Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Civilinės metrikacijos skyrius

K. Kalinausko g. 21, LT-03107 Vilnius

cms@vilnius.lt

Aptarnaujame tik iš anksto tel. 233 4720, dėl santuokų registr. – 233 5354, dėl archyvinių dok. – 233 1150 užsiregistravusius klientus ir tik tais klausimais, kurių neįmanoma išspręsti nuotoliniu būdu. Dirbame nuo II iki VI.

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Jolanta Kuzmienė Skyriaus vedėja
233 4659 jolanta.kuzmiene@vilnius.lt
Rūta Pakalkaitė Specialistė - skyriaus vedėjo padėjėja
Informacijos teikimas interesantams, Skyriaus dokumentų administravimas Avilyje.
+37067884865 ruta.pakalkaite@vilnius.lt
Dovilė Senulienė Patarėja
Skyriaus atstovavimas teismuose ir kitose valstybės bei savivaldybės institucijose, įstaigose, į...
+37067884578 dovile.senuliene@vilnius.lt
Jolanta Sabutė Vyriausioji specialistė
Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų prašymų, p...
(8 5) 211 2935, +370 678 84907 jolanta.sabute@vilnius.lt
Aneta Baldygina Specialistė
Prašymų įregistruoti gimimą, gautų per el. sistemą MEPIS vykdymas, užsienio valstybėje gimus...
aneta.baldygina@vilnius.lt
Lina Biekšienė Specialistė
Prašymų įregistruoti gimimą, gautų per el. sistemą MEPIS paskirstymas, vykdymas, užsienio val...
+370 678 84789 lina.bieksiene@vilnius.lt
Ana Brazevič Specialistė
Fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pareiškimų nagrinėjimas ir vykdymas. Civilinės būklė...
233 3692 ana.brazevic@vilnius.lt
Daina Černiauskienė Specialistė
Prašymų dėl santuokos įregistravimo priėmimas, duomenų tikrinimas, santuokos registravimo dato...
+37067884518 daina.cerniauskiene@vilnius.lt
Saulė Daunytė Specialistė
Prašymų priėmimas dėl kartotinių gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, mirties, civ...
+37067884282 saule.daunyte@vilnius.lt
Nijolė Geigalienė Specialistė
Prašymų priėmimas dėl kartotinių gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, mirties, civ...
233 1150 nijole.geigaliene@vilnius.lt
Lucija Kačanovska Specialistė
Gautos ir siunčiamos korespondencijos tvarkymas, dokumentų registravimas Avilyje.
Nėra darbe
Pavaduoja
lucija.kacanovska@vilnius.lt
Nijolė Kalinauskaitė-Beinaravičienė Specialistė
Teismų sprendimų dėl santuokos nutraukimo registravimas ir vykdymas. Užsienio valstybėje įregi...
(8 5) 233 4797 Nijole.Kalinauskaite@vilnius.lt
Lidija Kovienė Specialistė
Gimimo registravimas, prašymų, gautų per el. sistemą MEPIS vykdymas, tėvystės pripažinimo reg...
233 0973 lidija.koviene@vilnius.lt
Kristina Kučinskaitė Specialistė
Prašymų dėl santuokos įregistravimo priėmimas, registravimas, duomenų tikrinimas, santuokos re...
Nėra darbe kristina.kucinskaite@vilnius.lt
Janina Mačiulskienė Specialistė
Prašymų išduoti pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, priėmimas, r...
211 2288 janina.maciulskiene@vilnius.lt
Ramutė Manzurovienė Specialistė
Prašymų dėl civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo priėmimas, išv...
+37060109486 ramute.manzuroviene@vilnius.lt
Greta Milė Specialistė
Prašymų, gautų per Lietuvos Respublikos ambasadas užsienyje, įtraukti užsienyje sudarytas sant...
greta.mile@vilnius.lt
Valentina Mirauskienė Specialistė
Mirčių registravimas, mirties įrašą liudijančių išrašų išdavimas. Per el. sistemą MEPIS ...
212 2633 valentina.mirauskiene@vilnius.lt
Liucija Plerpaitė Specialistė
Vardo ir (ar) pavardės keitimo prašymų priėmimas, vykdymas, dokumentų išdavimas. Per el. siste...
Nėra darbe liucija.plerpaite@vilnius.lt
Jūratė Pleškovienė Specialistė
Prašymų dėl santuokos įregistravimo priėmimas, registravimas, duomenų tikrinimas, santuokos re...
jurate.pleskoviene@vilnius.lt
Rasa Sabutė Specialistė
Prašymų dėl civilinės būklės aktų (gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, mirties,...
Nėra darbe
Pavaduoja
rasa.sabute@vilnius.lt
Olga Sapkevič Specialistė
Gimimo registravimas, prašymų, gautų per el. sistemą MEPIS vykdymas, tėvystės pripažinimo reg...
233 0973 olga.sapkevic@vilnius.lt
Saulius Savickas Specialistas
Skyriaus darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų vykdymo užtikrinimas, sutarčių...
233 9512 saulius.savickas@vilnius.lt
Dalia Sivickienė Specialistė
Vardo ir (ar) pavardės keitimo prašymų priėmimas, nagrinėjimas, išvadų rengimas, teikimas tvi...
+37067884312 dalia.sivickiene@vilnius.lt
Zita Tomaševičienė Specialistė
Prašymų dėl civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo priėmimas, išva...
233 5771 zita.tomaseviciene@vilnius.lt

Civilinės metrikacijos skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys

Darbo laikas:
antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais 7.30–12.00 ir 12.45–17.00 val., šeštadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val. Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis. 

Mirties registravimas: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 7.30–12.00 ir 12.45–17.00 val., penktadieniais 7.30–12.00 ir 12.45–15.15 val. Šeštadieniais Skyrius dirba 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, reaguodama į koronaviruso pandemiją pasaulyje, imasi griežtų priemonių viruso plitimui stabdyti: nuo birželio 1 d. Civilinės metrikacijos skyriuje aptarnaujame tik iš anksto telefonu: 233 4720/ 86 788 4865, dėl santuokų registravimo – 233 5354/ 86 788 4518, dėl archyvinių dokumentų – 233 1150/ 86 788 4282 užsiregistravusius klientus ir tik tais klausimais, kurių neįmanoma išspręsti nuotoliniu būdu.

Prašymus galima pateikti:

– el. būdu per elektroninės valdžios vartų portalą prisijungus prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

Prisijungti taip pat galima per https://paslaugos.vilnius.lt/ – Civilinė metrikacija;

– fiziškai atvykus į skyrių (K. Kalinausko g. 21/1) arba per įgaliotą asmenį teisės aktų nustatyta tvarka. Įgaliojimas turi būti surašytas pas notarą arba per el. sistemą https://igaliojimai.lt/

– prašymą (ir prie jo pridėtus dokumentus) pasirašius el. parašu, pateikti el. paštu cms@vilnius.lt

– užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai gali kreiptis per Lietuvos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas užsienyje.

 


Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (MEPIS) » https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

Cvilinės santuokos registracijos peržvalga »

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), įsigaliojusį 2018 m. gegužės 25 d. (toliau – Reglamentas), norime Jus informuoti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – VMSA) Civilinės metrikacijos skyrius (toliau – Skyrius) tvarko Jūsų asmens duomenis. Šiame pranešime rasite informaciją apie tai, kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Jūsų asmens duomenų valdytojas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt).

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • įgyvendinant valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas;
 • įregistruoti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.18 straipsnio 1–8 punktuose nustatytus civilinės būklės aktus;
 • sudaryti gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, mirties, civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašus ir elektroniniu būdu juos pateikti Lietuvos Respublikos gyventojų registrui teisės aktų nustatyta tvarka;
 • įtraukti į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus, pakeisti, ištaisyti, papildyti, atkurti, anuliuoti civilinės būklės aktų įrašus ir elektroniniu būdu juos pateikti Lietuvos Respublikos gyventojų registrui teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pakeisti asmens vardą, pavardę;
 • išduoti civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, kopijas, nuorašus, pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, ir kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus;
 • atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.

Administracijoje (Skyriuje) tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys:

 • Bendrųjų kategorijų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, lytis, gimimo data, gimimo vieta, šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų duomenys, santuokos sudarymo data ir vieta, santuokos nutraukimo data ir vieta, mirties data ir vieta, mirties priežastis, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybės piliečio paso, asmens tapatybės kortelės, užsienio valstybės piliečio kelionės dokumento, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje, užsieniečio registracijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, dokumento galiojimo data, dokumentą išdavusios įstaigos pavadinimas, civilinės būklės akto įrašo numeris, sudarymo data ir vieta, įstaigos pavadinimas, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikė pats asmuo arba su juo susijęs kitas fizinis arba juridinis asmuo.
 • Specialiųjų kategorijų asmens duomenys: lytinė orientacija, pilietybė, tautybė.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenys tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c arba e punktais (t. y., (c) kai tvarkyti asmens duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė arba (e) kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas), taip pat Reglamento 9 straipsnio 2 dalies b punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymu.

Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai. Jūsų duomenys Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje bus saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu kasmetiniu dokumentacijos planu, taip pat kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti atitinkamiems archyvams.

Duomenų gavimo šaltiniai. Jūsų asmens duomenys renkami (gaunami) iš:

 • Jūsų pačių (duomenų subjekto), pateikus prašymą, skundą, pranešimą ir pan.;
 • kitų fizinių asmenų (trečiųjų šalių), Skyriaus kompetencijos klausimais susijusių su Jumis;
 • juridinių asmenų (trečiųjų šalių), pvz., iš VĮ „Registrų centro“ (Lietuvos Respublikos gyventojų registro), konsulinių įstaigų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teismų, notarų, Lietuvos Respublikos bažnyčių (konfesijų), Lietuvos valstybės istorijos archyvo, užsienio valstybių institucijų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka, iš kitų juridinių asmenų teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų duomenų gavėjai. Jūsų duomenis teikiame kitiems duomenų gavėjams, kai tai Administraciją įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai, pvz., VĮ „Registrų centrui“ (Lietuvos Respublikos gyventojų registrui), konsulinėms įstaigoms, teismams, ir t. t. Kitais atvejais, Administracija (Skyrius) gali perduoti Jūsų asmens duomenis esant Jūsų sutikimui arba atidžiai įvertinusi ir įsitikinusi, jog yra užtikrintas duomenų teikimo ir gavimo teisėtas ir konkretus tikslas bei pagrindas, taip pat duomenų tvarkymo sąlygos, įtvirtintos BDAR 6 ir (ar) 9 straipsnyje, ir prašoma pateikti ne daugiau duomenų, nei būtina tikslui pasiekti, taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės. Siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis taikomos visos reikiamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės, tam, kad Jūsų duomenys būtų apsaugomi nuo neteisėto praradimo, atskleidimo, sunaikinimo ir pan. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, Administracijoje (Skyriuje) tvarkomi, viešinami ir saugomi vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais. Skyriaus darbuotojai laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino eidami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja visą darbuotojo darbo laiką, taip pat galioja darbuotoją paskyrus į kitas pareigas bei pasibaigus darbo santykiams. Prieiga prie asmens duomenų yra suteikiama tik tiems Skyriaus darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų pareigybių aprašymuose nustatytoms funkcijoms ir pavedimams vykdyti. Asmens duomenys tvarkomi automatiniu ir neautomatiniu būdu: raštu popieriuje, kompiuterinėje laikmenoje, dokumentų valdymo sistemoje, informacinėse sistemose, naudojantis elektroninės technikos ir kitomis priemonėmis, elektroninio pašto kataloguose. Tvarkant asmens duomenis neautomatiniu būdu, dokumentai susegami į bylas ir saugomi spintose, taip pat Skyriaus archyve. Tvarkant asmens duomenis automatiniu būdu, naudojamasi slaptažodžiais norint prisijungti prie informacinių sistemų. Dokumentai ir jų kopijos Skyriuje saugomi tinkamai ir saugiai, apribojant galimybę kitiems asmenims sužinoti tvarkomus asmens duomenis, t.y., nepaliekant atvirų dokumentų, taip pat įjungto kompiuterio su tvarkomais asmens duomenimis, kuriais naudojantis galima atskleisti asmens duomenis darbuotojams, neturintiems teisės dirbti su konkrečiais asmens duomenimis, taip pat kitiems tretiesiems asmenims.

Jūsų teisės. Kreipiantis raštu turite teisę prašyti, kad VMSA:

 • leistų susipažinti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis;
 • ištaisytų, papildytų netikslius arba neišsamius asmens duomenis;
 • ištrintų asmens duomenis;
 • perkeltų asmens duomenis;
 • apribotų duomenų tvarkymą;
 • turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius);
 • bet kuriuo metu pasikonsultuoti su asmens duomenų apsaugos pareigūnu el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

*Pastaba. Jūsų teisės nėra absoliučios ir teisės aktų nustatytais atvejais jų įgyvendinimas gali būti apribotas.

Svarbu. Prašymai įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjami, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 40-223/18(3.1.1E-TD2) „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka tik pateikus nustatytos formos prašymą, patvirtinus savo asmens tapatybę atvykus į Konstitucijos pr. 3, Vilnius, o prašymą teikiant elektroniniu būdu, tik prašymą pasirašius elektroniniu parašu.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir Jūsų teisių įgyvendinimą galite rasti www.vilnius.lt

Civilinės metrikacijos skyriaus pagrindinės funkcijos:

 • registruoja gimimą, mirtį, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, vardo, pavardės pakeitimą;
 • įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas ir užsienio valstybėse sudarytus civilinės būklės aktus;
 • atlieka santuokų civilines apeigas;
 • rengia dokumentus ir teikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai išvadas dėl asmens vardo, pavardės pakeitimo;
 • rengia dokumentus, surašo ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo, ištaisymo, anuliavimo ir atkūrimo;
 • sudaro ir saugo civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų bylas, tvarko civilinės būklės aktų įrašų apskaitą, rengia pranešimus, ataskaitas;
 • saugo civilinės būklės aktų įrašus, įrašytus Lietuvos Respublikos konsulinėse įstaigose, tvarko jų apskaitą, rengia ataskaitas;
 • išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas juridiniams ir fiziniams asmenims;
 • išduoda pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą;
 • civilinės būklės aktų įrašų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamentui, medicininius mirties liudijimus ir kitus mirties faktą patvirtinančius dokumentus siunčia Higienos institutui;
 • dalyvauja teisme nagrinėjant bylas dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo, ištaisymo, anuliavimo ir atkūrimo, dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo;
 • pagal kompetenciją nagrinėja juridinių bei fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus, skundus, konsultuoja skyriaus kompetencijos klausimais.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

 • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
 • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
 • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
 • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams