnius.lt
Lina Matulaitė Vyriausioji specialistė
Ekonomikos ir finansų komiteto padėjėja
211 2340 lina.matulaite@vilnius.lt
Nijolė Milašienė Vyriausioji specialistė
Miesto planavimo ir plėtros komiteto padėjėja
211 2541 nijole.milasiene@vilnius.lt
Alma Plerpaitė Vyriausioji specialistė
Savivaldos plėtojimo komiteto padėjėja
211 2543 alma.plerpaite@vilnius.lt
Gintarė Sladkevičiūtė Vyriausioji specialistė
Miesto plėtros komiteto padėjėja
211 2342 gintare.sladkeviciute@vilnius.lt
Aušra Švilpienė Vyriausioji specialistė
Sveikatos ir sporto reikalų komiteto padėjėja
211 2344 ausra.svilpiene@vilnius.lt
Donatas Pocius Administravimo sekretorius
donatas.pocius@vilnius.lt


Tarybos posėdžių rengimo grupė yra Tarybos ir mero sekretoriato struktūrinis padalinys.

Vadovybės padėjėjų, referentų ir protokoluotojų grupė ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vaida Plavinskaitė Mero padėjėja
211 2889 vaida.plavinskaite@vilnius.lt
Irena Turkevičienė Mero padėjėja
Tvarko mero korespondenciją
211 2695 irena.turkeviciene@vilnius.lt
Inga Kirdonienė Vyriausioji specialistė
211 2503 inga.kirdoniene@vilnius.lt
Justyna Kozlovskaja Vyriausioji specialistė
211 2326 justyna.kozlovskaja@vilnius.lt
Simona Krolytė Vyriausioji specialistė
211 2066 simona.krolyte@vilnius.lt
Ingrida Nartautaitė Vyriausioji specialistė
Kultūros, švietimo ir sporto komiteto padėjėja
211 2049 ingrida.nartautaite@vilnius.lt
Arūnė Sirvydytė Vyriausioji specialistė
211 2892 arune.sirvydyte@vilnius.lt
Romualdas Bakutis Sekretorius referentas
Vicemero Vytauto Mitalo patarėjas
211 2004 romualdas.bakutis@vilnius.lt
Vilma Galdikė Sekretorė referentė
211 2345 vilma.galdike@vilnius.lt
Alma Gudiškytė-Balnionė Sekretorė referentė
211 2881 +37061113081 alma.gudiskyte@vilnius.lt
Linas Karpauskas Sekretorius referentas
211 2781 linas.karpauskas@vilnius.lt
Antanas Laurušas Sekretorius referentas
antanas.laurusas@vilnius.lt
Kristina Mačiekienė Sekretorė referentė
211 2898 +37061836288 kristina.maciekiene@vilnius.lt
Liucija Nosevičienė Sekretorė referentė
211 2548 liucija.noseviciene@vilnius.lt
Patricija Survilo Sekretorė referentė
211 2886 patricija.survilo@vilnius.lt


Vadovybės padėjėjų, referentų ir protokoluotojų grupė yra Tarybos ir mero sekretoriato struktūrinis padalinys.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams