Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Interesantų aptarnavimo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Vitalij Mosin Skyriaus vedėjas 211 2070 vitalij.mosin@vilnius.lt
Kamilė Ramanauskaitė-Šidiškienė L. e. patarėjo pareigas 211 2740 kamile.ramanauskaite@vilnius.lt
Nomeda Mackonienė Vyriausioji specialistė 211 2045 nomeda.mackoniene@vilnius.lt
Renata Valiūnaitė-Kižienė Specialistė 211 2819 renata.kiziene@vilnius.lt

Interesantų aptarnavimo skyrius yra E. miesto departamento struktūrinis padalinys.


Interesantų aptarnavimo skyriaus darbo laikas: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val. Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau) Papildomas prašymų ir skundų priėmimo laikas: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 17.30 val. Penktadieniais nuo 15.45 iki 16.15 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS E. MIESTO DEPARTAMENTO INTERESANTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


INTERESANTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS PAGRINDINĖS FUNKCIJOS: 1. Administruoja ir įformina Savivaldybės gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus;
2. Įformina Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas;
3. Administruoja Savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą;
4. Administruoja Savivaldybės informacinės dokumentų valdymo sistemos registrus;
5. Administruoja Savivaldybės institucijų ir administracijos indeksų klasifikatorių;
6. Administruoja Savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamentą;
7. Nustato vieningą interesantų aptarnavimo ir veiklos dokumentų valdymo tvarką Savivaldybėje‘
8. Teikia interesantams informaciją apie Savivaldybės funkcijas, interesantų aptarnavimo laiką ir tvarką, teikiamų administracinių paslaugų procedūras;
9. Organizuoja interesantų aptarnavimą „vieno langelio" principu;
10. Administruoja ir išduoda leidimus patekti į Vilniaus miesto savivaldybės administracinį pastatą;
11. Administruoja interesantų (gyventojų) planinius susitikimus su Savivaldybės vadovybe;
12. Administruoja Savivaldybės susirašinėjimą elektroninio ryšio kanalais (e.vicemeras@vilnius.lt ; savivaldybe@vilnius.lt);
13. Administruoja ir teikia gyvenamosios vietos deklaravimo administracinę paslaugą.

Informacijos poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Anžela Šreder Poskyrio vadovė anzela.sreder@vilnius.lt
Žygimantas Žvinys L. e. poskyrio vadovo pareigas 211 2067 zygimantas.zvinys@vilnius.lt
Alina Guobienė Specialistė 211 2035 alina.guobiene@vilnius.lt
Jolanta Jarmolovič Specialistė 211 2000 jolanta.jarmolovic@vilnius.lt
Silvija Žemaitienė Specialistė 211 2506 silvija.zemaitiene@vilnius.lt
Karolina Balčiūnaitė Operatorė karolina.balciunaite@vilnius.lt
Deimantė Jančienė Operatorė Nėra darbe deimante.janciene@vilnius.lt
Julija Jurkova Operatorė Julija.Jurkova@vilnius.lt
Audronė Linionytė Operatorė audrone.linionyte@vilnius.lt
Janina Šamanina Operatorė Nėra darbe Janina.Samanina@vilnius.lt
Mindaugas Žiliukas Operatorius mindaugas.ziliukas@vilnius.lt

Leidimų ir informacijos poskyris yra E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Interesantų aptarnavimo skyriaus darbo laikas: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val. Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau)

LEIDIMŲ IR INFORMACIJOS POSKYRIO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS: 1. Koordinuoja interesantų aptarnavimą „vieno langelio" principu; 2. Teikia interesantams informaciją trumpuoju telefonu 1664; 3. Teikia interesantams informaciją apie darbo vietose teikiamų administracinių paslaugų procedūras; 4. Administruoja ir teikia gyvenamosios vietos deklaravimo administracinę paslaugą; 5. Administruoja Savivaldybės susirašinėjimą elektroninio ryšio kanalais (savivaldybe@vilnius.lt); 6. Rengia interesantų aptarnavimo kokybės patikras ir apklausas; 7. Administruoja ir išduoda leidimus patekti į Savivaldybės pastatą ir požeminį garažą; 8. Registruoja (įformina) Savivaldybės gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus; 9. Administruoja nepasirašytus (anoniminius) pranešimus, skundus, tvarko Savivaldybės skundų knygos įrašus ir Savivaldybės pasiūlymų ir pageidavimų dėžutėje paliekamus dokumentus.

Vieno langelio poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Aldona Eleonora Eidukonytė Poskyrio vadovė 211 2047 aldona.eidukonyte@vilnius.lt
Alina Jociutė Specialistė 211 2621 alina.jociute@vilnius.lt
Vaiva Kirsnienė Specialistė 211 2044 vaiva.kirsniene@vilnius.lt
Gražina Pečiulienė Specialistė 211 2513 grazina.peciuliene@vilnius.lt
Romualdas Pliavga Specialistas 211 2041 romualdas.pliavga@vilnius.lt
Gintarė Pračkaitienė Specialistė 211 2075 gintare.prackaitiene@vilnius.lt
Dalė Rimkevičienė Specialistė 211 2272
Paulius Ruzgus Specialistas 211 2146 paulius.ruzgus@vilnius.lt
Justinas Šemelis Specialistas 211 2540 justinas.semelis@vilnius.lt
Rita Treinytė Specialistė 211 2048
Egidijus Vitėnas Specialistas 211 2077 egidijus.vitenas@vilnius.lt
Žydronė Zdanavičienė Specialistė 211 2076
Jurgita Miliukaitė-Abrutaitienė Specialistė (vaiko priežiūros atostogose) jurgita.abrutaitiene@vilnius.lt

Administracinių paslaugų poskyris yra E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Interesantų aptarnavimo skyriaus darbo laikas: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val. Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau) Papildomas prašymų ir skundų priėmimo laikas: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 17.30 val. Penktadieniais nuo 15.45 iki 16.15 val. (Prieššventinėmis dienomis – viena valanda trumpiau)

POSKYRIO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS: 1. Pagal darbo vietų reglamentuose nustatytas funkcijas ir aptarnavimo sritis registruoja (įformina) Savivaldybės gaunamuosius ir siunčiamuosius dokumentus; 2. Įformina Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas; 3. Teikia interesantams informaciją apie Savivaldybės vykdomas funkcijas ir teikiamas administracines ir administruojamas viešąsias paslaugas; 4. Teikia interesantams informaciją ir konsultacijas apie darbo vietose teikiamų administracinių paslaugų procedūras; 5. Pagal darbo vietų reglamentuose priskirtas funkcijas įformina Savivaldybės teikiamas administracines paslaugas interesantams; 6. Priima korespondenciją Savivaldybės administracijos skyriams ir Savivaldybės vadovybei; 7. Priima, paskirsto ir registruoja korespondenciją gautą Savivaldybės faksu nr. (8-5) 211 2222

Žemės ūkio poskyris ❯❯❯
Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Gedas Šaltinis L. e. poskyrio vedėjo pareigas 211 2500 gedas.saltinis@vilnius.lt
Irina Choružienė Vyriausioji specialistė 211 2791 irina.choruziene@vilnius.lt
Rimas Mišinis Vyriausiasis specialistas 211 2073 rimas.misinis@vilnius.lt

Žemės ūkio poskyris yra E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus struktūrinis padalinys.


Interesantai aptarnaujami: Pirmadieniais - ketvirtadieniais: 7.30 - 17.00 val. Penktadieniais: 7.30 - 15.45 val.
Žemės ūkio poskyrio teikiamos paslaugos ir specifikacijos

Siekiant kokybiško ir greito asmenų aptarnavimo, informuojame, kad Jūs galite pateikti pastabas, paklausimus ar pasiūlymus žemės ūkio poskyriui zup@vilnius.lt


VALSTYBINĖS ĮSTAIGOS, KOORDINUOJANČIOS ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6), LT-01103 Vilnius Ministerijos priimamasis: tel. +370 (5) 239 11 11, faks. +370 (5) 239 12 12 http://www.zum.lt VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras V. Kudirkos g. 18, Vilnius, tel. (8 5) 266 06 01 http://www.vic.lt

ŽEMĖS ŪKIO POSKYRIO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS: 1. koordinuoti ir teikti interesantams valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) žemės ūkio funkcijas; 2. atsižvelgiant į gyventojų pateiktas pastabas rengti pasiūlymus dėl žemės ūkio funkcijų teikimo tobulinimo; 3. teikia interesantams informaciją apie darbo vietose teikiamų administracinių paslaugų procedūras; 4. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus dėl žemės ūkio paslaugų teikimo tvarkos ir suteiktų paslaugų kokybės; 5. tvarko Ūkininkų ūkių ir Žemės ūkio ir kaimo valdų registrus; 6. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimą; 7. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pieno gamybos kvotų administravimą; 8. vykdo žemės ūkio technikos registraciją.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams