Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Klientų aptarnavimo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vitalij Mosin Skyriaus vedėjas
211 2070 vitalij.mosin@vilnius.lt
Antanas Gadeckis Vyresnysis patarėjas
+370 687 11297 antanas.gadeckis@vilnius.lt
Nomeda Mackonienė Patarėja
Klientų priėmimų organizavimas pas Savivaldybės vadovybę ir padalinių vadovus
Nėra darbe
Pavaduoja
nomeda.mackoniene@vilnius.lt
Renata Valiūnaitė-Kižienė Specialistė
Nėra darbe renata.kiziene@vilnius.lt

Klientų aptarnavimo skyriaus darbo laikas: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val. Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau) Papildomas prašymų ir skundų priėmimo laikas: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 17.30 val. Penktadieniais nuo 15.45 iki 16.15 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau)

Dokumentų valdymo poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Lilija Vrubliauskienė Poskyrio vedėja
211 2081 lilija.vrubliauskiene@vilnius.lt
Ilona Jurgutienė Patarėja
Kontroliuoja teisės aktų aktualių redakcijų paskelbimą Savivaldybės informacinėje sistemoje
211 2618 ilona.jurgutiene@vilnius.lt
Jolanta Dainoravičienė Vyriausioji specialistė
Teisės aktų ir sutarčių registravimas
211 2383 jolanta.dainoraviciene@vilnius.lt
Edita Grybauskaitė Kalbininkė
Savivaldybės teisės aktų ir vadovybės dokumentų redagavimas.
211 2599 edita.grybauskaite@vilnius.lt
Diana Vaičiūnienė Kalbininkė
Savivaldybės teisės aktų ir vadovybės dokumentų redagavimas
211 2253 diana.vaiciuniene@vilnius.lt
Kristina Veiverytė-Vachninienė Kalbininkė
Savivaldybės teisės aktų ir vadovybės dokumentų redagavimas.
211 2132 kristina.vachniniene@vilnius.lt
Reda Jurkienė Specialistė
Teisės aktų ir sutarčių registravimas
211 2043 reda.jurkiene@vilnius.lt
Tatjana Valančienė Specialistė
Teisės aktų ir sutarčių registravimas
211 2598 tatjana.valanciene@vilnius.lt
Laura Saikalienė Kalbininkė (vaiko priežiūros atostogose)
laura.saikaliene@vilnius.lt

Dokumentų valdymo poskyris yra Klientų aptarnavimo skyriaus struktūrinis dalinys.


Darbo laikas: I–IV nuo 8 val. iki 17 val. V nuo 8 val. iki 15.45 val.

Informacijos poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Žygimantas Žvinys Poskyrio vadovas
211 2067 zygimantas.zvinys@vilnius.lt
Alina Guobienė Specialistė
Gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais
211 2035 alina.guobiene@vilnius.lt
Jolanta Jarmolovič Specialistė
211 2000 jolanta.jarmolovic@vilnius.lt
Silvija Žemaitienė Specialistė
Gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais
211 2506 silvija.zemaitiene@vilnius.lt
Karolina Balčiūnaitė Operatorė
karolina.balciunaite@vilnius.lt
Deimantė Jančienė Operatorė
(vaiko priežiūros atostogose)
deimante.janciene@vilnius.lt
Julija Jurkova Operatorė
Julija.Jurkova@vilnius.lt
Audronė Linionytė Operatorė
Nėra darbe audrone.linionyte@vilnius.lt
Janina Šamanina Operatorė
Janina.Samanina@vilnius.lt
Mindaugas Žiliukas Operatorius
mindaugas.ziliukas@vilnius.lt

Informacijos poskyris yra Klientų aptarnavimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Klientų aptarnavimo skyriaus darbo laikas: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val. Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau)

LEIDIMŲ IR INFORMACIJOS POSKYRIO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS: 1. Koordinuoja interesantų aptarnavimą „vieno langelio" principu; 2. Teikia interesantams informaciją trumpuoju telefonu 1664; 3. Teikia interesantams informaciją apie darbo vietose teikiamų administracinių paslaugų procedūras; 4. Administruoja ir teikia gyvenamosios vietos deklaravimo administracinę paslaugą; 5. Administruoja Savivaldybės susirašinėjimą elektroninio ryšio kanalais (savivaldybe@vilnius.lt); 6. Rengia interesantų aptarnavimo kokybės patikras ir apklausas; 7. Administruoja ir išduoda leidimus patekti į Savivaldybės pastatą ir požeminį garažą; 8. Registruoja (įformina) Savivaldybės gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus; 9. Administruoja nepasirašytus (anoniminius) pranešimus, skundus, tvarko Savivaldybės skundų knygos įrašus ir Savivaldybės pasiūlymų ir pageidavimų dėžutėje paliekamus dokumentus.

Vieno langelio poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Aldona Eleonora Eidukonytė Poskyrio vadovė
211 2047 aldona.eidukonyte@vilnius.lt
Alina Jociutė Specialistė
211 2621 alina.jociute@vilnius.lt
Vaiva Kirsnienė Specialistė
211 2044 vaiva.kirsniene@vilnius.lt
Gražina Pečiulienė Specialistė
211 2513 grazina.peciuliene@vilnius.lt
Gintarė Pračkaitienė Specialistė
211 2075 gintare.prackaitiene@vilnius.lt
Dalė Rimkevičienė Specialistė
211 2272 dale.rimkeviciene@vilnius.lt
Paulius Ruzgus Specialistas
211 2146 paulius.ruzgus@vilnius.lt
Justinas Šemelis Specialistas
211 2540 justinas.semelis@vilnius.lt
Rita Treinytė Specialistė
211 2048 rita.treinyte@vilnius.lt
Egidijus Vitėnas Specialistas
211 2077 egidijus.vitenas@vilnius.lt
Žydronė Zdanavičienė Specialistė
211 2076 zydrone.zdanaviciene@vilnius.lt
Jurgita Miliukaitė-Abrutaitienė Specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
jurgita.abrutaitiene@vilnius.lt

Vieno langelio poskyris yra Klientų aptarnavimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Klientų aptarnavimo skyriaus darbo laikas: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val. Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau) Papildomas prašymų ir skundų priėmimo laikas: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 17.30 val. Penktadieniais nuo 15.45 iki 16.15 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau)

POSKYRIO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS: 1. Pagal darbo vietų reglamentuose nustatytas funkcijas ir aptarnavimo sritis registruoja (įformina) Savivaldybės gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus; 2. Įformina Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas; 3. Teikia interesantams informaciją apie Savivaldybės vykdomas funkcijas ir teikiamas administracines ir administruojamas viešąsias paslaugas; 4. Teikia interesantams informaciją ir konsultacijas apie darbo vietose teikiamų administracinių paslaugų procedūras; 5. Pagal darbo vietų reglamentuose priskirtas funkcijas įformina Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas interesantams; 6. Priima korespondenciją Savivaldybės administracijos skyriams ir Savivaldybės vadovybei; 7. Priima, paskirsto ir registruoja korespondenciją gautą Savivaldybės faksu nr. (8-5) 211 2222

Žemės ūkio poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gedas Šaltinis Poskyrio vedėjas
211 2500 gedas.saltinis@vilnius.lt
Irina Choružienė Vyriausioji specialistė
211 2791 irina.choruziene@vilnius.lt
Rimas Mišinis Vyriausiasis specialistas
211 2073 860264869 rimas.misinis@vilnius.lt

Žemės ūkio poskyris yra Klientų aptarnavimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Interesantai aptarnaujami: Pirmadieniais - ketvirtadieniais: 7.30 - 17.00 val. Penktadieniais: 7.30 - 15.45 val.
Žemės ūkio poskyrio teikiamos paslaugos ir specifikacijos

Siekiant kokybiško ir greito asmenų aptarnavimo, informuojame, kad Jūs galite pateikti pastabas, paklausimus ar pasiūlymus žemės ūkio poskyriui zup@vilnius.lt


VALSTYBINĖS ĮSTAIGOS, KOORDINUOJANČIOS ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6), LT-01103 Vilnius Ministerijos priimamasis: tel. +370 (5) 239 11 11, faks. +370 (5) 239 12 12 http://www.zum.lt VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras V. Kudirkos g. 18, Vilnius, tel. (8 5) 266 06 01 http://www.vic.lt

ŽEMĖS ŪKIO POSKYRIO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS: 1. koordinuoti ir teikti interesantams valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) žemės ūkio funkcijas; 2. atsižvelgiant į gyventojų pateiktas pastabas rengti pasiūlymus dėl žemės ūkio funkcijų teikimo tobulinimo; 3. teikia interesantams informaciją apie darbo vietose teikiamų administracinių paslaugų procedūras; 4. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus dėl žemės ūkio paslaugų teikimo tvarkos ir suteiktų paslaugų kokybės; 5. tvarko Ūkininkų ūkių ir Žemės ūkio ir kaimo valdų registrus; 6. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą; 7. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pieno gamybos kvotų administravimą; 8. vykdo žemės ūkio technikos registraciją.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams