Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Struktūra ir kontaktai

Archyvas

Konstitucijos pr. 3, 09601; V. A. Graičiūno g. 20, 02241 Vilnius, K. Kalinausko g. 21, 03107 Vilnius

archyvas@vilnius.lt

-. Informacijos tel. (8 5) 211 2173

Vardas ir pavardė Pareigos Tel. El. paštas
Arvydas Atkočiūnas Skyriaus vedėjas 211 2172 arvydas.atkociunas@vilnius.lt
Laimutė Merkininkienė Vyriausioji specialistė 211 2387 laimute.merkininkiene@vilnius.lt
Janina Gaidienė Archyvarė 211 2173 janina.gaidiene@vilnius.lt
Justina Benaitienė Archyvarė 211 2630 justina.benaitiene@vilnius.lt
Inga Deventinaitė Archyvarė 260 2984 inga.deventinaite@vilnius.lt
Kristina Jablonskaitė Archyvarė 260 2986 kristina.jablonskaite@vilnius.lt
Jolanta Janušauskienė Archyvarė 211 2387 jolanta.janusauskiene@vilnius.lt
Ramūnas Karuža Archyvaras 219 7903 ramunas.karuza@vilnius.lt
Gileta Masiliūnaitė Archyvarė 260 2986 gileta.masiliunaite@vilnius.lt
Ernestas Rimkus Archyvaras 219 7942 ernestas.rimkus@vilnius.lt
Greta Ružaitė Archyvarė 260 2986 greta.ruzaite@vilnius.lt
Sandra Subotkovska Archyvarė 211 2630 sandra.subotkovska@vilnius.lt

Archyvas yra Personalo departamento struktūrinis padalinys.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PERSONALO DEPARTAMENTO ARCHYVO NUOSTATAI »


ARCHYVO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS: - kaupti į valstybinio archyvų fondo sudėtį įeinančius dokumentus ir užtikrinti jų tinkamą priežiūrą, apskaitą, naudojimą, parengimą bei perdavimą valstybiniam saugojimui; - užtikrinti Savivaldybės dokumentų (Tarybos, Tarybos kolegijos, Mero, Administracijos direktoriaus, jam pavaldžių skyrių, tarnybų bei departamentų) perėmimą, tinkamą saugojimą ir panaudojimą; - perimti Savivaldybės dokumentus (Tarybos, Tarybos kolegijos, Mero, Administracijos direktoriaus, jam pavaldžių skyrių, tarnybų bei departamentų) saugojimui ir naudojimui bei teisės aktų nustatyta tvarka perduoti nuolatinio saugojimo bylas valstybiniam saugojimui; - priimti likviduotų Vilniaus miesto juridinių asmenų, nesant tiesioginių jų funkcijų perėmėjų, ilgo ir laikino saugojimo dokumentus; - tvarkyti saugomų dokumentų apskaitą, užtikrinančią jų valdymą, rengti informacijos paieškos sistemas; - atlikti saugomų dokumentų fizinės būklės patikrinimą ir įgyvendinti dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones; - teikti fiziniams ir juridiniams asmenims teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti ir tirti saugomus dokumentus tam skirtoje archyvo patalpoje; - išduoti nustatyta tvarka bylas ir dokumentus laikinam naudojimui; - remdamasis saugomais dokumentais, išduoti Archyvo pažymas, dokumentų kopijas ir išrašus Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiams bei įstaigoms; - konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą dokumentų tvarkymo ir bylų formavimo archyviniam saugojimui klausimais; - teikti žinias apie Archyvo fondų sudėties ir kiekio pasikeitimus valstybiniam archyvui.

Vilniaus meras

Vilnius per amžius buvo ir yra orus laisvų piliečių bendrabūvį telkiantis miestas, kuriame tobulai dera didinga istorija, įstabi gamta ir veržli kūryba. Mano tikslas – toliau kurti šį laisvės bei kūrybos dvasios sklidiną Miestą, kad Vilnius taptų gėrio bei įkvėpimo šaltiniu vilniečiams, Lietuvai ir visai Europai. ❯❯❯
Darbotvarkė

Savivaldybės prioritetai

  • Kurti ir įgyvendinti miesto strateginę viziją
  • Teikti kokybiškas paslaugas gyventojams
  • Pritraukti į miestą investicijas, kuriančias gerai apmokamas darbo vietas
  • Veikti skaidriai, greitai ir būti atvirai gyventojams, svečiams, investuotojams