Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Dokumentų valdymo skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Lilija Vrubliauskienė Skyriaus vedėja 211 2081 lilija.vrubliauskiene@vilnius.lt
Jolanta Dainoravičienė Vyriausioji specialistė jolanta.dainoraviciene@vilnius.lt
Edita Grybauskaitė Kalbininkė 211 2599 edita.grybauskaite@vilnius.lt
Laura Saikalienė Kalbininkė 211 2132 laura.saikaliene@vilnius.lt
Diana Vaičiūnienė Kalbininkė 211 2253 diana.vaiciuniene@vilnius.lt
Kristina Veiverytė-Vachninienė Kalbininkė 211 2132 kristina.vachniniene@vilnius.lt
Reda Jurkienė Specialistė 211 2043 reda.jurkiene@vilnius.lt
Oksana Mosina Specialistė 211 2618 oksana.mosina@vilnius.lt
Tatjana Valančienė Specialistė 211 2598 tatjana.valanciene@vilnius.lt

Dokumentų valdymo skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento struktūrinis dalinys.


Darbo laikas: I–IV nuo 8 val. iki 17 val. V nuo 8 val. iki 15.45 val.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS DEPARTAMENTO DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI »


DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, savarankiškai įgyvendinti Skyriaus funkcijas, tenkinti Savivaldybės vidaus klientų (Mero institucijos, Administracijos direktoriaus ir Administracijos tarnautojų) ir Vilniaus gyventojų poreikius pagal Skyriaus kompetenciją. 2. Rūpintis, kad Savivaldybėje rengiami teisės aktai, organizaciniai ir informaciniai dokumentai būtų parašyti taisyklinga valstybine kalba ir įforminti pagal Raštvedybos standarto reikalavimus, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo tvarkos reikalavimus. 3. Užtikrinti dalykinį ir techninį mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų parengimą bei pateikimą. 4. Užtikrinti Administracijos departamentų, skyrių vadovų pasitarimų, komisijų ir darbo grupių posėdžių pas Administracijos direktorių ir jo pavaduotojus techninį organizavimą ir aptarnavimą. 5. Rūpintis valstybės institucijų, įmonių ir įstaigų atstovų susitikimų su Administracijos direktoriumi ir jo pavaduotojais, taip pat gyventojų priėmimų techniniu organizavimu ir aptarnavimu. 6. Tvarkyti Savivaldybės vadovybės užduočių laiku vykdymo apskaitą ir kontrolę IVS „@vilys“ pagal gaunamuosius dokumentus, vadovybės interesantų priėmimą ir Savivaldybės veiklos dokumentus. 7. Užtikrinti Savivaldybės teisės aktų (mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų) tinkamą parengimą valstybiniam saugojimui.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams